Om even lekker collectivistisch te praten:

“De Polen komen! Groot gejuich, welkom, omhelzingen, feest” Het is 1945 en Nederland wordt bevrijd van de Duitse bezetting.

“De Polen komen! Wat moeten die hier? Ons werk wegpikken! Laat ze thuis blijven.” Het is 2006 en in het collectivistische Nederland blijkt solidariteit op te houden aan de Nederlandse grens.

Er zijn door overheden, mede onder druk van de korte termijnvisie van vakbonden en werkgeversverenigingen, zoveel wettelijke regels en subsidies in het leven geroepen, dat er een zeer complexe maatschappij is ontstaan.
Zelfs als men nu een bepaalde wantoestand wil veranderen, heeft dat zoveel invloed op andere toestanden dat een correctie moeilijk is en ook wel ergens pijn doet.

Toen de politici Polen lijmden om ook lid van de EU te worden, ging dat gepaard met beloftes van betalen van veel belastinggeld aan Polen, en beloftes van vrijheid om in het Westen te mogen werken en studeren.
Maar toen Polen getekend had, werd dat alles afgeremd. Later zou dat wel een keer komen. De vakbonden en hun leden werden gerustgesteld, hun werk zou niet worden afgepikt. Er werd niet aan de andere burgers verteld, dat ze voor allerlei werkzaamheden de hoge uurlonen moesten blijven betalen omdat goedkopere werkers het land niet in mochten.

Het verschil in uurloon (en de productiviteit!) was, is, echter zo groot dat veel Polen illegaal naar Nederland kwamen om hier de kost voor hun gezin te verdienen. Ondanks het gevaar gevangen te worden. Zo werd vandaag bekend dat er in de Rotterdamse haven alleen al voor vele miljoenen werk wordt verricht door illegale Polen.

Nu, na twee jaar EU-lidmaatschap van Polen, speelt de zaak weer in de politieke agenda. De politici zitten in tweestrijd. Moeten ze hun vroegere beloftes nakomen? Moeten ze EU-tje spelen, of moeten ze denken aan de verkiezingen in 2007? Wat zou de meeste stemmen opleveren? Hoe hard gaan de vakbonden koeren?

Het kabinet volgt de beproefde tactiek. Laat eerst de ex-marine officier Henk van Hoof (VVD), staatssecretaris van Sociale zaken, maar eens een proefballon oplaten. Met de mededeling om de grenzen voor de Polen nu open te zetten, en kijk dan eerst eens naar de reacties.
D66 en VVD willen de grenzen wel open zetten.
De CDA en PvdA politici houden de boot af. Zij moeten nog testen hoe hun kiezers gaan reageren.

Geert Wilders is uitgesproken tegen. Hij wil “een Nederland dat weer trots moet worden op zijn eigen cultuur en identiteit”. We zijn het met Wilders, en alle andere partijen, eens dat de belastingen verminderd moeten worden. Maar dat facet van “grenzen dicht” en “Nederland boven alles” klinkt toch wel erg fascistisch.

In de hele aanpak van deze “Poolse kwestie” ontbreekt bij de politici weer volkomen de aandacht voor de rechten van ieder individu! Pas als het ons lukt om de rechten van ieder individu bij alle politieke problemen op de voorgrond te krijgen, kunnen we verwachten in een betere maatschappij terecht te komen.

44 REACTIES

 1. Ik wil graag dat een goedkope Poolse bouwvakker mijn huis verbouwt. Gedwongen winkelnering ten gunste van de locals, zint me niet.

  Ook had ik graag dat Poolse geestelijken zouden worden aangesteld in "onze" moskeeen 😉

 2. [1] En meteen ook alle plucheplakkers op het Binnenhof en ministeries vervangen door Polen (en meteen hun bevoegdheden inperken). Hoezo 30% salarisverhoging?

 3. En terecht dat ze die polen niet willen hebben. Straks werkt iedereen hier voor 2 Euro per uur en dan zijn we gezellig collectief arm. Nee, dan liever de grenzen dicht. De enigen die hier beter van worden zijn de grote bedrijven die de winst in eigen zak steken.

