Wij worden geregeerd op basis van stemmen van mensen die niet kunnen lezen, de taal niet verstaan, maar op de een of andere manier wel geholpen of verleid worden om een knopje in te drukken.

En door mensen die niet weten wat ze doen, maar wel gaan stemmen omdat hun omgeving vindt dat zij hun burgerplichten of stemrecht moeten uitoefenen. Ze doen in het stemhokje “dan maar wat!” Net als mensen die niet wisten dat ze ook “blanco” konden stemmen.

En door mensen die onder invloed van een of ander “geloof” het idee hebben dat ze moeten doen wat de pastoor, dominee, of imam hen zegt te doen. Hierbij dan ook te tellen die mensen die altijd gestemd hebben wat hun grootouders, ouders en familie gestemd hebben.

En daar komt nog overheen, van de mensen die wel kunnen lezen, stemt 20 % niet positief, maar omdat ze het met het politieke geritsel niet eens zijn.
Zo zegt de Volkskrant naar aanleiding van een enquête:
Van de ondervraagden die op de PvdA stemden, zei 60 procent dat de landelijke politiek de doorslag gaf. Van hen zei 71 procent dat hun stem duidelijk moest maken dat zij niet achter het kabinet Balkenende staan.

Het percentage van mensen die weten waar ze het over hebben, en die dan bewust een keuze maken, is schrikbarend klein. Zo heb ik maar zelden iemand ontmoet die een verkiezingsprogramma in zijn geheel gelezen heeft!

Geen wonder dat we in de ellende raken!

DE weg naar verkleining van de ellende is:
–Leer (veel) meer mensen over het Vrijheidsideaal: wijs hen de weg naar de Vrijspreker. Dit is op dit moment de meest praktische weg naar succes.
–Vind wegen en methodes om het aantal zaken waar de overheid zich mee bemoeit, te verminderen.
Met hoe minder zaken zij zich mogen bemoeien, hoe minder schade ze kunnen aanrichten.

28 REACTIES

 1. 95% van de kiezers is A-politiek.
  Om deze mensen aan het kiezen te krijgen worden ze kwaad gemaakt met allerlei mediahypes.

 2. Hub, wat vindt je ervan om de mensen te verlichten. Op de hoogte te brengen van zaken zoals ze werkelijk zijn. De oplichters aan het daglicht bloot te stellen.

 3. Enerzijds heb je volslagen gelijk met je vaststellingen, anderzijds is een mens natuurlijk vrij om dom en ongeletterd te zijn en zijn ouders en grootouders of een of andere pedofiele terrorist blindweg te adoreren en op basis daarvan te stemmen.
  Die stem is dan wel weinig intellectueel maar ja, mensen dwingen tot intelligentie is natuurlijk ook een vorm van (collectivistische) dwang. Dus ik neem aan dat je dat niet voorstaat.

  Vroeger dacht ik altijd aan een systeem waarbij intelligentie of opleidingsniveau zou bepalen hoe zwaar je stem weegt, maar ja, hoe meet je intelligentie en wat zegt een drs titel? Ga je bv. een drs in de vrouwenstudies evenveel stemrecht geven als een econoom?

  Vandaar dat ik toen voorstander werd van een systeem waarvan wordt uitgegaan van de bijdrage. Hoe meer iemand netto bijdraagt aan het systeem, hoe meer hij mag stemmen.

  Zo kan een intelligente parasiterende fraudeur toch niet stemmen en een niet al te snuggere hardwerkende belastingbetaler wel. Doorgaans weet deze laatste dan wel, welke partij hem meer wil doen dokken en welke minder en afgezien van af en toe eens een euthanasiedebatje, is dat toch waar het in de politiek voor 95% om draait.

 4. [3] dat hebben we al eerder gehad!

  Bij de Grondwetsherziening van 1848 i werden directe verkiezingen ingevoerd. Voortaan werden de leden van de Tweede Kamer (en ook van Provinciale Staten en de gemeenteraden) rechtstreeks door de burgers gekozen. Niet ieder kreeg echter het kiesrecht. Alleen mannen van boven de 23 jaar die voor een bepaald bedrag in de directe belastingen werden aangeslagen, kregen het stemrecht. Dit heet censuskiesrecht.

