“Europese Commissie schiet kippenboeren te hulp”


Dat “zeggen” ze. Maar wat zijn de feiten?

De EU verbiedt eerst dat kippenboeren hun kippen inenten tegen vogelgriep. En de Nederlandse overheid neemt dat verbod over en weerhoudt op die manier tijdige inenting.

Maar bovendien eist die NL regering dat de boeren belasting betalen. Daarvan gaat een deel naar de EU.
Ondertussen lijdt de pluimveesector ernstige verliezen. Hoewel de EU eerst verbood dat boeren daarvoor uit belastinggeld gecompenseerd mochten worden, mag dat nu ineens wel. Ja, de EU gaat zelfs de helft van de kosten aan de NL-overheid betalen.
Dat kunnen ze natuurlijk alleen maar doen met belastinggeld dat ze eerst o.a. uit Nederland hebben gekregen. En dat geld kwam o.a. van diezelfde pluimveehouder.

Bij dat rondpompen treden onderweg uiteraard allerlei verliezen op aan overhead (salarissen politici en ambtenaren en mooie gebouwen) en aan administratiekosten.
Als de boer zijn oorspronkelijke belastingbetaling had mogen houden, zou hij veel meer overgehouden hebben. Meer dan genoeg om een goede verzekering af te sluiten.

30 REACTIES

 1. Wat maar weer eens bewijst, hoe volstrekt overbodig die hele EU-belastinggeld-rondpomp-organisatie (EBRO-)klup is. Een loden last voor de economie.

 2. Vergeet niet dat deze boeren niet alleen van ons en hun eigen belastinggeld betaald worden maar dat zij ook (op eigen verzoek) op allerhande manieren door overheidingrijpen kunstmatig bevoordeeld worden. Denk hierbij aan de EU’s richt-en-minimumprijzen die boeren hanteren en uiteraard de subsidies die boeren genieten.
  Hoewel deze maatregelen onder druk van de boeren tot stand zijn gekomen, moet hen dit niet geheel aangerekend worden. Bedenk dat deze boeren enkel tot een dusdanige staat van ‘armoe’ zijn gekomen als gevolg van de hieraan voorafgaande EU-wetgeving.

  Waar het op neer komt is dat de EU eerst een ondernemer via belastingen en hoofdzakelijk bureaucratische onzinregeltjes tot de armoede brengt om deze ondernemer vervolgens zogenaamd uit de brand te helpen met nog weer een lading regeltjes en bureaucratie.
  Ik kom niet op de exacte psychologische term voor iemand die problemen veroorzaakt om deze vervolgens als held op te lossen maar dit syndroom is toch wel degelijk een ernstige aandoening waar normaliter therapie voor gegeven wordt.

  Lodderzat

 3. Zonder allesbemoeiende overheid had een groot deel van de boeren hun land al lang verkocht voor normale prijzen. Nu kan dat niet omdat land met de bestemming “landbouw” weinig waard is, terwijl land met de bestemming “woningbouw” kapitalen kost. En wie bepaald die bestemming? Juist.
  Zonder bestemmingsplannen was de woningnood opgelost, en waren er minder boeren. Die daardoor ook weer hogere prijzen zouden kunnen krijgen voor hun produkten. Kortom: iedereen gelukkig. Maar dat is nou net een situatie die politici niet willen bereiken. Dan zouden ze hun eigen baantjes nutteloos maken.

 4. [3] Ik vind dat toch een gevaarlijke opmerking Kiwi. Hiermee suggereer je dat ze na zouden kunnen denken… Ik waag dat te betwijfelen.

 5. [5] ‘Maar dat is nou net een situatie die politici niet willen bereiken.’ bedoel ik dus..

 6. [2]
  Het zijn vooral psychologen en therapeuten die aan dit syndroom lijden, Lodderzat.
  Want de knevelaar die af en toe wat verlichting geeft, kan rekenen op meer dankbaarheid dan de niet-knevelaar.

 7. [2]
  Lodderzat,
  "Ik kom niet op de exacte psychologische term voor iemand die problemen veroorzaakt om deze vervolgens als held op te lossen maar dit syndroom is toch wel degelijk een ernstige aandoening waar normaliter therapie voor gegeven wordt."

