Op 16 januari meldden we dat de “London Gold Fix” $ 561,75 was.

Vandaag was het $ 584.-

Kennelijk gaat de verwachte stijging door!

De door Albert Spits op de Vrijspreker voorspelde $ 600 voor 2006 lijkt er dus dik in te zitten.
Nog interessanter is te bedenken of dan ook zijn verwachting zal gaan uitkomen:”Op basis van het huidige fiatgeldbeleid en de toenemende mondiale vraag, tezamen met de goudtekorten, verwacht ik een goudkoers van minimaal $ 900 (€ 700) in 2008 en van $ 2000 (€ 1500) in 2013.”

Dat betekent dat het minimaal de moeite waard is om eens na te denken of u voldoende of meer van uw spaarcenten in dit edele metaal zou kunnen omzetten.

Het koersverloop van goud, en eveneens van zilver en platina, wijst in ieder geval heel duidelijk op het gebrek aan vertrouwen in het papiergeld genaamd dollar of euro. En het gebrek aan vertrouwen in de politieke overheden.

30 REACTIES

 1. Over precieze timing laat ik me niet uit maar met de voorspelling ben ik het zeker eens. Ik denk zelfs dat het nog veel verder kan gaan a.g.v. het wereldwijde geld bijdrukken wat ons nog te wachten staat. Onderbouwing zie hier:
  http://www.chinaeconomicrev

  Groeten,
  Michielsens

  PS ofschoon een uitvoerige analyse te ver zou voeren, ben ik nog positiever over zilver. Dat zie ik nog wel de $100 per ounce halen ergens tussen 2010 en 2015.

 2. [1] Michielsens hoe staat het nu met de zilverprijs? Dat is voor veel mensen ook meer haalbaar. Anne

 3. [4] vervolg: maar eigenlijk heb ik het niet zo op papiergoud of zilver, je moet toch eigenlijk baar geld hebben?Anne

 4. Welk spaargeld?
  er blijft niets over, ik ben allang blij dat ik geen schulden hoef te maken, maar er blijft echt niets over.
  Dus helaas voor mij geen reserves.

 5. [4] Kijk daarvoor op silverprice.org
  Ook certificaten, exchange traded funds, derivaten en aandelen van goud- en zilvermijnen zullen het de komende tijd goed doen.
  Maar als in een complete collaps van het financiele systeem banken over de kop gaan en de beurs gesloten wordt dan is je "papier" theoretisch wel veel waard maar kan je er niet over beschikken c.q. het niet verkopen. Voor dat scenario is baar goud of zilver dus de ultieme store of value.

 6. [8] Dank je wel voor de informatie, maar je kunt het natuurlijk niet in een kluis van de Slavenburg Bank bewaren,dan maar een gat in de grond.Ik weet van een Drents boerinnetje die haar zilveren lepeltjes had begraven in WO 2 maar in l945 de plek niet meer kon terugvinden.Anne

 7. [7] Ik kan het ook alleen maar doen als ik de loterij win. Maar dan zou ik zeker wel aan deze mogelijkheid denken. Anne

 8. Michielsens, jij bent de best geinformeerde burger in vrijstaat HOLLAND over deze materie.Wat jij allemaal niet, ik snap het , je bent een nazaat van Michiel de Ruyter .had die niet iets met de zilvervloot?

  Maar Australie zucht onder een cycloon en de kluizen staan onder water!!!!

  Ga maar rustig slapen, JPB waakt. Anne

 9. [12] Dank voor het compliment, mw. Hilverda, maar ik wil toch even wijzen op Albert Spits bv. die ik in deze materie ook bijzonder hoog aansla.

  "Maar Australie zucht onder een cycloon en de kluizen staan onder water!!!!"

  Gelukkig zijn goud en zilver edele metalen, dus zolang de kluizen niet onderlopen met zg. koningswater, lig ik niet wakker van wat praktische overlast (voor zover de Perth Mint ueberhaupt al getroffen zou zijn).

  "Ga maar rustig slapen, JPB waakt."

  En ja goudbeleggingen zijn zo’n beetje de enige manier om "wraak te nemen", om blij te zijn met de knoeiboel die politici ervan maken. Juist omdat zij de boel flink laten ontsporen, verdien je eraan.
  Beleggen is vooruitzien. Welnu, als ik vooruitzie, dan zie ik alleen maar meer onkunde en wanbeleid op ons afkomen, dus zelfs als ik niets van beleggen wist, en dus geen opinie had over of Philips de concurrentie aankan dan wel ten onder zal gaan, of Renault of noem zelf maar een bedrijf in een sector, dan nog kan ik als simpele geest van op kilometers zien dat goud een prachtige toekomst heeft.

