Onderstaande film is een documentaire over het communisme, geïnspireerd door het Marxisme-Lenisme. Het is verantwoordelijk voor c.a. 60 miljoen doden door een sterke overheid die graag een hele sterke economie wilde.

Alhoewel we veel te klagen hebben over de EU, zal het bij ons niet zo’n vaart lopen. Wel zien we een grote parallel tussen b.v. het opvoeren van de staalproductie in China destijds en het milieufanaticisme in de EU.

Wees eens eerlijk. Is het zo drastisch slecht met het milieu gesteld dat het zoveel verbeterd moet worden? Heel interessant om te zien en leerzaam bovendien.

95 REACTIES

 1. 60 miljoen? Zeker afgelezen van het NRC ‘handels’blad. Het zijn er echter 85 tot 100 miljoen!!! Lees ’s The Black Book of Communism (vanzelfsprekend niet vertaald in het Nederlands, laat staan Frans)

  http://www.amazon.com/gp/pr

 2. [1]
  Het is wel vertaald:
  Zwartboek van het communisme.
  Misdaden, terreur, onderdrukking.
  Uitg. Arbeiderspers.
  (uit het Frans vertaald)

 3. En zelfs de kinderen van de communisten van weleer (en nu!) weten helemaal niet meer waar het over gaat. Laat staan dat er hier enig besef is. Zo’n filmpie is voor zeer velen meer waard dan 5 jaar ‘scholing’!

  http://www.vrijheidsstrijde

 4. Hieruit blijkt dat socialisten/communisten en nazi’s hun bloedige strijd rechtvaardigden door het aanhangen van de ideeen van Darwin.
  Wordt misschien tijd eerlijk onder ogen te zien welke funeste gevolgen die gedachten van Darwin hebben gehad.

 5. [4] Ja hoor, Darwin bij de één en god bij de ander. Altijd in naam van…..

 6. [2] Ik sta versteld…. Maargoed, wel vanzelfsprekend dat het niet te koop is bij de gewone boekhandel of zelfs bol.com of donner.nl 🙂 Neeh, alleen maar hoofdzakelijk boeken hoe geweldig dat communisme wel niet is. Maar wat je er ook vindt is de Communist Manifesto. Een boek dat op amazon.co.uk maarliefs 1 pond kost! Hoe zou dat nou komen….. (bij bol.com trouwens ook niet veel, 5.99)

 7. [1] Mike,

  Het "Blackbook of communisme" is natuurlijk een vertaling van het door Fransen geschreven boek "Le livre noir du communisme" (zoals ook al te lezen
  staat in de door jou gegeven amazon link)

  Groetz,

  Cincinnatus.

 8. Goh, waar Goddeloosheid zoal toe kan leiden. Nou, wat ben ik blij dat Islamieten geen Darwinisten zijn, zeg.
  Een hele geruststelling.

  Waar komt dit filmpje in godsnaam vandaan? Propaganda van de aanhangers van intelligent design?

  De suggestie dat darwinisme/goddeloosheid verantwoordelijk is, voor communisme, is ronduit absurd.
  Wellicht is het een noodzakelijke voorwaarde, maar zeker geen voldoende.

  Ik geloof ook in evolutieleer en heb het sterke vermoeden dat er geen god is (al is daar geen waterdicht bewijs van, net zomin als van het tegendeel trouwens – maar daar gaat de discussie niet om, dus daar ga ik verder niet op in), maar dat betekent natuurlijk niet dat ik dus maar communist wordt.

  De overzichten van de wandaden van het communisme zijn mooi materiaal, maar gezien de kwaliteit van de onverholen anti darwinisme boodschap, is de geloofwaardigheid van het geheel wat mij betreft wel in vraag gesteld, waardoor ik dan ook niet meer weet wat ik van de rest (d.w.z. de beschrijvingen over de wandaden van het communisme) nog moet geloven.

