De basisstelling van het Libertarisme, dat niemand geweld mag initiëren tegen een ander individu, is voor de meeste mensen wel duidelijk. Zelfs voor hen die er zich niet aan houden.

Dat dreigen met geweld eveneens niet in het Libertarisme thuishoort, is iets moeilijker. Dat blijkt uit een aantal discussies die de laatste tijd op de Vrijspreker worden gevoerd.*)

Als iemand geweld tegen je initieert, mag je ook (evenredig?) geweld gebruiken om je te verdedigen. Libertariërs zijn geen pacifisten die zeggen: “ja, sla maar”!

Geweld wordt in de meeste gevallen voorafgegaan door bedreiging, en bedreiging kan gevolgd worden door geweld.
Ook zouden we een tussenfase kunnen onderscheiden. Namelijk als de bedreiging overgaat in “agressie”.

Bedreiging hoeft niet altijd over te gaan in geweld. Dit leidt daarom tot de retorische vraag wanneer een bedreiging een bedreiging is. Bedoeld is uiteraard een “echte” bedreiging die tot materiele of lichamelijke schade gaat leiden.

Bij een bedreiging is het goed om, zo mogelijk, het verdedigingsmechanisme in werking te stellen voordat je de echte schade ondervindt.
Als iemand “zegt” dat hij je aan zijn mes zal rijgen (bedreiging), is er nog geen agressie.
Op het moment dat hij met een mes op je af komt, (agressie) en je ziet kans hem neer te slaan of te schieten vóórdat hij jou met dat mes heeft kunnen steken (geweld), dan is jouw gebruik van (zelfverdedigings)geweld volkomen gerechtvaardigd. En de aanvaller hoort daarna nog gestraft te worden ook.

Als een boef een pistool op je richt en zegt dat hij je zal neerschieten als je hem niet je horloge, beurs en fototoestel geeft, dan is dat een bedreiging. Stel dat je weet weg te springen en ontkomt zonder dat je iets hebt afgegeven, dan zal toch niemand zeggen: “Er is niets gebeurd, bedreigen mag, en de boef mag vrij blijven rondlopen”.

Belasting betalen.
De meeste mensen betalen belasting. Waarom? Omdat ze bedreigd worden met ernstige consequenties als ze dat niet doen. Ze worden dan door overheidsdienaren met geweld opgepakt, tussen vier muren opgesloten, om van erger nog maar te zwijgen. De bewijzen dat dit inderdaad zo wordt gedaan, zijn er in overvloed.
Libertariërs zijn het met elkaar eens dat deze bedreiging een immorele handeling is, en dus niet mag.
Iemand die zich daartegen verdedigt, op de door hemzelf gekozen moreel verantwoorde wijze, is dus moreel bezig!

Stel een werknemer krijgt ontslag (in zijn ogen onterecht) en hij zegt bij het weggaan terwijl hij een vuist opsteekt tegen zijn ex-baas: “Hier krijg jij en je gezin nog spijt van.”
Hoe groot dan de kans op daadwerkelijke uitvoering is, is niet zo eenvoudig te bepalen; afhankelijk van geval en persoon, maar wel vaak reëel. Maar hij heeft nog geen agressie gepleegd.

Iran is wel/niet bezig met het maken van een atoombom. Uit wat we ervan horen, kun je concluderen dat ze dat inderdaad proberen? Is dat nu voor ons een bedreiging? Ja, bedreiging duidelijk, zeker met de wetenschap dat president Mahmoud Ahmadinejad regelmatig verklaart dat Israël van de aardbodem moet worden weggeveegd. Maar is het al agressie?

Er zijn mogelijk tien andere landen die allemaal al atoombommen hebben. En Duitsland wil er ook graag hebben. Zelfs in de EU worden al proefballonnetjes opgelaten om dat spul aan te schaffen! Zijn dat ook bedreigingen?

Persoonlijk denk ik dat die Duitse atoombom minder gevaarlijk is dan zo’n ding in handen van iemand als Mahmoud Ahmadinejad van Iran. Dit laatste zou wel eens heel gevaarlijk kunnen worden. Is deze bedreiging een bedreiging?
Wapens op zich zijn dode dingen. Wapens doden geen mensen. Mensen doden mensen!
Zou het dan niet het beste zijn om dat gevaar te voorkomen en nu het nog kan alle faciliteiten om die bom te maken in de poeier te gooien?
Er zijn al voldoende aanwijzingen dat Amerika en Israël een dergelijke actie aan het voorbereiden zijn.