  Op zich logisch echter in deze overgeemancipeerde maatschappij 🙁 niet te realiseren, vrees ik…

 5. [3] Bedoel je het censuskiesrecht? Zeker een interessante tussenoptie: "Een dergelijk systeem is gebaseerd op de stelling: No representation without taxation. De basisidee achter deze stelling is eenvoudig. Alle beslissingen van de wetgevende macht kosten belastingsgeld. Enkel die personen die meer belastingsgeld bijdragen aan de overheid dan gelden van de overheid ontvangen, onder de vorm van loon of uitkering bijvoorbeeld, zouden mogen beslissen hoeveel belastingen de overheid heft en waar deze belastingsgelden aan worden besteed. Want het is gemakkelijk dure beslissingen te nemen waarvan de kosten door iemand anders gedragen worden."*

  http://nl.wikipedia.org/wik

 6. [5] Aad, ik zie na het posten pas dat jij het censuskiesrecht al hebt genoemd als reactie op eM. Ik ben het met je eens dat het weer in ere herstellen van zo’n op zich redelijk stelsel vrijwel onmogelijk is.

 7. [6] Ja maar dan verfijnd.
  Immers als je het zwart wit stelt, dan creer je gewoon twee kasten waarvan de invloedrijke eigenlijk z.g.a. ongelimiteerd het rijk voor zich heeft en da lijkt me evenmin wenselijk.
  Als je echter niet zegt "of je hebt een stem, of je hebt er geen" maar lineair te werk gaat, bv. 1 stem per EUR 1000 netto bijdrage, dan krijg je een soort evenwicht omdat als een groep maatregelen neemt om zelf fors minder te moeten dokken en een andere fors meer te laten betalen, de consequentie is dat zijzelf bij de volgende verkiezing minder in de pap te brokkelen hebben en de ander meer.
  Zo voorkom je extreem egoisme (omdat mensen ook waarde hechten aan invloed en niet alleen aan geld) of corrigeert het zich (doordat bij de volgende verkiezing de nu benadeelde groep aan invloed wint).
  Omwille van dit dynamisch evenwicht lijkt me dit dus "the best of both worlds".

 8. [5]
  [8]
  Aad, eM,
  Waarom censuskiesrecht, als je aan de andere kant scheiding van politiek en economie wilt ? Of willen jullie dat niet ?

 9. [9] Als politiek al eens een keertje niet rechtstreeks over economie gaat, dan heeft elk voorstel wel een kostenplaatje, dus in de mate er in een nachtwakersstaat toch nog een mini-overheid is, die nu eenmaal op de ene of de andere wijze verkozen dient te worden, heb ik een voorkeur voor het mijn variante van het censuskiesstelsel.

 10. [10] Helemaal mee eens, zeker gezien de verfijning die eM voorstelt op het censusstelsel.

 11. [9] Ik heb helaas weinig te willen…;-) Nee, ik gaf alleen aan dat dit in het verleden onder de naam censuskiesrecht bekend was.
  Op zich vind ik het een rechtvaardig(er) systeem omdat de betaler dan meer kan bepalen (tot op zekere hoogte ) dan nu het geval is. Bij een mini-overheid kan je bovendien (via internet) ook snel stemmen over verschillende beslissingen.

 12. Als er al zo nodig een democratie moet zijn, laat het dan een dan op een censuskiesstelsel berusten.
  Maar dan niet een censuskiesrecht waarvoor je een bepaald bedrag moet "bijdragen" want, zoals Harry S terecht zegt, dat is inmenging van politiek in economie. Nee, laat het een censuskiesrecht zijn dat zich op politiek inzicht baseert.
  Een examen over politiek inzicht dat gehaald moet worden om kiesrecht te krijgen. Naast politiek inzicht moet het examen uiteraard ook op macro-economisch inzicht testen. Met zo’n examen kan men niet zeggen dat alleen intellectuelen of alleen de rijken dan kunnen stemmen; nee, simpelweg mensen die genoeg weten over de standpunten van de partijen en die genoeg weten over het Nederlands regeringsstelsel mogen dan stemmen.
  Uiteraard komt dit er uiteindelijk op neer dat het stemvee waar de Pvda en Cda op leunen niet kunnen gaan stemmen, maar ze kunnen moeilijk met het argument aankomen dat ook die idioten in ons land stemrecht moeten hebben.
  Misschien zou, met zo’n stelsel, de quasi-liberale VVD zich toch nog tot een klassiek-liberale partij kunnen ontplooien. De VVD zou zich dan namelijk geen zorgen meer hoeven maken over haar imago bij de Pvda-stemmer want deze kan immers niet meer stemmen.

