Om even lekker collectivistisch te praten:

“De Polen komen! Groot gejuich, welkom, omhelzingen, feest” Het is 1945 en Nederland wordt bevrijd van de Duitse bezetting.

“De Polen komen! Wat moeten die hier? Ons werk wegpikken! Laat ze thuis blijven.” Het is 2006 en in het collectivistische Nederland blijkt solidariteit op te houden aan de Nederlandse grens.

Er zijn door overheden, mede onder druk van de korte termijnvisie van vakbonden en werkgeversverenigingen, zoveel wettelijke regels en subsidies in het leven geroepen, dat er een zeer complexe maatschappij is ontstaan.
Zelfs als men nu een bepaalde wantoestand wil veranderen, heeft dat zoveel invloed op andere toestanden dat een correctie moeilijk is en ook wel ergens pijn doet.

Toen de politici Polen lijmden om ook lid van de EU te worden, ging dat gepaard met beloftes van betalen van veel belastinggeld aan Polen, en beloftes van vrijheid om in het Westen te mogen werken en studeren.
Maar toen Polen getekend had, werd dat alles afgeremd. Later zou dat wel een keer komen. De vakbonden en hun leden werden gerustgesteld, hun werk zou niet worden afgepikt. Er werd niet aan de andere burgers verteld, dat ze voor allerlei werkzaamheden de hoge uurlonen moesten blijven betalen omdat goedkopere werkers het land niet in mochten.

Het verschil in uurloon (en de productiviteit!) was, is, echter zo groot dat veel Polen illegaal naar Nederland kwamen om hier de kost voor hun gezin te verdienen. Ondanks het gevaar gevangen te worden. Zo werd vandaag bekend dat er in de Rotterdamse haven alleen al voor vele miljoenen werk wordt verricht door illegale Polen.

Nu, na twee jaar EU-lidmaatschap van Polen, speelt de zaak weer in de politieke agenda. De politici zitten in tweestrijd. Moeten ze hun vroegere beloftes nakomen? Moeten ze EU-tje spelen, of moeten ze denken aan de verkiezingen in 2007? Wat zou de meeste stemmen opleveren? Hoe hard gaan de vakbonden koeren?

Het kabinet volgt de beproefde tactiek. Laat eerst de ex-marine officier Henk van Hoof (VVD), staatssecretaris van Sociale zaken, maar eens een proefballon oplaten. Met de mededeling om de grenzen voor de Polen nu open te zetten, en kijk dan eerst eens naar de reacties.
D66 en VVD willen de grenzen wel open zetten.
De CDA en PvdA politici houden de boot af. Zij moeten nog testen hoe hun kiezers gaan reageren.

Geert Wilders is uitgesproken tegen. Hij wil “een Nederland dat weer trots moet worden op zijn eigen cultuur en identiteit”. We zijn het met Wilders, en alle andere partijen, eens dat de belastingen verminderd moeten worden. Maar dat facet van “grenzen dicht” en “Nederland boven alles” klinkt toch wel erg fascistisch.

In de hele aanpak van deze “Poolse kwestie” ontbreekt bij de politici weer volkomen de aandacht voor de rechten van ieder individu! Pas als het ons lukt om de rechten van ieder individu bij alle politieke problemen op de voorgrond te krijgen, kunnen we verwachten in een betere maatschappij terecht te komen.

44 REACTIES

 1. [27] Als ze blijven gaan ze dood van de honger en/of ziekte Dirty Harry. Het is dus geen keuze gemaakt uit vrijheid of vrije wil. Het is de keuze tussen dood of leven. En dat vind ik geen keuze, dat staat voor mij gelijk aan dwang. En ik begrijp ook wel dat er Polen zijn die het individueel beter doen. Maar incidenten zijn geen kapstokken om beleid aan op te hangen, toch? In deze aflevering ging het om "Polen handelaren" die in het groot arbeidspotentieel importeerden. Dat hebben wij Hollanders geloof ik al eens eerder gedaan. We hebben het kunstje nu alleen wat aangepast aan de moderne tijd. (met al die lastige TV camera’s) Kortom:

  De Polen mogen er van mij in; maar wel met gelijke rechten en plichten. Zodra Polen en Nederland beide Libertarisch zijn, mag ieder individu het wat mij betreft voor zichzelf uitzoeken. "May the best man win the lot". Maar tot het zover is zeker niet.

