Onderstaande film is een documentaire over het communisme, geïnspireerd door het Marxisme-Lenisme. Het is verantwoordelijk voor c.a. 60 miljoen doden door een sterke overheid die graag een hele sterke economie wilde.

Alhoewel we veel te klagen hebben over de EU, zal het bij ons niet zo’n vaart lopen. Wel zien we een grote parallel tussen b.v. het opvoeren van de staalproductie in China destijds en het milieufanaticisme in de EU.

Wees eens eerlijk. Is het zo drastisch slecht met het milieu gesteld dat het zoveel verbeterd moet worden? Heel interessant om te zien en leerzaam bovendien.

95 REACTIES

 1. Misschien overbodig om te vermelden, maar wetenschap dat gefinanciert wordt door de overheid is al bij voorbaat zeer verdacht….

 2. [57]
  Wanneer de verlichting precies begon, is niet te duiden, maar men neemt grofweg 1650. Copernicus leefde een eeuw eerder, kan dus als een van de grondleggers worden gezien van het nieuwe kritische denken. Newton (1643) viel er midden in.

  Repressie van wetenschap en ontwikkeling is iets van de middeleeuwen (daarom heet dit tijdperk ook zo), dus ruwweg van 800 tot 1500.

 3. [60]
  "Global warming" is door de politiek omarmd en heilig verklaard, echter in de wetenschap is hierover geen concensus.

  Het onstaan van het universum is een geheel andere tak van de wetenschap, waarbinnen ook veel discussie en ontwikkeling plaatsvindt.

  Natuurlijk mag jij zeggen dat je het allemaal onzin vindt, maar als je graag serieus genomen wilt worden, zul je toch ook enige argumenten moeten aandragen. En het over een kam scheren van alle wetenschappers draagt daar niet aan bij.

  Verder: De wetenschappers die "electriciteit hebben uitgevonden" bestaan niet. Het fenomeen electromagnetisme is langzaam uitgeplozen door verschillende generaties wetenschappers, waarvan er verscheidenen in eerste instantie falikant fout zaten. Zoek de analogie met het onstaan van het universum.
  Zolang de politiek zich niet met wetenschap bemoeit, zal zij uiteindelijk dicht bij de waarheid komen.

 4. [57] Bedankt voor de lewrockwell ref’s.
  Dat er altijd denkers zijn geweest, wil niet zeggen dat er geen verlichting zou zijn geweest. Er schijnt wel degelijk zo’n periode te hebben bestaan.

  Ik zie dat Geert me al voor is. http://nl.wikipedia.org/wik
  Newton wordt tot de verlichte denkers gerekend. Spinoza ook.

  Naar wat ik ervan begrijp, was de Verlichting geen stroming waar je ’lid’ van kon worden. Er wordt door historici terugblikkend opgemerkt dat er mensen onafhankelijk van kerkelijke stellingen begonnen te denken.
  Hun zintuigen begonnen te combineren met logica en dat primair stelden; de Rede was sinds Aristoteles en Plato in onbruik geraakt.
  En die aanpak, het primair stellen van de rede dus, heeft talloze denkers opgeleverd en heeft geleid tot een explosie van kennis.
  Huub

 5. [58] Ik vind die spotvogel van ’n Piffle nog niet zo gek. Eigenlijk is ‘ie ijzersterk. Ik wou dat ik zo kon schrijven.
  Waarom gaan Beek en jij niet in op zijn argumenten?

  Huub

 6. [64]

  Huub,

  Het zal je misschien verbazen maar Newton was een strenge protestant die geloofde in het errantisme van de Bijbel en meer heeft geschreven over de uitleg van bijbelse profetieën dan over wiskunde of fysica.Newton zag zijn natuurkundig werk als
  een ondersteuning voor het Christelijk geloof en tot glorie van de Schepper.

  Groetz,

  Cincinnatus.

 7. [65]
  Omdat evolutie-ongelovigen soortvariatie niet ontkennen, fossielen niet ontkennen, mutatie niet ontkennen, gemeenschappelijke eigenschappen bij levende soorten niet ontkennen, de strijd om te overleven niet ontkennen.
  Kortom, de zichtbare feiten niet ontkennen.
  Terwijl Pietje Nonsens net doet of zij dit alles wel ontkennen.
  Waarmee voor de zoveelste maal een karikatuur wordt neergezet, die immers gemakkelijker te bespotten valt.

