We hebben kunnen kennis maken met de machinaties van de macht over gerechtigheid binnen de Nato. Milosovic en anderen zijn hiervan het slachtoffer geworden. Natuurlijk was Slobodan Milosovic geen lieverdje, dat is namelijk geen enkele socialist, maar wat er gebeurd is tast elk rechtvaardigheidsgevoel aan.

Het Haagse tribunaal is geen gewoon gerechtshof, maar ingesteld als tribunaal om ‘oorlogsmisdadigers’ te berechten, die te maken hadden met de successieoorlog van het voormalige Joegoslavië. Dit tribunaal zou de opvolger worden van het Nurenberg-tribunaal. Maar dit tribunaal was na 14 maanden klaar met haar opdracht en de Duitse oorlogsmisdadigers waren veroordeeld tot de doodstraf of tot lange gevangenisstraffen. Er waren legio getuigen en advocaten aanwezig om de schuld c.q. onschuld te bewijzen van de aangeklaagden. Niets werd verdoezeld en alles werd naar buiten gebracht.

Dit is niet het geval met het Joegoslaviëtribunaal, waar het programma Tegenlicht van de VPRO twee jaar geleden al een licht op wierp. Het resultaat van dit programma was dat er enorm veel schortte aan de ‘rechtspraak’ van dit gedrocht. De rechter in kwestie May verbood herhaaldelijke malen Milosovic om te spreken en getuigen te horen. Getuigen zoals Clinton, Holbrooke en Albright mochten niet verschijnen. Tevens werden getuigen omgekocht om tegen Milosovic te getuigen, de psychotische aanklaagster van dit gedrocht, Carla del Ponte was zo gebrand om Milosovic te veroordelen, dat zij geen middel schuwde om hem te berechten, inclusief zijn ontvoering uit Joegoslavië met beloofd geld aan de toenmalige, inmiddels vermoorde Servische premier Zoran Djindjic. Dit proces duurde inmiddels vijf jaar, zonder er maar een flinter van bewijs is gevonden tegen Slobodan Milosovic. In elk ander proces was hij allang op vrije voeten gesteld.

Niet bij dit tribunaal echter, want de hoofdrolspelers wilden coûte que coûte Milosovic het zwijgen opleggen, of via een levenslange gevangenisstraf, of via een natuurlijke of onnatuurlijke dood. Het laatste is ze dus gelukt.

Om dit tribunaal te vergelijken met het Nuremberg-tribunaal is een enorme aanfluiting. Het heeft meer te maken met de showprocessen van Moskou in 1938 en van Berlijn 1944 dan met welke normale westerse rechtspraak dan ook.

Tijd voor de Nederlandse regering om dit tribunaal de wacht aan te zeggen en dat het binnen afzienbare tijd opdoekt.

Dat is pas gerechtigheid.

www.guardian.co.uk/comment/…
www.chroniclesmagazine.org/…
www.snd-us.com/Liberty/st_s…
www.freerepublic.com/focus/…
www.freerepublic.com/focus/…
www.libertarian.nl/NL/archi…
home.tiscali.nl/~sb008024/R…
www.worldwidewamm.org/newsl…
www.globalresearch.ca/index…
www.spearhead.com/0108-am.html
www.globalresearch.ca/artic…
www.balkanpeace.org/hed/arc…
www.cpa.org.au/garchve03/11…

47 REACTIES

 1. Als je de media een beetje volgt lijkt het wel of dat hele gerechtshof een soort hofhouding is om het ego van Da Ponte heen. Ik ben geen fan van Milosovic, maar had waardering voor hoe hij het tribunaal in zijn eentje aanpakte. Dit was inderdaad een politiek showproces. Wie is het volgende slachtoffer?

  Een ander interessant showproces is de ter dood veroordeling van Saddam Hoessein. Ik twijfel er niet aan dat Saddam een vuillak was, maar het lijkt alsof die rechters hem zo snel mogelijk aan de strop willen ophangen. Om te voorkomen dat Saddam dingen gaat zeggen over hun eigen verleden, en dat van hun familie en vrienden?