 4. Het is natuurlijk niet gek dat er mensen ongerust worden als "de Polen komen". Ik ben het zelfs met ze eens. Waarom voor vrijheid van een ander zijn als je op het zelfde gebied zelf geknecht wordt en er daarom geen "normale" economische wetten gelden?

 5. [3] Als iedereen voor 2 euro werkt, moet je eens zien hoe goedkoop dan alles wordt! Dan kan de bakker een brood leveren voor bvb een halve cent!
  Bedenk eens hoeveel arme mensen daar baat bij hebben!
  Laat je niet verblinden door de korte termijn en de overgangsverschijnselen die het gevolg zijn van verkeerde oude wetten.

 6. De zogenaamde voorstanders van de marktwerking vergeten even dat aan de top (privatisering) ongelimiteerde zelf verijking plaat heeft.

  Aan de onderkant wordt zonder enige nadenken de vrije concurenie gelegimiteerd. We vergeten even dat er sprake is van oneerlijke concurentie. Concurentie is ok maar dan wel eerst even de regels van het spel gelijk maken voor iedereen, ook de pool

 7. [4] "als je op het zelfde gebied zelf geknecht wordt"
  Waarom wil je dat blijven accepteren en als uitgangspunt nemen?
  Neem "vrijheid" als uitgangspunt, en vecht er voor om dat voor ieder te krijgen.
  Het woord "ieder" in het artikel is niet voor niets onderstreept.

 8. [6] "Concurentie is ok maar dan wel eerst even de regels van het spel gelijk maken voor iedereen, ook de pool"

  Perfect! Maar dan niet regels bijmaken voor de Pool, maar regels afschaffen voor de Nederlandse volgzamen!

 9. ja die Wilders das toch een Limlander, daar hebben we toch ook niet de grenzen voor gesloten?

  En trouwens dan worden die Katholieke kerken eindelijke weer eens royaal onderhouden en gefinancierd! 😀

  Wat ik wel moet zeggen is volgens mij dat Polen hier hartelijker ontvangen worden dan wij Nederlanders daar…Ik ken verhalen van boeren die een bedrijf in Polen wilden beginnen, maar die uiteindelijk toch teruggekomen zijn, omdat er waarschijnlijk toch een soort vreemdelingenfobie heerst.

 10. [8]

  Bedoel je de ongelimiteerde zelf verijking bij de geprivatiseerde overheids bedrijven.

  Neem de waterschapsbank. Stinkend rijk geworden van ons geld. Nu met een Top die overdreven goed voor zich zelf heeft gezorgd etc

  Nee, de zogenaamde vrije marktwerking zorgd voor zeer grote ongelijkheid. Het voorbeeld van Amerika spreekt boekdelen. De vrije marktwerking in Afrika resulteerd in grotere armoede bv omdat de kippenboutjes die hier niet gegeten worden en naar Ghana worden geexporteerd daar de binnenlandse kippenmarkt in kapot maakt.

  Uw voorstelling van zaken is onjuist en maakt meer kapot dan dat het goed doet

 11. De Nederlandse arbeider heeft recht op een gelijke concurentie positie voordat de grenzen opgaan.

  Dat kan door hier de belasting aan de onderkant van onze samenleving op te heffen of door onze regels op de polen toe te passen

 12. Ik ben tegen open grenzen, maar wel voor de illegale Pool. De illegale Pool zal niet snel zonder werk blijven zitten in Nederland, en kan dus beschouwd worden als invité van de werkgever. De legale Pool daarentegen zal altijd werk moeten aannemen wat de staatskas spekt (de werkgever moet dan belasting betalen). Ze moeten een minimumloon betaald krijgen, dus niemand zal ze aannemen als ze niet productief genoeg zijn voor dat loon. Daarnaast zullen er ook weer allerlei overheidsinstanties gaan controleren of die Pool wel tegen de juiste condities werkt. Die controles kosten ook belastinggeld.

  Die verhaaltjes vandaag dat illegale Polen zogenaamde ‘moderne slaven’ zijn is kul. Ik denk niet dat er ook maar een Pool in de haven van Rotterdam werkt tegen eigen zin. Integendeel, die Polen zijn juist blij dat ze hier wat meer kunnen verdienen, zodat ze over een paar jaar terug naar Polen kunnen gaan, en daar hun kinderen een betere toekomst kunnen bieden met het geld dat ze hier verdiend hebben.