  Misschien is dat wel de ECHTE democratie: iedereen kan nu geld verdienen. Je hoeft geen Drs. economie te zijn gespecialiseerd in beleggingen en geen bedrijfsanalyses over allerlei bedrijven in allerlei sectoren te maken.

  Neen, iedereen is gelijk.
  We leven immers allemaal in "fiat currency land" (zowel de Amerikanen als wij als de Chinezen) en we hebben allemaal dezelfde onverantwoordelijke en incompetente politici. Het lijkt wel wereldwijd communisme: iedereen gelijk.
  Zelfs simpelste van geest kan dit inzien en krugerrands beginnen hamsteren.
  Als dat geen egalitarisme is!

  Goh, dit lijkt wel een April grap.

  Maar goed net zoals ik ooit wel eens cynisch heb betoogd dat elke Westerse kapitalist een grote poster van Mao boven zijn bed zou moeten hebben hangen, zo moet ik ook Greenspan, Bernanke en co. tot mijn helden rekenen. Dankzij hen is het tenslotte dat ik een aardige winst kan maken.

 10. Misschien is het interesant om eens naar e-gold te kijken, weet niet hoe het precies in elkaar steekt maar het is in elk geval offshore, er is geen minimum inleg en de goudvoorraad van alle klanten is over verschillende geografische locaties verspreidt.

 11. [13] Er is een hele oude voorspelling van de beierse woudprofeten,dat geld helemaal geen waarde meer zal hebben en dat je voor een "goudgulden"een hele boerderij kunt kopen. Wij hebben toen een canadese maple leaf aangeschaft en die ligt nu al 20 jaar in de kluis te rusten,wachtend op dergelijke barre tijden.Die profeten hebben allerlei andere dingen voorspeld die allemaal zijn uitgekomen , nu moet alleen het restje van de profetie nog uitkomen. Een van de tekenen is : dat er één soort geld komt (de euro dus) want in die tijd ging hun aandacht niet verder dan beieren en omringende landen.we schrijven dan l800,zelfs nog eerder.In die tijd (zeggen ze) zal alles in de war lopen en dat is het begin van de grote opruiming. Door de grote sterfte zullen er veel huizen en gebouwen leeg staan en overwoekerd worden.Verschillende grote steden gaan ten onder, genoemd worden altijd: Praag, maar ook Marseilles en praktisch heel Londen.Dus kunnen we nog wat beleven.In italië en Frankrijk woeden burgeroorlogen etc. Nu ja, als je het dan er nog goed afbrengt, heb je misshien niet eens goud nodig,je kunt zo een boerderij betrekken.Daarna zullen er geen grenzen meer zijn,niet meer nodig. Dat noemen ze de gouden tijd, dus wie weet,voor de jongeren onder de vrijsprekers is er dus hoop.Eind goed, al goed. Anne

 12. [15] "Er is een hele oude voorspelling van de beierse woudprofeten".

  Haha, je artikeltje was nog net op tijd af. 10 minuten later en het ware 2 april geweest.

  Ben je trouwens zeker dat het geen typo is? Moet het niet zijn goudprofeet?

  Nou ja, ik ben 3 uur te laat anders had ik nog wat over Nostradamus geluld 😉

  Ik ga maar eens slapen.

  Groeten,
  M

 13. [16] M ik was een heel weekend weg,maar ik kan je verzkeren,deze profetie blijft haar waarde houden ot op de dag van vandaag en morgen. We gaan terug naar de tijd van omstreeks l800, en we gaan niet naar l0 miljard mensen maar misschien naar l of 2 miljard.wat de aardbol ook beter aan kan.
  De profetieën zijn veel nauwkeuriger dan die van Nostradamus.Hij moest alles in geheimtaal doen vanwege de Inquisitie,daarom snap je ook pas als ze uitkomen.
  Een hele bekende van Nostradamus is: er zal grote scxhade worden toegebracht aan het geschreven woord.Waar slaat dat nu anders op dan het wissen van computerbestanden?
  Een andere is dat het grote (wereld)theater wordt vernietigd wat door deskundigen in verband wordt gebracht met Los Angelos (Hollywood) en de Andreasbreuk.Dat laatste schijnt een kwestie van tijd te zijn.
  Er blijft altijd een deel van de mensheid over en die moeten dan met de kennis van nu de wereld weer herstellen,dat gaat dan natuurlijk sneller.
  Groetjes, Anne