 2. "zonder er maar een flinter van bewijs is gevonden tegen Slobodan Milosovic."

  Nouw, da’s natuurlijk wel een klein beetje bezijden de waarheid he 🙂

 3. Dat Milosovic de initiator is van oorlogen die vele burgerslachtoffers hebben gemaakt is wel duidelijk.

  Echter waarom wel dit staatshoofd aanpakken, en niet Putin (Tsjetsjenie), Bush (Afghanistan, Irak), of de regering van China (Tibet)?

  Het Haagse Tribunaal is zo politiek bevooroordeeld als de pest. Milosovic wist dit, verdedigde zich hiermee en werd daarom doodgezwegen.

 4. [4]

  inderdaad mrXL, en dat blijkt maar weer eens uit enkele commentaren op Albert’s uitstekende stuk.

 5. [5] Wie is volgens jou de oorlog in Kosovo begonnen dan?

  Niet de Belgen, die zaten op een Grieks eiland. Kos, of zo… 🙂

 6. [6] De Kosovaren begonnen zelf deze oorlog. Als je had opgelet in die periode had je dat zelf kunnen weten. De initieele bericht geving luidde dat het UCK, Servische troepen aanviel. Na een dag bericht geving veranderde dat al gauw in het verhaal dat Servie de agressor was. De meeste mensen is dit ontgaan. Maar als oud Bosnie veteraan volg ik elk nieuws uit die regio op de voet. En dit feit is mij erg opgevallen.

 7. [6] Krijn, de oorlog is begonnen door de UCK, die terroriseerden de Serviërs en vermoordden Servische burgers. Ze krgen hierbij hulp van de mujahedien uit Iran en werden gefinancierd door Bin Laden (dit als onderdeel van de internationale jihad). Toen Milosovic hiertegen wilde optreden werd er slag geleverd bij Racak, waar veel terroristen bij omkwamen. De UCK heeft de lijken voorzien van burgerkleding en dit laten lijken op een massamoord. Later is dit bevestigd door diverse onafhankelijke onderzoeksteams. Het Clintonregime lag onder vuur van het congres en er waren al afzettingsprocedures, dus greep Clinton dit aan om de aandacht af te leiden van zijn groezelige Lewinski-affaire.

 8. [7] Precies, helemaal mee eens. Ik volg het Joegoslaviëconflict al sinds 1992 en heb zelfs een brief in 1999 gestuurd aan Wim Kok, vanwege zijn onrechtmatige bombardementen en hem beticht van leugens en onwaarheden. Zijn persoonlijk antwoord was zeer ontwijkend en beantwoordde mijn vragen helemaal niet. Ik zal het een dezer dagen op de Vrijspreker zetten voor iedereen die het wilt lezen.

 9. [7] Anomalie, de Servische paramilitaire politie (die lui in die maffe blauwe cammo) zat al sinds 1989 in Kosovo.

  De eerste gevechten waar wij van hoorden waren inderdaad aanvallen van het UCK op die paramilitairen.
  Als veteraan weet jij ook wat de ‘Speciale Politie’ allemaal uitvoerde. Geen wonder dus, dat ze werden aangevallen.

 10. [8] Terroriseerde niet iedereen alle anderen op de Balkan in een soort Hobbesiaanse bellum omnium contra omnes. Geen wonder dan dat de collectivistische Westerse overheden het als hun roeping zagen om zich er eens flink mee te bemoeien!