  Deze omschrijving lijkt -althans deels- nogal op een vorm van het "syndroom van Münchhausen by proxy" (bij volmacht).

  Vergelijk je omschrijving van dit boeiende beeld met die van het "Munchhausen-syndroom by proxy" in Merck Manual Medisch Handboek, ed. 2000:
  "Bij deze stoornis wordt een kind misbruikt als een surrogaatpatient, gewoonlijk door een van de ouders. De ouder vervalst de medische voorgeschiedenis van het kind en maakt het kind soms ziek d.m.v. geneesmiddelen of door bloed of bacterieel besmette stoffen toe te voegen aan urinemonsters, in een poging om een ziekte na te bootsen. De motivatie achter dergelijk bizar gedrag blijkt een pathologische behoefte aan aandacht en aan een intensieve relatie met het kind te zijn."

  De vergelijking met deze merkwaardige psychopathie gaat wel mank, want een overheid heeft geen hersens. Het is een collectief en geen mens. Maar ik vind hem buitengewoon intrigerend. Prima opgemerkt, Lodderzat.

  [7]
  Wat weet jij dat allemaal goed, beek ! Werk jij toevallig zelf in die sector ?
  Groet,
  Harry

 8. [9] "Dat psychologen en psychiaters de mens wijs proberen te maken dat hij ziek is en daar vervolgens een slagje uit proberen te slaan kan ik zeker beamen."Het zijn wel uitgerekend dit soort professionals die gedragsstoornissen zoals het "Münchhausen-syndroom by proxy" hebben beschreven en geclassificeerd.Zie verder o.a.:http://lamoer.chez-alice.fr…Groet,Harry

  Eduard reageerde op deze reactie.

 9. [7] Beek,
  Dat psychologen en psychiaters de mens wijs proberen te maken dat hij ziek is en daar vervolgens een slagje uit proberen te slaan kan ik zeker beamen.
  Het leukste is, als je met deze kennis naar de psycholoog gaat. Dan kun je spelletjes met die persoon gaan spelen terwijl deze denkt dat hij jou kan bedriegen. Op zich de lol van dergelijke spelletjes is het geld al waard, zeker als de verzekering betaalt.

  [8] Harry,
  hartelijk dank voor de degelijke informatie.
  De vergelijking met het syndroom van Münchhausen by proxy gaat nog beter op dan ik dacht; hiermee doel ik op de ‘(psychotische)ouder-kindrelatie’ t.o.v. de (psychotische) relatie tussen de overheid en de burger; zowel ouder als overheid tracht de ‘onderdaan’ op te voeden, zij het bij de ouder in de vorm van sociale sancties en bij de overheid in de vorm van een totalitair, collectivistisch, walgelijk onderwijssysteem (en over dat onderwijs kan ik zéker meepraten! Bluhh!).

  Waar de vergelijking niet opgaat is denk ik niet het feit dat ouders hersenen hebben en de overheid niet, maar waar de psychopatische ouder naar roem en aandacht zoekt en de overheid naar roem, aandacht en geld.

  nogmaals bedankt,

  Lodderzat

 10. [8]
  Men hoeft niet zelf in de riolering te stappen om te weten te komen of het stinkt.

 11. [11]
  Een nuchtere, gezond-verstand verpleegster met gevoelige antennes en een open-mind kan ook signaleren dat het hier moeders betreft met een overdreven zucht naar medelijden en aandacht. Of een bepaalde afkeer van zorg voor hun kind en die zorg graag afwentelen op anderen, hier de verpleging. Of hun mislukken in de bemoedering verdoezelen door aan het kind een ziekte toe te schrijven.
  Er bestaan mensen met groot inzicht in andere mensen. Daar heeft men niet speciaal psychologen voor nodig.

 12. [11] Dat een psycholoog zijn klant wil wijsmaken (wat uiteraard niet altijd het geval is) dat deze een bepaald syndroom of een bepaalde aandoening heeft, wil niet zeggen dat de betreffende aandoening niet bestaat.
  Bovendien gaat het bij het "grijze vlak" waarop psychologen zich vaak op bevinden over minder ernstige en minder duidelijk aanwijsbare aandoeningen zoals depressie, faalangst, adhd, add, noem het maar op.
  Echter bij ernstigere aandoeningen heeft een psycholoog ook met second opinions en toezicht van hogerhand te maken en zal er dus minder snel van vage aandoeningen gesproken worden.