 8. [63] ‘Global warming’ is dan volgens jouw niet door de wetenschap omarmt maar helaas wordt toch een wetenschapper die zegt dat het onzin is voor gek verklaard (geen wonder, ze zijn bang voor hun baantje). Netzoals een wetenschapper die zegt dat de oerknal een van de grootste verzinselen van de mensheid is, ook voor gek wordt verklaard. Ook geen wonder dat in de overheidsscholen de oerknal breeduit wordt onderwezen.
  Natuurlijk scheer ik niet alle wetenschappers onder een kam. Die wetenschappers van Intel hebben bijvoorbeeld zeer goed werk verricht. Dat het meerdere wetenschappers waren die het electriciteit hebben uitgevonden, ach, het gaat natuurlijk om het principe.

  Maar goed, jij wilde argumenten horen:

  Wat waren er dan voor die plusjes en minnutjes en waar kwamen ze vandaan? (en nou niet weer gelijk zeggen dat we dat niet kunnen begrijpen want daar trap ik helaas niet in)

  Hoezo was er zoveel triljard jaar geleden de oerknal? Waren ze er dan som bij? (eerst zien dan geloven)

  Ik las hier ergens dat een paar sterrenstelsels enigzins van elkaar verschoven en dat dan komt vanwege die oerknal. Kan het niet gewoon zo zijn dat ze door een andere manier gewoon even verschoven werden?

  Evolutieleer:
  Volgens mij is de evolutieleer ontstaan vanuit het opmerken uit botten, fossielen, etc van zogenaamde tussenvormen van organismen. Kan het niet gewoon zo zijn dat dat organismen waren die gewoon in de loop der tijd uitgestorven werden?

  Ergens had ik gehoord dat de (zogenaamd) mens maar heel kort bestaan (hoe weten ze dat eigelijk, waren die wetenschappers er soms bij toen de mens ontstaan werd?) Maar goed, hoe komt het dan dat de mens een uiterst intelligente levensvorm is terwijl de krokokil die dan zogenaamd tot de oudste diersoorten behoren, nog steeds zo ‘dom’ is als tijdens het ontstaan.

  Ik weet zeker dat er over 200 jaar weer "wetenschappers" zullen zijn die dan weer een andere theorietjes (bij elkaar gebreid door aannames) over die oerknal en/of evolutie hebben gevonden (visiuele circel lijkt het wel). Ondertussen is er door de overheid wel ik weet niet hoeveel miljard er in gestoken, allemaal geld van jouw en mij. Volgens mij is het zinvoller om onze Jomanda zo’n zelfde zweverige theorie te laten verzinnen. Misschien krijgt ze dan ook gelijk een fikse subsidie erbij, de EU doet dat nl maar al te graag.

  Het zou goed zijn om al die subsidies meteen stop te zetten. Kunnen we deze onzin ook gelijk vaarwel zeggen.

 9. [66] Newton geloofde uiteraard in INerrantisme van de bijbel.

  Groetz,

  Cincinnatus.

 10. [67]
  Ik kan niet voor Piffle spreken, maar hij daagde je uit de evolutietheorie te falsificeren en dat had met elk van die 7 argumenten gekund.

  Uit mutaties en natuurlijke selectie volgt evolutie. Dwingend.
  Dus als jij zegt de eerste twee als feiten te zien, dan moet je ook concluderen dat evolutie bestaat.

  Overigens is evolutie ook rechtstreeks waargenomen. Als bewijsvoering is dat niet nodig; het was immers logisch al noodzakelijk. Maar voor mensen die zich geen voorstelling kunnen maken van miljoenen jaren, misschien wel aansprekend.

  Huub

 11. [71] Precies.
  Ik zou hem dan ook niet als verlicht willen zien. Maar historici doen dat wel. Waarschijnlijk omdat Newton de zintuigen belangrijk achtte als kennisbron.

  Huub

 12. [72]
  Hij daagde niet uit, hij kwam met onnozele voorstellen.
  Uit die feiten volgt niet noodzakelijk evolutie.
  Die feiten blijken ook heel goed inpasbaar in het scheppingsmodel.
  Vaak zelfs tot verrassing.

 13. [69] Blijft een mooi argument, dat van dat theepotje.

  Niks nieuws onder de zon? Dawkins stellingname is politiek verschrikkelijk incorrect. Het is bon-ton om wetenschap als "ook maar een geloof" te zien, om "iets van waarheid te zien in alle religies" en vooral een achterdeurtje open te houden; het ietsisme is hartstikke salonfähig.
  Not so with Dawkins.
  Hij stelt dat religie en wetenschap onverenigbaar zijn.

