“Goedemiddag, hoe is’t nou met u?” “Ach wel goed; Ik mag niet klagen”

Meestal is niet meteen duidelijk van wíe we eigenlijk niet mogen klagen, maar vandaag gelukkig wel. Premier Balkenende vindt namelijk dat ik niet mag klagen, als ik niet mee doe aan zijn spelletjes.

Van vrienden wil ik nog wel aannemen dat zij mij soms oproepen om dingen te doen, uit interesse of betrokkenheid. “Ga eens lekker samen uit eten” of “Dit is een prachtig boek, moet je echt eens lezen”. Van de meeste andere adviezen die via de media op mij worden afgevuurd, veronderstel ik dat ze worden gedaan uit welbegrepen eigenbelang. “Koop ons product”, “Lees onze krant”, “Wordt lid van onze club”.

Vanzelfsprekend heb ik er niets tegen wanneer er reclame wordt gemaakt voor bepaalde producten en diensten. Iedereen mag mij vertellen dat het in mijn belang zou zijn, wanneer ik zijn spullen koop. Maar het is wel duidelijk dat Albert Hein mij geen folder in de bus doet, enkel voor mijn belang!

Gisteren riep Balkenende op om toch vooral wel te gaan stemmen! Ook zijn landelijke collega’s van de andere partijen hebben ons opgeroepen vooral niet weg te blijven, in dure reclame-campagnes, die overigens met belastiggeld betaald worden.

Soms benadrukken reclames niet alleen de kwaliteit van hun product, maar gebruiken ook een flink stuk manipulatie om ons te overtuigen: “Zonder dit produkt bent u niet echt gelukkig”.
Zo ook Balkenende: “Wie nu niet gaat stemmen moet straks niet gaan klagen over zaken in de gemeente.”

Wat hij vergeet te vertellen, is dat het product “overheid” niet iets is wat ik kan kiezen! Het wordt mij hoe dan ook opgelegd. “Door de strot geduwd” dus. Als ik daar mijn goedkeuring aan geef, dan mag ik er blijkbaar ook op mopperen. Als ik die goedkeuring niet geef dat moet ik, volgens zijn regeltjes, zwijgen.

Even ter velijking: Stel dat de Firma TheClearView bij mij, ongevraagd, elke week de ramen komt wassen. Volgens de premier is het dan logisch, dat ik over hun service mag klagen zolang ik er ook maar voor betaal. Doe ik dat niet, en mijn ramen zitten gemeerd met troep en strepen, dan moet ik maar mijn mond houden!

Meneer Balkenende: “Ik heb helemaal niet om uw product gevraagd en ik wil er ook niet voor betalen. En ik klaag over alles waarover ik wil klagen. Dat heet vrijheid van menigsuiting. Bovendien ben ik niet gediend van uw adviezen.”
Waarschijnlijk zou het ’t geweten van veel politici sussen, wanneer voldoende mensen hun fiat geven aan hun criminele organisatie. Alsof het slachtoffer tegen de struikrover zegt: “Och, dit geld had ik toch over, neem het maar”.

Nou Balk, ik snap dat jullie er belang bij hebben dat ik ‘gewoon meedoe’, maar ik zie mijn belang toch echt anders. Wat mij betreft lig je lekker de hele nacht wakker, want ik stem deze keer hetzelfde als de vorige keer:

Ik stem NIET!      

Mijn toestemming krijg je niet. En als ik wil klagen over die ongevraagde troep op mijn ramen, dan doe ik dat. DAT is mijn keuze!

En, oh ja, met mijn gezondheid gaat het prima!

54 REACTIES

 1. Laat Balkenende maar lekker balken. Je kan een ezel moeilijk verwijten dat die een ezel is. Al is het gebalk van dit exemplaar wel heel irritant. Je zou haast denken dat er ook zwakzinnige ezels bestaan…

 2. Hmmm, zoals het er nu voor staat gaat de PvdA winnen. Dat is het ergste van het ergste, kijk naar Nijmegen met haar coalitie GroenLinks/SP/PvdA.

  Een beetje tegengas kan geen kwaad lijkt me. Rome is ook niet in 1 dag gebouwd en niet stemmen lijkt me meer ineffectief dan wel stemmen op PvdA tegenhangers.

 3. [3] Het blijft een dilemma. Moet je meedoen met het bestaande systeem om het (beetje bij beetje) van binnenuit te veranderen? Of blijf je er buiten, en hoe ga je de boel dan wel hervormen…

 4. Balkenende doet een oproep om ’toch maar vooral te gaan stemmen’. ‘Omdat je anders de komende jaren geen recht van spreken zult hebben’.

