Onderstaande film is een documentaire over het communisme, geïnspireerd door het Marxisme-Lenisme. Het is verantwoordelijk voor c.a. 60 miljoen doden door een sterke overheid die graag een hele sterke economie wilde.

Alhoewel we veel te klagen hebben over de EU, zal het bij ons niet zo’n vaart lopen. Wel zien we een grote parallel tussen b.v. het opvoeren van de staalproductie in China destijds en het milieufanaticisme in de EU.

Wees eens eerlijk. Is het zo drastisch slecht met het milieu gesteld dat het zoveel verbeterd moet worden? Heel interessant om te zien en leerzaam bovendien.

95 REACTIES

 1. [9] Beek,
  Zoals ik schreef: "De overzichten van de wandaden van het communisme zijn mooi materiaal, maar gezien de kwaliteit van de onverholen anti darwinisme boodschap, is de geloofwaardigheid van het geheel wat mij betreft wel in vraag gesteld, waardoor ik dan ook niet meer weet wat ik van de rest (d.w.z. de beschrijvingen over de wandaden van het communisme) nog moet geloven."

  M.a.w. de feiten kunnen wellicht nog wel kloppen (en volgens mij kloppen ze inderdaad, mede o.b.v. de bronnen die ook jij aanhaalt) maar wat het filmpje betreft: ik zou het maar niet promoten als case tegen het communisme omdat de geloofwaardigheid van wat (vermoedelijk) wel klopt in vraag wordt gesteld door wat ik maar even de "intelligent design ondertoon" noem.

  Het is zoiets als wanneer een onbekend persoon met jou begint te praten en zegt dat de aarde plat is en dat de zon om de aarde draait etc. en vervolgens komt hij met een briljante beschouwing over de goudstandaard, met alle feiten en goed onderbouwd etc. Stel dat je zoiets hebt opgenomen. Ga je dan dat filmpje bewust zoveel mogelijk verspreiden in de hoop dat mensen de boodschap over monetair beleid nu eindelijk zullen snappen?
  Neen, want al heeft de kerel nog zo’n gelijk op dat punt, zijn geloofwaardigheid is gewoon nihil omwille van andere uitspraken die ronduit belachelijk zijn.

  En zo is het hier ook. De feiten over communisme, zoals het aantal doden etc. geloof ik wel, maar ik ga dit filmpje niet verder verspreiden omdat het mijn anti communistische zaak meer schade dreigt aan te richten dan wat anders, gezien de kritiek op darwinisme en goddeloosheid.

  En de boodschap is onzin om twee redenen: 1) heel wat ongelovigen (waaronder ondergetekende), zijn geen communisten en moorden niet en 2) heel wat gelovigen hebben onderling een bijna communistisch samenhorigheidsgevoel en slaan de kop in van wie niet tot hun groepje behoort.

  Dus geef mij maar ongelovige libertariers als vrienden i.p.v. diepgelovige moslims. Tja of christenen (zie Noord-Ierland).

  Nogmaals, dat betekent niet dat ik de in het filmpje vermelde dodentallen en de gebezigde praktijken niet geloof.
  Maar dat geloof ik dan eerder ondanks dan dankzij dit filmpje.

 2. Met één oog kijk ik naar het filmpje en met de andere houd ik de eo-christenen in de gaten..
  Er zit ook vaak wat dramatische muziek ondergemonteerd, iets te ‘obvious’ en het had ook niet gehoeven. Dan heb je ook nog die gladde stem, als het over het geloof gaat dan wordt ie helemaal eng. En de rol van amerika in de diverse oorlogen wordt ook achterwege gelaten, nou kun je zeggen dat dat een zinloze afleiding zou zijn: "we hebben maar 54 minuten" maar het klopt toch niet helemaal.
  Het blijft ook een beetje een mysterie waar het fanatisme nou vandaan komt. Alles was rustig en dan worden mensen ineens gegrepen door een darwinistisch virus en breekt de hel los, ik vraag me af wat de voorgeschiedenis precies is in die landen.
  Verder kennen ze geloof ik het economische calculatie argument van mises niet, het zit er wel inherent in maar het is duidelijk dat ze de theorie niet kennen, of niet willen kennen want het past toch niet helemaal in hun interpretatie en is ook wel erg materialistisch.. Want het leven gaat niet om spulletjes krijgen, nee autoriteit!, je moet gehoorzaam zijn aan de autoriteit en hard werken, arbeid! daar gaat het om! arbeid is de bron van alle dingen! (sorry hoor ik kon het niet laten 🙂 )

 3. Overigens is de "een heel sterke economie wilde" opmerking wel raak. Nederland wordt ook gecollectiviseerd met datzelfde argument, het is gewoon excact hetzelfde verschijnsel alleen wat verdund.