Hoewel het in misschien wel 90 % van de gevallen duidelijk, vanzelfsprekend is wanneer een bedreiging een bedreiging is, overgegaan is in agressie, blijken er toch ook moeilijke grensgevallen te zijn. Het analyseren daarvan en het brengen tot objectieve oplossingen zal ons steeds verder brengen. Zolang die duidelijkheid er niet is, zul je zelf een beslissing moeten nemen en daarvoor ook de verantwoordelijkheid nemen.
Soms kan (achteraf?) de gerechtigheid gezocht worden door de onafhankelijke rechter.
————————————————
*) Het moge duidelijk zijn dat we het hier hebben over hoe mensen met elkaar (horen) om(te)gaan. En niet over bedreigingen door natuurrampen en dergelijke.
Eveneens is ook “belediging” een ander onderwerp.

26 REACTIES

 1. Moeilijk, moeilijk Hub. In 1e instantie denk "geen onnodige risico’s en nu platgooien die boel om erger te voorkomen". Voor de gehele wereld!

  Van de andere kant echter, indien de "Vrije Wereld" op enig moment zou besluiten dat Iran moet ophouden te bestaan dan is dat in principe toch ook binnen het half uur met een enkele (kern)raket geregeld? Dan zit je op dat moment daar wel met veel onschuldige slachtoffers, maar veel minder als dat vanuit Iran die dingen op de "Vrije Wereld" worden afgeschoten.

  Nee, al met al…. Nu platgooien is toch het ‘beste’ denk ik. Geen risico’s. (Libertarisch of niet)

 2. Hierbij mijn voortgaande discussie met het CDA omtrent meningsvrijheid:

  Geachte dames en heren,

  Hierbij wil ik protesteren tegen de uitlatingen van premier Balkenende over Ayaan Hirsi Ali. Dit was hoogst ongepast en komt op mij over als een knieval voor het islamitisch geweld. Balkenende had duidelijker stelling moeten nemen tegen het islamofascisme en premier Rasmussen van Denemarken ondersteunen. Dat is in mijn ogen niet gebeurd. Bovendien hebben we nu de Eurocraat Franco Frattini, die nota bene een censuur aan de pers wil opdringen. Dit is duidelijk een signaal dat de Eurocraten in Europa een dictatuur willen vestigen en dat is totaal onacceptabel. Daarom roep ik het CDA op om duidelijker stelling te nemen en Ayaan Hirsi Ali bij te staan in haar strijd tegen deze nieuwe vorm van nazisme.

  Met vriendelijke groeten,

  Albert P. Spits
  Frédéric Bastiat Stichting

  Geachte heer Spits,

  Hartelijk dank voor uw e-mail.
  Minister-president Balkenende wees afgelopen dinsdag tijdens het vragenuurtje in de Tweede Kamer erop dat de vrijheid van meningsuiting in Nederland, weliswaar begrensd door de wet, onaantastbaar is. Vrijheid van meningsuiting kan niet gepaard gaan met discriminatie, belediging of aanzet tot haat. De onafhankelijke rechter oordeelt in concrete gevallen.

  Daarnaast sprak Balkenende zijn steun uit aan de Deense premier Rasmussen. Hij steunt hem volledig in zijn evenwichtige aanpak, waarin zowel de vrije meningsuiting als respect jegens anderen wordt benadrukt. Of, zoals het in de Britse pers werd gesteld, ‘vrijheid van meningsuiting is geen plicht tot kwetsen’.
  Met vriendelijke groet,

  CDA Voorlichting
  Harmke Hulsman
  CDA Secretariaat

  Mijn antwoord hierop:

  Geachte mevrouw Hulsman,

  Zeer bedankt voor uw antwoord en deze was zeer verhelderend. Ik ben blij dat het CDA ook achter het principe van vrijheid van meningsuiting blijft staan. De enige begrenzing op het begrip hiervaan is de aanmoediging tot, prediking van en opruiïng tot geweld of dreiging van geweld.

  Waar ik weliswaar mijn vraagtekens bij zet is uw referentie aan ‘discriminatie’, ‘haatzaaierij en ‘belediging’. Volgens mij vallen deze begrippen nog steeds onder de vrijheid van meningsuiting, omdat er geen geweld of geweldsdreiging van uit gaat.