 2. [7] [16] Door een ander, daar waar ik woon, te bevoordelen boven mij, worden mijn rechten beperkt. Hetzelfde geldt voor het verhuizen naar of gaan werken in Polen om mijn rechten te claimen.

 3. [24] De Polen die hier op dit moment aan de slag zijn kunnen zo worden uitgebuit en zo worden behandeld juist omdat de arbeidsmarkt voor Polen gesloten is.
  De illegaliteit van een markt is proportioneel aan het aantal misstanden dat je op zo’n markt aantreft.

  Kijk naar de drugshandel, mensensmokkel, illegale arbeid en ga zo maar door.

  Het opengooien van de grenzen is daarom niet alleen beter voor de koperskant op de arbeidsmarkt, maar ook voor de aanbiederskant.

  Wanneer dan ook nog even het arbeidsrecht liberaler wordt gemaakt zijn we een heel eind op weg!

 4. Krijn, laten we het eens omdraaien. Door een (EU) maatregel komen er van dag 1 op dag 2 ‘nieuwe’ Poolse ondernemers op de markt in Nederland die hier fabrieken gaan vestigen, cq overnemen en bestaande ‘Nederlandse’ producten op die zelfde markt gaan zetten. En wel tegen de helft van de gangbare (tot dan marktconform) prijs. Hoe denk jij dat de oorspronkelijke ondernemers zullen reageren?

 5. [34] Die zullen niet zo blij zijn. Maar leg me even uit hoe je opeens een vergelijkbaar product tegen helft van de tot dan toe gangbare prijs op de markt zet. Die Polen weten of doen iets dat hun Nederlandse concurent niet wil, kan of mag doen.

  Die Polen opereren met hun fabriekje in Nederland en hebben zich met hun Nederlandse bedrijf aan Nederlandse, algemeen geldende wetten te houden. dit feit staat los van de inhoud van die wetten.

  Dus óf de Nederlandse ondernemers doen iets verkeerd en hebben een werkelijk te duur product en worden weggeconcureerd. Óf de Polen spelen het spel vals. Dan zullen de Polen weer van de markt verdwijnen en zullen de hun Nederlandse concurenten schadevergoeding moeten betalen wegens valse concurentie.

  Hoe dan ook, concurentie is prima, maar wel eerlijk en open. Da’s de vrije markt.

 6. ‘Maar leg me even uit hoe je opeens een vergelijkbaar product tegen helft van de tot dan toe gangbare prijs op de markt zet.’

  Dat is ook niet uit te leggen, maar het is wel een werkelijkheid waar de Nederlandse werknemer (en ondernemer-ZZP) mee wordt geconfronteerd.

  ‘en hebben zich met hun Nederlandse bedrijf aan Nederlandse, algemeen geldende wetten te houden.’ Juist. Algemene Nederlandse wetten. Met verwijzing naar het eerder genoemde Zembla programma is daar dus geen sprake van. Nogmaals: ik heb niets tegen de binnenkomst van de Polen, maar wel tegen de huidige condities waarop.

  ‘concurentie is prima, maar wel eerlijk en open’. Ook accoord. Maar zoals het nu gaat staan er twee raceauto’s aan de start waarvan een auto met droogweer banden en een met natweer banden. EN het regent!

 7. [36]
  " ik heb niets tegen de binnenkomst van de Polen, maar wel tegen de huidige condities waarop." Stimmt genau!