 13. Noemen ze solidariteit die ophoud aan de grens geen:

  Nationaal Socialisme?

 14. [13] Het nationaal-socialism was gebaseerd op autarkie. Dat is heel wat anders dan een restrictief immigratie beleid voeren en daarnaast vasthouden aan vrije handel. Kijk naar eilandjes zoals Isle of Man, Guersney en Ã…land. Daar is het heel moeilijk om voor buitenstaanders een stukje grond te kopen, terwijl ze toch een open economie hebben.

 15. [3] Nee, we worden collectief rijk(er): iedereen kan veel meer diensten kopen voor de hoeveelheid geld die hij heeft. Alleen de Nederlandse dienstverlener wordt gedwongen een reële prijs (=de marktprijs) te vragen, in plaats van te overvragen. Die Nederlandse bouwvakker, aspergesteker enz. vraagt gewoon meer dan de markt wil betalen en probeert met protectie die markt gesloten te houden.

  Zou je er ook voor pleiten om de goedkope buitenlandse DVD-spelers buiten de deur te houden en DVD-spelers die 4 of 5 keer zo duur zijn aan willen schaffen? Zo ja, waarom geef je zelf niet vrijwillig het goede voorbeeld en laat je ons niet de vrijheid voor een goedkopere optie te kiezen?

  Jij houdt gewoon de vrijheid om voor die duurdere Nederlandse bouwvakker te kiezen. Waarom wil je ons tot die Nederlander dwingen terwijl wij dat niet willen?

 16. [4] Of je op "hetzelfde gebied" geknecht wordt, is nog maar vde vraag: het staat je nu al helemaal vrij om je diensten in Polen aan te bieden. Ook staat het je, voor zover ik weet, vrij om naar Polen te emigreren, daar een bedrijf op te richten en vervolgens als bedrijf je diensten op de Nederlandse markt aan te bieden, tegen dezelfde voorwaarden en beperkingen als al die Polen.

 17. [10] Bij overheden heb je gelijk: liefst afschaffen, maar als het echt niet anders kan, terugbrengen tot het absolute minimum en daar passen geen topsalarissen bij. Als men dat wil: ga maar naar het bedrijfsleven.

  Daar heb ik nl. de vrijheid om naar een concurrent te gaan als de beloningssystematiek van de top me niet bevalt.

 18. [11] Goed John, dat U inziet dat door belastingen op te heffen armoede kan verholpen worden. Dat is een heel juist inzicht.

 19. [9] OK, dat zal over de hele wereld in bepaalde gevallen optreden.
  Maar is dat een reden voor Nederlanders om tegen buitenlanders ook zo op te treden?

 20. [10] "Bedoel je de ongelimiteerde zelf verijking bij de geprivatiseerde overheids bedrijven"

  Ik ben benieuwd naar een voorbeeld.
  Ik hoop dat je niet aankomt met "pseudo-geprivatiseerde" bedrijven als Spoorwegen, Electriciteitsbedrijven en dergelijk". Die zijn maar een "Beetje" geprivatiseerd, (Net als een beetje zwanger zijn).
  En ook niet met ex-overheidsbedrijven die nu een monopolie gekregen hebben.

  Over de degene die echt geprivatiseerd zijn, geen monopolie gekregen hebben, kunnen we nog eens discussieren, en ik hoop daat iets over te leren van je.

 21. [12] "Ik denk niet dat er ook maar een Pool in de haven van Rotterdam werkt tegen eigen zin. Integendeel, die Polen zijn juist blij dat ze hier wat meer kunnen verdienen, zodat ze over een paar jaar terug naar Polen kunnen gaan, en daar hun kinderen een betere toekomst kunnen bieden met het geld dat ze hier verdiend hebben."

  Zouden nu niet al die Christenen en Naastenliefde-propagandisten en Solidariteitsmensen het moeten toejuichen dat die illegale Polen dit alles voor zichzelf en hun kinderen kunnen bereiken?