  Maar waar staat dat dan dat ik geen recht van spreken heb? In de Bijbel misschien? Het 11e Gebod? Gij zult stemmen opdat Gij moogt spreken? Of moet dat gewoon omdat Balkenende een van de achterlijkste koppen bezit die na WO2 is waargenomen op het noordelijk halfrond en dat zijn IQ, net als zijn praatje daar wel een afgeleide van zal zijn?

 5. [3] [4] "niet stemmen lijkt me meer ineffectief dan wel stemmen op PvdA tegenhangers"
  Dat is inderdaad nog de vraag:
  WEL stemmen, op wie dan ook, geeft alle politici extra macht. Zij willen graag dat zoveel mogelijk mensen met hun spel meedoen. Opkomstpercentage is van groot belang.
  NIET stemmen doet het omgekeerde.

  Dan nog de grote vraag welke invloed jouw specifieke stem heeft op de gang van de geschiedenis! Als je de vorige iets anders (wel/niet of andere partij) gekozen zou hebben, zouden dan geen troepen naar Afghanistan gegaan zijn? Of zou de belasting dan nu lager zijn? Of zelfs, zou er een andere wethouder zijn?
  De kans op invloed van jouw stem zal kleiner zijn dan de kans dat er onderweg naar het stembureau een komeet op je hoofd valt.
  Hoe kleiner de gemeente, hoe groter dat kansje wordt.
  "Van binnen uit" iets bereiken kan alleen maar als je een 100% principiele persoon/partij in de raad zou kunnen krijgen. (Leefbaar Heiloo ?)

 6. In mijn dorp is VVD de enige partij die het woord leefbaarheid durft te gebruiken. Kortom ik stem VVD.

  Is volgens mij 1 van de weinige partijen die iets van de Fortuyn revolutie geleerd heeft. Helaas zitten in deze partij nog wel een hoop paarse rotte appels, zoals Jorritsma en Dijkstal. Maar Verdonk, van Baalen, Hirschi Ali, zijn toch goede veranderingen in deze partij. En Leefbaar Rotterdam zit samen met de VVD in het college!

 7. Balkenende maakt, net als iedere politicus in verkiezingstijd dezelfde denkfout. Donner zei het in 2002 ook al: De niet-stemmers moeten hun mond houden.

  Helaas voor Donner en Balkenende is het juist andersom. De stemmers hebben hun mandaat gegeven aan politici die het 4 jaar voor ze gaan uitvoeren. De stemmers hebben dus door te gaan stemmen, hun stem voor 4 jaar weggegeven aan politici.

  De niet stemmers daarentegen hebben hun stem niet weggegeven en zijn dus volledig in hun recht hun mond open te doen gedurende die 4 jaar.

 8. [7] Murray Rothbard heeft hier een interessant artikel over geschreven: http://www.meervrijheid.nl/

  Dit is zeker de moeite waard voor mensen die twijfelen tussen wel/niet stemmen.

  Verder zie ik niet in hoe minder stemmen ze minder macht geeft. Zijn ze bij minder stemmen verplicht minder belasting te heffen of zo?

 9. [10]
  Ik zou er voor zijn om al naar gelang het percentage niet-stemmers/blanco stemmers een aantal zetels leeg te laten.

  Dus als maar 60% gaat stemmen in een gemeente met een raad van 45 zetels dan worden er maar 0,6*45=27 zetels bezet en blijven er dus 18 zetels onbezet. Scheelt ook weer raadsledenvergoedingen 🙂

 10. Het vervelende is dat er nooit een partij zal zijn die voorziet in ieders individuele behoeften. Wel zijn er partijen die daar meer in voorzien dan anderen. Ik denk dat je op die manier redenerend best voor jezelf tot de conclusie zal kunnen komen dat een stem tegen een rooie partij en voor een partij die het meest je eigen ideeën vertolkt wel degelijk nuttig is. Ik heb vanochtend VVD gestemd, omdat die lokaal een groot aantal zaken vertegenwoordigt waar ik achter sta. Landelijk wordt het waarschijnlijk Wilders, hoewel daar nog wat haken en ogen aan zitten. En we zijn natuurlijk allemaal in opperste afwachting hoeveel mensen in Heiloo op Wladi hebben gestemd. Toch nog wat interessants vanavond dus…..