  Concurrentie kan alleen plaatsvinden ‘on a level playing field.’ Wanneer dus een Pool in Nederland deel wil nemen aan de economie, moet hij dat doen volgens Nederlandse regels.
  Dus niet onder Europese regels of Poolse regels, maar ook zeker niet onder in Nederland alleen voor Polen geldende regels.
  Er is één arbeidsrecht en één ondernemingsrecht en dat geldt voor iedereen.

  Wat betreft dat gedoe dat we in Zembla zagen (jij dan, ik heb niet gekeken): Dat is gewoon fout en daar heeft niemand iets aan.

  Cheers,

  Krijn

 8. [34] Die zullen hun prijzen moeten verlagen of de kwaliteit van hun producten aanzienlijk moeten verbeteren om niet weggeconcurreerd te worden. Het verlagen van de prijzen kan door de lonen te verlagen of het productieproces verder te optimaliseren.

  Ditzelfde probleem zou je echter ook krijgen op het moment dat in Polen zelf de markten geliberaliseerd worden en ondernemers vrijheid krijgen om te kunnen produceren. Dan kunnen veel van diezelfde producten immers daar worden geproduceerd. En gezien de gangbare lonen en arbeidsomstandigheden wellicht nog goedkoper dan hier. De lonen liggen er lager, omdat de productie er ook lager ligt dan in Westerse landen. De lonen zullen echter gaan stijgen, zodra de productie toeneemt. Dit zal voornamelijk gebeuren als de winsten geinvesteerd kunnen worden in verbeterde productiemethoden. Maar zeker als ondernemers hun eigendom (land, gebouwen) kunnen gebruiken als onderpand voor het afsluiten van leningen en zo investeringskapitaal kunnen verkrijgen. Hoe liberaal de wetgeving in Polen is op dat gebied, weet ik niet.

  Productie dient zich zoveel mogelijk te verplaatsen naar landen waar dat het meest efficient kan. Landbouw en met name veeteelt is iets wat in bijvoorbeeld Zuid-Amerika of bepaalde delen van Afrika heel goed kan, omdat daar ontzettend veel grond voorhanden is, die ook nog eens stukken goedkoper is dan hier. Je vangt dan vele vliegen in een klap: je voedsel hier wordt stukken goedkoper, de boeren daar zijn aan het werk, waardoor de armoede afneemt, je krijgt veel meer biologische veeteelt en je kunt de bio-insdustrie hier opdoeken, zodat onnodig dierenleed bespaard kan worden. Doordat zaken als voedsel en kleding hier stukken goedkoper worden, houden wij meer geld over voor luxere zaken, zoals vakanties, uitstapjes en computers. We krijgen hier steeds meer vrije tijd en dat betekent dat daar weer markten voor zullen ontstaan, waardoor de productiebanen vervangen worden door kantoorbanen en de dienstverlening. Dat proces zal goeddeels via de natuurlijke weg opvangen worden. Ouderen die met pensioen gaan zijn veelal mensen die nog productiewerk hebben gedaan, terwijl jongeren veelal hoger opgeleid zijn en dus meer geschikt zijn voor die kantoorbanen en de dienstverlening.

  Dat proces is eigenlijk al in gang gezet. In Westerse landen zie je steeds meer kantoorbanen en banen voor hoger opgeleide mensen verschijnen, terwijl typische productiebanen steeds meer richting bijvoorbeeld het oostblok en Azie verhuizen.

  Natuurlijk is het vervelend voor de Nederlandse mensen die ontslagen worden, maar wil je die mensen hun baan laten behouden om zo de vooruitgang tegen te gaan en het levensonderhoud onnodig duur te houden? Bovendien is er nog werk, dus niet iedereen die ontslagen wordt is per definitie kansloos op de arbeidsmarkt.

 9. [8]

  precies Hub.

  en ook in DIE volgorde.

  als het andersom gebeurt wordt er gewoon meer kapot gemaakt dan verbeterd.

