In het fantasiewereldje van politiek & staatsmedia kent het leven van
politici alleen maar klinkende successen. Alles wat politici overkomt is altijd precies het beste wat er op dat moment had kunnen gebeuren.Nederlagen zijn eigenlijk glanzende overwinningen, gedwongen het veld ruimen naar een mindere functie is dan net die gouden kans waar betrokkene al zijn hele leven op heeft gewacht terwijl volkomen mislukt beleid nou net dat is wat het land van de ondergang gaat redden.Kortom: men beziet de wereld door een bril die zo roze is dat er helemaal geen licht doorheen lijkt te komen.

Zo is de nieuwe fractievoorzitter van D66 Lousewies van der Laan precies wat D66 op dit moment van crisis nodig had, zij zal de partij wel even eigenhandig gaan redden. Haar voorganger Boris Dittrich is intussen even totaal vergeten terwijl hij op zijn beurt weer het vorige politieke wonderglijmiddel was die het helemaal ging maken.

Dat zien we ook met onhoudbare bewindslieden die noodgedwongen vervangen moeten worden: zo’n wissel wordt altijd als een geniale zet gepresenteerd en de vervanger is dan de Messias van Dienst, de kwaliteitsimpuls die we net nodig hadden. Het is eigenlijk onbegrijpelijk hoe we het al die jaren zonder hem/haar hebben kunnen overleven maar nu gaat het toch echt wel helemaal goed komen.

Uiteindelijk produceren alle politici gedurende enige tijd alleen maar een hoop decibellen en zullen Lousewies & co ook wel weer via de achterdeur oplossen in het niets en zal het volgende politieke genie zijn of haar opwachting maken in het politieke perpetuum mobile.

De politiek kent geen heden en geen verleden: alles is gericht op een
verre toekomst wanneer het eindelijk goed zal gaan maar die toekomst komt om de een of andere reden nooit dichterbij. Nu het zuur en later het zoet roepen Zalm en Balkenende, wij brengen nu offers voor een Glorieuze Toekomst of voor de Toekomst van Onze Kinderen alleen wordt het nooit later en blijft die toekomst altijd vaag in de verte gloren.

Vandaar dat politici altijd nog 1 termijn nodig hebben om de klus definitief te klaren.

20 REACTIES

 1. Geheel on the money wat betreft de politiek en politici in het algemeen. Het is een universele formule en model waar letterlijk ALLE politici …, onverschillig waar en wanneer, onder vallen.

  In Nederland komt daar nog bij dat politiek in feite een misdadige bezigheid is, of op z’n minst uiterst onkies en oneerbaar. Zoiets als de prostitutie, het pooierschap of het bewerken van huiden in Japan (althans totdat alle dure Japanse autos standaard geheel met top kwaiteit leder worden bekleedt.

  Nu staat er echter ergens (http://nl.wikipedia.org/wik…) een factuele beschrijving van de Nederlandse politieke beerput (waarvan critici beweren dat het een onbewezen conspiratie-theorie is, al net zoals de paperclip waarvan nergens nauwkeurig ooit staat beschreven hoe die werkt …).

 2. [5]
  Die complottheorie, die je MPP noemt, is eigenlijk al geen theorie meer en ook niet zo specifiek Nederlands. In Belgie treedt ook een soortgelijke vermenging op van staatkundige, politieke en economische belangen.
  Mutatis mutandis geldt een dergelijke beschrijving eigenlijk alle Westerse democratieen.
  Het is de feitelijke beschrijving van het corporatistisch (=fascistisch) model, waarin deze staten terecht gekomen zijn.
  Een perfecte realisering van Hayeks theorie zoals uiteengezet in "The Road to Serfdom".

 3. [2]Wladimir schept duidelijk plezier in te wijzen in welke benarde situatie het volk zich bevindt en waarom. Met name door "live" aan hun hersenen te peuteren, terwijl de meesten HIER, gewoon een soort ramptoeristen zijn op dodenwacht en vooral op het algemene stuipgetrek letten, in de hoop dat er wat beters op volgt ….

  Ook al zijn er hier uiteraard enkelen die, tegen beter weten in of het eenvoudig niet beter weten, hardnekkig blijven geloven dat er een kansje zou bestaan dat de op sterven na dooie gekke en krankzinnige machthebbers en hun aanhang, net als een Lazarus, nog op miraculeuse wijze op het laatste moment kunnen genezen, of althans weer bij bewustzijn komen, en dat men zoiets "van binnen uit" moet bewerkstelligen.

