Drie maanden geleden berichtte ik over de zaak Cory Maye, de man die ter dood veroordeeld is voor het verdedigen van z’n huis tegen figuren die midden in de nacht met de deur in huis kwamen vallen.

In de tussentijd is er niet veel veranderd aan de situatie van Maye, hij zit nog steeds op death row, maar er is wel nieuws naar buiten gekomen. Het blijkt dat Maye is veroordeeld omdat de juryleden er niet van gediend waren dat Maye’s advocaat hen aansprak op hun christelijke geloof, en daarbij dat ze vonden dat Maye nogal verwend was en zodoende niet genoeg respect had voor ouderen en authoriteiten.

Het is te hopen dat Cory Maye heel gauw vrijgesproken wordt. Daarnaast lijkt het me terecht dat de betreffende juryleden worden aangeklaagd voor poging tot moord. Ik ben bang dat dat allebei niet gaat gebeuren.

17 REACTIES

 1. Normaal ben ik voor jury rechtspraak, omdat ik vind dat rechtspraak eerder thuishoort bij ‘het volk’, dan alleen in de werkkamers van bureaucraten, zoals in NL het geval is. De vele wereldvreemde vonnissen hier pleiten voor jury rechtspraak. De lange tenen onzin hierboven beschreven pleit er helaas flink tegen. Eigenlijk deugen geen van beide systemen, en beide vanwege bureaucratische bemoeizucht. In de VS heb je juryplicht en die is niet populair. Dit heeft ongetwijfeld invloed over de schuldvraag.

 2. [1]
  Een aanrader: "Twelve angry men" met Henry Fonda (ik geloof uit ’57).

  Verder is het in Nederland zo dat een rechter een juridische opleiding en vele jaren juridische ervaring moet hebben. Zo’n rechter is natuurlijk niet onfeilbaar, maar heeft (in principe) wel de intentie om objectief te zijn en te handelen naar de wet.
  Daar kun je bij een jury niet op vertrouwen, en als je het politiek stemgedrag van de Nederlandse bevolking bekijkt, ben ik blij dat we hier geen jury-systeem hebben.

 3. Ik heb in het algemeen geen hoge pet op van het ‘volk’, daarom ben ik tegen een jury rechtspraak. Om dezelfde reden ben ik bijvoorbeeld ook tegen een gekozen burgermeester. Voor mij hoeft er geen schreeuwer of sterke man aan het bewind te zijn. Ik heb meer vertrouwen in vakkundig opgeleidde mensen zoals rechters en bestuurders die beroepsmatig hun werk doen, ook al kunnen zij menselijke fouten maken.
  Als het aan het volk ligt komt er waarschijnlijk weer een schavot op de Dam in Amsterdam te staan, en gaat er weer een dronken beul aan de gang met een botte bijl. Beschaving is een moeizaam proces dat honderden jaren inspanning vereist. Maar het kan heel snel weer bergafwaarts gaan als we parlementaire democratie vervangen door populisme. Aan de zaak Cory Maye is te zien dat er onprofessionele argumenten gehanteerd zijn. Dat is m.i. onrecht!

 4. "Ik heb meer vertrouwen in vakkundig opgeleidde mensen zoals rechters en bestuurders die beroepsmatig hun werk doen…"

  Kijk eens om je heen. Waar denk je dat al die ellende vandaan komt waar we ons hier (in Nederland) in bevinden? Wordt wakker!

 5. [4] Aan de rechters ligt het niet zozeer, meer aan de beleidsmakers. Het enige dat je rechters kan verwijten is dat ze soms fors lager straffen dan het theoretisch maximum, maar meer zit er toch niet in met het cellentekort.

 6. ‘maar meer zit er toch niet in met het cellentekort’. Uitspraken zijn natuurlijk ook afhankelijk van de ‘politieke wind’ welke op een gegeven moment waait. Dan kom je uiteraard ook weer terug op de beleidsmakers. Evengoed is de rechter dus zeker niet onafhankelijk.

 7. [6]
  Opmerkelijk:
  Zeker niet opgelet de laatste tijd? De Rechters straffen in nederland steeds langer en ook steeds vaker met TBS.

  Verder doet me die discussie over rechters versus a jury of peers me denken aan een aflevering van ‘all in the family’ waarbij Archie eens wat zinnigs zegt.

  En tot de conlusie komt dat het onzinnig is om een rechter naar de universiteit te sturen, en vervolgens de rechtspraak over te laten aan leken…

 8. Rechtspraak moet gewoon Recht en Objectief zijn. Op subjectieve gronden veroordelen is moreel zeer fout.

 9. Het probleem is niet het systeem, het is de mens. Een dictatuur zou prima werken als de dictator een moreel onfeilbaar mens is, en een systeem van checks en balances kan nog steeds ontwricht worden als je er maar genoeg corrupte en immorele mensen tegenaan gooit. Geldt ook voor rechtspraak: een rechtersysteem werkt goed als de rechter objectief en moreel juist handelt, maar is de pest als een corrupte regering de benoemingen bepaalt. En een jurysysteem werkt goed tegen corruptie van de overheidsfunctionarissen, maar moet wel kunnen rekenen op de welwillendheid en morele draagkracht van op zijn minst de meerderheid van de juryleden (en in het verlengde daarvan: het volk). Of je ooit een ideaal systeem zult hebben is maar de vraag. Misschien een combinatie van beiden?

 10. [1] Inderdaad, daar ben ik het mee eens… Beide systemen hebben zo hun voor en nadelen.

 11. [13]
  Is dat niet bijna hetzelfde als een rechtbank met professionele rechters?

 12. [1] Wat doet een rechtbank wanneer iemand voor moet komen? Volgens mij is het hun taak om iemands handelen te toetsen aan de wet. Niet meer en niet minder.

  Dat handelen moet aantoonbaar worden gemaakt door de aanklager.
  Het oordeel moet ook altijd terug te voeren zijn op de wet.

  Wanneer je het oordeel aan een jury overlaat, laat je het over aan een stel mensen dat die wetten niet goed kent en dus een compleet eigen draai aan hun vonnis zal geven.
  Een advocaat kan dus het sentiment van de jury gaan bewerken om zo hun oordeel te beïnvloeden. Hun oordeel is dan gebaseerd op het talent van een advocaat om iemands emoties te bewerken en niet op de uitleg van de wet.
  Daarom ben ik tegen jury rechtspraak.

 13. [14] Er zijn 2 verschillen.
  Ten eerste: 1 enkele rechter versus een jury bestaande uit meerdere lieden.
  Ten tweede: een rechter staat op de loonlijst van de staat en advokaten niet.

  M.i. combineer je met dit voorstel de voordelen van een jury (te weten: minder afhankelijk van 1 enkel persoon zowel qua toevallige levensopvating als qua omkoopbaarheid en bovendien niet in staatsdienst) met die van een rechter nl. juridische deskundigheid. Bij advocaten -die zich immers keer op keer weer moeten bewijzen i.t.t. een ambtenaar met een baan voor het leven- acht ik die bovendien ook hoger dan bij een rechter.

  Kortom je hebt dan een jury van onafhankelijke juridische professionals.

Comments are closed.