Ik kan niet nalaten dit slechte bericht onmiddellijk na ontvangst aan u door te geven.

De Nieuwsbrief van de Regering Balkenende komt net binnen..

Lees zelf. De hele teneur is naar meer beperkingen.

Graag uw reacties, die zullen we doorsturen naar de regering en parlement.
Of het zal helpen ??????


9 maart 2006 (nadruk door redactie)

KABINETSVISIE OP BOTSING TUSSEN GRONDRECHTEN

Het kabinet vindt de vrijheid van meningsuiting essentieel voor de democratische rechtsstaat. Wel zijn er wettelijke grenzen. Bij het oordeel of een meningsuiting toelaatbaar is, spelen nationale en internationale criteria een rol.

Dat schrijft minister Pechtold (Bestuurlijke vernieuwing), mede namens minister-president Balkenende en minister Bot (Buitenlandse Zaken), in een brief aan de Tweede Kamer. De brief is een voorbereiding op het debat in de Tweede Kamer over dit onderwerp.

De Kamer had het kabinet gevraagd dieper in te gaan op de botsing van grondrechten, zoals het recht op vrijheid van meningsuiting en het recht op vrije godsdienst en levensovertuiging.

De visie van het kabinet op de onderlinge verhouding van de grondrechten, staat in de nota ‘Grondrechten in de pluriforme samenleving’ (mei 2004). Hierin stelt het kabinet dat verscheidenheid aan waarden een wezenlijk kenmerk is van de democratische rechtsstaat. Ook het kabinetsstandpunt over de spotprentenkwestie was op deze nota gebaseerd.

Het kabinet vindt de vrijheid van meningsuiting een ‘essentiële hoeksteen van een pluriforme samenleving en een levendige democratie’. Dit recht beschermt ook meningsuitingen die mensen kwetsend, schokkend of verontrustend kunnen vinden.

Wettelijke grenzen
Onbeperkt is deze vrijheid niet, schrijft het kabinet. Het Wetboek van Strafrecht stelt grenzen aan de vrijheid van meningsuiting. Zo mag dit recht worden beperkt als uitingen aanzetten tot haat, discriminatie en belediging of geweld propageren.

Hieronder valt in het kader van religie dat mensen zich moeten onthouden van uitlatingen die voor anderen ‘nodeloos beledigend’ zijn. Nodeloos betekent onder meer ‘dat de uiting geen bijdrage beoogt te leveren aan het publieke debat’.
De Nederlandse wet maakt een onderscheid tussen uitlatingen die onfatsoenlijk maar niet strafbaar zijn, en uitlatingen die ontoelaatbaar en dus strafbaar zijn. De rechter stelt zich meestal terughoudend op bij het aannemen dat de grenzen van vrijheid van meningsuitingen zijn overschreden.

Criteria
Rechterlijke uitspraken uit het verleden (jurisprudentie) van nationale rechters en het Europees Hof voor de Rechten van de Mens (EHRM) bieden criteria voor situaties waarin verschillende grondrechten met elkaar botsen.

38 REACTIES

 1. Tja, wat moet je hiermee. We hebben het recht op vrije meningsuiting, maar je mag niets zeggen. Oeps ga ik nu al te ver?

 2. Vrijheid van meningsuiting: mogelijkheid tot het straffeloos doen van uitspraken, welke zijn goedgekeurd door de staat.

 3. "Het Wetboek van Strafrecht stelt grenzen aan de vrijheid van meningsuiting. Zo mag dit recht worden beperkt als uitingen aanzetten tot haat, discriminatie en belediging of geweld propageren."

  Dan impliceert dit dat de "stoppen met roken – eten – drinken" spotjes direct in strijd zijn met deze grondwet-interpretatie. Want het zaaien van ‘haat’, het ‘beledigen’, en wellicht zelfs ‘discrimineren’is aan de orde van de dag in de diverse ‘Postbus 51’, danwel commerciele TV-spotjes t.a.v. deze onderwerpen.

  Indien ‘discriminatie’ bewezen zou worden kan er zelfs naar geen enkel juridisch middel worden gegrepen daar art.1 zegt "…Discriminatie wegens godsdienst, levensovertuiging, politieke gezindheid, ras, geslacht of op welke grond dan ook, is niet toegestaan."

  Let op: "..op welke grond dan ook.."