  En dat in vrijwillige samenwerking met Nederlanders die hun diensten graag willen honoreren?

  En moeten we niet al die politici die dat willen verhinderen, verfoeien en snel afzetten?

 22. [10] Verreweg de meeste ‘geprivatiseerde’ overheidsbedrijven zijn niet geprivatiseerd. Ze zijn nog in de handen van de overheid en die overheid bepaalt vaak nog grotendeels het beleid. Doordat deze bedrijven zoveel steun op zowel economisch (oneindige subsidies) als op politiek gebied (=macht, wettelijke voordeeltjes) genieten, is echte marktwerking onmogelijk. Daar maakt de top van dergelijke bedrijven flink misbruik van. DAT is de reden dat de top zichzelf kan verrijken. Op een vrije markt wordt te veel zelfverrijking gendadeloos afgestraft. Weer wat geleerd.

  De armoede in de VS is anders flink aan het dalen. Steeds meer mensen vinden er een baan. Van elke 2 banen die er verdwijnen, komen er 3 nieuwe voor in de plaats. Kom daar maar eens mee in Europa. Ook zie je steeds meer mensen doorstromen naar banen voor hogeropgeleiden. Dankzij het lage minimumloon heb je er veel sneller kans op een baan, ook als je geen diploma hebt. Toegegeven, dan heb je het zwaar, maar dat heeft als voordeel dat je werkervaring opdoet en daarmee je kansen vergroot om hoger op de arbeidsladder te komen. Iets wat in Europa veel moeilijker is. Want wie lange tijd in de bijstand zit, komt steeds moeilijker aan een baan.

  Die kippenboutjes worden hier geweerd door protectionistische maatregelen van ONZE overheden, zoals er nog ruim 10.000(!) andere protectionistische regels van de EU zijn die ons zogenaamd beschermen. Dat is dus duidelijk GEEN voorbeeld van hoe het op een vrije markt zou werken, want daar is geen sprake van protectionisme. Neem nu vlees. Als Argentinie dat zonder heffingen naar de EU mocht exporteren, zou jouw lapje zeker 50% goedkoper zijn. Daarmee zouden de boeren daar geholpen zijn en wij als consumenten zouden er van profiteren. In plaats daarvan worden er honderden miljoenen uitgegeven om de markten te beschermen, waardoor wij per saldo honderden, zo niet een paar duizend Euro per jaar te veel betalen voor ons levensonderhoud.
  Dus we betalen om duurder uit te zijn. Ach, wat maakt het uit, he?

  Het is niet de schuld van de vrije markt dat er armoede heerst(e) in de derde wereld. Vrijwel alle landen in Z-Amerika, Afrika, maar vooral Azie, die hun markten openstelden hebben te maken met een enorme afname van de armoede en een explosieve stijging van de welvaart. Probleem zijn de dictatoriale regimes, met name in Afrika. In dergelijke landen ontstaan vaak informele lokale economietjes, omdat er geen recht op eigendom wordt erkend. Dus ook het recht op eigen land niet. En dat maakt het vrijwel onmogelijk om te kunnen investeren. Eigendomsrecht is essentieel voor een open economie en het creeren van welvaart. In veel Afrikaanse landen is het begrip bureaucratie daadwerkelijk uitgevonden. Wachttijden voor vergunning, die vaak met smeergeld gekocht dienen te worden, kunnen oplopen tot meer dan 5 jaar. Er zijn zelf gevallen van meer dan 10 jaar bekend. Ook niet ongewoon is het aantal instanties dat je moet bezoeken voor een stempeltje of een krabbeltje. En die liggen heus niet allemaal in dezelfde stad. Wat dacht je van een stuk of 40? Heel gewoon daar. Hoe wil je dan een eigen zaak of bedrijfje beginnen en dat uitbreiden? In veel Afrikaanse landen is het nog altijd de normaalste zaak van de wereld dat boeren grotendeels produceren voor het corrupte regime, dat ook nog eens het geld van ontwikkelingshulp in de eigen zak steekt. Dat is de ware oorzaak van de armoede. Moet ik nog even doorgaan of is de strekking nu wel duidelijk?

