Of: Hoe een goede actie wordt afgeketst.

(ingezonden door: Dirty Harry)

Enige tijd geleden heb ik een e-mail naar Amnesty gestuurd m.b.t. het uitblijven van aktie omtrent David Irving. Hierbij hun reactie die ietwat over-datum is, zullen we maar zeggen. Met name de slotzinnetjes zijn opmerkelijk. Ik word al bij voorbaat in een hoekje geduwd.

Allereerst mijn bericht aan Amnesty International:
Geachte heer, mevrouw,

Graag verneem ik van u wat voor aktie uw organisatie gaat ondernemen inzake de veroordeling van de Engelse Holocaust-revisionist David Irving.
David Irving is een van de vele politieke gevangen in deze wereld, die alleen vanwege het hebben van een afwijkende mening gestraft werden. Tot nu toe verneem ik helaas een oorverdovende stilte uwerzijds.

Hoewel ik zijn mening geenszins onderschrijf en zeer verwerpelijk vind, dient hij het volste recht te hebben zijn standpunten te verkondigen. De enige manier om dergelijke uitspraken te bestrijden is door middel van het vrije woord, het hanteren van de pen of om de spreker in kwestie de rug toe te keren en te negeren. Vrijheid van meningsuiting is er niet om de meningen aan te horen die men graag wil horen, maar juist voor het verkondigen van die meningen die men NIET graag wil horen.

Op uw website schrijft u ondermeer “De vrije meningsuiting geldt niet absoluut. Het verdrag maakt enkele voorbehouden, waaronder dat op ‘het propageren van op nationale afkomst, ras of godsdienst gebaseerde haatgevoelens die aanzetten tot discriminatie, vijandigheid of geweld’. De eigen regering kan het recht bij wet inperken ‘in het belang van de rechten of de goede naam van anderen’ of in ‘het belang van de nationale veiligheid
of ter bescherming van de openbare orde.’

Dit is typisch een voorbeeld van een contradictio in terminus. Zodra vrije meningsuiting niet meer absoluut is, is er geen sprake meer van vrije meningsuiting. Daar valt geen speld tussen te krijgen. Bovendien kunt u zich dan eens afvragen waarom juist deze beperkingen wel aanvaardbaar zijn, maar de beperkingen die burgers in dictatoriale regimes opgelegd krijgen niet aanvaardbaar zijn. Ook daar zijn het, net als in het “vrije” westen, de gezaghebbers die de wettelijke grenzen hebben bepaald ten aanzien van de “vrije” meningsuiting.

Of u bent voor volledige vrije meningsuiting of u bent tegen. In het laatste geval dient ook u de wettelijke beperkingen op de vrije meningsuiting van elk land te accepteren.

Het woord is aan u!
——————————————————-
En hier hun antwoord:

Geachte heer,

Wij ontvingen een tweetal volkomen identieke mails over de vrije
meningsuiting en het vonnis van David Irving. Allereerst wil ik opmerken dat Amnesty International niet de organisatie is die zich inzet voor de vrije meningsuiting. De organisatie zal zich pas inspannen en werken voor de vrijlating van mensen als zij gedetineerd zijn op grond van hun mening of overtuiging. Dan geldt wel een restrictie; als zij geweld hebben gebruikt of gepropageerd zal Amnesty International zich niet inspannen voor
hun vrijlating. Amnesty zal zich evenmin inspannen voor de vrijlating van mensen die haatgevoelens uitdragen zoals verwoord in artikel 20(2) van het Internationaal Verdrag inzake Burger- en Politieke Rechten en door u aangehaald in uw mail. De organisatie werkt bijv. niet enerzijds voor de slachtoffers van de genocide van de Tutsi’s en anderzijds voor de vrijlating van de man die via de radio voortdurend opriep om alle Tutsi’s te vermoorden. Ook spant Amnesty International zich niet in voor de
vrijlating van holocaust-revisionisten. Er is onomstotelijk bewijs dat ongeveer zes miljoen joden zijn vermoord door het Nazi-regime alsmede roma, homoseksuelen en gehandicapten, categorieën mensen die ook nu nog gediscrimineerd worden en voor wiens vrijlating de organisatie zich zou inspannen als zij op grond van hun ras of seksuele voorkeur gevangen zitten. Het zou in strijd zijn met de geest van het werk van de organisatie als Amnesty International zich inspannen voor de vrijlating van
holocaust-revisionisten en de beslissing om dit niet te doen is genomen op een internationale vergadering van Amnesty en geldt voor de gehele internationale organisatie.
Er zijn universele vrijheden zoals de vrijheid van godsdienst en politieke overtuiging zoals verwoord in de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens. Het Verdrag inzake Burger- en Politieke Rechten verwoordt ook deze rechten. Landen die dit verdrag hebben geratificeerd zijn gebonden aan de inhoud. Er zijn een aantal landen die dit verdrag niet hebben geratificeerd. Als zo’n land bijv. de vrijheid van godsdienst of politieke overtuiging niet heeft opgenomen in de eigen wetgeving en een inwoner van dit land wordt op grond hiervan veroordeeld tot een gevangenisstraf, dan zal Amnesty International zich inspannen voor de vrijlating van deze persoon. Zowel Amnesty International als de gevangene kunnen zich beroepen op het gewoonterecht; het is een universeel erkend recht om te kiezen welke godsdienst men beleidt en welke politieke of andere overtuiging men aanhangt.
Dit is het afdoende, enige en definitieve antwoord dat u op uw mail van ons ontvangt aangezien de ervaring geleerd heeft dat mensen zoals u graag een oeverloze discussie willen aangaan over allerlei hypothetische zaken met betrekking tot de vrijheid van meningsuiting en de veroordeling tot een gevangenisstraf van holocaust-revisionisten.