  Huub

 14. [75] Ik weet niet of darwin zo politiek incorrect is….. Het doet me nl veel denken aan de maakbaarheid van de samenleving. Zolang je de mensen maar lang genoeg met socialistische pretpraat brainwashed, worden het dan na een tijdje geboren socialisten.

 15. [70]
  Ik ben het met je eens dat er wetenschappers zijn die vanuit eigenbelang (subsidies) hun onderzoek in een bepaalde richting sturen. De vraag is of de "uitvinders" van de hockeystick-grafiek van de opwarming van de aarde hiertoe behoren of gewoon beperkt onderzoek gedaan hebben.
  Er zijn genoeg kritische geluiden hierover te horen, en deze worden binnen de wetenschappelijke wereld serieus genomen, echter passen ze niet in het straatje van bijvoorbeeld Groen Links.

  Evolutietheorie heeft, in tegenstelling tot global warming, een eeuw kritisch onderzoek reeds doorstaan. Dat wil zeggen dat het tot op heden een werkbare hypothese is. Sterker nog, praktisch gezien kun je er intussen wel van uitgaan dat de theorie gewoon klopt. Een verklaring voor de snelle ontwikkeling van de mens t.o.v. bijvoorbeeld de krokodil kan zijn dat de mens zich in zijn niche optimaliseert (rechtop lopen, handen gebruiken), terwijl de krokodil in zijn niche als roofdier die noodzaak niet heeft.

  De oerknal-hypothese is gebaseerd op het uitdijen van het heelal (als een vierdimensionale bol), waarbij alles uit een punt lijkt te komen.

  Dat wetenschappers hier niet bij zijn geweest is natuurlijk onhandig, maar logisch redeneren is een "tool" die dit deels verhelpt. Speculaties zullen er altijd zijn, maar dat wordt ook onder ogen gezien en ze worden niet verkocht als "de waarheid".

  Nu is het vanzelfsprekend dat mensen kritisch zijn over oerknal en evolutie. Het is zelfs goed, want kritisch kijken naar deze wetenschappelijk falsificeerbare hypothesen zal de theorie verbeteren.

  Echter alles afdoen als verzinsels en ene God aanwijzen als schepper van mens en aarde voldoet niet binnen de wetenschap. Dat is namelijk niet gestoeld op waarnemingen maar op een oud boek (zoals bijvoorbeeld ook de Ilias, en de fabels van La Fontaine) en volgens aanhangers niet falsificeerbaar. Je plaatst je dan zelf buiten de wetenschappelijke discussie.

  Ik hoop dat ik een en ander voor je verduidelijkt heb.

  Overigens ben ik het ook met je eens dat wetenschap (of iets anders) niet gesubsidieerd hoort te worden.

 16. [75]
  Weer zo’n pseudo-wijsheid, de onverenigbaarheid van geloof en wetenschap.
  De vraag is natuurlijk: geloof en WELKE wetenschap?
  Geloof verdraagt zich prima met veldonderzoek, apparatenbouw, en wat voor ontdekkingsreizen nog meer.
  Het geloof verdraagt zich niet met extra-polerende papieren logica, theorieen en gedachten, die in hun aard een alternatief GELOOF willen vormen!

 17. [75]
  Heb lak aan politiek correcten, blijf dingen pragmatisch benaderen en benoemen, weliswaar (iets?) genuanceerder (met dank aan alle vrijsprekers !).
  Ben het overegens volledig met Dawkins eens.

 18. [74]
  Als vinken zich gaan onderscheiden, onder invloed van ge-isoleerde omstandigheden, net als cichliden in het Victoriameer,
  dan is dat niet in strijd met het scheppingsmodel. Er kunnen oergezonde oervinken zijn geschapen, die zich in de loop der tijd onder verschillende omstandigheden hebben gespecialiseerd en zich aldus gingen onderscheiden, dit alles binnen de reeds gegeven mogelijkheden.
  En als het mannelijk chromosoom alleen via de man wordt doorgegeven, kan hiermee worden bevestigd dat de man er eerder was dan de vrouw.

 19. [80]
  En waar jouw God dan vandaan komt mag Joost weten, doch dat hoeft niemand te bewijzen nietwaar?

  Wetenschap daarintegen:

  ach, laat maar zitten…….