 11. [11] Wellicht zouden we de Wet op dat punt kunnen aanpassen. "Elke niet-stemmer, stemt automatisch op de niet-stemmers partij". Dan kunnen die overige zetels weer door hen gevuld worden. Een partij van ‘Vrije radicalen’, of zo iets… Heeft aan geen enkele politieke partij, of gemaakte belofte een verantwoording schuldig.

 12. [13] En dan gaat die partij van vrije radicalen weer voor anderen invullen wat er gedacht en gezegd wordt? Daar zit volgens mij nog het grootste manco van het systeem, voor de individuele burger worden gedachten en ideeën geformuleerd waar hij uit mag kiezen, wat iemand zelf denkt doet er niet toe. Zulks heet ook wel de dictatuur van de meerderheid.

 13. [14] Jawel, maar als een soort van ‘overgangsvorm’ zou het toch mogelijkheden kunnen bieden. Want die ‘meerderheid’, die onzekere factor voor de gevestigde PP, zal groter zijn nagelang de wanprestatie van de vorige 4 jaren. Da’s toch een stok achter de deur die er nu niet is. De ‘meerderheid’ zou wel eens zo kunnen uitvallen dat ingeschreven PP helemaal geen meerderheid halen. Mmmwa, ik ga het nog eens doordenken.

 14. [15] Wanprestatie? De huidige regering heeft het voorlopig wel aardig gedaan, al blijft er genoeg te verbeteren over. Overigens bestaan er regels die voorzien in een bepaalde lage opkomst, dan komt er een zogeheten zakenkabinet, en worden er nieuwe verkiezingen uitgeschreven, uiteraard is dat om het systeem in stand te kunnen houden. Nog niet zo heel lang geleden bestond er zelfs stemplicht, iets dat in België geloof ik trouwens nog steeds bestaat.

 15. [16] Accoord. Maar ik heb het nu (om te beginnen) over de gemeenteraadsverkiezingen. In veel gemeenten valt de term ‘wanprestatie’ wel te opperen, denk ik zo.

 16. [17] Eigenlijk heb je het over een ultieme vorm van 1 op 1 democratie. Zelfs de niet-stemmers doen mee. Lijkt me wel beter dan wat er nu is. Maar ja, dat is mijn persoonlijke mening. Het is niet zaligmakend.

 17. [15] om dit soort stemmen te kunnen verzilveren moet je toch weer een partij oprichten…:-( Lijst ZoutZuur die de politiek oplost, alle (gemeente-)overheidsinvloed afwijst, streeft naar lastenverlichting en versobering van regelgeving.
  Ideaal zou zijn als je deze anti-partij vanuit 1 punt zou kunnen besturen. Helaas zijn er (qua gemeenteraadsverkiezingen) weer de nodige regeltjes aanwezig…

 18. Lijst ZOUT-ZUUR? Mag ik je een tip geven? LAAT DIE NAAM BESCHERMEN!!!

 19. [16] Er is nooit een stemplicht geweest!

  Er bestond wel een opkomstplicht: je moest dus verschijnen en het stond je volstrekt vrij om het stembiljet vervolgens te verscheuren.

  Dat lijkt me ook wel redelijk: het maakt onderscheid tussen principiële niet-stemmers en mensen die gewoon te lui zijn om te komen stemmen.

  De zetels van de "verscheuders" zouden dan in de raad inderdaad leeg moeten blijven.

 20. [3] Misschien moeten we een soort libertarische versie van de "Verelendungstheorie" aan moeten hangen: gewoon allemaal ultra links stemmen zodat dat linkse meerderheidskabinet er inderdaad komt.

  Vervolgens kan dat kabinet het land maximaal 4 jaar naar de ondergang leiden ("de puinhopen van 4 jaar rood) en dan zijn de omstandigheden geschapen voor werkelijk principiële en ingrijpende maatregelen.

 21. [22]
  Veel verschil tussen "rood" en "blauw" is er niet in Nederland. Misschien dat "blauw" wel NOG meer overheid er door druklt in ruil voor een lullig procentje minder belasting.

  laten we wel wezen: het hele repressieapparaat met ID-plicht, "veiligheids" maatregelen, troepenzendingen, anti "haatzaai" wetgeving, strengere wapenwetgeving, strengere drugswetgeving e.d. komen tot nog toe allemaal uit de "blauwe" hoek.

