“Stichting Nedvang, met Guusje, wat kan ik voor u doen?” “Ik heb gisteren een brief gekregen van het ministerie van VROM, waaruit ik opmaak, dat mijn bedrijf valt onder het nieuwe Verpakkingenbesluit. Daar wil ik graag iets meer over weten.” “Dat kan ik begrijpen…. Wat wilt u weten meneer?” “Nou, mijn bedrijf verkoopt diensten en die worden niet verpakt, zoals u wellicht zult begrijpen”. “Oh, ja het kan zijn dat u helemaal niet onder het nieuwe besluit valt meneer.” “Maar in de brief staat vet gedrukt: ‘Volgens mijn informatie moet uw onderneming ook voldoen aan bovenstaande verplichtingen’. Hoe zit dat dan?” “Die brief is naar alle ondernemingen gestuurd. Er is niet gekeken naar wat die bedrijven precies doen. Maar wat maakt uw bedrijf precies meneer?” “Software, mevrouw.”

“Oh….ehm…en dat wordt dus niet verpakt dus….Verstuurt u wel offertes?”

“Ja, natuurlijk verstuur ik offertes”

“Oh, dan valt u wel onder het Verpakkingsbesluit. De enveloppe moet dan namelijk als verpakking aangemerkt worden.”

“Hmm. En facturen? Is de enveloppe waarin ik die verstuur ook verpakkingsmateriaal?”

“Neeee, facturen niet.”

“Wat is het verschil, mevrouw?”

“Tja, dat weet ik ook niet. Ik heb de wet niet bedacht!”

“Dus als ik het goed begrijp, moet ik heffing aan uw stichting gaan betalen voor post die mijn bedrijf verstuurt?”

“Ja. Dat klopt, meneer.”

“Da’s dan gewoon een verkapte belasting!”

“Hmmja, zo zou ik het niet noemen.”

“Hoe noemt u het dan mevrouw?”

“Ja luister eens, het is gewoon de wet, daar kan ik toch niks aan doen? U moet uw bedrijf gewoon bij ons aanmelden en dan zorgen wij voor de rest. U valt dan waarschijnlijk in het goedkoopste tarief van 40 euro, dus dat valt toch wel mee?”

“Mevrouw, wat gebeurt er als de helft van de ondernemers zich gewoon niet meldt, net als destijds bij de Stichting Reprorecht

“U kunt maar beter betalen, want de inspectie van VROM gaat echt handhaven hoor!”

“Ik denk dat ik binnenkort maar een vestiging in Belgie ga openen. Goedemiddag!”

35 REACTIES

 1. Van de Nedvang-website:

  "Welke verpakkingen en materialen vallen onder het besluit?
  Verpakkingen zijn alle denkbare consumenten- en transportverpakkingen. Dus bijvoorbeeld tubes, doosjes, flessen, blikken, draagtasjes, wikkelfolie, nietjes, tape, dozen, kratten, pallets en wikkelfolie."

  Ik heb de brief nog niet ontvangen, maar ik gebruik enveloppen en nietjes bij het versturen van offertes.

  Schrijf mij maar in voor de
  vrijsprekende ondernemersvereeniging,
  aangezien ik niet de minste intentie heb om aan deze regelgeving te voldoen.

 2. Gewoon direct een factuur voor 1 uur à EUR 200,00 ex BTW terugsturen: u heeft zich schriftelijk bij mij gemeld en om een dienst van mij gevraagd. Dit is mijn minimumtarief.

 3. de stichting Nedvang kan zich beter
  stichting Vang noemen, scheelt weer een paar tubes drukinkt en is wel zo duidelijk.

 4. Goed artikele echter waarom op de foto de Belgische Rik Torfs staat afgebeeld is me onduidelijk.
  Tenzij het erom ging een willekeurig weerzinwekkend figuur af te beelden.