  Dat psycho-analisten een slaatje uit aandoeningen zoals adhd en depressie willen slaan is in onze samenleving helemaal niet zo gek. In socialistisch Nederland is een aandoening een bonus en een garantie voor speciale behandeling; zo kan het best voorkomen dat zowel patient als psycholoog weten dat de patient geen adhd heeft maar dat beiden tevens weten dat de patient baat heeft bij een diagnose voor zijn werk. Ondertussen krijgt de analist hier nog geld voor ook. In principe is dat een win-win-situatie wat betreft patient en analist. Dat dit moreel onjuist is, is een ander verhaal.

  Lodderzat

 13. [13]
  Lodderzat,
  Ik denk, dat we een heel eind komen. Maar zoals overal moet men altijd kritisch blijven en uiteindelijk zelf beslissen, hoe men kaf en koren uit elkaar denkt te houden.

  "Dat een psycholoog zijn klant wil wijsmaken (wat uiteraard niet altijd het geval is) dat deze een bepaald syndroom of een bepaalde aandoening heeft, wil niet zeggen dat de betreffende aandoening niet bestaat."

  Ik weet niet, of je hiermee alleen iets wilt verduidelijken of dat je er iets mee wilt suggereren. Voor alle duidelijkheid: In elk geval heb ik niets in die zin willen suggereren, maar alleen willen opmerken, dat we consensus nodig hebben over definities om precies te weten, waar we het over hebben en om misverstanden zo veel mogelijk te voorkomen.

  Btw, ik dacht dat psychoanalisten ewdmz een medisch-therapeutische bevoegdheid moesten hebben, en psychologen niet.
  Dit staat los van de vraag, of een professional "er een slaatje uit wil slaan".
  De zorgverleners hebben in het algemeen een contract met een of meer zorgverzekeraars om bepaalde zorg van een bepaalde kwaliteit te leveren.
  De relatie met de hulpzoekende is een kwestie van vertrouwen, waarbij de hulpzoekende wordt gesteund door de Wet op de geneeskundige behandelingsovereenkomst (WGBO). Daarnaast is er controle mogelijk door de zorgverzekeraar en toezicht door de de Inspectie voor de Gezondheidszorg (IGZ).

  Maar de controle dient zo veel mogelijk in eerste instantie door de hulpvrager zelf te gebeuren. Als hij iets niet vertrouwt of meer zekerheid wenst, is hij vrij om een second opinion aan te vragen. Het beste is om dit -zo mogelijk- in overleg met de behandelaar te doen.

  "In socialistisch Nederland is een aandoening een bonus en een garantie voor speciale behandeling; zo kan het best voorkomen dat zowel patient als psycholoog weten dat de patient geen adhd heeft maar dat beiden tevens weten dat de patient baat heeft bij een diagnose voor zijn werk."

  Dat zou tegenwoordig al gauw leiden tot fraude. Vroeger kon de WAO als vergaarbak van ontslagen personeel dienen, maar zo simpel ligt het toch al lang niet meer.
  Het morele station is dus al gepasseerd: de daders kunnen nu wel degelijk juridisch worden aangepakt, als de benadeelde maar aangifte wil doen.
  Groet,
  Harry

 14. [14] Harry,

  "Dat een psycholoog zijn klant wil wijsmaken (wat uiteraard niet altijd het geval is) dat deze een bepaald syndroom of een bepaalde aandoening heeft, wil niet zeggen dat de betreffende aandoening niet bestaat."

  Hiermee wilde ik enkel verduidelijken dat de door Beek genoemde mogelijk enigzins dubieuze praktijken van veel psychologen niet aan de geloofwaardigheid afdoen van het onderzoek dat zij naast hun dagelijks werk verrichten.

  "Btw, ik dacht dat psychoanalisten ewdmz een medisch-therapeutische bevoegdheid moesten hebben, en psychologen niet."

