Weinig instituten in de wereld zijn zo aan privatisering toe als de Nederlandse consulaten.

Helaas zijn de meeste personen die op deze consulaten ” werken”, de gerecarneerde luiheid en meestal het toppunt van incompententie.
Twee mij bekende personen uit Bali, een vader en een zoon, dienden twee weken geleden via een reisagent bij het Nederlands consulaat in Jakarta een visumaaanvraag in.
De reisagent maakte een fout en hechtte de pasfoto van de zoon aan het aanvraagformulier van de vader en de pasfoto van de vader aan het aanvraagformulier van de zoon.
Het Nederlandse Consulaat is in dergelijke gevallen niet in staat de pasfoto’s ambtshalve om te wisselen.
Het is nodig,de paspoorten met alle formulieren per koerier naar Bali te retourneren, vanwaar na een tien seconden in beslag nemende omwisseling de hele zaak weer naar Jakarta terugkeert.
Ik ben ondanks herhaalde pogingen daartoe nooit in staat geweest, mij te verplaatsen in de geestestoestand van een ambtenaar die dergelijke beslissingen neemt.
Hugo van Reijen

5 REACTIES

 1. Voor dergelijke huzarenstukjes van lamstralerij hoef je niet naar Indonesië hoor. Een alleenstaande jonge moeder (of dat verstandig van haar is laat ik even in het midden), een bekende van mij, heeft een aanvraag voor huursubsidie ingediend. Daar gaat blijkbaar weken of maanden overheen voor zoiets is afgehandeld bij de gemeente. Na een aantal weken (wat heel lang is als je niet mag werken want dan verlies je elk recht op uitkering, en hele weken werken lukt niet als je alleen een kleine moet opvoeden) belde zij zelf met de gemeente om te vragen naar de status van de aanvraag. Het antwoord was dat zij vergeten was het jaar in te vullen waarop de aanvraag betrekking had. Op haar verzoek of de ambtenaar dat dan niet even voor haar in kon vullen werd een luid en duidelijk NEE geantwoord. Ze kon opnieuw een aanvraag insturen die ze dan misschien wel met enige voorrang zou kunnen behandelen. Aardig hè?

 2. [1] Nog zoiets: een kennis van mij wil zijn huis verkopen. Een deel is verhuurd dus hij moet een splitsing-vergunning aanvragen. Hij wacht nu al zeven maanden en er is nog steeds geen inspecteur langs geweest (jaja, er moet iemand van de overheid komen om te zien of het huis wel netjes in de verf staat, anders gaat het niet door – maar dat is een ander onderwerp). De gemeente had er al drie maanden voor nodig om de legesbetaling in te boeken.

  Volgens mij kan je over incompente overheids-dienaars rustig een aparte rubriek opzetten, naast die van de politicus van de week. Stroomt zo vol, voorvallen te over!

 3. [2] Lijkt me een heel goed idee! Graag inclusief de verkiezing "lamstraal van de maand".

  Misschien lukt het ook om zo wat persaandacht voor deze site te krijgen? Die zijn nl. altijd wel op zoek naar dit soort nieuws.

 4. [3] Mooie verkiezingstitel! Misschien dan telkens met een cc naar een burgemeester of de premier met verzoek om commentaar? Voor de complete ontgoocheling. Het leed dat bureaucratie heet.

 5. Neem nu de commissie gelijke behandeling.
  Die veroordeelt een school die een mannen-de-hand-weigeren-te-schudden-moslima de toegang wilde ontzeggen.
  Grappig: de commissie veroordeelt het discrimineren van iemand die wenst te discrimineren.
  Aldus het tegendeel bewerkstelligend van wat zij zegt te beogen.
  Dit verschijnsel lijkt standaard bij de socialistische regelneven.

Comments are closed.