 10. [32] Op zich heb je gelijk: het feit dat de Nederlandse lasten hoger zijn dan de Poolse, is een onrechtvaardigheid, maar er zijn twee uitwegen: emigreren (zoals ik beschreef) of de druk die ontstaat als al die Polen hier goedkoper de gevraagde kwaliteit komen leveren en dus veel werklozen veroorzaken. Al snel is de overheid gedwongen om de lasten te verlagen mdat anders iedereen werkeloos wordt.

  De optie "toegang blokkeren" kan zeker op lange termijn niet in de EU en levert bovendien lagere welvaart voor de gemeenschap op omdat inefficiënt produceren niet wordt afgestraft.

 11. Ik hou van Polen,..
  Vriendelijke harde werkers.
  Ik heb met drie Poolse vrienden,..(Aangetrouwde familie) een heel huis uit de grond gestampt in 6 maanden tijd.
  600 kuub woning voor 70.000 euri.
  Als ik dit door een Europees aannemersbedrijf had laten doen had t me zeker t viervoudige gekost.
  We stonden met z’n viertjes in de sneeuw op t dak pannetjes te leggen en tot onze onze oren in de blubber om de boel te funderen.
  De sfeer was uiterst vrolijk en dat maakte het werk drie keer makkelijker.
  Geen gezeik over werktijden en pauze en ziekteverzuim.
  Geen domme grappen over allochtonen.
  Geen klachten over de baas of over t weer.
  Gewoon,.. schouders eronder en gaaaan.
  Ik heb met veel hollanders gewerkt maar
  het is altijd hetzelfde levensloze gezeik. Geen zin,.. geen puf,. geen lol.

  De wereld is van iedereen en ik mag werken met wie ik wil.
  Als Politiek Den Haag daar anders over denkt moeten zij me maar komen helpen met bouwen.
  Wel kaplaarzen aan en niet zeuren aub.

 12. Als de Polen uit Nederland worden geweerd verdwijnen ze in het zwarte circuit. Beter zou zijn om alle illegale bedrijfjes op te sporen en te beboeten en de legale laten bestaan. Deze betalen gewoon belastingen, sociale premies en pensioenopbouw, die trouwens waarschijnlijk toch nooit geclaimd gaat worden maar ja, het is de wet. Polen in het zwarte circuit levert de gemeenschap niets op, alleen de Polen zelf en de malafide burootjes die erachter zitten. Het alternatief is dat het werk naar de lage lonen landen verdwijnt en dan komt er helemaal geen geld meer binnen voor Nederland. Dus meer controles op wetgeving en handhaving. Illegaal is keihard aanpakken. Legaal is OK.

 13. Typisch Nederland. Ik vind dat als je A zegt, ook B moet zeggen. Weet je hoe de Polen behandeld zijn in de tweede wereldoorlog? Vreselijk wat die moffen en russen gedaan hebben. Maar die zielige mensen zijn wel met hun arme legertje naar ons kaaskoppen afgetogen om ons te helpen bevrijden van die bloedhonden. En hoe bedanken wij ze? We hebben die klere Marokkanen hier naartoe gehaald om het land weer op te bouwen. Zij die zo brutaal zijn tegen onze ouderen, krassen op auto’s zetten en op alle fronten zo ver van onze samenleving afstaan. Goed gedaan Nederland!! En hoe denk je dat het overkomt op de Polen dat zij nu nog steeds niet volledig geaccepteerd zijn? Zij voelen zich tweederangs (europese) burgers. Het is hetzelfde gevoel als wat de oostduitsers voelden ten tijde van de Berlijnse muur. Nederland wordt toch eens volwassen!!! Denk je nou echt dat het er financieel slechter op wordt? En die Zalm en de rest van dat addergebroed maar discussieren over 35EURO (Lees PLEURO)die ze eventueel op jaarbasis aan de gezinnen zouden kunnen "schenken". Wat een zooitje hebben we er in Nederland van gemaakt zeg. Ik ben blij dat de Polen hierheen komen want ik ben die chagerijnige nederlandse bekken helemaal zat geworden!

Comments are closed.