  Een psycholoog heeft inderdaad geen medische bevoegdheid en mag dus ook geen officiele diagnose stellen, een psychiater wel. Echter is het in de praktijk vaak zo dat de psycholoog er eerst bij wordt geroepen om een officieuze diagnose te stellen en daarop een advies op vervolgonderzoek door een psychiater te baseren.
  De psychiater analyseert vervolgens de patient (die overigens wettelijk gezien bij de psycholoog niet als patient maar als client gezien wordt)waarna de psychiater medicijnen en hoogstwaarschijnlijk begeleiding door de psycholoog adviseert.

  "Dat zou tegenwoordig al gauw leiden tot fraude."

  Inderdaad, sterker nog, het ís fraude.
  Maar omdat bepaalde aandoeningen enkel zéér vage symptomen hebben, is er geen enkele manier om onomstotelijk het tegendeel van de diagnose vast te stellen, zeker als de patient ook baat bij een bepaalde diagnose heeft.

  Ik denk overigens niet dat het in de praktijk vaak zal voorkomen dat een patient een aandoening door de psycholoog of psychiater aangepraat wordt; tenzij de patient hier niet zelf baat bij heeft.

  Groet,
  Lodderzat

 15. [15]
  Gelukkig bestaan er ook nog nuchtere, gezond-verstand psychologen.
  In Holland Jeffrey Wijnberg b.v.
  Die vaak als antwoord op een ‘probleem’ geeft: ‘Maar mevrouw, dat is helemaal geen probleem. Dat is juist een deugd. Of, een zeer normale reactie.’
  Zoals mensen die klachten van depressieve aard heebben, nadat zij een geliefde hebben verloren, of een scheiding hebben meegemaakt.
  Die komen dan met de verschijnselen van depressie, als een zgn. geestesziekte. Terwijl zo’n reactie in hun omstandigheden volkomen doodnormaal is!

  Leuk boekje:
  ‘In het diepste van de ziel is niets te zien.’
  Door dhr. Wijnberg uiteraard.

 16. Psychologie staat vaak in dienst van de heersende mode.(aldus is de wetenschappelijke waarde ervan zeer te betwijfelen)
  Homoseksualiteit werd begin 20-ste eeuw gerust ‘wetenschappelijk’ als perversie gekenmerkt.
  Tegenwoordig zou geen enkele psycholoog dat meer voor zijn rekening durven te nemen. Niet bepaald correct, these days.
  ADHD was ooit gewoon een gebrek aan discipline. Nooit bijgebracht waarschijnlijk.
  Sinds ‘discipline’ en vies woord is geworden, is ADHD een serieus te nemen ziektebeeld geworden. Waartegen dan chemisch vergif wordt ingezet, in de plaats van het ooit zo aanbevelenswaardige bijbrengen van de disciplinaire vaardigheden, in de jeugd.
  Het verdoven van mensen schijnt ‘beter’ te zijn dan het in nuchter verstand aanleren van een zekere discipline.
  Dit alles geschiedde uiteraard in naam van de vrijheid van het individu.

 17. [15]
  Lodderzat,
  Laat me toch nog even terugkomen op enkele uitspraken van je. Ze raken aan een wezenlijk aspect van deze samenleving en lijken me daarom van belang. Maar ze komen mij helaas onbegrijpelijk voor.

  Quote
  "In socialistisch Nederland is een aandoening een bonus en een garantie voor speciale behandeling; zo kan het best voorkomen dat zowel patient als psycholoog weten dat de patient geen adhd heeft maar dat beiden tevens weten dat de patient baat heeft bij een diagnose voor zijn werk."
  Unquote.

  Hoezo ? Acht jij een dergelijke gang van zaken op de een of andere manier uitsluitend gekoppeld aan het socialistisch model ?

  Quote:
  "Echter is het in de praktijk vaak zo dat de psycholoog er eerst bij wordt geroepen om een officieuze diagnose te stellen en daarop een advies op vervolgonderzoek door een psychiater te baseren.
  De psychiater analyseert vervolgens de patient (die overigens wettelijk gezien bij de psycholoog niet als patient maar als client gezien wordt)waarna de psychiater medicijnen en hoogstwaarschijnlijk begeleiding door de psycholoog adviseert."
  Unquote.

  Wordt een client dan zomaar tot patient gebombardeerd zonder verwijzing door zijn huisarts ?

  Quote:
  "Ik denk overigens niet dat het in de praktijk vaak zal voorkomen dat een patient een aandoening door de psycholoog of psychiater aangepraat wordt; tenzij de patient hier niet zelf baat bij heeft."
  Unquote.