  Dan nemen we een kijkje in Azie, wat een aantal decennia geleden nog behoorlijk arms was. Hong Kong en Singapore zijn Europa aan het voorbij streven of hebben dat al gedaan. China heeft zijn markten opengegooid en zie wat daar gebeurt. De armoede daalt er in een rap tempo, de levensverwachting stijgt er explosief, er komen steeds meer banen en ‘opvallend’, doch niet voor liberale economen, is het verschijnsel dat juist de arme bevolking profiteert van deze open economien, dus de vrije markten. Ook in Korea zien we het verschil tussen een open economie en een gesloten economie: Zuid-Korea (open) is velen male welvarender dan Noord-Korea (gesloten). In NK heerst armoede, in ZK nauwelijks. Toeval? Neen.

  Een goede tip: lees "Leve de globalisering" van Johan Norberg. Dat is een boek dat vol met keiharde feiten en cijfertjes staan die allemaal in dezelfde richting wijzen: landen met open economien scoren beduidend beter dan landen met gesloten economien. Landen uit de derde wereld waar de markten werden geliberaliseerd zien hun welvaart in rap tempo stijgen (vaak beduidend sterker dan Europa!), zien een explosieve afname in zowel hun kindersterfte als hun armoede. Voorts rekent het boek op vakkundige wijze af met enkele vooroordelen en fabels, zoals geschetst door anti-globalisten en tegenstanders van de vrije markt.

  Laat je niks wijsmaken! De vrije markt werkt!

 23. [14] "een restrictief immigratie beleid voeren en daarnaast vasthouden aan vrije handel"

  Dat is volgens mij een contradictie in terminus. Het is TEEN of TANDER!

 24. [21] Toch ga je aan een belangrijk aspect voorbij Hub. Afgelopen zaterdag in een programma van Zembla "Daar komen de Polen", blijkt namelijk 1 ding zonneklaar: het verblijf van de Polen heeft niets, maar dan ook werkelijk niets met ‘vrijheid’ te maken. Dit in tegenstelling tot ‘het Libertarisme’. De Polen uit deze uitzending hebben een leven vergelijkbaar met dat van een reguliere autochtone bajesklant. En minder! Een verzopen straatkat heeft nog meer vrijheid dan deze mensen. Deze omstandigheden zouden we zelfs niet MOETEN willen. En als we dat met zijn allen niet zouden willen, worden ze vanzelf ook weer duurder…

 25. [22]
  Mooie, sjeune reactie. M.i. gewoon waar.
  Je doet je naam geen eer aan.

 26. [22] Dirty Harry,
  Dit is een goede aanpak.
  Zou je deze reactie niet een klein beetje willen redigeren en aan mij sturen om als echt artikel te laten verschijnen?
  Stuur dan naar Hub@vrijspreker.nl

 27. [24] Waarom gaan deze Polen dan niet terug naar hun vaderland? Worden ze gegijzeld, of zijn ze zo dom dat ze gewoon blijven? Of zouden ze het hier beter hebben dan in eigen land?

  Ik kan je ook een tegenvoorbeeld geven. Enkele jaren geleden heeft een Pool mijn toenmalige appartementje (huur) betrokken. Hij heeft een deel van mijn inboedel overgenomen. De man sprak heel gebrekkig Nederlands, maar had wel een baan die hem in staat stelde een lening af te sluiten om de overname te financieren. Niet veel later hing er een fraaie schotel aan de muur van het balkon. Die Pool zag je natuurlijk weer net niet in de uitzending van Zembla.

 28. [26] Hub, ik was al van plan om n.a.v. het boek van Norberg een artikel te schrijven. Ik hoop daar binnenkort tijd voor vrij te kunnen maken. Als dat lukt, stuur ik het naar info@ van jullie site.

 29. [23] Zolang er NL nog land en wegen in handen van de overheid zijn moet je volgens mij een restrictief immigratiebeleid voeren. Dat betekent niet dat er geen immigratie mag plaatsvinden, maar dat er sprake moet zijn van een soort uitnodiging uit Nederland. Dat iemand zeg maar tijdelijk voogd wordt over de immigrant.

Comments are closed.