  Laat er geen misverstand over bestaan: ik twijfel niet aan de aard van’t beestje. Punt is alleen dat dit "intelligent design videootje" wat mij betreft elke verdere geloofwaardigheid mist en ik dus niet geneigd ben de cijfers die zij als feiten naar voren schrijven blindelings te slikken.

 9. [8]
  Het bevestigt de feiten die ook in het ‘Zwartboek van het communisme’ te lezen zijn, en ook in het boek ‘Wilde zwanen, drie dochters van China’ van mevr. Chang.
  Maar dit hebben we al vaker meegemaakt: als christenen boodschappen kwamen brengen over allerlei wreedheden van communisten en moslims, werd het niet geloofd of was het ‘eigenbelang’ van die christenen en subjectief.

 10. Ik herinner mij nog heel goed dat de EO destijds de enige omroep was die onverholen reportages bracht over de ellendige toestanden in communistisch Roemenie.
  Het werd verder door geen enkele omroep opgepikt, want kritiek op het communisme was breed ‘not done’ en het was de EO natuurlijk maar, die werd door de zelfbenoemde intellectuele progressieve elite niet serieus genomen.

 11. [9] Twee van de fijnste "anticommunisten" die ik "ken",
  waren/zijn Christenen : Fred Schwarz
  (http://www.schwarzreport.org/ ) en wijlen Richard Wurmbrandt.

  O ja…ik moet ook nog denken aan
  Werenfried van Straaten, de spekpater
  ( http://www.katholieknieuwsb… )

  Prima kerels ! Zonder dezulken
  was Nederland al 30 jaar terug een
  communistische volksrepubliek geweest.

  Groetz,

  Cincinnatus.

 12. [10] Inderdaad, dat herrinner ik me ook, evenals bijv de commentaren van EO’s buitenland specialist Ad Kamsteeg : een nuchter maar ook principieel njet tegen het communisme.

  En hetzelfde kan ook gezegd worden van mensen als GPV-voorman Piet Jongeling of RPF-leider Meindert Leerling…

  Groetz,

  Cincinnatus.

 13. [9]Beek, ik heb de eerste 10 minuten gezien, en men doet het voorkomen alsof niet Marx maar Darwin het communisme bedacht heeft. Dat lijkt me inderdaad moeilijk serieus te nemen.

 14. [13]
  Dan heb je niet goed gekeken.
  Men legt uit dat communisten klassenstrijd (en rassenstrijd bij de nazi’s) rechtvaardigden door de idee van Darwin dat al het leven slechts bestond uit ‘survival of the fittest’.
  Zij brachten dat in praktijk.
  Vergeet niet dat Darwin zelf ook geloofde dat in die strijd de negers een onderklasse waren en dat de blanke Europese mens een beter ras was.

 15. Het is werkelijk te krankzinnig voor woorden.
  Nu de heilige profeet Darwin wordt ‘belasterd’ is de rest van het feitenmateriaal niet meer serieus te nemen!

 16. Leuk hoor, zo’n creationistisch propagandafilmpje.

  Toch knap hoe mensen met selectieve informatieverstrekking en irrelevant beeldmateriaal overtuigend kunnen overkomen op velen.

  Dit vind ik na 10 minuten kijken. Ik geloof niet dat het veel beter wordt hierna. Of heb ik het verkeerd?

 17. [14]"Dan heb je niet goed gekeken."

  Zoals gezegd, Ik heb de eerste 10 a 15 minuten bekeken, toen had ik het wel gezien. Het gaat ook allemaal ver-schrik-kel-lijk traag. Misschien dat ik de rest ook ’s een keer bekijk.

  "Nu de heilige profeet Darwin wordt ‘belasterd’ is de rest van het feitenmateriaal niet meer serieus te nemen!"

  Nou dat is het niet, maar ik word altijd een beetje moe van mensen die beweren dat je bij gebrek aan een geloof automatisch vervalt in moord een doodslag. Net zoals ik moe wordt van mensen die doen alsof het nadenken tijdens de verlichting is uitgevonden.

