In Duitsland beginnen nu ook de AOW- en pensioenvoorzieningen onder druk te staan vanwege te weinig beroepsbevolking op termijn om die pensioenen op te brengen.
Net als in Nederland en ooit in België, worden de meest onzalige plannen uitgebroed in de politieke koekoeksnesten, ( is er niet een H5P1 virus voor politici ?)
Het Duitse plan om mensen zonder kinderen een half pensioen te geven is weer een prachtig voorbeeld van kurieren am Sympton. En het trieste, maar saillant, is dat die politici net zo makkelijk hun hoogste goed van ‘gelijkheid voor allen’ bij het groot vuil zetten.

Want wat blijkt uit al die plannen om in te grijpen in de fouten gemaakt in het verleden?
Ineens past het gelijkheidsbeginsel niet meer voor de AOW: politieke afspraken en toezeggingen waren al verdacht, maar nu moeten langerverdieners, (ongewild) kinderloze echtparen, of zij die het minder ‘nodig’ hebben, maar geofferd worden aan de foute pensioenen en het algemeen belang.
Viel u ook al op dat dit soort plannen hoofdzakelijk van 40 plussers komen? Hoe zou dat toch komen?
Nu betogen wij hier al jaren dat het begrip gelijke kansen niet betekent iedereen omlaag trekken, maar juist te zorgen dat iedereen zich vrij kan ontplooien en recht heeft op de gevolgen daarvan. Daar hoort natuurlijk ook bij dat als je geld inlegt voor je pensioen of AOW, DAT geld de basis moet zijn voor jouw AOW. Leg je minder in krijg je minder AOW.
Maar dat zonder blikken of blozen hele bevolkingsgroepen door die sociale politici bij het groot vuil gezet worden ( nu dan de kinderlozen) , moet ons aan het denken zetten. Blijkbaar is het zo erg dat die politici hun eigen gedachtengoed gaan verloochenen en dus zelf aangeven dat ze fout zitten (met hun gelijkheidstheorie).
En om even practisch te vragen: is 1 kind dan ¾ pensioen en 3 kind 1,5 pensioen? Ik zie meteen een oplossing voor de Afrikaanse weesjes, ( vooral de vrouwelijke van net 16 jaar…)
Onze oplossing zou zijn om eerst een eerlijk systeem van pensioenen op te zetten. Dat is dus een systeem waar de overheid niets mee te maken heeft en waar je zelf bepaalt hoeveel en op welke manier je daar in wilt stoppen en waar het (in concurrentie) wordt beheerd.
Vervolgens ga je dan kijken hoe geleidelijk naar het principieel juiste te komen. Er zijn immers al miljarden in het verkeerde systeem gestopt en daar zijn ook verwachtingen en verplichtingen uit voort gekomen. Door die nu over 20 jaar elk jaar met 5% of zo af te bouwen, en te erkennen dat die AOW een fout systeem was, komen we uiteindelijk met een eerlijke oplossing. En hoeven we geen (kinderloze) groepen aan te wijzen die gekort moeten worden.

10 REACTIES

 1. PS
  het zal toch niet zo zijn dat kinderloze echtparen gekort worden omdat die per gezin en aanhang, veel minder stemmen opleveren?!

 2. Dat is nu een plan dat zo uit de koker van de Nationaal-Socialisten had kunnen komen. De kinderbijslag is ook door ze bedacht.

  Every sperm is sacred!

 3. [1]
  Dat moet het wel zijn.
  Die kindeloze ouderen hebben geen belastingbetalertjes geproduceerd, en verdienen blijkbaar straf.
  Want een argument als ‘kinderloze ouderen hebben minder kosten’ slaat uiteraard nergens op.
  Je zou beter kunnen stellen dat kinderloze ouderen niemand hebben om op terug te vallen wanneer (financiele b.v.) hulp nodig is. En dat zij daarom eerder een vol bedrag nodig hebben dan die ouderen die om hulp kunnen aankloppen bij kinderen.