  Maak je dus geen illusies, misschien dat in "jouw" gemeente een groen Links wethouder minder aan je vrijheid komt dan een VVD wethouder. Die OZB en parkeergelden halen ze namelijk toch wel binnen, linksom of rechtsom.

  (overigens zou ik als Nijmegenaar zeker *geen* rode partij stemmen, maar op de blauwe oppositie)

 22. [23] Nee, ik ben er heilig van overtuigd dat een ‘linkse’ bestuurder nog veel meer onvrijheid brengt (en daardoor ook economisch veel meer schade aanricht).

  Dat is echter in mijn gedachtenexperiment de bedoeling: het moet eerst veel slechter gaan, voordat het beter gaat.

  Probleempunt zou zijn, als die linksen ook direct de democratie afschaffen, maar daar zie ik ze nog niet direct toe in staat. Misschien dan dus toch maar PvdA in plaats van GL of SP die beide radicaal communistische wortels hebben.

 23. [24]
  De praktijk was toch anders. De kabinetten Balkenende I en II hebben meer onvrijheid gebracht dan de Paarse kabinetten daarvoor.

  – Je mag nu niet meer roken op je werkplek, ook als je werkgever er gen bezwar tegen hebt.
  – Je moet een Ausweis bij je dragen.
  – De drugswetgeving is aangescherpt.
  – Er komt een databank die al je gegevens koppelt.
  – Het is lastiger om je partner of werknemer van buiten de EU te halen.
  – Belastingen (met name accijnzen en BTW) zijn omhoog gegaan.
  – Bouwvoorschriften zijn aangescherpt.

  Die "verelendung" is onder balkenende al volop aan de gang!

 24. [25] Tsja, je hebt gelijk: de race "wie richt er de meeste (economische) schade aan", is nog niet gelopen.

  De roden doen echter hun uiterste best om die te winnen, hoor!

  Nog meer en hogere belastingen, een complete wetgeving incl. controleinstantie die je dwingt om allochtonen aan te nemen, inkomensafhankelijke boetes, een verbod of belasting op alles wat je leuk vindt en een verplichting tot aales waar je de schurft aan hebt, gratis kinderopvang voor lagerbetaalden, rioolrecht naar inkomen enz.

 25. [26]
  Laten we zeggen dat "rood" en "blauw" een nek-aan-nek race lopen. "blauw staat nu op een lichte voorsprong, maar "rood" maakt zich op voor de eindsprint 🙂

 26. Het kon best eens meevallen met die Verelendung als er een superrood kabinet komt. Als ze zich maar aan het budget houden. Pomp nu eens 4 miljard in de laagste inkomens, die hebben spullen nodig.Vervanging meubels,fietsen,schoenen voor de kinderen, een kleine vakantie.De middenstand leeft weer op.Want die gaat het nu zeer slecht omdat er geen koopkracht is.Kijk maar naar alle lege winkelpanden,die te huur staan.Omdat er geen koopkracht is bij de massa. De rijken hebben immers alles en ook nog dubbel,die kunnen wel een jaar of vier sober doen. Geen idiote projekten meer zoals Betuwelijnen etc. kleine projekten in elk dorp en elke stad en je zult zien,wat er gaat gebeuren.En vergeet niet dat 80% van dat geld toch weer bij de staat komt,direkt of indirekt.In l300-1400 had je een interessant systeem in Duitse contreien ,Oostenrijk etc. Elk half jaar moest je je overgebleven geld inwisselen en kreeg dan 80% terug in nieuw geld. Het had dus geen zin om te sparen.Mensen besteedden alles en iedereen spon er garen bij,de gilden,de ambachten dus.De mensen kregen mooie huizen,men had veel vrije tijd.De druk was er af.Dat moet hier ook zo komen, we moeten niet streven naar steeds meer,maar naar beter,en dan in de menselijke maat. Niet overdadig.Overdaad maakt ziek. Welzijn! Anne22] [22]

 27. [28] "Als ze zich maar aan het budget houden" Dat doen ze vast wel. Alleen is hun budget alleen met een fors financieringstekort of met fors hogere belastingen (of beide) haalbaar.

  "Pomp nu eens 4 miljard in de laagste inkomens, die hebben spullen nodig.Vervanging meubels,fietsen,schoenen voor de kinderen, vakantie …". De middenstand leeft inderdaad weer op,maar de gekochte spullen zijn ‘Made in het buitenland’, dus dat levert daar inderdaad meer banen op. Vervolgens moet dat geld wel binnenlands gevonden worden (het buitenland zal dat vast niet willen subsidiëren) en dat kan alleen via belastingverhogingen, financieringstekorten en/of de geldpers laten draaien.