  Onlangs schreef men op de website van Vlaams Belang als volgt over hem: Rik Torfs, specialist kerkelijk recht en vandaag de chou-chou van de verzamelde pers (je hoeft geen Jan Bardi te zijn om nu al te voorspellen dat de man klaargestoomd wordt om straks op een SP.A-lijst te staan)

  link: http://www.vlaamsbelang.be/

 5. En dan zit die trut er nog naast ook:
  Welke bedrijven vallen niet onder het nieuwe besluit?
  Als u alle onderstaande vragen met nee kunt beantwoorden, dan valt uw bedrijf niet onder de regeling. In dat geval hoeft u niets te doen.
  Nam u deel aan het convenant Verpakkingen III?
  Brengt u verpakte producten, onderdelen of grondstoffen op de markt?
  Importeert u verpakte producten, onderdelen of grondstoffen ?
  Laat u een product, onderdeel of grondstof onder uw merknaam verpakken?
  Verstrekt u uw klanten draagtassen, zakken of dozen?
  Levert u aan andere bedrijven verpakte producten (onderlinge leveranties)?
  Bent u importeur of importerende groothandel die zelf geen verpakkingen toevoegt maar slechts doorlevert aan de volgende schakel richting eindverbruiker?
  Verkoopt u zogenaamde last minute verpakkingen aan last minute verpakkers?
  De producenten en importeurs die wel onder het besluit vallen, staan beschreven in artikel 1. lid c van het besluit (download of bekijk het besluit op http://www.wetten.nl/ ).

 6. Ik denk dat dit besluit juridisch helemaal niet te handhaven is.
  Ik ben zeer benieuwd naar de eerste rechtzaak naar aanleiding van het niet voldoen aan dit besluit. Ik geef de ondernemer die een dwangsom aanvecht een redelijke kans op succes.

  Het feit dat deze brief aan alle ondernemers is gestuurd geeft al aan dat controle op naleving een te grote taak zal zijn voor VROM: ze hebben niet eens de capaciteit om bij het versturen van de brief een selectie te kunnen maken.

  Verder vraag ik mij af wat verstaan wordt onder het "organiseren" van afvalinzameling. Kan ik ook gewoon tegen mijn klanten zeggen dat ze verpakking naar mij kunnen terugbrengen? Dat zou een makkelijke manier zijn om aan dit besluit te voldoen.

 7. Wel merkwaardig.
  De overheid wilde afval gaan scheiden. Dat kost centjes, van de burgers, want die leveren het afval in, en het kwam hen ook weer ten goede, zeiden ze.
  Maar nu wil de overheid met die centjes van de burgers de afvalscheiding niet meer betalen?
  En moeten de bedrijven dat gaan betalen?????
  Terwijl die afvalscheiding ons, burgers, nog steeds ten goede komt?
  Die is fraai: eerst belasting heffen, vervolgens dat geld niet meer voor het doel willen besteden (in eigen zak steken, dan zeker?), en de burgers dan maar weer een keer extra laten bloeden, zijnde klanten van de bedrijven. Want de burgers betalen immers de boete die nu aan alle bedrijven wordt opgelegd, wegens het gebruik van verpakkingen.

  Als klant zijnde, betaal ik belasting voor afvalscheiding, EN een extra bedrag voor de producten omdat bedrijven verpakkingen gebruiken, en de reeds bestaande belastingverhoging op alles wat wij kopen (btw).
  Fraai voorbeeld van hoe de overheid het leven onnodig duur maakt.

  ‘PLUK ZE!’ HET devies van een vooral links gestuurde, sturende overheid.
  Kan afvalscheiding niet aan een particuliere markt worden overgelaten?
  Ik weet zeker van wel. Het zal goedkoper zijn, en beter geregeld.

 8. Dit kan niet waar zijn. Mijn bedrijf is zeker te klein,ik heb een dergelijke brief niet gehad maar sta wel bij KvK ingeschreven etc.Heeft het dan toch nog voordelen om op het verre en verlaten platteland te zitten? Anne

 9. En dan vindt die overheid (EU!) het vreemd dat de burgers er een beetje genoeg van krijgen??!!
  Wat vandaag totaal onschuldig is, is morgen een overtreding, en overmorgen crimineel gedrag.
  Want hoe verregaand de regelgeving al is, meer regels ZULLEN volgen!
  Want de burger ZAL boeten, steeds maar weer.

 10. [10]
  Ik houdt het niet voor onmogelijk dat een vrij bedrijf ons burgers zelfs zal kunnen betalen voor ons afval.
  Waarom betaalt de overheid ons eigenlijk niets?
  Aangezien we tegenwoordig alles zelf moeten wegbrengen en apart houden, besparen we die overheid kosten, dacht ik zo.
  Maar denk maar niet dat je mag profiteren van die besparingen.

 11. [Maar ik heb net gehoord dat het bezoek van beatrix op 30 april aan Almere, de gemeente 650.000 euro gaat kosten. Is dat dan ook een linkse maatregel? Gelukkig gaat de raad niet akkoord, als ze nu de poot maar eens stijf houden.