  Moet ik de volzin (vóór de puntkomma) in de context van de eerste quote zien ?

  De bepaling achter "tenzij…" lijkt strijdig met de strekking van de volzin. Of moet het woordje "niet" vervallen ?

  Ik wil geen spijkers op laag water zoeken, maar juist graag weten, hoe je tegen het systeem aankijkt. We kwamen hierop via het MBP-syndroom. Interessant nietwaar ? In hoeverre gaat die vergelijking volgens jou nu al dan niet op ?

  Groet, Harry

 18. [15] [18]
  Lodderzat,
  Voor de volledigheid:
  "dit syndroom is toch wel degelijk een ernstige aandoening waar normaliter therapie voor gegeven wordt."

  Uit de mij ter beschikking staande literatuur wordt begrijpelijk, dat het MBP-syndroom ernstig therapieresistent is.
  Groet, Harry

 19. [17]
  Waarbij ik aanteken dat discipline ‘an sich’ niet zonder meer te waarderen is.
  Denk b.v. aan de discipline in dienst van de Nazi’s.
  Blijkbaar moet ook discipline in dienst staan van een hogere moraal.
  Maar sinds die Nazi’s wil men de discipline-an-sich geheel verwerpen.
  Dit blijkt echter een doodlopend pad. Waarvan men de realiteit vooralsnog niet bijzonder graag onder ogen wenst te zien.
  En alszodanig de chemische en verdovende middelen verkiest boven het onder ogen willen zien van een realiteit die gebaseerd is op eeuwige waarheden.

 20. [18] Harry,
  Sorry als ik voorheen niet geheel duidelijk ben geweest in mijn stellingen; Hopelijk geef ik hier een duidelijk antwoord op je vragen.

  "Hoezo ? Acht jij een dergelijke gang van zaken op de een of andere manier uitsluitend gekoppeld aan het socialistisch model ?"

  Neen, niet uitsluitend. Echter is het idee dat je zwakte je in een samenleving meer dan je kracht oplevert wel inherent aan socialisme, zij het niet exclusief inherent aan socialisme.

  "Wordt een client dan zomaar tot patient gebombardeerd zonder verwijzing door zijn huisarts?"

  Voor zover ik weet, kan dit alles geheel buiten de huisarts om gaan. Ook al vind ik dit, nu je het zegt, toch wel verwonderlijk dat de huisarts hier niet bij betrokken is.

  "Moet ik de volzin (vóór de puntkomma) in de context van de eerste quote zien ?"

  Yup.

  "De bepaling achter "tenzij…" lijkt strijdig met de strekking van de volzin. Of moet het woordje "niet" vervallen ?"

  Neen. Waar ik bedoel te zeggen is dat als de behandelaar baat heeft bij het geld van de patient, en de patient bij een zekere diagnose van de behandelaar, dat dan de patient mogelijk symptomen kan gaan ‘faken’ en dat dan de behandelaar, ongeacht of deze dit doorheeft of niet, toch een diagnose en een behandeling voorschrijft. Wat ik denk dat niét vaak gebeurt, is dat de behandelaar de patient wijs probeert te maken dat deze ergens aan lijdt om hier vervolgens geld aan te verdienen.

  "Uit de mij ter beschikking staande literatuur wordt begrijpelijk, dat het MBP-syndroom ernstig therapieresistent is."

  Dat is dan zeer beangstigend om te weten. Dat betekent dat we de overheid niet kunnen genezen van dit syndroom en dat houdt dus in dat dit syndroom onlosmakelijk aan het gehele concept van "overheid" verbonden is.
  Enge gedachte.

  Groet,
  Lodderzat

 21. [21]
  Dat is dan wel weer grappig.
  Jijzelf kwam met de notie van helpers die zichzelf tot noodzakelijke helpers bombarderen, mede door het alarmistisch signaleren van problemen waar burgers geen problemen zagen.
  Je vermoedt dat er een naam voor dit verschijnsel bestaat.
  Harry komt met het MBP-syndroom, dat vagelijk enige gelijkenis vertoont.
  Hij zegt dat dit syndroom nauwelijks geneesbaar blijkt.
  En op grond hiervan, een vage vergelijking, concludeer je dan dat de overheid ook nauwelijks te genezen is????
  Waaruit weer blijkt hoe riskant het gebruik van verhelderende beelden kan zijn. Die worden al snel als argumenten gebruikt, terwijl zij slechts een detail poogden te verhelderen.