 14. [18] Ik heb een boekenkast vol met boeken over deze onderwerpen,maar als je op google duitsland wat trefwoorden intikt, gebeurt er van alles:
  Trefwoordn: Mühliasl, Sepp Wudy.
  Der Hellseher aus dem Waldviertel.
  Feldpostbriefe.
  Irlmayer,Freilassing.
  Johann Höber-Frank Felber,J.Höber Verlag.
  Ook uit andere landen vooral Frankrijk,zijn er altijd visionairs geweest.
  Het interessante is om die voorspellingen naast elkaar te leggen, dan zie je echt een scenario,dat volgens mij zich op alle gebied aan het ontwikkelen is.Groetjes Anne

 15. [19] Naar mijn bescheiden mening ligt het met de goudprijzen als met de olieprijzen.
  De halfgare kapitalistische speculanten verliezen hun kop in hun eigen spel.
  Dat leidde in 1929 tot de (onnodige en letterlijk onzinnige) Krach.
  In 1923 gaf bijvoorbeeld de Landesbank der RHEINPROVINZ bakbiljetten uit van 2 Millionen Mark.
  Zo zijn ze vandaag weer even ‘rücksichtslos’ bezig.
  Totdat de hele boel weer ineenstort.
  Zoekend naar de verhouding van de gulden van rond 1940 kwam ik tot de slotsom dat 1 gulden van toen ongeveer 10 ¤ van vandaag is.
  Weet iemand hoe de verhouding van de gulden sinds 1914 verliep?
  Charles Destrée, kaak@wanadoo.fr.

 16. [24] "De halfgare kapitalistische speculanten verliezen hun kop in hun eigen spel.
  Dat leidde in 1929 tot de (onnodige en letterlijk onzinnige) Krach.
  In 1923 gaf bijvoorbeeld de Landesbank der RHEINPROVINZ bakbiljetten uit van 2 Millionen Mark.
  Zo zijn ze vandaag weer even ‘rücksichtslos’ bezig.
  Totdat de hele boel weer ineenstort."

  Het zijn natuurlijk niet die zogenaamde speculanten die bankbiljetten van 2 miljoen drukten doch inderdaad -zoals je opmerkte- de centrale bank.
  Wie dit in de gaten had en voorzag dat papieren geld almaar minder schaars en dus waardeloos zou worden, probeerde zijn vermogen in veiligheid te brengen en het in iets stoppen waarvan de hoeveelheid in circulatie niet zomaar met een druk op de knop van een pers vergroot kan worden. Goud bv. is dan voorde hand liggend.

  Uiteraard is het zo dat wanneer mensen het te laat zien en ze op een later moment en masse instappen, de goudprijs (nog) harder kan stijgen dan verantwoord waardoor e.e.a. uiteindelijk leidt tot een overwaardering die vroeg of laat abrubt tot een einde komt.

  Dus dat goudaankopen die om de juiste reden door de slimmen geinitieerd worden vervolgens blindelings navolging krijgen tot voorbij het punt waarop dit nog redelijk is en dus uiteindelijk een speculatieve zeepbel vormen, kan wel zijn maar aanleiding voor dit alles waren niet de "speculanten" doch de monetaire overheden.
  Als die zich allemaal keurig zouden gedragen en de geldhoeveelheid slechts zouden laten groeien in lijn met de groei van de economische activiteit, dan zou nooit iemand een reden hebben om goud te kopen omdat dit in zo’n utopische wereld met voorbeeldige centrale bankiers inderdaad slechts een "barbarous" relic zou zijn.

  Gezien echter ambtenaren zich nog erger dan barbaren gedragen, kan je beter een barbaars relikwie bezitten dan een kompleet waardeloos vodje papier, gedrukt door een ambtenaar.

  Degenen die vroegtijdig in goud stappen zijn dus cynici (m.a.w. mensen met een flinke dosis realisme) die geen vertrouwen hebben in hun leiders. Is daar iets speculatiefs aan? Ik vind van niet. Dat zijn dus allerminst speculanten doch achterdochtige vooruitziende mensen met een klare kijk op het wangedrag van die schurken in herekleren die ons belazeren.