  Hoeveel goed zou je met zo’n bedrag kunnen doen in de Hoorn van Afrika waar net een hartverscheurend verslag over is geweest. ll miljoen mensen gaan sterven. Is dit gewoon? 10]

 12. Heel veel oud papier gaat naar Azie.

  Quote:"
  Ontwikkelingen Verre Oosten
  De export van oudpapier naar China loopt normaal door. De Indiase markt voor oudpapier blijft nog steeds moeizaam. De containerbeschikbaarheid was de afgelopen periode beperkt. Daardoor kon minder worden verscheept. Ook in de export zijn de prijzen in de afgelopen maanden gedaald. Een neerwaartse druk blijft voelbaar.
  "

  Dus als er meer container beschikbaar waren geweest was de export nog hoger geweest!!!!

  http://www.renes.nl/dutch/n

  Oud papier is BIG business, en de overheid wil de kosten verhalen op consument en bedrijfsleven, terwijl ze zelf alle profijt in eigen zak stopt….. wat een "ondernemersplan"

 13. [14]
  Maar bij die kostenplaatjes moet je je wel
  altijd afvragen welk deel van die kosten ook gewoon zouden doorgaan, ZONDER dat bezoek: politie enz.
  Het zijn vaak cijfers bedoeld om indruk te maken.
  Ik verbaas me daar wel over: hebben de liberalen de koning alle macht ontnomen, blijft men nog steeds vuur spuwen op de ‘macht’ van de koning.
  Alsof een president zoveel beter is, of een voorzitter.
  En bij de ellende in de Hoorn van Afrika moet je je wel afvragen of dat wordt veroorzaakt door de vrije ondernemingsgewijze productie of door een linkse politiek?

 14. [16]maar die ll miljoen mensen hebben nu niets aan dergelijke beschouwingen en beatrix zou kunnen vragen aan de gemeente almere om dat geld naar Afrika te sturen en die dag zelf thuis blijven met een kop koffie en een gebakje. Anne

 15. [18] Vooral NIET doen! Door offertes etc. via email te gaan versturen wordt de afvalberg daadwerkelijk kleiner en zal van Geel straks zeggen: "Zie je wel, mijn beleid heeft gewerkt. Dat gaan we vaker doen!"

 16. [5] M.,

  Inderdaad.Die Torfs werkte onlangs ook
  mee aan het boek "Ander geloof. Naar een actief pluralisme in Vlaanderen " van de voormalige grote roerganger van de Vlaamse socialisten Robert Stevaert
  (tegenwoordig voor 3750 euro nettoloon+2000 euro onbelaste onkostenvergoeding+ato met chauffeur +
  enige commisariaten in semi-overheidsbedrijven met de VUT als
  gouverneur van Limburg) :

  http://www.vrijzinnighumani

  Tervoren dook rooie Rik ook al op in
  een ander boek van Robert Stevaert " ‘Steve honderduit" waarin Robert honderd bekende en minder bekende Vlamingen" een antwoord orakelde op een aan hem gestelde vraag :

  http://www.s-p-a.be/nationa

  Rik vroeg (vraag 78, bladz 81) :
  Vraag 78 op p. 80-81 :
  "Waarom is sp.a een socialistische en nog steeds geen sociaal-democratische partij ?" waarop het orakel oreerde :

  "Ik gebruik de term socialisme, omdat anders iemand anders met die naam gaat lopen. In NL heeft de PvdA concurrentie gekregen van een socialistische partij. Dat zorgt alleen maar voor versnippering en verwarring. Voor mij bestaat er geen verschil tussen socialisme en sociaal-democratie."

  (Persoonlijk zou ik Robert gevraagd hebben waarom hij (de grote verdediger
  van democratie en mensenrechten) zo goede maatjes is met de Cubaanse dictator Fidel Castro).

  Onlangs las ik een interview met Rik en ze vroegen hem waarom hij "kerkjurist" was geworden (hij is hoogleraar kerkrecht aan de KU Leuven
  http://www.riktorfs.be/).Nja, zei Rik,
  eigenlijk ben ik niet zo katholiek maar ik studeerde rechten en heb me maar in kerkrecht gaan verdiepen omdat
  ik dacht daar wel carrière in te kunnen maken (bij andere rechtsdisciplines was de concurrentie
  veel groter).

  Ik vervoeg me in het vermoeden van M.
  dat ambitieuze Rik in 2007 opduikt op een SP-a-kandidatenlijst.

  Groetz,

  Cincinnatus.