 22. [22] Beek,

  Je hebt gelijk, zie daarom hieronder de herschreven laatste alinea van mijn vorige post:

  Indien het inderdaad MBP betreft zou dat een zeer beangstigend scenario zijn. Dat zou betekenen dat we de overheid niet kunnen genezen van dit syndroom en dat zou inhouden in dat dit syndroom onlosmakelijk aan het gehele concept van "overheid" verbonden is.
  Enge gedachte.

  En nog een toevoeging:

  Wat niet genezen kan worden, kan maar beter verwijderd worden; zo ook de overheid.

  groet,
  Lodderzat

 23. [21] [23] Dank voor je uitleg, Lodderzat.
  Maar nu lijkt het pas ECHT interessant te worden. 🙂

  Quote 1:
  "Wat ik denk dat niét vaak gebeurt, is dat de behandelaar de patient wijs probeert te maken dat deze ergens aan lijdt om hier vervolgens geld aan te verdienen."
  Unquote.

  Ik vrees van niet. Er staat een heel leger kwakzalvers en andere oplichters klaar om je portemonnaie te lichten, reden waarom in de eerste plaats een hulpvrager altijd zelf kritisch moet blijven. Hij zit in de diagnostiek-/behandelsituatie immers het DICHTST bij het VUUR.

  Pas in de tweede plaats komt de verzekeraar om de hoek kijken.
  En uiteindelijk heel misschien achteraan een keer de IGZ als spuit-11.

  Quote 2:
  "Indien het inderdaad MBP betreft zou dat een zeer beangstigend scenario zijn. Dat zou betekenen dat we de overheid niet kunnen genezen van dit syndroom en dat zou inhouden in dat dit syndroom onlosmakelijk aan het gehele concept van "overheid" verbonden is."
  Unquote.

  Helaas, niet mee eens. Ik denk, dat beek [22] eerder gelijk heeft als hij opmerkt, quote:
  "Hij zegt dat dit syndroom nauwelijks geneesbaar blijkt.
  En op grond hiervan, een vage vergelijking, concludeer je dan dat de overheid ook nauwelijks te genezen is". Unquote.

  Nogmaals: een overheid is geen mens. Wel kun je een bepaald gedrag (van een instituut of een groep) vergelijken met beschreven menselijk gedrag. Maar hieruit a priori conclusies trekken is logisch onjuist. Je moet eerst kijken in hoeverre je vergelijking opgaat en waar hij ophoudt. Voor je "oplossingsruimte" kijk je dus altijd naar de RANDVOORWAARDEN van je vergelijking.

  Je kunt een bepaald model binnen bepaalde welomschreven randvoorwaarden misschien wel gebruiken om oplossingen te SIMULEREN. Daarvoor worden modellen (jawel, ook fotomodellen ! :-)) meestal ook ontwikkeld. Maar die oplossingen zullen in de praktijk moeten worden getoetst. Maar "the proof is in the eating of the pudding".

  (Hoewel beek m.i. terecht waarschuwt voor het gebruik van "een vage vergelijking", komt hij niet toe aan deze constatering, waar hij beweert, dat beelden "slechts" een detail zouden pogen te verhelderen. Dat is m.i. een te enge opvatting van de begrippen "vergelijking" en "beeld" die helaas a priori afbreuk doet aan het nut en de waarde van mogelijkheden en methoden om problemen van welke aard dan ook op te lossen.)

  Je zou bijvoorbeeld kunnen proberen, zoals jij doet, aan te geven, waarom jij denkt, dat de overheid zou moeten VERDWIJNEN.
  Maar wellicht beter zou het zijn te proberen een slimmere oplossing te bedenken bijvoorbeeld door te trachten de overheid te VERANDEREN. Bijvoorbeeld door overheidsgedrag dat erg lijkt op het syndroom van MBP aan de kaak te stellen, zodat mensen eerder gewaarschuwd zijn, namelijk vóórdat ze BEPAALDE bevoegdheden aan de overheid toestaan of taken overlaten.