  Wie evenwel "late to the party" komt en na jaren pas tot de ontdekking komt dat goud het goed doet en stijgt en besluit dat dit een new era is (net als met internetaandelen of biotech stocks of vastgoed om de zoveel tijd) en alsdan besluit daarin te stappen omdat dit "altijd" stijgt, doch zonder een grondige analyse te hebben gemaakt en zonder te begrijpen waarom het tot dusverre steeg en of dit redelijkerwijze nog zal aanhouden, DAT zijn de echte speculanten – in de negatieve zin van het woord nl. zonder kennis van zaken zomaar iets kopen in de hoop het morgen voor meer te kunnen verkopen, domweg omdat "iedereen toch weet dat dit altijd stijgt".

  Wie in ’92 internetaandelen kocht was m.i. een visionair en geen speculant. Wie pas in ’99 instapte omdat hij na alle cocktail partyverhalen van zijn buurman, zijn collega en zijn zwager besloten had dat hij niet kon achterblijven en dat dit een sure thing was want dat in de new era internet aandelen altijd zouden stijgen, DAT was een speculant. En zo waren er maar al te veel.

  Zo is het met goud ook.
  Wie tussen 2000 en vandaag kocht is helemaal geen speculant doch een visionair met verstand van monetaire economie. Wie echter in 2014 boven de $5000 per ounce pas instapt (en dit met al zij geld omdat het nu eenmaal een sure thing is), ja … dat is een speculant. Maar vermoedelijk zullen het er heel wat zijn en kan de goudprijs dus eerst nog even doorstijgen alvorens … net zo in te klappen als internetaandelen na de bubble in 2000.

  Hopelijk wordt uit voorgaande duidelijk dat ik dus geenszins een goldbug ben. Maar op dit moment doe je er verstandig aan flink wat goud in te slaan.
  En wanneer iedereen het erover heeft en je werkster, je kapper of je tuinman je tips begint te geven over obscure Canadese en Zui-Afrikaanse exploration companies, dan … is het tijd om z.s.m. uit te stappen want als ook de allerlaatste malloot eenmaal gekocht heeft is er geen extra koper meer over in de markt aan wie je de volgende dag tegen nog hogere prijzen kan verkopen.
  Als zelfs loodgieters en taxi-chauffers goud of mijnaandelen kopen, moet je er ogenblikkelijk uitstappen want dan is een grote crash niet meer veraf.

  Groeten,
  Michielsens

 17. [26]
  Nja,

  Verdiep je eens in de FED, zeven banken welke in overleg naar goeddunken dollars bijdrukken.
  Die zeven hebben er alle belang bij dat de olie prijzen hoog blijven daar de olie wordt betaald in dollars.

  ACP had gelijk door te stellen dat een dollar een "papieren" aandeel was aan toonder, zoals ook de waarde van goud wordt uitgedrukt in "papieren" dollars.

 18. [27] "Verdiep je eens in de FED, zeven banken welke in overleg naar goeddunken dollars bijdrukken."

  Uitgerekend omdat ik dit doe, weet ik dat ze inderdaad massaal dollars bijdrukken waardoor deze almaar waardelozer worden en goud de plek is om heen te vluchten voor de dollar mogelijkerwijze het lot van de reichsmark ondergaat.

  Zoals gezegd weet ik dat ook goud kopen uit de hand kan lopen (net als een internet craze) en ben ik dus geen blinde goldbug.
  Maar de grote massahysterie heeft zich nog niet voorgedaan. Zolang -op een enkeling na- mensen me maar raar vinden en alleen maar over aandelen en onroerend goed praten maar lacherig doen over goud, ben ik gerust dat er van een hype nog geen sprake is en je nog gerust verder kan bijkopen.

  Beetje bij beetje krijgt goud meer respect en moet een mens voorzichtiger worden.
  En ooit … zal goud op de voorpagina staan, niet slechts van beleggersbladen maar ook van Elsevier en Libelle en gaat het journaal openen met de goudprijs en gaat mijn poetsvrouw me adviseren over goud en dan … verkoop ik.

 19. [28]
  Michielsens,

  Mijn eerste zin "Verdiep je eens etc." was niet zo bedoeld.
  Bedankt voor jouw reactie, en sorry voor die eerste zin.

Comments are closed.