 11. [3] Nee Geert, niet alleen Milosovic, maar ook Tudjman en Izetbegovic hebben hieraan schuld gehad. Maar ja een burgeroorlog kent vele daders. De aanklacht van genocide is natuurlijk belachelijk, want er is helemaal geen genocide gepleegd, maar gewoon strijd geleverd tussen de diverse groeperingen. Zelfs in Srebrenica is er geen enkel bewijs gevonden voor een massaslachting. De meeste mannen zijn de enclave ontvlucht voordat de Bosnisch-Servische troepen deze innamen. De meeste Bosnische moslims zijn naar Tuzla uitgeweken. Een latere BBC-documentaire heeft hiervan een verslag gemaakt. Ook hebben de moslims hulp gehad van Iraanse mujahedien, die alle Servische dorpen in de omgeving aanvielen en daarbij honderden bewoners afslachtten. Dat was ook de reden, waarom Mladic in een telegram twee weken van tevoren Karremans de opdracht gaf om deze aanvallen te stoppen, want anders waren de Bosnische Serviërs genoodzaakt om Srebrenica binnen te vallen. Dat is de ware geschiedenis en niet die Nato-propaganda die we hoorden van onze regering en de staatsmedia.

 12. Prima stuk, Albert. Alleen lijken de bewijzen tegen de verdachte Slobodan M. overweldigend, dus die bewijzen zou ik eerst wel ff willen zien en beoordelen voor ik ze allemaal zou diskwalificeren.

  Deze reality thriller zal nog wel een enorme staart krijgen, nu Donners en Remkus (wegens dood door schuld ?) zullen worden gedagvaard.
  En de Russen zullen ook wel graag wat meer willen weten, dacht ik zo.
  De internationale reputatie van Nederland als "veilig en betrouwbaar" land staat op het spel.

 13. [10] Als veteraan zal ik jouw het volgende zeggen.

  Wij hadden daar nooit heen moeten gaan. En de servische Politie trad inderdaad keihard op. Maar waarom denk je dat dat was. Enne wat dacht je, dat dat aan de andere kant niet het geval was. Als er een volk agressief was, waren het de Kroaten wel. Wat een lijers waren dat zeg

 14. [11] Inderdaad Krijn, iedereen had schuld aan deze oorlog en het was voor het Clintonregime een geweldige mogelijkheid om de aandacht te verleggen van hun smerige zaakjes (Lewinski, Whitewater) naar de illigale bombardementen en daarbij de Nato misbruikt, mede dankzij schoothondjes als Solana en Kok. Dankzij deze bombardementen hebben we weer een terroristenstaatje erbij (Kosovo) onder leiding van een terroristenleider.

 15. [13] Ook moet de toenmalige Nederlandse regering van Kok worden aangeklaagd wegens oorlogsmisdaden, want zij hebben de Nato misbruikt om Servië te bombarderen, waarbij 3000 burgerslachtoffers bij zijn omgekomen. In een klassiek-liberale maatschappij zouden deze allemaal voor het Nederlandse rechtbank moeten verschijnen wegens hoogverraad.

 16. Dit is een zeer goede observatie van Mary Mostert uit 2002:

  ,,Op enigerlei wijze klinkt dit niet overtuigend. Zou het kunnen zijn, dat we straks horen, dat Milosovic "is overleden aan een natuurlijke dood" in stilte en alleen, zonder getuigen, in zijn cel en dat het proces wordt afgebroken?"

  Dit was natuurlijk altijd gepland. Milosovic wist te veel, dat is duidelijk. Hij is dus vermoord!

 17. [13]Bewijzen overweldigend? Ik krijg eerder de indruk dat het ontbrak aan bewijzen. Hij is niet voor niks na vijf jaar nog steeds niet veroordeeld.

 18. [16]
  Geen twijfel mogelijk. Alle verantwoordelijken behoren alsnog te worden aangeklaagd en in voorlopige hechtenis genomen.
  (Voor oorlogsmisdaden geldt -geloof ik- geen verjaringstermijn.)
  Misschien denken de Russen daar net zo over.
  [19]
  De aanklagers hadden -als ik me niet vergis- geen duidelijke opdracht van de Veiligheidsraad.
  Er was steeds discussie over: ofwel een paar duidelijke zaken tenlaste leggen om een snel vonnis te krijgen (als "strafzaak"), ofwel tenlastelegging van alle beschuldigingen en een langdurig proces (als "historisch proces of "show-"proces).