  Daarom lijkt het nuttig (de vergelijking met ) het syndroom van MBP nader te bestuderen, om zodoende eventueel NIEUWE oplossingen te kunnen ontwikkelen.
  In nieuwsgierige afwachting groetend,
  Harry

 24. [24]Harry,

  " Ik vrees van niet. Er staat een heel leger kwakzalvers en andere oplichters klaar om je portemonnaie te lichten,…"

  Ik vrees dat je hier gelijk hebt en dat ik in mijn eerdere stelling te naïef was.

  [22] "En op grond hiervan, een vage vergelijking, concludeer je dan dat de overheid ook nauwelijks te genezen is".

  Ik vrees dat de toon van mijn "conlusie" niet geheel duidelijk is overgekomen. Deze was namelijk niet geheel serieus bedoeld temeer het hier een cynisch bedoeld argumentum ad consequentiam betrof.

  "Maar wellicht beter zou het zijn te proberen een slimmere oplossing te bedenken bijvoorbeeld door te trachten de overheid te VERANDEREN."

  Morele verderfelijkheid is inherent aan het concept ‘overheid’ en dus is elke poging dit concept te veranderen m.i. gedoemd om te mislukken. Elke libertarische verandering die je zou willen implementeren, zou hooguit optisch aanwezig zijn maar nooit in werkelijkheid. Dit komt omdat libertarisme uiteindelijk naar het verdwijnen van overheid streeft; en hoewel de overheid inderdaad geen mens is, toch heeft het een survival-instinct dat libertarisme onmogelijk maakt.

  Lodderzat

 25. [25]
  Lodderzat,
  "Morele verderfelijkheid is inherent aan het concept ‘overheid’ en dus is elke poging dit concept te veranderen m.i. gedoemd om te mislukken."
  Een overheid laat zich inderdaad niet helemaal wegsturen, maar JUIST DAAROM rest niet anders, dan voortdurend te trachten hem te veranderen. Vrijheid moet bevochten worden, ook al kan een mens niet helemaal vrij worden. Dan maar een beetje minder, maar wel voortdurend ten strijde trekkend tegen de overheid.
  En dat is toch precies wat libertariers doen ?

  Zie in dit verband ook de bijdrage van Henri: "Van je fouten moet je leren…", de discussie en mijn "voorlopige conclusie" (commentaar no. 35): http://www.vrijspreker.nl/b

  Groet, Harry

 26. [26] Harry,

  "Een overheid laat zich inderdaad niet helemaal wegsturen"

  Een overheid laat zich ook niet ‘deels’ wegsturen omdat overheid,overheid creërt en in stand houdt.
  Vanuit Libertarisme gezien is elke beoogde verandering van de overheid eigenlijk per definitie het verminderen van de overheid in kwestie.
  En zoals ik zei, is de overheid niet bepaald ontvankelijk voor ‘dit soort veranderingen’.

  Ik denk dat als je zegt dat libertariërs voortdurend ten strijde dienen te trekken tegen de overheid, dat je de spijker op de kop slaat.
  Er is echter een wezelijk verschil tussen ’ten strijde trekken tegen’ en ‘de overheid, comform het poldermodel, rustig en samen mét de overheid proberen te veranderen’.

  Met je conclusie bij ‘Van je fouten moet je leren’ ben ik het grotendeels eens. Ik denk overigens dat daaraan wel de toevoeging nodig is dat de grenzen die afhankelijk zijn van de samenleving altijd op basis van een zeker, laten we zeggen ‘libertarisch manifest’ gevormd dienen te worden.
  Denk bij manifest niet aan een lap tekst, maar bijvoorbeeld aan de definitie van vrijheid op de homepage van Vrijspreker.

  groet,
  Lodderzat

 27. [27]
  Lodderzat,
  "Er is echter een wezelijk verschil tussen ’ten strijde trekken tegen’ en ‘de overheid, comform het poldermodel, rustig en samen mét de overheid proberen te veranderen’."

  Voor de goede orde: Ik heb in mijn laatste artikel (Socialisme=klassenstrijd (2)) het "poldermodel" gekwalificeerd als een socialistisch wapen in de klassenstrijd.

