In zijn vertwijfelde pogingen om het braafste jochie van de EU klas te zijn, stuurde staatssecretaris Pieter van Geel twee weken geleden een brief aan alle ondernemers met de mededeling dat zij voortaan hun eigen verpakkingen moesten (laten) recyclen. Met alle administratieve rompslomp en kosten van dien. Reden voor een hoop protest, ook hier op de Vrijspreker. Vandaag ontving ik alweer een brief van onze bevlogen staatssecretaris in het kader van ‘Damage Control’, waarvan ik u de tekst niet wil onthouden….

Geachte heer, mevrouw,

Kort geleden stuurde ik u een brief over de nieuwe regelgeving voor verpakkingen per 1 januari 2006. Ik heb deze brief verstuurd omdat Nederland verplicht is er voor te zorgen dat het ontstaan van verpakkingsafval wordt voorkomen en dat verpakkingsafval wordt ingenomen en hergebruikt. Deze verplichtingen gelden in heel Europa. Ik wilde u met deze brief attent maken op deze verplichtingen. Voor de adressen heb ik gebruik gemaakt van gegevens van de Kamers van Koophandel.

In de adresbestanden zijn ook bedrijven en organisaties opgenomen die niet of nauwelijks verpakkingen gebruiken. Ook blijkt de brief niet voor iedereen duidelijk te zijn. Ik begrijp dan ook heel goed dat er bedrijven en organisaties zijn die vinden dat ze deze brief ten onrechte hebben ontvangen. Het spijt mij als ik u daarmee onnodig heb lastig gevallen.

Als uw bedrijf of organisatie minder dan 15.000 kilo verpakkingen per jaar op de markt brengt, adviseer ik u voorlopig niets te doen en nader bericht van uw branche-organisatie af te wachten.
De collectieve organisatie voor verpakkingen van het bedrijfsleven (NEDVANG) overlegt met verschillende product- en bedrijfsschappen en brancheorganisaties over collectieve aansluiting van alle bedrijven die minder dan 15.000 kilo verpakkingen per jaar op de markt brengen. Dat maakt het voor deze bedrijven mogelijk om tegen geringe kosten aan de verplichtingen te voldoen zonder dat deze bedrijven thans actie hoeven te ondernemen.

Behoort u tot de categorie bedrijven die meer dan 15.000 kilo verpakkingen per jaar op de markt brengt, dan geldt dat u moet aangeven hoe u inzameling en recycling van de verpakkingen heeft geregeld en welke afspraken u daarvoor heeft gemaakt. Dat kunt u het meest eenvoudig doen door aansluiting bij een collectieve organisatie van het bedrijfsleven die de verplichtingen kan regelen.

Ik vertrouw erop met deze brief meer duidelijkheid te hebben geschapen.

Hoogachtend,
de Staatssecretaris van Volkshuisvesting,
Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer,

drs. P.L.B.A. van Geel

19 REACTIES

 1. "omdat Nederland verplicht is er voor te zorgen dat het ontstaan van verpakkingsafval wordt voorkomen en dat verpakkingsafval wordt ingenomen en hergebruikt".

  Ik begrijp dat we dat dus te danken hebben aan de EU?
  Wat gebeurt er nu als "Nederland" zegt dat "wij dat niet doen"?
  Dan zijn we er toch in een klap van af?

 2. [1] Ik denk dat er nauwelijks reacties zijn binnengekomen of alleen maar woedende en hij staat dus in zijn hemd en probeert zich nu er uit te redden.Misschien is hij wel bedreigd.Mijn brief was weggeraakt (bij het oud papier dat wij keurig verzamelen ten behoeve van de school) en is er dus weer een last van me afgevallen.Nu de rest van de EU nog afschaffen,dan kunnen wij weer een happy simplistisch bestaantje opbouwen met zijn allen. Anne

 3. Er veranderd volgens mij helemaal niets. Als Nedvang met brancheorganisaties gaat overleggen die mij ten onrechte vertegenwoordigen, dan is de uitkomst hoogstwaarschijnlijk een verplichte heffing van 40 euro per jaar.

  We zullen het over een half jaar wel weer horen…

 4. [1] En er zit toch heel wat meer pit in die Fransen,die leggen gewoon de boel plat. En wij kunnen nog niet eens van dit kabinet afkomen!!!!
  Gans het raderwerk staat stil als uw machtige armdat wil! Allons enfant de la patrie……… Heerlijk opwindend lied,heel wat beter dan die slepende duitse psalm waar wij ons mee moeten behelpen. Anne

 5. In duitsland is het al jaren zo dat in supermarkten en andere grote winkels containers staan waarin je het verpakkings materiaal kan gooien. Wel handig, want thuis heb ik niet veel aan al dat karton.