 18. [15]
  beek,
  Er worden hier twee dingen door elkaar gehaald. Darwinisme en (een vorm van) sociaal-darwinisme.
  Daarnaast heb je m.i. ontegenzeggelijk gelijk, dat laat ik ze maar "confessionelen" noemen, de eerste en belangrijkste groep was, die voor het atheistische communisme waarschuwde, maar niet omdat het gewelddadig is, helemaal niet. Alleen maar, omdat het ATHEISTISCH is.

  Maar alleen de SOCIALE paragraaf van het communisme is in de dialoog tussen confessionelen en marxisten aan de orde geweest. Hier deden niet-confessionelen niet aan mee. Sterker nog: andersdenkenden (atheistische) liberalen, libertariers, humanisten werden er buiten gehouden – door confessionelen afgeschrikt, omdat die geen behoefte hadden aan een dialoog over atheisme, en door marxisten, omdat die geen behoefte hadden met kapitalisten te debatteren.

  De fundamenteel liberaal-humanistische politiek-filosofische bijdrage: de ontwikkeling en formulering van de grondrechten en de vrije ondernemingsgewijze produktie, bleef zodoende buiten de dialoog.

  In Nederland zagen de confessionelen vervolgens hun sociale waarden door de marxisten bevestigd en kozen met hen partij tegen de atheistische, kapitalistische liberalen, libertariers en humanisten.

  M.a.w. de confessionelen hebben zich tenslotte uitgeleverd aan de marxisten.
  Dat is dus het verraad van "de confessionelen".

  In Oost-Europa heeft de discussie met "kapitalisten" zich niet afgespeeld. Daar ging het alleen over de vraag: wie het culturele erfgoed mag verdedigen / vetegenwoordigen: de kerk of de marxist en over de vraag wie de sociale paragraaf mag uitvoeren.

  Dat de twee tegengestelde atheistische filosofieen, individueel-humanistische filosofie NAAST het marxisme, BEIDE vruchten zijn van de Verlichting, past niet in de religieuze traditie.

  Groet, Harry

 19. De in het filmpje genoemde evolutionist Herbert Spencer hield er behoorlijk libertarische gedachten op na.

 20. [18]
  "Net zoals ik moe wordt van mensen die doen alsof het nadenken tijdens de verlichting is uitgevonden."
  Zelfs voor de klassieke oudheid is er wel eens nagedacht.
  Zelfs buiten het christelijke Europa is er wel eens nagedacht. 😉
  Groet, Harry

 21. Inderdaad leerzaam.
  Nooit geweten dat Mao atoomwapens op moslims heeft uitgetest.

 22. [19]
  Het groepsdenken nuancerend is het natuurlijk juist dat vanuit verschillend perspectief dat communisme kan worden veroordeeld.
  Confessionelen veroordeelden meer dan alleen het atheisme. Ook de wreedheden, het totalitaire anti-christelijke karakter, de persoonsverheerlijking, en de diefstal van eigendom.
  Maar ik geloof niet dat de kerk zich heeft uitgeleverd aan de marxisten omdat daar de verdediging van de vrije ondernemingsgewijze productie niet de hoogste prioriteit heeft.

 23. [3]
  Sander,
  "vrijheid = anarchie
  Een recente opiniepeiling bracht aan het licht dat 42 procent van de Russen vindt dat hun land een nieuwe sterke man à la Stalin goed zou kunnen gebruiken om de orde te herstellen. Veel Russen moeten niet weten van ,,vrijheid”, want dat leidt in hun ogen alleen maar tot anarchie."

  Uit veel gesprekken met oude studiegenoten (zelfbenoemde intellectuelen !) blijkt, dat het hier niet anders gesteld is.
  Hoe praat je dat het meest effectief uit hun hoofd ?
  Groet Harry

 24. [24]
  Dat komt omdat het begrip "anarchie" verkeerd wordt begrepen. Étatisten hebben het begrip "anarchie" misbruikt door er een stituatie van een gewelddadige chaos mee aan te duiden.