Met vriendelijke groeten,
(publieksvoorlichter)
Amnesty International
————————————-
Bijdrage van: Dirty Harry

15 REACTIES

 1. Wat een onaardig antwoord. Hypothetische zaak m’n neus!. Irving zit vast op grond van dingen die hij heeft gezegd, zonder daarbij tot geweld aan te zetten. Hij heeft ook nog eens gezegd van inzicht veranderd te zijn. Het was bijna twee decennia geleden!
  Met dit antwoord toont Amnesty International dat het een politieke agenda heeft en helemaal niet voor alle universeel verklaarde rechten strijdt.
  Amnesty International is bij deze gezakt voor de lakmoestest voor principiële zuiverheid.

 2. Bah! Bah! Bah! Ik word helemaal eng van die hypocriete galbakken. Ze zetten zich alleen maar voor zaken in waar ze zich populair mee maken. Gadverdamme.

 3. Is het uitdragen van een (waarschijnlijk onjuiste) mening over de geschiedenis, oproepen of aanzetten tot haat? Of gaat het erom dat veel mensen die niet in de Holocaust geloven ook anti-semitisch zijn? Oordeelt Amnesty dan over de intentie die achter een uitspraak zou kunnen zitten? Mag je geen anti-semiet zijn? Mag je niet denken of vinden dat iemand gedeporteerd of zelfs gedood moet worden, zolang je dit niet daadwerkelijk doet of zegt? Dan zijn heel veel mensen schuldig aan indirecte moord. Blijkbaar is Amnesty International niet alleen tegen meningsuiting, maar tegen vrije meningsvorming. Bovendien: Irving riep voor zover ik weet niet op tot vernietiging van Joden. Hij trok alleen een historisch feit in twijfel. En in de wetenschap (ook de historische) is niets ooit een 100% vasstaand feit, maar slechts een grotere zekerheid op basis van andere bekende feiten voor zover we daarvan de zekerheid kunnen nagaan.
  Dan is er nog de vraag, als je het al als een oproep tot geweld ziet en daarmee voorbijgaat aan de mensen die zich daartoe laten oproepen (alsof het instrumenten zijn i.p.v. individuen met een eigen verantwoordelijkheid), of een gevangenisstraf proportioneel is voor een daad, die niet specifiek oproept tot geweld en ook geen specifiek geweld heeft veroorzaakt.
  Maar ik zal dan wel één van die mensen zijn die "een oeverloze discussie willen aangaan over allerlei hypothetische zaken met betrekking tot de vrijheid van meningsuiting en de veroordeling tot een gevangenisstraf van holocaust-revisionisten."
  Ach ja, je bent immers een organisatie wiens bestaansrecht is gebaseerd op vrije meningsvorming en uiting. Een kniesoor die zich dan gaat bezig houden met wat dat recht precies inhoudt…

 4. Amnesty weet zich, ironisch genoeg, zelf schuldig te maken aan grove discriminatie en censuur; "mensen zoals u graag een oeverloze discussie willen aangaan over allerlei hypothetische zaken met betrekking tot de vrijheid van meningsuiting en de veroordeling tot een gevangenisstraf van holocaust-revisionisten.
  "?!, schandalig!
  Zeer goed artikel Dirty Harry, heel jammer dat deze persoplichter je al zo snel de mond snoert omdat hij weet fout te zitten.