  Er is voor het laatste gekozen. Dit tegen adviezen van veel juristen in. Ook David Owen, de voormalige onderhandelaar namens de "Internationale gemeenschap" (?) had kritiek op de procesgang.

 19. [12]
  Dat was ook min of meer mijn punt: Milosovic was zeker niet legitiem bezig, maar hij was/is niet de enige. Zelfs Nederland maakt zich schuldig aan dezelfde misdaden door de aanval op Afghanistan en Irak militair te steunen.

  Milosovic was een makkelijk slachtoffer van de politiek correcte VN.

 20. [16]
  Voor moord heb je een moordenaar nodig. Dat zal wel wat voeten in de aarde hebben. Daarom heb ik gisteren een voorzetje gegeven: Professor Javier S. (ongeacht zijn hoedanigheid) leek zich op de dag van de moord namelijk alvast te hebben aangemeld.

 21. [22] Precies Geert, het Nederlandse leger hoort in Nederland en niet op allerlei dubieuze plekken in de wereld te worden ingezet, tenzij we bedreigd of aangevallen worden. Dat was ook de raison d’etre van de Nato, een militair verbond in het geval van aanval van de Sovjet Unie. Nu dat de Sovjet Unie en het Warschau Pact er niet meer zijn had de Nato ontbonden moeten worden en daarvoor in de plaats wellicht een ander soort verbond moeten worden gesticht. In artikel 5 van het Nato Handvest staat duidelijk dat de Nato nooit buiten het Nato-gebied mag optreden. Dus hebben de regeringen dit verbond misbruikt en moeten daarvoor terechtstaan.

 22. [3] …en wellicht ook doodgedaan. Dat komt het tribunaal namelijk niet zo slecht uit. Je hoort nu overal dat het spijtig is dat hij dood is omdat "hij nu niet meer veroordeeld kan worden", maar het tribunaal wordt nu gevrijwaard van een mogelijk gezichtsverlies indien ze hem uiteindelijk zouden moeten hebben vrijspreken…

 23. [14] Tuurlijk hadden we daar nooit moeten gaan zitten. De Canadezen hadden al door dat de Safe Haven Srebrenica onhoudbaar was en wilden weg. Voorhoeve zou zijn nieuwe paradepaardje daar wel even heen sturen. Voor de duidelijkheid, de Luchtmobiele brigade is pas in 2004 helemaal paraat gesteld na Polish Falcon. Dus begin jaren negentig hadden we alleen onderbewapende lichte infanterie. Met een zwakke battaljons commandant een onwerkbaar mandaat.

 24. [17] Srebrenica ligt in Bosnië. Maar de Kroaten zaten ook daar niet. Tijdens IFOR kregen we pas met die jongens te maken.

 25. Gezien al die dooie gedetineerden in Nederlandse staatsgevangenschap tegenwoordig, dient Minister Jan-Hein D. terecht te staan als recidivist.

 26. [27]"Srebrenica ligt in Bosnië."

  Je beledigt me, Krijn, dat weet ik ook wel 😉

  Ik was even de draad van jullie discussie kwijt, maar heb hem nu weer te pakken denk ik:

  Het ging over Kosovo, maar de ervaringen van Anomalie stammen uit Bosnië, vandaar die Kroaten. (Maar dat was uiteraard niet in Srebrenica.)

  [26]Ik zal nooit die Franse generaal vergeten die zei "als Fransen daar hadden gezeten, dan hadden ze gevochten" – dat was nou juist het punt, Fransen zaten daar niet, en dat was niet voor niks.

  Overigens was er ten tijde van de Servische inname nog maar zo’n 75 man infanterie over, de rest van de 300 man waren hospikken. Dat tegenover zo’n 7 a 8 duizend Serviërs. Die jongens hebben met één YPR op de weg gestaan. Er was geen enkele manier om iets uit te kunnen richten tegen die Serviërs.

Comments are closed.