  Uiteraard is een dergelijk censuskiesstelsel, laat staan een minarchie, niet waarschijnlijk met de huidige stand van zaken. Maar ach, waar zou de mens zonder dromen zijn?

  Lodderzat

 13. Waar je tegenaan loopt is dat de media een verlengstuk van links zijn. Wat er verder aan de hand is, links heeft jarenlang geploeterd om een relatief domme onderklasse in stand te helpen, dat door het onderwijs steeds verder af te breken. Wie op de hoogte is met het niveau van bijvoorbeeld het VMBO, waar 70 % van de kinderen hun bezigheidstherapie en linkse indoctrinatie ondergaat, die schrikt daarvan. Er is dus daadwerkelijk een grote groep in de bevolking die nooit heeft geleerd zelfstandig te denken, laat staan voor zichzelf standpunten te formuleren. Je kunt het vergelijken met een kerkgenootschap waarin de gelovigen klakkeloos de dominee napraten. Het is tegelijkertijd waarom discussies met linksen nergens op uitdraaien, al kom je nog met zulke goede argumenten, die worden gewoon als extreem-rechtse propaganda of pro-amerikaans geschreeuw afgeserveerd, waarna een groot aantal keren de dogma’s van de grote roerganger worden herhaald.

  Waarom hebben mensen met hun stem willen duidelijk maken niet achter het kabinet Balkenende te staan? Is dat omdat ze er financieel zwaar op achteruit zij gegaan, dat terwijl het consumentisme nog steeds toeneemt? Of is het omdat het ze dagelijks door schreeuwers als Bos en Marijnissen wordt voorgehouden hoe slecht de huidige regering het dan wel zou doen?
  Nederland, welvarender dan ooit te voren stemt rood, omdat de rode roergangers de nederlanders vertellen dat ze het zo slecht hebben en arm zijn. Zum kotzen eigenlijk.

 14. [13] Ah, en wie gaat de examens inrichten? Een Keynsiaanse PvdA-"Econoom" (die naam m.i. onwaardig) als Van der Ploeg?

  Theoretisch is je plan dus mooi, maar zoals ik eerder al aangaf praktisch onuitvoerbaar.

 15. [15] Examens zouden ingericht kunnen worden door een panel van vertegenwoordigers van elke partij.

  En inderdaad, een dergelijk plan is, gezien de huidige machtsverhoudingen, niet levensvatbaar. Toch, het is maar beter om plannen achter de hand te hebben mocht hier op wonderbaarlijke wijze verandering in komen.

  Lodderzat

 16. Kunnen we niet beginnen met eerst eens directe democratie in te voeren? Als je mensen dwingt om i.p.v. op een persoon of partij, per wet te stemmen, zullen ze zich er misschien wat meer in verdiepen. Je moet dan eerst bijvoorbeeld 1% van het electoraat een handtekening laten zetten voordat je een voortstel kunt doen. Als je dan ook bepaalt dat bij ieder voorstel moet staan hoeveel het gaat kosten, en een grondwettelijke bepaling toevoegt dat er alleen een vlaktax mag zijn, zal dit de uitgavewoede en wildgroei aan regels toch enigszins bekoelen.

  Voordelen:
  -Geen lobbygroepen meer die 150 kamerleden kunnen omkopen. Twaalf miljoen mensen omkopen of beïnvloeden gaat lastig(er).
  -Door de vlaktax en de verplichting bij ieder voorstel aan te geven hoeveel het de burger gaat kosten, is het nooit voordelig om je buurman een poot uit te draaien.
  -Zonder parlement met "professionele" politici die niets anders te doen hebben dan wetten en regels en verkiezingspropaganda te maken, krijgen we waarschijnlijk minder wetgeving.
  Nadeel:
  -Nog steeds populisme en een meerderheid die beslist, maar dan minder. Dit zou je eventueel nog verder kunnen inperken door bijvoorbeeld te eisen dat 2\3 i.p.v. de 50% + 1 voor moet stemmen.

  Voordeel van vormen van directe democratie is dat het meer verkoopbaar is aan de meerderheid van de kiezers. Ik denk dat censuskiesrecht (afgezien van de nadelen die daaraan kleven) niet zal worden ingevoerd in een democratie, tenzij er een staatsgreep of ernstige crisis plaatsvindt.