 20. Genesis is gewoon evolutieleer voor dummies,.. lees ’t maar es goed.
  Kompleet met oerknal.
  Alleen was de knal an sich dan niet zo spectaculair neergepend. Maar ach,.. die "knal" was dan waarschijnlijk ook veel minder indrukwekkend voor een God dan voor een hedendaagse wetenschapper.

 21. Indien ‘het leven’ zoal wij dat kennen ‘spontaan’, langs evolutionair / natuurkundige weg is ontstaan dan bevestigd dit feit nog niet dat er geen ‘God’ zou kunnen zijn. Misschien is ‘God’ immers zelf ook wel langs evolutionaire weg ontstaan. Wellicht heeft Hij wat lopen te expirimenteren als wetenschapper in zijn laboratoruim een paar miljard jaar terug, en heeft Hij wat op de grond geknoeid, en BOEM!!!! Daar was het dan: de oerknal! 😛

 22. [84] En misschien doen wij dat straks zelf ook wel weer. Opnieuw een (nucleair?) knalletje. BOEMMM!!! En na een paar miljard jaar, ergens in het heelal, vragen onze nakomelingen zich ook weer af of er een God bestaat…
  Hmmm. Best wel grappig filosofietje, al zeg ik het zelf…

 23. [80] Wat je beschrijft -vinken cycliden- heet in de biologie ‘evolutie’.
  So far so good.
  D’r is maar 1 maar, er IS geen Eerste Vink, we zien ook voorstadia van die vinken; die steeds minder vinkig worden. En daar weer voorstadia van. Enzovoort.
  We zien helemaal geen soorten ‘out of the blue’ verschijnen. Er wordt voortgeborduurd op oudere thema’s. Dat lees je in die stambomen.

  Je laatste alinea is vreemd. Voor zover bekend hebben mensenmannetjes mensenmoeders. En die ook weer etc etc.
  Is je vast wel opgevallen.
  Als je die reeks wil afkappen kan je niet bij een man of een vrouw beginnen, maar moet je aan ‘vervagende’ soorten gaan denken. All the way down naar ongeslachtelijke i.p.v. geslachtelijke voortplanting. Evolutie volgt logisch.
  En er zijn zat ‘ouden’ geweest die dit redeneertreintje hebben ontdekt.

  Maar ik dwaal af. Truste.

  Huub

 24. [86]
  Die voorstadia, waar vindt men die?
  Voornamelijk in de ijle gedachtenwereld van de hypothetici.
  Verder ligt veel oude zooi natuurlijk begraven in het massagraf dat werd veroorzaakt door de aardverschuivingen en modderlawines o.a. door de wereldwijde vloed onder Noach. Waarbij ook fossilisatie plaatsvond.
  Op basis van die knekelvoorraad fantaseert men stambomen. Op welke grond elke nieuwe vondst een plaatsje krijgt toegewezen. Cirkelredenering?

 25. [87]
  Ik denk zelfs dat de Grote Generalist Die ALLE aspecten van de theorie van evolutie volledig doorgrondt, ook slechts een vage schim in de hoofden der wetenschappers is.
  Maar dat die wetenschappers, elk speurneuzend op de vierkante meter tot milimeter, de bevindingen graag inpassen in de Grote Godloze Theorie, voor welke Darwin de profeet was.
  Waarmee die ingepaste bevindingen allemaal weer een ‘bewijs’ voor de theorie gaan vormen. (alweer cirkelredenerend)
  Want de profeet zei zelf al dat, als maar 1 orgaan zijn theorie in de war kon schoppen, dit z.i. voldoende falsificatie was.
  Ik stel het hart voor: elke ‘ontwikkeling’ daar, is onmiddellijk levensbedreigend.

 26. [89]
  Hoe het gaat:
  1. De theorie is waar.

  2. Veldonderzoek: massa interessante (?) gegevens over de scholekster b.v., hoewel er verder niemand wakker ligt over wat die beestjes dagelijks zoal uitvreten.
  3. Feitenmateriaal, met wat wrikken, moet ingepast in de theorie van 1. Niet moeilijk, je zoekt gewoon naar de overlevingsvoordelen en voortplantingsvoordelen.
  4. Inpassing redelijk gelukt: en VOILA het ‘bewijs’ voor 1 is geleverd!

  En bij alle vervolgwetenschappers gaat voortaan 4 als een van de vele ‘bewijzen’ voor 1 gelden.
  Dat is de cirkelredenering.

Comments are closed.