  Haatzaaierij gaat inderdaad vaak gepaard met geweldsdreiging en dan moet deze geweldsdreiging worden aangepakt en bestraft, zoals ,,dood aan alle infidels en ongelovigen".

  Discriminatie daarentegen heeft niets met geweld te maken, maar is een keuze van elk individu om dat uit te oefenen. U nodigt toch ook geen mensen uit bij u thuis die u niet leuk vindt, wat natuurlijk een voorbeeld van ‘discriminatie’. De enige discriminatie die moet worden verboden is datgene wat wordt uitgeoefend door de staat, zoals bijvoorbeeld in alle overheidsadvertenties staat: ,,Bij gebleken geschiktheid valt onze keuze op deze of gene bevolkingsgroep". Kijk en dat is pure overheidsdiscriminatie die in het klassiek-liberalisme verboden wordt.

  Als laatste vind ik belediging of kwetsing ook vormen van vrijheid van meningsuiting. Niemand heeft de plicht om dit te doen, wat ik eigenlijk een vreemde opmerking vind in dit verband, want niemand wordt door iemand verplicht om dit te doen; maar iedereen heeft daartoe wel de vrijheid in een klassiek-liberale samenleving.

  Het is daarom belangrijk om de zaken goed uit elkaar te houden en niet te vervallen in kruiperig gedrag zoals dat door de mislukte ex-kanselier Schröder, ex-president Clinton, de EU-patroon Solana, of de huidige president Chirac werd tentoongespreid. Daarvoor hebben onze voorouders niet het leven gegeven.

  Ik wens u en uw partij veel sterkte in de toekomst om Nederland vrij en onafhankelijk te houden.

  Met vriendelijke groeten,

  Albert Spits
  Frédéric Bastiat Stichting

 3. [3] Albert,
  Goed verhaal! Er zouden wmb meer van dit soort brieven geschreven mogen worden. Echter, in Nederland is belediging strafbaar (klachtdelict), dus wat je stelt is een gewenste situatie, niet een feitelijke. Dat de premier/het CDA van de feitelijke situatie uitgaat, lijkt mij meer dan normaal; de premier vertegenwoordigt de wet.

 4. Hub,Wat bedoel je met basisstelling? Dat er geen antwoord is op de vraag: "Waarom mag je geen geweld gebruiken?" En ik dacht dat de basisstelling was dat iedereen de baas was over zijn eigen lichaam. Of haal ik nu dingen door elkaar?

 5. [2] Heeft Iran vrienden met het atoomwapen zou de vraag moeten zijn, toch? En dat denk ik niet. Ze hebben wel een paar deuren verder een buur met heel veel van die dingen. Maar da’s geen vriend.

 6. [3] "dat de vrijheid van meningsuiting in Nederland, weliswaar begrensd door de wet, onaantastbaar is"

  on·aan·tast·baar (bn.)
  1 niet betwist kunnende worden => onomstreden
  2 onbereikbaar voor een aanval => onschendbaar, sacrosanct

  Van Dale maakt zich schuldig aan Oldthink! Misschien maar eens rapporteren bij Minitrue?

 7. [8] [8] Bertus,

  The Daily Telegraph gaat hierbij alleen uit van een massalae lucht aanval op de nucelaire installaties van Iran.

  Een ander scenario staat in Tom Clancy’s ‘Marine, a guided tour of a Marine Expeditionary unit’ (http://search.barnesandnobl
  /isbnInquiry.asp?r=1&isbn=0425154548)
  Hier beschrijft Clancy een amphibische aanval waarbij de omgeving van een installatie wordt veilig gesteld en een team specialisten de boel vakkundig afbreekt en onbruikbaar maakt. Op deze manier hoef je geen actieve fissie- of kweekreactor op te blazen en voorkom je, letterlijk en figuurlijk een boel fall-out.

  Cheers,

  Krijn

 8. [1] Tja maar wie is er agresief, het westen, onderleiding van van Bush, onder valse voorwensellen, buurland Irak aanvalt en daar de olie velden bezet. De taal van Iran behoort, tot nu toe, tot het vrije spreken of meten we met vele maten.

  De olie raakt op, Iran kan, als het puntje bij paaltje komt, zijn olie velden alleen verdedigen met een atoom wapen. Deze ratio is klaar als een klontje, vooral met de legers van de amerikanen, engelsen en nog wat van dat soort landen naast de deur. Oja we hadden ook de fransen die bereid zijn hun atoom wapen in te zetten tegen, wie Iran?