 17. [20] Hoi Cin,

  Een beetje off topic maar ik zou Rob gevraagd hebben waarom hij binnen het openbaar vervoer moedwillig transfers op gang bracht naar Limburg (door het OV in Hasselt gratis te maken en dus de rest van de bevolking er voor te laten dokken) terwijl die binnen sociale zekerheid (naar Wallonie) al meer dan erg genoeg zijn.

  Groeten,
  M

 18. [12] Lees net vanochtend in de krant dat de overheid het verminderen van het aantal regeltjes nu echt serieus gaat aanpakken. Dat zal dan wel ironisch of sarcastisch bedoeld zijn.

 19. [17]

  ik zou zeggen; "laat die ‘1 miljoen mensen’ maar lekker doodgaan".

  als ze blijven leven dankzij externe hulp planten ze zich voort en over x jaar zijn die 1 miljoen er 4.

  onzin natuurlijk, want al ZOU er hulp naar toe gaan zoals voedsel en goederen, dan komt dat in handen van de plaatselijke struikroverhoofdmannen, die het weer verdeeld onder zijn trouwe trawanten die die ‘1 miljoen’ er onder houden.

  gewoon niks meer sturen naar niemand toe, en moet je eens opletten hoe snel het probleem zich oplost.

 20. [17]

  ik zou zeggen; "laat die ‘1 miljoen mensen’ maar lekker doodgaan".

  als ze blijven leven dankzij externe hulp planten ze zich voort en over x jaar zijn die 1 miljoen er 4.

  onzin natuurlijk, want al ZOU er hulp naar toe gaan zoals voedsel en goederen, dan komt dat in handen van de plaatselijke struikroverhoofdmannen, die het weer verdeeld onder zijn trouwe trawanten die die ‘1 miljoen’ er onder houden.

  gewoon niks meer sturen naar niemand toe, en moet je eens opletten hoe snel het probleem zich oplost.

 21. Wat zeuren jullie nou over 40 euro extra belasting.
  Volgend jaar krijgen we toch een links(ik noem het extreemlinks)kabinet met kameraad Bos en Marijnissen(communist).
  DE SP wil voor de rijkere in het hoogste belastingtarief verhogen naar 72!!! procent.
  Das pas andere koek!
  Ik vrres het ergste…

 22. Vlad Tepes, dat kun je niet menen, het gaattrouwens om ll miljoen mensen en hun hele veestapel,omdat het nooit meer regent!!!!! Heb je geen gevoel of alleen maar in ons eigen beperkte kringetje.Het moet mondiaal aangepakt worden. Voedsel en water ipv bommen en granaten. Als mensheid in zijn geheel kunnen we nog heel veel doen,voor medemensen en dieren,Goede wil,plannen,initiatieven wereldwijd. Elk mens dat meehelpt,draagt een steentje bij. Anne[24]

 23. [26]

  oho, réken maar dat ik het meen.

  raar dat het altijd van mooie ronde getallen zijn, die aantallen.

  ’t is altijd 1 miljoen, 4 miljoen of 850000, 400000 hongerigen, slachtoffers of andere hulpbehoevenden.
  of zoiets.

  en na 60 jaar en letterlijk honderden miljarden verder is het probleem nog niet opgelost. weet je hoe dat komt? omdat het probleem met al die ‘hulp’ ( van de regen in de goot) juist gecreëerd wordt en in stand gehouden wordt omdat er complete volksstammen hulpverleners en hun organisaties een mooie baan aan hebben die hen in de ogen van velen (jij waarschijnlijk ook) nog status en morele superioriteit geven ook.

  nog geen gulden van mij anders dan die door de staat afgetroggelde.

 24. [2Ik heb het ook niet begrepen op die grote organisaties zoals Novib e.d. maar ik zie dit als een enorme ramp die zich daar voltrekt en ik zie het dan ook meer als hele direkte hulp van alle beschaafde landen door er grote legervliegtuigen op af te sturen met hulpgoederen.Daar kunnen militairen worden ingezet.Ieder land draagt zijn deel bij.Het kost niet eens zo veel meer dan die zogenaamde oefeningen houden of soldaten naar Afghanistan sturen. Alsje mensen naar de maan kunt brengen, kun je ook hulp bieden bij een ramp van deze omvang. Anne7]

 25. [25] UIteindelijk is lings zo link dat het rechts wordt en andersom, Het imaga van lings is goed. Dan heeft Lings (rechts) het voordeel van de twijfel en Plof …..**..iedereen blij.

Comments are closed.