  Indien JIJ jou mening niet mag vertellen om welke reden dan ook dan wordt JIJ automatisch gediscrimineerd t.a.v. een ander die ZIJN mening wel kan vertellen. Hier is Art. 1 van toepassing EN IS DAAROM IN STRIJD MET DE GRONDWET!

  Het is allemaal BESLIST niet libertarisch maar ik probeer de overheids-appelen, welke de mijne niet zijn, met elkaar te vergelijken. Zover mogelijk… (zucht)

 4. De vrijheid van meningsuiting bestaat al langer niet in Nederland.

  Tot nu toe werd ons voorgehouden dat die vrijheid er wel was.

  Goed dat de regering nu wel moet toegeven dat er geen vrijheid van meningsuiting is!

 5. Idd het einde van de VVM. Dit zal nog maar het begin van de beperkingen zijn!
  Internationale criteria spelen een rol? waar is dit in hemelsnaam goed voor!
  Hoe kunnen onze reacties helpen? Die vallen toch niet meer onder Vrijheid van Meningsuiting?

 6. Je zou bijna zeggen: Paniek, Paniek !
  Deze brief aan de Tweede Kamer lijkt ingegeven door de grote toevloed van allochtonen naar een gevestigde partij, de PvdA.
  Vroeger werd over zo’n brief nog wel eens een "nachtje geslapen".
  Quote: Het kabinet vindt de vrijheid van meningsuiting een ‘essentiële hoeksteen van een pluriforme samenleving en een levendige democratie’.
  Is dat nieuw ?? Ik dacht dat we al meer dan vijftig jaar in een "beschaafde" samenleving met bijbehorende democratie leefden. Maar kennelijk is de definitie van "democratie" voor "staats"uitleg vatbaar. En die moet uitgedragen worden !! Daar past bij dit kabinet geen "nachtje slapen" meer bij. Helaas.

 7. Jullie kunnen het misschien vervelend vinden, maar iedereen die hier niet gepassioneerd op reageerd, is het gevoel voor vrijheid al kwijt!

 8. Nu de VVD heeft aangegeven een socialistische middenpartij te worden ontstaat er natuurlijk wel een steeds groter wordend gat op ‘rechts’. Ik hoorde vandaag dat GL toch wat in verwarring was (niets nieuws onder de zon overigens) en meende mogelijk naar rechts te moeten opschuiven…

  ‘Onze’ overheid, heegt geen enkel, maar dan ook geen enkel ander doel voor ogen dan het veilig stellen van de eigen, private belangen. ‘Onze’ overheid zie ik als 1e in staat de eigen moeder te verkopen voor een zetel in het parlement of een stoelletje in de gemeente of provincie. "Es ist zum kotzen!"

 9. Uitingen over religie die nodeloos beledigen, zijn niet toegestaan?
  Dit is zeer glad ijs.
  Dan waren die cartoons dus niet toegestaan, volgens deze redenering van deze regering.
  De mate van herrie die moslims zullen maken, zal dan gaan bepalen of een uiting ‘nodeloos beledigend’ is.
  En de radicalen daar vinden zeer snel ‘nodeloze beledigingen’.

  Het openlijk betwijfelen van de waarheid van de Koran is voor hen al een nodeloze belediging.
  Het bewust willen aanhangen en uitdragen van een ander geloof wordt door extremisten ook als een belediging van de profeet gezien.
  Een moslima die zich westers kleedt: kan dan door moslims worden aangeklaagd wegens onnodige belediging van de islam.
  Kerkklokken luiden bij een moskee: onnodige belediging?
  Met deze regel wordt de deur naar sharia op een kier gezet.
  Want moslims kunnen hiermee ook moslims en moslima’s aanklagen wanneer die in hun ogen de profeet ‘onnodig’ hebben beledigd.

  Wetgeving in Pakistan b.v. heeft aangetoond dat het begrip ‘nodeloze belediging’ een uiterst uitgebreide invulling kent.
  Het is te vergelijkem met de aanklacht ‘vijand van het volk’.

