Op de komende LP Bijeenkomst
dinsdag 4 april
om 20.00 uur geeft
Pamela Hemelrijk een lezing met deze titel


“Het kan niet waar zijn wat je me daar vertelt. Want als dàt waar was, dan had het toch zeker wel op alle voorpagina’s gestaan! Dan zouden er toch zeker wel kamerleden, ministers, ombudsmannen en andere prominenten groot alarm hebben geslagen!”

Dat is de standaard reactie die ik krijg als ik vertel over ontstellende misstanden die bij het grote publiek onbekend zijn. Uit het feit dàt ze de publiciteit niet hebben gehaald, leiden mijn kennissen af dat die misstanden dús niet bestaan, en een verzinsel zijn van paranoïde complotdenkers.

“Maar die prominenten zijn er ook”, zeg ik dan. “Pechtold heeft alarm geslagen over de vunzigheid en vuiligheid op het Binnenhof. Margarita en Edwin hebben alarm geslagen over de obscure en onwettige praktijken van Tante Bea. Volksstammen vooraanstaande en gezaghebbende Amerikanen, onder wie talloze congresleden, hebben erop gewezen dat de officiële lezing over de aanslagen op 11 september aantoonbaar gelogen is.
En zo zou ik nog wel uren door kunnen gaan.
Maar er wordt niet eens geluisterd naar wat die lui te zeggen hebben. Ze worden ongezien gebrandmerkt als querulanten, conspiracy nuts of gevaarlijke psychopaten, zelfs als het insiders zijn. En als je erop wijst dat ze wel degelijk een punt hebben, dan word je zelf ook onmiddellijk geridiculiseerd als iemand die in graancirkels en ufo’s en extraterrestrials gelooft.

Ik spreek uit ervaring. Hoe ongeloofwaardig moet de officiële lezing van de autoriteiten worden, vraag ik me wel eens af, voordat jullie hem eindelijk gaan wantrouwen? Als het Journaal jullie gaat meedelen dat Milosevic niet alleen zichzelf heeft vergiftigd, maar zich ook nog twee kogels door zijn kop heeft gejaagd, en vervolgens over zichzelf is heengereden met zijn eigen auto?
Of zouden jullie dat ook voor zoete koek slikken? Ik vraag het maar.”
Pamela.
———————————————————————–
LOCATIE: Libertarische Partij p/a Haags Juristen College
Landgoed Marlot Leidsestraatweg 77A NL-2594 BB ‘s-Gravenhage
AANVANG : 20.00 uur, dinsdag 4 april.

Voor meer informatie over de Bijeenkomsten kunt u met ons contact opnemen via de onderstaande communicatiemogelijkheden.
Toine Manders, Voorzitter Libertarische Partij
T 070-4262600, vrijh@wanadoo.nl , www.LibertarischePartij.nl

————————————————————–
Autobiografie Pamela Hemelrijk:
Geboren 1947. Twaalf jaar voor het ANP gewerkt als algemeen verslaggeefster, en tien jaar voor het AD, als feature-reporter en columniste. Steeds meer conflicten met de hoofdredactie wegens het buiten hangen van de vuile was, en censuur op columns. Kreeg in 1995 een verbod om nog langer columns te schrijven over Srebrenica. (Hoofdredacteur: “Jij altijd met je gezeur over de waarheid, de hele waarheid en niets dan de waarheid; wij moeten hier een krant maken ja? Wij hebben hier te maken met de orde van de dag ja?”) Bom barstte uiteindelijk n.a.v. de demonisering van en de moord op Pim Fortuyn. In 2003 ontslagen wegens verstoorde arbeidsverhoudingen. Sindsdien armlastig freelancer, en volgens de NRC “de paria van de Nederlandse journalistiek”.

————————————————————–
Volgende Bijeenkomsten:

– dinsdag 2 mei: Toine Manders spreekt over Dubai naar aanleiding van zijn onlangs gemaakte reis aldaar.
– dinsdag 13 juni (!de 2e dinsdag) om 20 u., spreekt Henri Serton.

8 REACTIES

 1. "Milosevic niet alleen zichzelf heeft vergiftigd, maar zich ook nog twee kogels door zijn kop heeft gejaagd, en vervolgens over zichzelf is heengereden met zijn eigen auto?"

  Ik wist dat die Milosovic niet te vertrouwen was… 😉

 2. Ja ik heb meteen het AD opgezegd toen Pamela ontslagen werd en kreeg vervolgens een brief van de hoofdredakteur dat ze zich niet an de afspraken hield.
  Ik denk dat de grote massa de laatste zekerheid in dit onveilig bestaan verliest als ze zich ook nog bewust wordt van de grote leugen waarin wij altijd zijn gehuld en dat kan men niet aan.Daarom kop in het zand en doorleven met verstand op nul.Het ontbreekt de mens aan innerlijke zekerheid in zich zelf.Heb je die wel dan durf je alles onder ogen te zien,je eigen falen en dat van anderen en dan kun je besluiten om je open en kritisch op te stellen.Wees zelf getrouw maar vertrouw niemand. De waarheid is onderweg en niets zal haar tegenhouden!!!!! Anne

 3. …volgens de NRC "de paria van de Nederlandse journalistiek".
  Dames en heren intellectuelen, geloof mij, een betere aanbeveling is ondenkbaar.

 4. De hedendaagsche meesters in het liegen echter geven er niets om, dat, als zij spreken, de directe weerlegging hunner leugens hen tegengrijnst. Zij zijn er tenvolle van overtuigd, dat hoe grover en onbeschaamder de leugen is, hoe meer ook de wereld geneigd is haar te gelooven. Een leugen moet grof en onbeschaamd zijn, zij moet met een stentorstem worden uitgeschreeuwd, zij moet haar slachtoffer met haar adembenemende leugenachtigheid overweldigen. Zij moet hem versteld doen staan door haar kolossale ontkenning van hetgeen hij met eigen oogen waarneemt. De jonge leerling in de kunst van het liegen kan moeilijk beter doen dan de werken van deze twee meesters te lezen. Het boek Mein Kampf dient hij altijd bij zich naast zijn bed te hebben, want dit is de bijbel van de leugen, waarin de grondbeginselen staan van het bedrog en de methode van het huichelen beschreven worden. Hij vergete echter niet de bestaande voorbeelden. Dag aan dag worden deze kostbare parels van de leugen door luidsprekers en drukpers verspreid. Hij moet daar goed naar luisteren en alles goed in zich opnemen, dan zal hij eenmaal, als hij naarstig en nauwkeurig heeft gestudeerd, zich een plaats in de Wilhemstrasse weten te verwerven. Dan zal hij in staat zijn met stentorstem en de tong van een slang zijn vader, zijn moeder, zijn godsdienst en zijn land te verloochenen.

 5. ik ben maar een simpele ziel ,maar tot nu toe begrijp ik alle columns van mevrouw Hemelrijk

Comments are closed.