 17. [17] Da’s al beter, maar … alle huidige partijen zijn toch collectivistisch?
  Volgens mij is er geen enkele waar de Oostenrijkse school wordt aangehangen.

  [18] Het ene hoeft het andere niet uit te sluiten.

 18. [19] Niet persee, alle partijen zouden in ieder geval door evenveel mensen vertegenwoordigt moeten worden, anders wordt dit examen enkel een middel voor de gevestigde orde om haar bestaansrecht te verlengen. En als alle partijen door bijvoorbeeld één vertegenwoordiger vertegenwoordigt worden hebben Geert Wilders en andere "kleintjes" net zo veel te zeggen als de grotere, vaak meer collectivistische, partijen.

  Lodderzat

 19. [3] Waarom zou ik minder mogen beslissen over de straf van iemand die van mij steelt dan een man die meer belasting betaalt?

 20. [18] Owl,

  Hopen maar op die staatsgreep of crisis want een cijnskiesrecht waarbij enkel grondbezitters en netto-belastingbetalers mogen betalen, lijkt me toch toch beter dan jouw "direkte democratie".

  Groetz,

  Cincinnatus.

 21. [21] Omdat van zijn geld de rechtbanken gefinancierd worden bijvoorbeeld?

 22. [23] Dus omdat iemand meer geld aan bepaalde zaken uitgeeft mag hij over mij beslissen?
  Voorbeeld: bankiers betalen veel belasting. Zij beslissen over de aard en het politieke profiel van de rechter. Dat profiel is zodanig dat deze rechter voor vermogensdelicten alleen diensttverleningsstraffen geeft.
  Leuk voor de bankier, die heeft practisch vrij spel. Niet leuk voor mij. Omdat ik het slachtoffer van de bankier wordt. Hoog libertarisch gehalte.

 23. [24] Tja, breek in in de villa van die bankier om je geld terug te halen als je weet dat je toch alleen maar een taakstraf krijgt.
  Maar serieus: wat is het alternatief? Dat een omvangrijke groep mensen voor wie een klein groepje productieven nu moet dokken, hen ook nog eens de les komt lezen?
  Als ik morgen luizen heb, vraag ik die toch ook niet welk merk shampo ik mag gebruiken?

 24. [25]
  Misschien kun je zelf je rechtbankbezoek betalen? Eventueel via een no cure no pay systeem, waarbij je niets betaalt als je verliest, en waarbij de tegenpartij betaalt als je wint?

 25. [22]
  Cincinnatus,

  Maar hoe waarschijnlijk is dat? En hoe groot is de kans dat zoiets niet ontaardt in een oligarchie of dictatuur die minstens even onderdrukkend is als een kleptocratie door het volk?
  Ik vermoed slechts dat de hoeveelheid regelgeving, en de hoogte van de belastingen, minder zullen zijn bij directe democratie (onder de voorwaarden die ik aangaf) dan bij een vertegenwoordigende democratie. Of die vertegenwoordigers nu worden verkozen door censuskiesrecht of niet, maakt denk ik weinig uit. Het censuskiesrecht is immers ook afgeschaft door de censuskiezers en\of hun vertegenwoordigers. Hoe lang heeft het bestaan? Nog geen honderd jaar toch? Censuskiesrecht heeft op vele plaatsen in de geschiedenis bestaan, en is voor zover ik weet in alle gevallen ontaardt in hetzij oligarchie\dictatuur, hetzij vertegenwoordigende democratie met algemeen kiesrecht. Ik zou denk ik meer kans hebben op een vrij leven en lage belastingen in een land met directe democratie (zonder vertegenwoordigers!), waar een vlaktax en een vereiste 2\3 meerderheid betekenen dat de bevolking zowel te weinig tijd als geen belang heeft om veel regelgeving of hogere lasten in te voeren. In censuskiesrecht schuilt het gevaar dat de rijke minderheid de arme meerderheid juist gaat uitknijpen en probeert te verhinderen dat zij arm en nieuwkomers rijk worden.

 26. [26] Ja, wellicht.
  Hoe dan ook, ik had het slechts over stemrecht bij verkiezingen. Wellicht is het rechtbankprobleem daar wel mee verbonden maar ik heb helaas de tijd niet om daar nu verder over na te denken. Sorry.
  Groeten,
  M

Comments are closed.