 10. Hoe verder Nederland ‘de deuren naar de wereld’ heeft opengezet hoe kleiner onze vrijheid is geworden. Eerst onze bewegingsvrijheid (explosief meer inwoners), daarna onze vestigingsvriheid (medelanders eerst in huur-volkswijken), daarna onze economische vrijheid (de euro-invoering oplichting waardoor we allen armer dan nodig zijn geworden). Nu we daar tegen gaan protesteren komt onze ‘protestvrijheid’ aan de beurt. De Vrijheid van Meningsuiting. FUCK! FUCK! FUCK! (Zeg Peterk, da’s emotie, toch?)

 11. We begeven ons in dit land op een zeer gevaarlijk hellend vlak. Ze zeggen wel eens dat democratie het recht van de meerderheid is om alle minderheden te onderdrukken. Waar het nu op begint te lijken is dat we als samenleving dreigen te bezwijken onder de terreur van de islam. En dan bedoel ik niet de terreur zoals uitgeoefend door Al Quaida, maar het geniepige, stille, sluipende kankergezwel dat vanuit de moskeëen onze westerse normen en waarden vergiftigt. Deze vorm staat ook wel bekend als islamisme en aanhangers zullen niet rusten voor de hele westerse wereld onderworpen is aan de barbaarse middeleeuwse wetten van de shari’a.

  Nu de politieke partijen doelbewust hun ogen sluiten voor deze ontwikkelingen en zelfs de VVD naar links begint op te schuiven, ontstaat er in dit land een heel gevaarlijk vacuüm dat een voedingsbodem kan vormen voor uiterst ranzige partijen. De politici zullen nu wel denken, ach, Janmaat en zijn rapalje kreeg ook geen poot aan de grond, maar ik voorzie binnen enkele jaren wel degelijk grote kansen voor de uiterst rechtse partijen. De allochtonen hebben deze week massaal pvda gestemd, het beste compliment dat minister Verdonk had kunnen krijgen.

  Het gaat hier over vrijheid van meningsuiting, maar inperking hiervan is bijna altijd een opmaat naar een onleefbare samenleving

 12. Zoals ik ooit al schreef: "Het gebruiken van de ijzeren vuist van de overheid is iets dat politieke partijen graag doen. Men zit graag in uw portemonnee om hun doelen te verwezenlijken. Door voorstellen te doen die inhouden dat er een deel van uw inkomen naar de staat verdwijnt pleit men voor het gebruik van geweld. Immers, zonder die dreiging met geweld zouden velen de belastingen weigeren te betalen, omdat ze andere goede doelen weten om hun geld aan te besteden.

  Dat de politieke partijen die belastingen gebruiken voor goede doelen en/of het algemeen nut maakt in deze geen verschil, want ook de terrorist gebruikt geweld om een, in zijn ogen, goed doel te bereiken.

  Het pleiten voor belastingen is synoniem aan het verheerlijken van geweld.
  En tja, volgens deze brief "… mag dit recht worden beperkt als uitingen aanzetten tot haat, discriminatie en belediging of geweld propageren."

  I rest my case.

 13. [10] En vergeet vooral de bijbel niet.
  In de nieuwe bijbelvertaling staat letterlijk:
  "Wie met een man het bed deelt als met een vrouw, begaat een gruweldaad. Beiden moeten ter dood gebracht worden en hebben hun dood aan zichzelf te wijten."

 14. [15]
  Ik klaag niemand aan, maar mag uiteraard ook mijn mening ventileren.

 15. Tip voor het parlement en ministers: "Ga eens op studiereis naar Algerije"!

 16. [14] Merkwaardige uitspraak. Staat er ook een verhaal omheen?
  Wat is de context?
  Ken de bijbel niet.

  Huub

 17. Ik vond het trouwens vreemd dat Andre Rouvoet (ChristenUnie) in een debat laatst beperkingen aan de VVM baseerde op het recht van de Verenigde Naties. Politici zoeken soms de meeste vreemde bedfellows; ik had toch eigenlijk verwacht dat hij er de bijbel bij zou halen, maar misschien is VVM juist een groot bijbels goed.

 18. Zouden we in een brief aan Tweede Kamer/Kabinet niet kunnen vragen of, i.v.m. het aanzetten tot haat, discriminatie en belediging of geweld propageren, boeken, zoals de hierboven al genoemde Koran en Bijbel (wie weet er nog meer?) nu verboden lectuur zijn?
  Ben dan zéér benieuwd naar het antwoord!