  Het mooie van Wladimirs stukjes is dus dat hij (net als de Chineze accupuncturisten) in feite complete hersensoperaties weet te verrichten zonder eerst de patienten te hebben verdoofd … Althans, dat gevoel krijg ik steeds … als ik naar die steeds wezenloos politiek correcte rollende ogen kijk …

 4. [8]
  ACP,

  Niet dat ik lullig wil doen, maar hoeveel heeft Wladimirs partij Leefbaar Heiloo nu gehaald met al dat gepeuter in hersenen? Op teletekst las ik dat zelfs dat de Nieuwe Communistisch Partij in Heiloo zoveel zetels had gehaald, dat de enige kandidaat de twee gewonnen zetels niet kon opvullen en de andere zetel als restzetel naar Groen Links is gegaan:

  http://www.heiloo.nl/index…. gemeenteraadsverkiezingen in Heiloo

  Ik wens Wladimir nog steeds veel succes en hoop dat hij doorgaat met informeren en proberen een liberalere wereld te bereiken, maar op de één of andere manier komt de libertarische boodschap toch niet echt aan.
  Vandaar dat ik bij de naïeve dodenwacht\rampentoeristen hoor, die in de zijlijn stilletjes toch hoopt dat mensen als Wladimir en anderen het op de één of andere manier voor elkaar zullen krijgen de massa in beweging te krijgen in een richting van meer vrijheid. Maar tegelijkertijd vrees ik het ergste.

  Ik heb trouwens VVD gestemd in mijn gemeente. Vreemd genoeg heeft de VVD hier een gelijk aantal zetels gehouden en is D66 verdubbeld (naar 2 🙂 ), maar tegelijkertijd heeft de SP, die hier voor het eerst mededen, meteen slechts 1 zetel minder dan de VVD gehaald en bijna evenveel stemmen. Niet echt een hoopvol teken als je bedenkt dat de VVD al vrijwel socialistisch is, en ik alleen op ze gestemd hebt onder het motto "het minste kwaad".

 5. [9]
  Gestemd "hebt". Mijn hersenen worden nu al aangetast door de socialisten…

 6. [9] wat Wladi uit de gemeenteverkiezingen heeft weten te halen is het feit dat hij, in ieder geval in Heiloo alleen al. meer dan 200 vrienden heeft … Overigens is zijn hersensgepeuter niet slechts een plaatselijke affaire…. en het uiteindelijk effect per definitie dus ook groter.

  Wat de Libertarische boodschap betreft .. die is (zoals in de VS reeds geruime tijd steeds gebleken) … "completely off the wall and a nothing but a wet dream". En op zijn best samen te vatten als, op enkele puntjes na, zuiver statisch gefantaseer van lieden die aan steeds terugkerende cerebrale kortsluitinkjes en stuipjes lijden. Kies een punt of item en ik zal bewijzen dat het zo is.

  Nu kan ik niet voor Wladi spreken, maar dat ik hier soms even ben komt dan ook vrijwel uitsluitend omdat ik graag knuppels in hoenderhokken gooi. Al was het maar door aan te tonen dat zolang Nederland een monarchie is, alle "politiek" een volledige farce is. Dus wat dat betreft had je toen, en nu, net zo goed op Hadjememaar of Lou de Palingboer kunnen stemmen. Want de Volkspartij voor Verderf en Destructie is net zo goed of kwaad als elke andere …

 7. [6] Welnu, ik maakte slechts een aantal factuele en historische kanttekeningen. En als het elders ook het geval mocht zijn, dan is dat eerder bevestiging dat ik het aan het rechte eind heb.

  Overigens is het artikel in Wikipedia NIET van mijn hand maar door de media opgetekend. Want er staan ook een aantal op,erkingen bij. Ten eerste dat ik het over een complot zou hebben terwijl meer een een verslagje deed van hoe Thorbecke de monarch het huid redde door hem, in ruil voor immuniteit en uiteindelijke zeggenschap, zijn toko aan politieke partijen in pacht te doen geven, de macht aan hun te delegeren en van de monarchie een "holding" te maken. In dat opzicht is je vergelijking met het hedendaagse zakenleven dus … CORRECT. Maar of het elders ook gebeurt nogal irrelevant.

  En dan vraagt men in het Wikipedia-artikel ook nog om onderbouwing en verdere bewijzen … dat men echter net zo goed voor een verklaring van de werking van een paperclip kan verlangen …

  In ieder geval hebben uiterst integere en gekwalificeerde mensen als Bart Jan Spruyt, zowel als de hoernalisten het heus wel op de belangrijkste punten op juistheid getoetst. Het is eerder dat de politieke pachterspartijen daar niet zo erg happy mee zijn …

 8. [8] ACP,

  Vergis ik me nu of is ook jouw vriend Wladimir een libertariër ?

  Groetz,

  Cincinnatus.

