Er is daarvoor door het ministerie van Binnenlandse Zaken een “bureau” gesticht: Het “BIOS” (Bureau Integriteitbevordering Openbare Sector). Uiteraard met behulp van uw belastingcenten.

Uit de Nieuwsbrief van de regering vernemen we dat “Overheden zijn verplicht beleid te maken over integriteit”. Elke overheidsorganisatie moet een “gedragscode voor goed ambtelijk handelen” hebben.
Het BIOS helpt hen daarbij.
Het BIOS zal daarvoor onder andere voorlichtingsbijeenkomsten, congressen, en workshops organiseren, lezingen en trainingen geven.

U hebt het misschien al gemerkt, want het is al vanaf 1 maart jl. in werking. De ambtenarenwet is er zelfs voor gewijzigd. Voor die integriteitbevordering moeten ambtenaren bij hun aanstelling een eed of belofte afleggen. Dat betekent ook dat er nogal wat achterstallig onderhoud te doen zal zijn!

Het BIOS heeft een uigebreide website.
Op deze site < www.integriteitoverheid.nl > staat informatie voor het opzetten van integriteitsbeleid, zoals regelgeving, praktijkvoorbeelden, handreikingen, literatuursuggesties en onderzoeken. En een voorbeeld van een twaalf pagina’s lange gedragscode.

Een definitie van integriteit wordt bijgeleverd:
“Integriteit is een kwaliteitskenmerk dat als maatstaf wordt gebruikt voor het beoordelen van het functioneren van personen en organisaties. Het geeft niet alleen de mate van ongeschondenheid en onkreukbaarheid aan, maar is ook een maatstaf of iemand zich in zijn handelen laat leiden door de waarden en normen kenmerkend voor goed ambtenaarschap.”

In mijn opvatting heeft “ongeschondenheid en onkreukbaarheid” direct te maken met eerlijkheid en rechtvaardigheid. En dan kan ik me niet voorstellen hoe bvb ambtenaren die betrokken zijn bij “Financiën” op integere wijze belasting kunnen afdwingen van hun medemensen. Eveneens zie ik geen “integriteit” bij ambtenaren van andere ministeries die dan dit belastinggeld ontvangen en weer gaan uitgeven.
Als we die lijn doortrekken, blijft er niet veel “integers” over.

Over de integriteit van de politici wordt helemaal niets gezegd. Waarschijnlijk omdat daar helemaal geen beginnen aan is!

4 REACTIES

 1. Leuke woordspeling dat BIOS, dat ook wel "Basic Input Output System" betekent.

  Ofwel in essentie gaan er belastingcenten in en komt er onzin uit.

 2. -In mijn opvatting heeft "ongeschondenheid en onkreukbaarheid" direct te maken met eerlijkheid en rechtvaardigheid.-

  Maar jammer genoeg vindt de ambtenarij de opvatting van een burger niet zo heel erg belangrijk. De website en de bijbehorende meldpunten zijn dan ook alleen voor ambtenaren bedoeld. Hoe typisch.
  Anders had ik ook nog wel een paar opmerkingen voor de heren en dames BIOS gehad.

 3. Sorry Hub,
  Nu moet ik je helaas toch op een kleine maar essentiele vergissing wijzen.

  Je schrijft:
  "En dan kan ik me niet voorstellen hoe bvb ambtenaren die betrokken zijn bij "Financiën" op integere wijze belasting kunnen afdwingen van hun medemensen."

  Heb je ooit een politicus of ambtenaar ambtenaren als "medemensen" horen betitelen ? Er is toch niet voor niets een "ambtenarenwet" ? We kennen toch niet voor niets speciale ambtenarenrechtspraak ?

  Het woord "medemens" is een politieke hoax, bedoeld voor echte mensen onder elkaar. Het begrip "medemens" staat niet in de Wet. Die kennen we niet. Ook ik zie een ambtenaar dan ook niet als "medemens", tenminste zolang hij mij niet als medemens bejegent.

  De conclusie is helaas: "ambtenaren" zijn "ambtenaren" in de zin van de ambtenarenwet en derhalve géén "medemensen".

  En "integriteit" is volgens de minister van BKA "ongeschondenheid" en "onkreukbaarheid" in "ambtelijk" spraakgebruik.

  SVP Goed onthouden hoor ! 🙂
  Groet, Harry

 4. Er zijn dus zo idioot veel ambtenaren dat men erkent alle grip daarop kwijt te zijn geraakt. BIOS is dan een typische ambtenarenoplossing: navelstaren met gedragscodetje hier, workshopje daar, en nog meer ambtenaren. De burger heeft er weer geen bal aan maar moet het wel betalen.

  De enige oplossing is juist het aantal ambtenaren (en daarbij behorende regeltjes en wetjes) te reduceren tot het hoogst noodzakelijke: een handje vol. Dat zou de enige schone taak voor BIOS moeten zijn.

  [2] "Maar jammer genoeg vindt de ambtenarij de opvatting van een burger niet zo heel erg belangrijk."
  Exact! Zie BIOS! (Maar geldt dat niet ook voor het gros van de politici?)

Comments are closed.