  Of denken wij nog dat deze legers er zijn voor het brengen van de democratie?

 9. [10] Kun je de link nog een keer geven Krijn want deze werkt niet. Glaasje op? 😀

 10. [5] " geen geweld gebruiken" en "de baas zijn over iemands eigen lichaam en eigendom" zijn twee kanten van dezelfde munt.

  Als je accepteert dat ieder persoon soeverein is, mag dus niemand geweld, dwang of fraude tegen hem/haar initieren.
  Als niemand geweld, dwang of fraude tegen je uitoefent, (niet kan en niet mag) dan ben je soeverein.

 11. [6] Zo is dat en zijn die niet geneigd om een moslim land in nood de ‘helpende’hand te bieden ? (gezien de reactie’s van de cartoons)8O

 12. [11]
  Helemaal mee eens!
  Als je Iranier bent en je kijkt links zie de amnerikanen in Irak. Als je rechts kijkt zitten ze in Afghanistan.

  Logisch dat een Ahmadjinehad aan de macht komt!

 13. [16] Thanx, Mike.

  Boekje is ook te koop bij Bol.com en laatst zag ik hem bij De Slegte in de tweedehands afdeling. (De Slegte in Arnhem).

 14. [4] Dan behoort deze wet te worden afgeschaft en wel onmiddellijk. Zoals gezegd de vrijheid van meningsuiting is onaantastbaar, ook als het kwetsing of belediging behelst. Bovendien kan men in het privaatrecht hierop terugkomen als er sprake is van kwade intentie, bijvoorbeeld de Exota-affaire van Marcel van Dam dat ook privaatrechterlijk werd afgehandeld. Maar het hoort niet in het strafrecht thuis.

 15. Ik zie hier geen dilemma.
  Iran aanvallen schendt alle regels van het libertarisme.
  Je kunt niet met goed fatsoen een onderscheid maken tussen de VS, Frankrijk en Iran als het gaat om het "recht" op kernwapens.
  Iran zegt geen kernwapens na te streven, maar zelfs als ze dat wel doen, zie ik geen reden om in te grijpen; er is immers nog steeds geen dreigement geuit om kernwapens in te zetten.

 16. [20]
  "…er is immers nog steeds geen dreigement geuit om kernwapens in te zetten."

  Jawel, ze willen Israel van de kaart vegen. Dat doe je niet met stoffer en blik…

 17. [15] Ahmadinejad is aan de macht gekomen dankzij grootschalige malversaties tijdens de verkiezingen. Het overgrote deel van het Iraanse volk kotst van de mullahs. De demonstraties in Teheran waren dan ook georganiseerd door de mullahs.

 18. [21] Precies Krijn, de Iraanse leiders zijn uit op de vernietiging van de staat Israel en het uitroeien van de joden. Israel behoort tot het Dar-alHarb en moet volgens de islamisten van de kaart worden geveegd. Ik zou er wel degelijk zwaar aan tillen, want Adolf Hitler vertelde al sinds 1939 in zijn speeches dat het joodse volk in Europa wilde vernietigen. Kijkend naar de speeches van Ahmadinejad dan bekruipt mij een angstig gevoel van deja vu. Bovendien als de joden zijn uitgeroeid dan komen ze voor ons. Zij vertelden dat ook met deze stelling: ,,Eerst de zaterdagmensen en dan de zondagmensen". Dat wil zeggen eerst de joden en dan de christenen. Met christenen bedoelen de islamisten alle westerlingen. De islam is een ‘vrijdagreligi’, vanwege de moskeedag die elke week op vrijdag valt. Ik wil alleen aangeven dat we afstevenen op een grote oorlog met de islamisten.

 19. [23] Hoe schat jij de kansen in van een "Masterplan" achter de schermen? Zouden die aanwezig kunnen zijn? Van de ene kant de softie uithangen en wellicht worden we morgen wakker en is Iran gebombardeerd?

 20. [24] Klopt, het is allemaal zo’n 30 jaar geleden begonnen met de eerste olieboycot.

  [25] Dat weet ik niet Bertus, maar als we naar de feiten kijken dan valt een ding op en dat is dat er wel degelijk een clash of civilisations plaatsvindt.

Comments are closed.