 4. [32]
  Hier ben ik het helemaal mee eens.

  Overigens vraag ik me af wat nu het doel is van de makers van de documentaire. De titel doet vermoeden dat het een documentaire over communisme is, maar de opbouw van de film laat het lijken op een documentaire over de "gevolgen van darwinisme".
  Of misbruiken de makers van de documentaire het medium om terzijde ook even hun idee over de evolutie te ventileren?

  Hoe interessant ik de gegevens over communistisch China in dit filmpje ook vond, ik ergerde mij mateloos aan het consequent neerzetten van Darwins evolutietheorie als een kwaadaardige religie of geestesziekte.

  Voor degenen die dit filmpje wel aangenaam vonden: Ik raad u "What the bleep do we know?" aan, dat is al net zulke spirituele onzin.

 5. Tja.

  Darwinisme heeft toch niks te maken met communisme?
  Logisch niet: ‘het ontstaan der soorten verklaard door variatie in nakomelingen gevolgd door selectie’, heeft geen enkel raakvlak met het motief van moordende massa’s. Foute vertaling van ‘survival of the fittest’ hooguit.
  Je zou met dezelfde logica Einstein, ‘alles is relatief’, als het kwade genius van multikultikul kunnen zien en Jesus als wortel van alle kwaad omdat de Vrinden van Jesus zoveel doden hebben veroorzaakt (en had de Wehrmacht geen ‘Gott mit uns’ op hun koppel staan? Nou dan!)

  Het zit net wat anders in elkaar.
  De mens is van nature moordlustig. Zoals zoveel dieren. Dat is primair.
  De Goden, de Boeken ,‘survival of the fittest’ zijn secundair, die motieven worden er maar bijgehaald om moord te rechtvaardigen. Rationalisatie.
  Religie noch atheïsme zijn noodzakelijke voorwaarden voor massamoord. De mens moordt mét en zonder goden dat het een lieve lust is. Dat is ook de enige conclusie die je uit de historie kunt trekken.

  Darwinisme heeft toch niks te maken met communisme?
  Historisch niet: het was niet Darwin, maar Lamarck die omarmd werd door communisten. Lamarck, ‘verworven eigenschappen worden erfelijk’, viel goed in het potje. Want zo zou de indoctrinatie vanzelf wortel schieten en zouden de mensen gaandeweg van nature inzien dat het communisme de Glorieuze Eindbestemming van de Menschheid is. Nou ja, mét het Lamarckisme is ook het communisme ten grave gedragen; so much for Our Glorious Destiny.

  Dat in dit filmpje Darwin er bij de haren bijgesleept wordt, is een prachtvoorbeeld van reliparanoia.
  Kennelijk hangt morele overtuiging af van de onwaarheid van ‘Darwin’.
  Nou, dan heb ik verrekte slecht nieuws voor moraliteit in de wereld.
  Darwin’s theorie over het ontstaan der soorten is namelijk JUIST gebleken.
  Daar helpt geen moedertje lief aan.

  Dus nog maar eens, vooral ook voor de lezertjes die aan modern onderwijs werden blootgesteld: evolutie is sinds de zeventiger jaren van de vorige eeuw geen theorie meer, maar een feit.
  Soorten ontstaan uit andere soorten, da’s nou alles.
  Evolutie is een natuurverschijnsel zoals de zwaartekracht en dat soorten-uit-soorten ontstaan is net zo min een morele uitspraak als de stelling dat een appeltje naar beneden valt.

  Huub

 6. [36]
  Ik ben het grotendeels met je eens, echter: de evolutie is geen feit maar een theorie. Een falsificeerbare wetenschappelijke theorie die tot op heden niet overtuigend weerlegd is. En dus bruikbaar is gebleken om mee verder te werken.

  Wat veel mensen over het hoofd zien, is dat "theorie" in de volksmond wordt verward met "theorie" in de wetenschap. Een wetenschappelijke theorie is veel meer waard dan een hypothese, zij is namelijk al beproefd en is (nog) niet onjuist bevonden.

  Feiten bestaan in de wetenschap niet, er zijn altijd leemtes in onze kennis.

  Pseudo-wetenschappers maken hiervan in het algemeen graag misbruik, door op die leemtes in de gangbare theorieen te wijzen en hier vervolgens een niet-falsificeerbare (en dus niet wetenschappelijke) hypothese tegenover te plaatsen.

 7. [37]"Een falsificeerbare wetenschappelijke theorie die tot op heden niet overtuigend weerlegd is."