  Anarchisten (en libertariërs) zullen onder "anarchie" juist een toestand van een hogere *orde* verstaan dan de relatieve wanorde die overheden veroorzaken. In een echte anarchie is de overheid afwezig en daarmee de belangrijkste veroorzaker van geweld en onrecht. Geen wonder dat zij die de overheid vormen, of dit nu communisten, fascisten of democraten zijn, er alles aan doen om het begrip "anarchie" zo slecht mogelijk voor te stellen.

 25. [23]
  beek,
  "Maar ik geloof niet dat de kerk zich heeft uitgeleverd aan de marxisten omdat daar de verdediging van de vrije ondernemingsgewijze productie niet de hoogste prioriteit heeft."
  Heb ik dat beweerd dan ? De tekst lijkt me ook echt wat te dubbelzinnig.
  Wat wil je daar nu mee zeggen, beek ?

  Overigens hebben ook zelfbenoemde "humanisten" en "liberalen" meegedaan aan het verraad. Dat gebeurt nog steeds getuige de VVD. Ik persoonlijk houdt het op -al dan niet terechte- angst voor het "hachje". Ze voelen de druk op hun onhoudbare paradigma.
  Groet, Harry

 26. [25]
  KL,
  OK, begrijp ik. Maar ik ben zo benieuwd, hoe je die discussie het beste aangaat. Ze geloven niet in een zelfregulerend maatschappelijk stelsel. Bovendien profiteren ze al jarenlang van een of andere vorm van subsidie o.i.d. en vinden, dat het hun tijd wel zal duren.
  Ik noem dat een vorm van zelfgenoegzaamheid. En ik vraag me af, of je daar doorheen zou kunnen breken zonder je `vrienden` te verliezen.
  Groet, Harry

 27. [26]
  Harry,
  Waarom heeft de kerk zich volgens jou dan uitgeleverd aan de marxisten?

 28. [27]
  Het probleem dat jij aankaart heb ik ook. De meerderheid was staatsverslaafd, is staatsverslaafd en zal staatsverslaafd blijven. Ik zie dus op korte termijn geen staatloze of zelfs maar klassiek liberale maatschappij onstaan. Het proces van staatsvorming, dat in West Europa rond het jaar 1000 op gang kwam, is nogs steds bezig. Al 1000 jaar lang neemt de macht van de overheid steeds maar toe, en ik zou geen middel weten om het proces te stoppen. Hooguit kan het tijdelijk ietsje vertraagd worden.

  Wellicht bestaat er een mogelijkheid tot "Innere emigration", je zelf vrij maken van de staat en van andere knellende verbanden. Dit is wat sommige "linkse" anarchisten doen in Frankrijk en de VS door eigen communes in te richten en de staat zo goed en zo kwaad als het gaat buitenhouden, maar het kan ook zoals de pas overleden libertarier Harry Browne dat aanraadde.

 29. [28]
  beek,
  Wacht even. De `kerk`, als je het Vaticaan bedoelt, heeft zich niet uitgeleverd. Maar je zou kunnen zeggen, dat allerlei groeperingen die zich katholiek noemen, zich wel schikken naar marxistische `beginselen`, wat in `oorsprong` -chronologisch gezien,- eerder christelijke beginselen genoemd zouden moeten worden.
  Maar zodra het op de praktijk aankomt worden contracten met marxisten gesloten.
  Neem het NKV (vroegere KAB): werd geheel verorberd door het NVV, nu FNV.

  Neem de oorspronkelijk katholieke bolwerken: Noord-Brabant, Nijmegen. Allebei zwaar marxistisch.

  Neem Pax Christi of de `8 mei beweging`, maar ook in het buitenland.
  In Frankrijk zie je iets soortgelijks: zwaar marxistisch.

  Over Eurocommunisme, een thema uit de jaren 1960, hoor je nooit meer wat, want de strijd is al gestreden.
  Groet, Harry

Comments are closed.