 19. [3] Sander, ik heb nog eens gekeken wat De Dikke zegt over haat :
  haat (de ~ (m.))
  1 gevoel van diepe afkeer voor iem. of iets => vijandschap
  "Iets" Je hebt gelijk wat betreft die roken, eten en drinken spotjes. De overheid heeft een diepe afkeer van het roken en wil dat iedereen dat krijgt…

  Dat gaat dus strafbaar worden! 🙂

  Wat kost zo’n beetje ministersploeg eigenlijk?

 20. [3] "art.1 zegt "…Discriminatie wegens godsdienst, levensovertuiging, politieke gezindheid, ras, geslacht of op welke grond dan ook, is niet toegestaan.""

  Goh, da’s toch fantastisch nieuws. Kijk eens naar dat "op welke grond dan ook".

  Ik ga mijn belastingcontroleur even vragen hoeveel belasting hij betaalt. Dat zal wel niet zoveel zijn op zijn ambtenarenloontje.

  Vervolgens betaal ik gewoon evenveel en geen cent meer en als hij protesteert, wijs ik hem op artikel 1 van de grondwet en leg ik uit dat ik niet op basis van mijn inkomen gediscrimineerd mag worden.

  Neen, even serieus: ik ben geen jurist/fiscalist maar als iemand dit wel is, kan die dan even uitleggen of we hier geen case hebben?

  Is beslastingheffing anders dan een lump sum niet in strijd met de grondwet?

  Ik vraag me echt af, wat er zou gebeuren als je hier over zou gaan procederen.
  Desnoods tot aan de hoge raad of zelfs op Europees niveau.

 21. [22] Ik ben ook zeker geen jurist eM maar ik kan je wel snel uit de droom helpen. DE RECHTER IN NEDERLAND IS NIET BEVOEGD TE TOETSEN AAN DE GRONDWET! Slim he, van die overheid?

 22. Dit nieuws over de VVM hadden we eigenlijk kunnen verwachten. Het is de door Brussel verkapte vorm om de eerste regels van de europese grondwet er door te drukken! Lukt het niet met een referendum om de nodige stemmen te halen, dan maar op deze manier.

 23. [24] Ja, Monique. Laat we hopen dat het de laatste stuiptrekkingen zijn van een overheid in doodstrijd.

 24. [26] Potverdorie! Moeten we nu massaal op tomatencommunist JM stemmen om die Grondwet buiten de deur te houden?! Wat is dat voor keuze? Jezelf verkopen aan de wolf of de draak? Hee..pst; zou dat deel van ‘het plan’ zijn?

 25. [23] "DE RECHTER IN NEDERLAND IS NIET BEVOEGD TE TOETSEN AAN DE GRONDWET!"

  Huh? Echt?
  Wat moet je dan als je denkt dat je slachtoffer bent van een ongrondwettelijke wet?
  De staat der Nederlanden op Europees niveau aanklagen?
  Neen, serieus: wat moet een mens in zo’n geval?

  Weet iemand dit?
  Dank bij voorbaat.

  Groeten,
  M

 26. [29]
  De rechter mag wel (moet wel) de wet toetsen aan verdragen, zoals het Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens. Dat is ook een onderdeel van de Europese grondwet, maar geldt nu dus ook al sinds jaar en dag. Ironisch dat de Europese Grondwet (of nu dus de verdragen die in die Grondwet verwerkt waren) meer rechten biedt dat de Nederlandse. Al heb ik zelf ook tegen de Grondwet gestemd, omdat ik een document van 300+ pagina’s die alleen door juristen geïnterpreteerd kunnen worden niet echt vertrouw. De Europese verdragen geven zo’n inflatie aan rechten dat de echte rechten, Leven, Vrijheid, en Eigendom, geweld wordt aangedaan. Trouwens, zelfs al zou de wet wel toetsbaar zijn aan de Nederlandse Grondwet, is het nog steeds zo lek als een zeef. Er staan ook in de Nederlandse grondwet talloze onzin-rechten die de echte natuurrechtelijke grondrechten de nek omdraaien. En voor zover er prijzenswaardige artikelen instaan, staat daar vrijwel altijd achter dat deze gereguleerd moeten worden bij wet. Je hebt dus vrijheid van meningsuiting, geregeld binnen de grenzen van de wet. Zoals de brief van het kabinet ook aangeeft.

Comments are closed.