  Is dat zo? Is er een experiment te bedenken dat bij het verkeerde (of juiste, het is maar hoe je het bekijkt) resultaat de evolutieleer zou weerleggen?

 8. Geert, zie voor een short proof:
  http://www.mala.bc.ca/~john

  Evolutie is een waarneming en moet daarom tot de feiten gerekend worden.

  Evolutie volgt mathematisch uit het feit dat DNA (replicatie) fout-gevoelig is.
  Helemaal abstract, uit het feit dat toeval bestaat.

  Mijn oude hoogleraar kwantummechanica sprak de gedenkwaardige woorden: ‘de werkelijkheid is korrelig en ze trilt.’
  Daaruit volgen de complete fysica, chemie en biologie. En dat is wél een theorie, een hele goeie zelfs.
  Huub

 9. [38]
  Ja, bijvoorbeeld een bacteriesoort die zich in het lab niet aanpast aan omstandigheden zou een argument tegen kunnen zijn. Of de vondst van een fossiel waaruit blijkt dat de mens 80 miljoen jaar geleden ook al hier rondhuppelde.

  [39]
  Om het maar over een filosofische boeg te gooien: wie zegt dat wat men waarneemt waar is?
  Ik denk niet dat de evolutietheorie falikant in de foute richting zit. Echter de mogelijkheid dat er nog flink wat moet worden bijgeschroefd is groot.
  Kijk naar de wetten van Newton. In zijn tijd kon niemand zich voorstellen hoe die niet kunnen kloppen. Relativiteitstheorie maakte hier een eind aan, en ook de quantummechanica laat zien dat Newton alleen geldt in een limietsituatie (die wij waarnemen).

  Kortom: ik ben een "aanhanger" van de evolutietheorie, maar ben altijd voorzichtig met het woord "feit".

 10. [39]
  Maar goed, minder filosofisch bekeken heb je natuurlijk gewoon gelijk. 🙂

 11. [30]
  Voor mij zegt dit net zoveel als de constatering dat er mensen zijn met blauwe ogen , bruine ogen, groene ogen, grijze ogen, en dat er onder de blauwogigen ook veel communisten zijn, terwijl veel groenogigen het kapitalisme aanhangen.
  Het zegt dus niets.

 12. [39]
  Het verhaal van de short-proof is sterker voor het scheppingsmodel dan voor het evolutiemodel.
  Oergezonde oervormen, waaruit zich een grote diversiteit ontwikkelde, door een beperkt mogelijke aanpassing aan omstandigheden.
  Oerhond: en de vele variaties.
  Zo was er een meneer die bewust is gaan selecteren op bacterien.
  Na 30.000 generaties bleken er veranderingen en aanpassingen waar te nemen, maar deze meneer zat nog altijd opgescheept met…….bacterien!
  Niet een overgangsvorm naar een andere soort leven.
  Valt best tegen met die aangetoonde feiten.

 13. [42]
  beek,
  "Het zegt dus niets."
  -WAT zegt niets ?
  -Wil je svp op het BETOOG ingaan, of moet je antwoord beschouwd worden als een dooddoener ?

 14. [43]
  "Het verhaal van de short-proof is sterker voor het scheppingsmodel dan voor het evolutiemodel."

  Hieruit mag je concluderen, dat het scheppingsmodel JOU -op dit moment wellicht- toevallig sterker lijkt dan het evolutiemodel.
  Volgens deze redenatie is het dus gewoon een kwestie van welke kant je het bekijkt. Nogal relativistisch -om niet te zeggen arbitrair- gedacht, als je het mij vraagt.

 15. Dear Beek,
  I have been following your discussion with Huub Mooren, your pen friend on the Freespeaker site, for almost a year now. In particular, I got attracted to your question whether this Evolution Theory is falsifiable.
  Well, I tell you what: it damn sure is!

  And I’m sure Huub knows that too. Huub may be a cheerful chap, but he also is a stubborn atheist and the other thing is: he drinks too much beer after which he starts writing all his nonsense to this, otherwise excellent, site.

  Let me first tell you who I am.
  I am Pete Piffle, professor in the Natural Sciences, Kansas State Evangelical University. My parents are from Holland, yes from the Bible Belt, so you’ll understand that I can read Dutch. Speaking and writing Dutch are, however, not given to me.

  Okay, to resume matters, I tell you, falsifying Evolution Theory is a piece of cake!
  I do it every year with my first-graders.

  It goes like this:

  "Good morning class,
  Before we start a good rational discussion on the Moment of Creation, mistakenly called by some ‘The Big Bang’, we will first train your logical capabilities.

