- Vrijspreker.nl - https://www.vrijspreker.nl/wp -

De Polen komen!

Om even lekker collectivistisch te praten:

“De Polen komen! Groot gejuich, welkom, omhelzingen, feest” Het is 1945 en Nederland wordt bevrijd van de Duitse bezetting.

“De Polen komen! Wat moeten die hier? Ons werk wegpikken! Laat ze thuis blijven.” Het is 2006 en in het collectivistische Nederland blijkt solidariteit op te houden aan de Nederlandse grens.

Er zijn door overheden, mede onder druk van de korte termijnvisie van vakbonden en werkgeversverenigingen, zoveel wettelijke regels en subsidies in het leven geroepen, dat er een zeer complexe maatschappij is ontstaan.
Zelfs als men nu een bepaalde wantoestand wil veranderen, heeft dat zoveel invloed op andere toestanden dat een correctie moeilijk is en ook wel ergens pijn doet.

Toen de politici Polen lijmden om ook lid van de EU te worden, ging dat gepaard met beloftes van betalen van veel belastinggeld aan Polen, en beloftes van vrijheid om in het Westen te mogen werken en studeren.
Maar toen Polen getekend had, werd dat alles afgeremd. Later zou dat wel een keer komen. De vakbonden en hun leden werden gerustgesteld, hun werk zou niet worden afgepikt. Er werd niet aan de andere burgers verteld, dat ze voor allerlei werkzaamheden de hoge uurlonen moesten blijven betalen omdat goedkopere werkers het land niet in mochten.

Het verschil in uurloon (en de productiviteit!) was, is, echter zo groot dat veel Polen illegaal naar Nederland kwamen om hier de kost voor hun gezin te verdienen. Ondanks het gevaar gevangen te worden. Zo werd vandaag bekend dat er in de Rotterdamse haven alleen al voor vele miljoenen werk wordt verricht door illegale Polen.

Nu, na twee jaar EU-lidmaatschap van Polen, speelt de zaak weer in de politieke agenda. De politici zitten in tweestrijd. Moeten ze hun vroegere beloftes nakomen? Moeten ze EU-tje spelen, of moeten ze denken aan de verkiezingen in 2007? Wat zou de meeste stemmen opleveren? Hoe hard gaan de vakbonden koeren?

Het kabinet volgt de beproefde tactiek. Laat eerst de ex-marine officier Henk van Hoof (VVD), staatssecretaris van Sociale zaken, maar eens een proefballon oplaten. Met de mededeling om de grenzen voor de Polen nu open te zetten, en kijk dan eerst eens naar de reacties.
D66 en VVD willen de grenzen wel open zetten.
De CDA en PvdA politici houden de boot af. Zij moeten nog testen hoe hun kiezers gaan reageren.

Geert Wilders is uitgesproken tegen. Hij wil “een Nederland dat weer trots moet worden op zijn eigen cultuur en identiteit”. We zijn het met Wilders, en alle andere partijen, eens dat de belastingen verminderd moeten worden. Maar dat facet van “grenzen dicht” en “Nederland boven alles” klinkt toch wel erg fascistisch.

In de hele aanpak van deze “Poolse kwestie” ontbreekt bij de politici weer volkomen de aandacht voor de rechten van ieder individu! Pas als het ons lukt om de rechten van ieder individu bij alle politieke problemen op de voorgrond te krijgen, kunnen we verwachten in een betere maatschappij terecht te komen.