  Zo’n overheid slaat weer eens een modderfiguur. Maar wie eenmaal het modderpad is ingeslagen, blijkt nog slechts modderpaden te kunnen volgen. En maar doormodderen, tot in de EU-stallen aan toe.

 4. Heeft de regering van de DDR, pardon BRD, ook een regeling voorgesteld voor ouderen die wel kinderen verwekt hebben maar niet erkend, voor adoptie afgestaan, of waarvan de kinderen jong zijn gestorven, geëmigreerd, etc.? Kortom voor iedereen die niet aantoonbaar nieuwe belastingbetalers tot belastingplichtige heeft opgevoed. Het is te pervers voor woorden, de Nazi’s hadden het niet verbeterd.

 5. Fijn plan hoor..

  Wat nou als je onvruchtbaar bent?
  Of alleenstaand bent terwijl je dat eigenlijk niet wilt, maar de pecht hebt dat je partner er vandoor is met een ander?

  Volgens gezinsfundamentalisten allemaal eigen schuld.

 6. Moet je eens nagaan hoeveel kinderen kosten. Tot en met de studerende leeftijd kosten ze niet alleen bakken met geld aan de ouders, maar ook de belastingbetaler. En dat die kinderen ooit oud worden en pensioen nodig hebben, is natuurlijk de volksplanners ook ontgaan.
  Als mensen massaal geen kinderen zouden nemen (en dat is bijzonder onwaarschijnlijk zonder staatsingrijpen), lost het probleem zichzelf op. Bij een grotere gepensioneerde bevolking, en een tekort aan arbeidskrachten, zullen de lonen, en dus de prijzen stijgen. Dat betekent, in het extreme geval, dat de kinderloze ouderen die het minst gespaard hebben, als eerste weer zelf aan het werk moeten. Terwijl ouderen die veel gespaard hebben, of werkende kinderen hebben (wiens salaris aanzienlijk gestegen is) meer reserves zullen hebben om gepensioneerd te blijven.
  Dat "recht" op pensioen ontgaat me trouwens? Dat een kind onder een bepaalde leeftijd niet kan werken kan ik begrijpen, en een dementerende of fysiek afgetakelde bejaarde ook. Maar waarom heeft een gezonde 65-jarige het recht om op kosten van een ander te gaan rentenieren?

 7. Hoe zit het dan als je nageslacht overleden is?
  Hoe zit het als je nageslacht een andere achternaam aangenomen heeft?

 8. [6] Ja precies wat zou er gebeuren als er massaal gestopt wordt met het kweken van kinderen?

  Bedrijven krijgen het moeilijk door een tekort aan werknemers:

  2 scenario’s

  1.Bedrijven sluiten hun zaak en gaan naar het buitenland.

  2. Bedrijven zorgen voor immigranten.

  Ik denk dat financieel gezien optie 2 het meest voor de hand ligt.
  Maar ja, dan moeten we niet zeuren over de multikul en het verlies van de klompen en de kazen.

 9. [8]
  Achilles,

  Of mensen moeten langer doorwerken en ondertussen afwachten tot de bevolking begint af te nemen door de vergrijzing.

 10. [5] Noem socialisten nooit gezinsfundamentalisten! Het gelijkheidsprincipe gebiedt hen om anti-gezin te zijn. De creches en de druk op vrouwen om te gaan werken, het uitstellen van kinderen en het krijgen van minder kinderen zie je vooral in socialistische landen: nergens is de vergrijzing zo ernstig als in Rusland en Oostbloklanden, dan komt West-Europa en in de Verenigde Staten is het nauwelijks een probleem ( daar zijn ze te christelijk om geen kinderen te krijgen).
  Neen, hoogstens wil de staat het aantal kinderen per vrouw verhogen in de toekomst, maar dat zal met social engineering methodes en zienswijzen gebeuren, en niet door het gezin in ere te herstellen, integendeel: de staat gaat het geboortecijfer reguleren en de kindjes opvoeden. Zeg nu zelf, opvoeden kan je toch niet zomaar aan eender wie overlaten?

Comments are closed.