  Belastingverhoging leidt tot hogere (loon-)kosten, duurdere productie, zwakkere exportpositie, faillissementen, werkloosheid.

  Financieringstekorten leiden tot hogere rente, duurdere bedrijfsfinancieringen, hogere productiekosten, faillissementen, werkloosheid.

  Geldpers laten draaien leidt tot meer inflatie, hogere rente (zie verder hierboven).

  Kortom: als je de arbeiders werkloos wil maken, moet je dit soort cadeautjes uit gaan delen.

  Stelregel: als iets te mooi lijkt om waar te zijn (iedereen rijk en niemand hoeft ervoor te bloeden), is het meestal niet waar.

  Tijdelijk gaat het de middenstand dus wellicht beter (meer vraag), maar daarna zorgt de toegenomen werkloosheid weer voor een fors koopkrachtverlies.

  "De rijken hebben immers alles en ook nog dubbel,die kunnen wel een jaar of vier sober doen" Dat heet gewoon diefstal en de meeste mensen zullen zich daartegen verzetten: door hun geld naar het buitenland weg te sluizen, door hun winst in het buitenland te laten vallen, door naar het buitenland te verhuizen en vul maar in. Om die ontduiking tegen te gaan is weer een heel leger controleambtenaren nodig, die niets produceren maar wel veel geld kosten. Bovendien is de groep "rijken" tamelijk klein, te klein om echt iets op te leveren en te flexibel in hun mogelijkheden om hbelasting te ontwijken: kijk maar eens hoeveel Nederlanders er in België vlak over de grens wonen.

  "Elk half jaar moest je je overgebleven geld inwisselen en kreeg dan 80% terug in nieuw geld. Het had dus geen zin om te sparen." Sparen heeft dan nog wel degelijk zin: je spaart dan in een andere valuta, waar ze dat soort rare ideeën niet hebben. Geen hond wil dan dus nog jouw valuta hebben met alle gevolgen van dien: een complete (zwarte) parallelle markt van dollars, Zwitserse Franken, goud of wat dan ook. Ik neem aan dat er dan ook een verbod komt om producten tegen andere valuta te verkopen, anders is geen enkele winkelier bereid dat voor hem waardeloze geld aan te nemen. Zo niet: je hebt (veel) geld, maar je kunt er in de winkels niets voor kopen omdat die eisen dat je in dollars, goud o.i.d. afrekent. Zo ja: Je hebt (veel) geld, maar er is in de winkels niets te verkrijgbaar. Alleen onder de toonbank (zwart) omdat de winkelier lever tegen dollars, goud verkoopt.

  De economische gevolgen laten zich raden: op al die zwarte transacties wordt uiteraard geen belasting geheven, dus de overheid krijgt steeds minder inkomsten binnen. Oeps, wacht even: ik zie daar ineens een voordeel verschijnen …

  Alleen wel jammer voor degenen die van die overheid afhankelijk zijn: aan die extra luxe raak je snel gewend en het gemis ervan schrijnt dan des te meer.

  "Dat moet hier ook zo komen, we moeten niet streven naar steeds meer,maar naar beter,en dan in de menselijke maat." Dat kan nu echt al wel. Daar kun je gewoon voor kiezen: minder uren werken, meer vrije tijd bij een lager inkomen. Je kunt er zelf voor zorgen dat je niet meer (bijv. 3x per week McDonalds) maar beter (1 x per maand een toprestaurant) leeft. Wat let je om het te doen? Ook een uitkeringstrekker kan ervoor kiezen om geen sigaretten, drank, auto en noem maar op te kiezen maar zijn geld uit te geven aan "betere" dingen.

  Die betere wereld hoeft (kan!) de overheid niet voor je (te) regelen, dat moet je zelf doen. Dat is nu juist het mooie van vrijheid. Als je gedwongen wordt het nuttige, goede, verstandige, matige (wie bepaalt dat trouwens?) te doen, heeft die keuze geen waarde. Bedenk dat OLH bewust de boom van kennis goed en kwaad in het paradijs plaatste opdat we een vrije keus hadden. Als die boom er niet was geweest, was het geen paradijs maar een gevangenis geweest. Al die bemoeizuchtige idealisten willen die boom uitroeien om zo het paradijs op aarde te maken. Ze bereiken allemaal precies het tegendeel: een gevangenis.

Comments are closed.