  Amnesty is voor vrije meningsuiting, maar tegen vrije meningsuitingen van mensen die het niet met amnesty eens zijn! Amnesty schaart zich zo achter al het tuig dat fatwas uitspreekt over hun politieke tegenstanders.
  Tuig is het!

  Lodderzat

 5. Jammer. Amnesty heeft vaak heelk goed werk gedaan en mede bijgedragen aan de teloorgang van het communisme in Oost Europa. Dit valt me dus vies van me tegen. Ik heb vroeger wel namens amnesty brieven gestuurd naar politieke gevangenen in Oost Europa en Zuid Amerika. mensen die vaak veroordeeld waren omdat ze volgens hun regering "opriepen tot haat".

  Wellicht kan het kader van Amnesty ook eens vervangen worden door een jongere generatie. Als donateur zal ik mijn invloed daartoe proberen aan te wenden. Amnesty kan wat betreft vrijheid van meningsuiting nog wat opsteken van clubs la sde ACLU en de NAACP.

 6. [1] Vergeet niet dat ook Amnesty International recht heet om voor zijn mening uit te komen. Zij hanteerd haar eigen spelregels, je hoeft hen niet te steunen, dat is ons recht.

  gegroet J.

 7. van de website van Amnesty International:
  "In het mandaat van Amnesty International wordt onderscheid gemaakt tussen twee manieren om voor mensenrechten te werken: het bevorderen van alle mensenrechten en het bestrijden van een beperkt aantal specifieke schendingen van mensenrechten."

  Nou dat bestrijden doen ze inderdaad erg beperkt.

  "Uiteraard doen wij alleen maar zaken met organisaties die mensenrechten en andere sociale en milieu aspecten respecteren."

  klinkt goed die mensenrechten. Ben ik ook voor. Maar wees dan wel consequent als zogenaamd onpartijdige organisatie en laat dat
  "… en andere sociale en milieu aspecten respecteren." lekker achterwege. Of beter nog: zeg ronduit dat je alleen maar een zeer bepaalde groep van mensen wil helpen.

 8. Amesty`s kaars is duidelijk opgebrand en er blijft enkel prikkeldraad over!

 9. Gaat Amnestie zich ook eindelijk eens een keer buigen over de steevaste Turkse ontkenning van de massamoord op de Armeense christenen in Oost-Turkije?

  Of valt dat ook al onder de oeverloze discussie met "mensen zoals u"?

 10. Luister, vrijheid van meningsuiting bestaat niet.
  Als jouw mening (sterk)afwijkt dan de gangbare mening, dan magnje niets zeggen of je word belachelijk gemaakt.
  Bv die Italiaanse ministyer. Ik ben het helemaal eens met zijn opvatting,maar hier werd er weer ‘geschokt’gereageerd door ‘onze’politici’.
  Vreemd dat Nederlandse politici zich alles permiteren, bemoeien met binnenlandse aangelegenheden van andere landen, tot vervelend toe, maar als iemand kritiek heeft op ons, is Leiden in last.

 11. De CIA was op de hoogte van Al’Quida’s plannen voor de aanslagen van elf september en liet ze hun gang gaan. Nee. Die aanslagen zijn nooit uitgevoerd door radicale moslims maar door de CIA. En bij die aanslagen kwamen niet 1200 mensen om het leven. De Twin Towers waren ontruimt voor dat de vliegtuigen de torens raakte. Wellicht waren die torens juist voor dat doel neergezet 25 jaar eerder. Elf september heeft helemaal niet plaatsgevonden. Het is in scène gezet door de special effect tovenaars van Hollywood die ook zo vakkundig het Witte Huis lieten exploderen in Independance Day. Dit deed het Pentagon allemaal om Amerika een excuus te geven de Moslim wereld binnen te vallen om toegang te krijgen tot de Arabische olierijkdommen en het imperium van het Amerikaans militair-industriële complex te vergroten. Meer: http://www.js.nl/?credo=975

 12. [12]
  Heb je de ironie ervan niet begrepen?
  Het was duidelijk ironisch bedoeld, als ingang voor de nonsens van Irving.

 13. [13] ja dat had ik begrepen.
  Die columm ging erom dat nonsens verkondigen moet kunnen.

Comments are closed.