  Today I want you to do away with this Darwin nonsense once and for all.
  I want you to study the next 7 ways to debunk Darwin:

  1) Prove that animal species simply do not change, that they have always existed in their present form.
  Hint: just show a Homo sapiens fossil that is 3 billion years old; alternatively show Trilobites swimming in your aquarium. Or sable-toothed tigers playing with the dogs in your backyard.

  2) Alternatively, prove that species appear spontaneously, out of the blue.
  Hint: show photographs of this time-honored example of a Fruit Fly giving birth to an Elephant. Or, show the fossil record to be a hoax. Of course, at our University we know that it was the Creator who painstakingly carved those figurines out in limestone.

  3) Prove that those phylogenetic trees do not exist; there are no homologies between species. Neither anatomically, biochemically nor genetically.
  Hint: Proof that this so-called homology has a probability of 10^-20 to have occurred by chance, not very unlikely, I would say.

  4) Prove that DNA variability (mutation, recombination) simply does not exist. DNA is constant and hence every species is constant in appearance.
  Hint: all offspring of all animals and plants are exact copies of their parents. How could anyone fail to notice this??
  Additionally, did you see any difference between Japanese people before and after the Hiroshima fall-out? Not even before, I bet.

  5) Prove that natural selection does not exist.
  Just demonstrate that all animals survive immersion under water equally well, that all plants grow everywhere, and that cancer patients never become resistant to their chemotherapy, hence are always cured.

  6)Prove that humans are not made of the natural elements, but instead, are made of god-stuff.
  Hint: (this one is extremely simple) demonstrate ectoplasm emanating from your ears, aura’s surrounding your head, souls peeping through keyholes, quantum weirdness in the brain, life after death. Examples by the score, that’ll teach those silly atheists!!

  7) Show that Nature/Life could not exist without Intelligent Design.
  Hint: Show what miracle it is that your feet touch the ground EXACTLY and do not dangle 2 inches above it.
  This cannot be coincidence. If this is not design, what is?
  Alternatively, show how terribly Intelligent it is to design humans who give birth in pain and die in agony, who fall victim to terrible wars and frightful diseases, but who are, at the same time, quite capable of inflicting unspeakable torture to their fellow human beings."
  And then I slowly dematerialize from the classroom, leaving behind a stupefied audience.

  See Beek? That’s all there is to it.
  Reason is one big hoax, Logic and the Senses are of no use to understanding reality.

  Yours,
  Pete

 16. [47]
  So, Mooren???, alle ouwe argumenten weer eens op een rijtje?
  Omdat het in Engels is, moet het meer overtuigen?
  De fruitvlieg die een olifant zou moeten baren verraadt je, dacht ik zo.

 17. [30] Darwin, Oerknal, etc. Ik vindt het grappig dat veel mensen (ook libertariers) het Kyoto project weliswaar (en terecht) verwerpen maar theorien van duizenden jaren duurende dingen (evolutie) of iets dat triljarden jaren geleden (oerknal) zou zijn/is gebeurd, zo makkelijk omarmen.
  Een of andere hoog opgeblazen & gesubsidieerde wetenschapper constateerd een feit (bijv ontstaan van het heelal) en bedenkt daarom heen een theorietje (die nog geen eens steenhard te bewijzen valt, ergens uit het niets komen er plusjes en minnutjes aanzetten en na een bepaalde tijd wordt het heelal geschapen, haha, ik heb nog nooit zoiets grappigs gehoord!!) en wanneer meerdere hoogopgeblazen wetenschappers diezelfde theorie omarmen wordt het voor velen een feit!

  Ik heb zo m’n twijfels over die so called wetenschappers. Volgens mij zijn het dezelfde mensen die eerst zeiden dat de aarde plat was (en waarvan iedereen die theorie ook geloofden).

  Misschien moet ik ook maar wetenschapper worden. Laat ik het ’s proberen….. Ontstaan van de zon: ergens uit het niets komen er X-jes en /-jes aanstormen en begonnen na een tijdje die zon te maken (wat een karwei was dat, zeg). En zo is de zon na 4,98 triljard jaar geleden ontstaan. Overheid: Kan ik effe vangen??

 18. [50]
  Doe tenminste even de moeite om je in te lezen voordat je iets probeert af te kraken.
  Je zet jezelf nogal voor schut met dit berichtje.

  Feit is dat de oerknal-hypothese heel vaag is, en dat wetenschappers eigenlijk geen flauw idee hebben hoe ze het ontstaan van het heelal met de huidige abstracties kunnen verklaren.