  Ik denk dat als ik bijv. een TV koop, dat ik dan met de leverancier overeen kan komen dat hij mij een TV levert, en niet een lading karton en schuim.

  Met andere woorden, wat de staat nu probeert te regelen zou al lang opgelost zijn in een libertarische samenleving waar alles geschied op grond van het aangaan van een overeenkomst.

  Als blijkbaar in Nederland buiten mij niemand klaagt over al dat karton, is er weinig reden voor leveranciers om dit standaard te regelen. Je merkt overigens wel dat als je het de leverancier vraagt, hij wel altijd het verpakkingsmateriaal houdt.

 6. [7] Tsja, dit bevestigt maar weer eens mijn definitie van het begrip "overheid": een organisatie die regeling bedenkt voor een niet bestaand probleem wat weer in een probleem resulteert, dat door weer nieuwe regelingen moet worden beteugeld.

 7. Het lijkt me een slimmer (en efficiënter) idee om de afvalverzameling en -verwerking te privatiseren. "De vervuiler betaalt" was toch ook de slogan van onze overheid? Nu lijkt het meer op "de vervuiler betaalt dubbel".
  Bij privatisering kun je waarschijnlijk kiezen of je je afval scheidt\recycelt, met lagere kosten, of dat je je afval aanbiedt in z’n geheel met mogelijk iets hogere verwerkingskosten, afhankelijk van hoe het verwerkt wordt. Al lijkt me dat met de moderne verbrandingsovens (waar zelfs netto energie kan worden opgewekt) en de mogelijkheid om een vuilnisbelt na verloop van tijd te overdekken en het oppervlak her te gebruiken terwijl het afval eronder verteert, ook daarvan de kosten niet al te hoog zullen zijn. De politiek heeft weer eens een niet bestaand probleem gesignaleerd en creëert grotere, duurdere problemen om dat denkbeeldige probleem op te lossen.

 8. Ik vindt dit stukje het meest belangrijk"

  "De collectieve organisatie voor verpakkingen van het bedrijfsleven (NEDVANG) overlegt met verschillende product- en bedrijfsschappen en brancheorganisaties over collectieve aansluiting van alle bedrijven die minder dan 15.000 kilo verpakkingen per jaar op de markt brengen.

  *Dat maakt het voor deze bedrijven mogelijk om tegen geringe kosten aan de verplichtingen te voldoen zonder dat deze bedrijven thans actie hoeven te ondernemen."*

  Ja ja, u hoeft zich helemaal niet druk te maken hoor. En onderneemt u vooral geen actie!

  Wij overleggen wel met zij die zeggen dat zij u vertegenwoordigen en dan kunt u op het eind van de rit gewoon betalen.

  Zo is alles weer mooi geregeld in Nederland.

 9. [11] Henri, dat is precies het stukje waarbij ik met grote ogen naar zat te staren. Hoe krijgen ze het toch weer voormekaar, wat een brutaliteit: iedereen automatisch collectief aansluiten aan een nieuwe graaiclub en dan geniepig ‘geringe kosten’ in rekening brengen. Het staat er echt… Struikrovers!

 10. Al deze dubbele post verstuurd door Geel heeft al weer een half regenwoud gekost,wie is nu de vervuiler? Anne

 11. [13]

  Precies Vincent! Goed gezien!

  Het begint met een ‘kleine’ bijdrage die dan consequent ieder jaar verhoogt wordt natuurlijk. Tja, stijgende kosten he? 🙁

 12. [14]
  Op advies van SPY stuur ik nu alle staatsrotzooi via Tante Pos linea recta GRATIS door naar doctorandus Pieter van Geel,
  Ministerie van VROM
  Antwoordnummer 10904
  2501 WB Den Haag

 13. [15] Exact! En onontkoombaar, er staat: als u niet lid bent van deze bond bent u lid van een nieuwe bond en krijgt u korting op uw verplichte bijdrage.

  Mike riep het al een keer: ‘Abandon ship!

 14. [16] Brave Burger, een goed idee, misschien ben je toch al wat minder braaf aan het worden.Dat moet ook,om te overleven. Anne

 15. Alle materialen die kunnen worden hergebruikt, zijn grondstoffen. Daar dient gewoon voor betaald te worden.
  Eerst daar maar eens inzicht in verschaffen en dan pas kijken wie wat van wie kan ontvangen.

Comments are closed.