  Ik zie het socialisme als een principiele politieke RICHTING i.p.v. een utopie. De richting is: MEER CENTRALISME EN DWANG DOOR MEER CHAOS.

  Nu de kwestie:
  "Ik denk overigens dat daaraan wel de toevoeging nodig is dat de grenzen die afhankelijk zijn van de samenleving altijd op basis van een zeker, laten we zeggen ‘libertarisch manifest’ gevormd dienen te worden.
  Denk bij manifest niet aan een lap tekst, maar bijvoorbeeld aan de definitie van vrijheid op de homepage van Vrijspreker."

  Daarover gaat binnen libertarische kringen de discussie almaar verder. Want de hamvraag is: "Hoe OPERATIONALISEER je dat uitgangspunt in de concrete situatie ?"

  Ik heb daarover allerlei THEORIEEN gelezen van libertariers van verschillend pluimage, zowel van diegenenen, die zich anarcho-kapitalist noemen, als van notoire klassiek-liberalen.

  Men kan niet anders dan concluderen, dat het de facto op vreedzame wijze afschaffen van de staat, zoals dat nagestreefd wordt door anarcho-kapitalisten, een utopie is. (Maar ik zie die utopische anarchie als de antipode van de utopische heilstaat.)

  Derhalve dient in mijn opvatting het libertarisme eveneens gezien te worden als een principiele politieke RICHTING, enigszins te omschrijven met de leus: MEER VREDE EN GELUK DOOR MEER INDIVIDUELE VRIJHEID EN VERANTWOORDELIJKHEID.

  Echter, helaas heeft het operationaliseren van een libertarische principiele richting veel meer voeten in de aarde dan van een socialistische: chaos creeren, ruzie maken, dreiging en dwang uitoefenen, agressie en geweld plegen zijn nu eenmaal veel makkelijker dan op vreedzame en verstandige wijze een conflict oplossen. Dat laatste vereist veel meer empathie, inzicht, geduld etc., en dus veel meer wat ik "beschaving" en "educatie" zou willen noemen, dan het eerste.

  Ik moet het helaas hierbij laten. Ik zou je tenslotte graag willen uitnodigen over een en ander nader via e-mail met me te corresponderen. Mijn e-mail adres is te bekomen via info@vrijspreker.nl

  Groet,
  Harry

 28. 0a29f0900ebbf5a2b5c62a4572e49a4f<a href="http://pannellointruciolare…"> pannellointruciolare.nbcf398.info </a> http://cucinaredolce.g5gdfv… <a href="http://comunetrebaseleghe.e…"> comunetrebaseleghe.eiwfr4.info </a> <a href="http://provinciadiasti.eiwf…"> provinciadiasti.eiwfr4.info </a> http://cozzizamagni.vl04vr4… <a href="http://potabilizzazioneacqu…"> potabilizzazioneacqua.eiwfr4.info </a> <a href="http://articoloregalolucca…."> articoloregalolucca.vj498v4.info </a> http://priologargallo.fj94r… <a href="http://mareagitatofoto.vj49…"> mareagitatofoto.vj498v4.info </a> <a href="http://ragazzoprali.kv9rv3a…"> ragazzoprali.kv9rv3a.info </a> http://noleggioschermo.vj49… <a href="http://giocogratiscellulare…"> giocogratiscellularegd87.kjvg40.info </a> <a href="http://capoverdelastminute…."> capoverdelastminute.k9r823.info </a> http://ombrellonespiaggiali… <a href="http://spartitocamisanegra…."> spartitocamisanegra.x3c03r.info </a> <a href="http://riassuntoragazzidivi…"> riassuntoragazzidivitadipasolini.kc93rc3.info </a> http://adnkronossalute.kc93… <a href="http://bancadicambiano.eiwf…"> bancadicambiano.eiwfr4.info </a> <a href="http://crostatalamponi.vl04…"> crostatalamponi.vl04vr4.info </a> http://collezionedvdedicola… <a href="http://sessohorror.j90v3rvc…"> sessohorror.j90v3rvc.info </a> <a href="http://ufficiobettola.c30ec…"> ufficiobettola.c30ec3c.info </a> http://manualedvddecrypter…. <a href="http://impostabollocontocor…"> impostabollocontocorrente.g5gdfvw.info </a>

Comments are closed.