  Om je echter zinvol in deze discussie te mengen zul je toch eerst eens moeten ruiken aan de natuur- en sterrenkunde op academisch niveau.

  Dat de aarde plat is en in het centrum van het universum staat is een verzinsel van de KERK. Exacte wetenschappers hebben dit op basis van waarnemingen weerlegd (Copernicus, Galileo).

 19. Nou ja, zo vaag is de Big Bang toch niet?
  De Big Bang volgt uit een dwingende redenering. Als de sterrenstelsels nu uit elkaar vliegen (FEIT), dan hebben ze vroeger dichter op elkaar gezeten (AANNAMES: tijd bestaat en het huidige tijdvak is niet bijzonder)
  Da’s nou alles.
  En vanuit een dichte begintoestand zijn er dan weer tientallen voorspellingen te doen; die ook allemaal waar bleken.

  Drie logische problemen met het standaard model noopten tot het inflatiemodel.
  En nu is er dan een aardig theoretisch model, consistent met alle waarnem…
  Wacht, nu dijdt het heelal weer versneld uit.
  Versie 3 van de Big Bang komt eraan.
  Mooie theorie. Wordt steeds beter.

  Huub

 20. [50] Yes Mikey,

  You’re on the right track! I am so proud of you.
  Your reasoning is sloppy, you neglect the facts.
  Your arithmetic is completely wrong. Perfect!
  Remember our slogan:
  ‘Reason is one big hoax, Logic and the Senses are of no use to understanding reality.’

  When you happen to be in Kansas, be sure to drop by.
  I’ll introduce you to my brethren in the village of Yoder.
  http://en.wikipedia.org/wik
  Yours,

  Pete

 21. [51] Geert,

  Dat de aarde in het centrum van het heelal stond leerde de kerk wel, dat de aarde plat was niet.

  De Kerk had het door Aristoteles en Ptolemaüs van Alexandrië uitgewerkte
  geocentrische stelsel overgenomen met de aardbol in het centrum van het heelal en de planeten in ronde banen eromheen circelend.

  Groetz,

  Cincinnatus.

 22. [53]
  Jammer Piet Piffel. je karikatuur is te doorzichtig.
  Met ouders wonend in de Hollandse ‘bible belt’ blijk je niets te weten van de meest eenvoudige bijbelse feiten.

 23. [54] Deze vind je vast interessant:
  http://phyun5.ucr.edu/~wudk

  Het denken is zeker niet begonnen met de Verlichting. Dat was eerder de herstart.
  De griekse materialisten waren de eerste denkers. Van Aristoteles tot aan de Verlichting stond het denken op een laag pitje. Na Aristoteles kon alles weer, platte aarde, goden, geocentrie, 4 elementen, een werkelijkheid achter de werkelijkheid en ga maar door. Na de Verlichting werd de draad weer opgepakt, maar de vele eeuwen van platonische warhoofderij maak je niet zomaar ongedaan.

  Huub

 24. [56]Schei nou toch uit. De in het artikel genoemde Copernicus leefde twee eeuwen voor de verlichting. Mensen als Newton, Huygens, Spinoza, Van Aquinas, De Groot etc., etc. etc. leefden ook eeuwen voor de verlichting.

  Het was ergens in de vijfde eeuw meen ik dat de katholieke kerk verordonneerde dat in het geval dat de praktijk af bleek te wijken van de bijbel, dat de bijbel dan maar niet letterlijk genomen moest worden.

  Lees dit ook eens:

  http://www.lewrockwell.com/
  http://www.lewrockwell.com/

 25. [53] So just by saying hell to some stupid theory I’m with the Amish? Yeh Right!! I’m just saying I don’t believe in that sort of crap, that’s all!! Just like I don’t believe in Kyoto-crap.

  Please! Go and give your own money to those so called scientists but not mine!

 26. [58]
  Mike, Hier probeert ene Pietje Nonsens (piffle) met non-sens sens te verkopen.

 27. [51] Ok, dus ik mag dan ook niet meer zeggen Kyoto volledige onzin is alleen maar omdat ik niet zo goed in scheikunde was. Volgens mij is dergelijke gesubsidieerde wetenschap een soort geloof geworden waar alles aan aannames vast zit. Wanneer je dat "geloof" niet onderschrijft lig je eruit (geboycot) en wanneer je dat wel doet ben je zogenaamd erg slim. (heeft veel weg van Kyoto) Voor die wetenschappers die bijv de electriciteit hebben uitgevonden, daarvoor heb ik respect. De rest kan voor mij part z.s.m een betaalde baan in de particuliere sector zoeken of anders naar de bijstand. Liever vandaag dan morgen.

Comments are closed.