 9. [11] ACP, de libertarische revolutie zal nimmer via parlementaire weg gaan. Als alle omwentelingen zal dit een combinatie van technologische vooruitgang en externe ‘dreigingen’ zijn. Maatschappijen en uiteindelijk machtsstructuren veranderen (of gaan ten onder) omdat ze gedwongen zijn om zich aan te passen aan hun omgeving.
  Leuke voorbeelden uit de geschiedenis: in 1848 paste Koning Willem II de staatsvorm aan omdat er in Berlijn en Parijs grote volksopstanden waren. Onder druk van de Russische revolutie werd in 1918 het algemeen kiesrecht ingevoerd.
  De kracht van internet, globalisering, de instroom van goedkope arbeid uit voormalige Oostbloklanden zetten eenvoudigweg een niet te stoppen proces op gang. Het is slechts een kwestie van tijd en het zo goed mogelijk informeren van mensen.

 10. Een paar reacties die ik heb gelezen
  van plaatselijke politici n.a.v. de ge-
  meenteraadsverkiezingen:

  De fractieverdeling is weer zoals vroeger en zo hoort het ook.

 11. [13] Mijn vriend Wladimir van Kiel is naar ik meen en in hem waardeer in de eerste plaats INDIVIDUALIST en in de tweede plaats REALIST, etc, etc.

  Maarre … WAT is nu een "Libertarier" of een flat-earthling for that matter? Behalve dat men aan bepaalde zaken geloof hecht, die al dan niet waar zijn of dat kunnen zijn, echter UITSLUITEND als alle (andere) zaken precies "zo" staan en niet anders?

 12. [14] Precies, en als we door het verleggen van winsten naar landen met een gezonder belastingklimaat die druk nog even wat opvoeren, doen we zowel onszelf als de maatschappij als geheel een groot plezier: het schoolvoorbeeld van een win-win situatie.
  In Rusland is de flattax 13 procent (ik kan er een procentje naast zitten, hoor) en Rusland is niet een land als Zwitserland, Luxemburg of Liechtenstein dat zich door Brussel laat ringeloren. Het hoeft de gaskraan maar een heel klein eindje dichter te draaien om Brussel duidelijk te maken dat men zich door hen de wet niet voor laat schrijven.

 13. [14] naagh … dat is onderhands al een twintig jaar op gang. De realiteit is dat de VS, in de zeventiger jaren, de kunstmatige goudstandaard hebben afgeschaft ten faveure van conversie van de greenback(de dollar) tot aandelen in toonder in wat de VZ als grootste economie ter wereld ooit economisch in toto waard is. En de waarde van goud en ook de Euro worden uiteindelijk in dollars uitgedrukt. (Die de Yanks naar behoeft in koers kunnen laten dalen of stijgen).

  Daarmee werdt in een klap de VS mondiaal dominent en ging ook het sovjetblok ten onder ( want hadden alleen goud) en bestaat nu een geheel nieuwe wereld orde waarvan de exponentiele macht zijn de Engelssprekende landen, de Chinees schrijvende volken en de cyrilisten in die order.

  Daarbij is de werkverdeling als volgt: Kapitaal, technologie, originele vernieuwing, mondiale distributie en marketing … de VS, Productie en application innovation, en toepasselijke technologien … de Chinees schrijvende, grondstoffen en bijbehorende technologien de Cyrilisten. Bovendien strijken de VS al jaren rond 15 centen op van ELKE dollar aan handel en goederen dat in de wereld omgezet wordt … waardoor hun nationale budget op rond 20% van BNP blijft. terwijl dat in NL is gestegen tot niet minder dan een 60% …

  Opvallend is dat Europa en de Barmhartige volkeren (de laatsten met hun opdrogende en strax minder verkoopbare olie) verdwijnen naar … of blijven op de achtergrond. En wat de praktische mondiale politieke stelsels zullen zijn … het Liberatisme is eblijft een infantiele ideaaaalogie van een beperkt aantal fantasten … Zuid Amerika op het zelfde peil blift en het Indiasche continet economisch gaat groeien.

  Ook zijn er inmiddele expliciete verdragen tussen de VS/GB en Israel, zowel als China en Rusland … om vooral de fanatiekelingen onder de AL & MO aanhangers letterlijk uit de wereld te helpen …

 14. volgens D66-er Terlouw mag het kabinet niet aftreden vanwege de slechte verkiezingen omdat het komende jaar "het oogstjaar gaat worden".

  Het is weliswaar nog steeds de belofte van het paradijs in de toekomst maar die hemel op aarde is nu niet meer nog 1 regeerperiode verwijderd maar slechts 1 regeerjaar.

  Ik ben benieuwd…

 15. [19] Ik denk dat het welbegrepen eigenbelang is van D66. Nu hebben zij nog zetels in de 2e kamer en regeren zij een beetje mee. Volgend jaar wordt inderdaad een oogstjaar: minder stemmen voor ze dan ooit. Want wat ze nu zaaien is niet best. Wat er liberaal zou zijn aan D66 is al helemaal een raadsel.

Comments are closed.