BIG BROTHER of BIG MOTHER?

Het kabinet wil ouders voortaan een opvoedcursus aanbieden bij hun eerste kind.Zo wil het voorkomen dat kinderen ontsporen.
Ouders die de hulp weigeren, kunnen als er problemen ontstaan in het gezin, alsnog worden verplicht de cursus te volgen.

Het kabinet vindt ook dat ouders,als ze in de fout gaan bij de
opvoeding,eerder onder toezicht moeten worden gesteld. Verder moet er volgens de plannen extra geld komen voor die gemeenten waar veel sociaal zwakke gezinnen wonen. Gemeenten ontvangen nu nog geld op basis van het aantal kinderen en niet op basis van het aantal probleemgezinnen. Is dit een dag te vroeg op teletekst gezet?

Het zal toch niet waar zijn?
Wie bepaalt of er in een gezin een probleem is. En wat is een probleem: dat ik een libertarisch georienteerd kind heb, of een kind dat niet lid wil worden van de jeugdvakbond??
Alle overheidsonwelgevallige zaken kunnen nu van kinds af aan aangepakt worden tot we allemaal in een brave nieuwe wereld terecht komen.
Ik krijg tranen in mijn ogen, hoe goed dit allemaal wel niet bedoeld is…
Overigens ook weer een enorme kans voor opvoedcursus samenstellers, cursusgevers etc etc,

10 REACTIES

 1. als er extra geld beschikbaar komt voor gemeenten met veel sociaal zwakke gezinnen dan moet je eens opletten hoeveel meer van die zogenaamd sociaal zwakke gezinnen erbij komen. Het soosjale-industriecomplex loopt zich alweer warm.

  Moet je ook eens opletten hoe snel de (op zichzelf al bestrijdbare) sociologische definities bijgesteld gaan worden.

  Nederlanders zullen en moeten gaan beantwoorden aan de collectivistische ideaalbeelden. Marx, Jezus of Mo het maakt niet uit zolang burgers maar niet hun eigen weg gaan gaan.

  Heil aan onze kameraden, heil aan de politiek!

 2. Het idee is te belachelijk voor woorden.

  Ik heb een veel beter idee. Laten we regelen dat elke nieuwe regering eerst een cursus regeren krijgt.

 3. Gaan ze ook een cursus geven over hoe die kinderen te maken?
  Komt iemand mij voordoen hoe ik mijn vrouw moet nemen?
  Hopelijk blijft het bij een DVD.

 4. Alle voorstellen die leiden tot beknotting van onze vrijheid komen nu wel steeds van een ultrarechts colijnachtig kabinet,waar de socialisten geen enkele stem in hebben.En dat niet van de laatste weken maar van eindeloze lange jaaaaaaaaaaren van balkenbrijachtige ellende. O, ik word zo moe,waar blijft die vrijstraat.We lappen allemaal iets en beginnen met een flink landgoed. De onroerend goed belasting wordt als eerste afgeschaft.

  Overigens kregen wij de aanslag voor 2006.Zalm zou toch het huurdersdeel er af doen.Nu,het eigenaarsdeel is zo opgehoogd dat we nog meer betalen dan vorig jaar.Hoe kan dat,zijn er meer gemeenten in het land die deze streek uithalen? Anne

 5. [2] "Een cursus in regeren"? Ben je mal! Dan komen we helemaal nooit van die lui af!!!

 6. [1] Je hebt helemaal gelijk. De traditionele fout: beloon wangedrag.

  Dus gemeentes met véél probleemgezinnen krijgen meer geld. Tja, dan is het als gemeente inderdaad erg aantrekkelijk om te zorgen dat je veel probleemgezinnen krijgt.

 7. [5] Aanvulling:
  "That government is best which governs least." (Thomas Paine)

 8. De politici alhier zijn niet slechts oliedom. Ze zijn ronduit knettergek! Stop alle opleidingen zou ik zo onderhand gaan roepen…

  Zeer vaak, maar AL te vaak blijkt immers in de praktijk dat een ‘ontspoorde’ jongere uit een gezin komt met 1, 2 of 3 broertjes en zusjes die NIET ontsporen. Gelijke ouders, gelijke opvoeding, gelijke school. Kortom; het is van alle kanten bezien een ronduit geschift voorstel!

Comments are closed.