Of de kosten van hun opleiding terugbetalen.

Dat stelt Sharon Dijksma (35), Vice Fractievoorzitster PvdA, in een interview met VNO-CNW *).

“Een hoogopgeleide vrouw die ervoor kiest om thuis te blijven en om niet te werken: dat is kapitaalvernietiging. Je geniet op kosten van de samenleving een dure opleiding, die kennis mag je niet straffeloos weggooien. Die vrouwen zouden een deel van de kosten van hun opleiding moeten terugbetalen.”

Op het eerste gezicht zit er wat in die redenering. Maar toch is het goed om eens te bezien wat er echt aan de hand is.
Het begint met de drang van de politici om mensen afhankelijk te maken van de overheid. Een beproefde weg daarvoor is via het onderwijs. Zorg dat de overheid het onderwijs in handen heeft, en dan kun je daar sturen zoveel als je wilt.

Een onderdeel daarvan is het hoger onderwijs. Maak dat zo goed als gratis, zodat “iedereen, en niet alleen kinderen van rijke ouders, de kans krijgt om te studeren”.
Dit heeft er toe geleid dat grote aantallen jonge lieden zijn gaan studeren, helemaal niet met de bedoeling om daar later in hun werk gebruik van te maken.
Het is een logische fijne tijd en later zien we wel. Veel studenten nemen er dan ook nog fijn een tweede studie bij. Zoals bij voorbeeld Sharon die eerst rechten studeerde aan de Rijksuniversiteit Groningen en daarna nog bestuurskunde aan de Universiteit Twente. Waarna ze onmiddellijk Tweede Kamerlid voor de PvdA werd. Iets productiefs voor de belastingbetaler die haar studie betaald heeft, heeft zij dus ook niet gedaan. In tegendeel, ze gaat politiek bedrijven en als dank het de beroofde belastingbetaler nog extra moeilijk maken.

Wat er gebeurt, is dat er belastinggeld wordt afgepikt van werkende mensen, en gegeven aan de studenten. Praktisch zonder enige verplichting.
Daar zitten de basisfouten: Op de eerste plaats om dat belastinggeld af te pikken en op de tweede plaats om het aan een ander te schenken.

Nu blijkt dat daar “kapitaalvernietiging” uit voort komt. Daar moet dan wat aan gedaan worden.
De oorzaak aanpakken? Dat doe je niet in de politiek. Je gaat dan “Kurieren am Syptom”! Je gaat dan die vrouwen verplichten om te werken of “boete” te betalen.
Dat past dan ook nog mooi in een ander socialistisch doel: er moeten evenveel vrouwen werken als mannen. Dit laatste zou een reden kunnen zijn waarom in het voorstel van Sharon alleen betrekking heeft op vrouwen. Het zou toch logisch zijn dat voor mannen de zelfde redenering geldt?

Een normale eerlijke manier om dit probleem op te lossen zou zijn te bedenken dat “voor niets gaat de zon op”; alles wat geconsumeerd wordt, moet eerst geproduceerd worden! Begin bij het begin, bij de oorzaak.
Omdat jonge mensen eerst moeten/willen studeren voordat ze kunnen produceren, kan dat, net als bij andere investeringen, worden opgelost door leningen. En daarvoor zijn er al allerlei fijne, gemakkelijke systemen bedacht.
————————————
Volledig interview:
www.vno-ncw.nl/web/show?id=…

36 REACTIES

 1. Dit is een alarmsignaal hoor. De volgende stap is dat iemand, als hij breinvlucht pleegt of met gelijk welk ander motief emigreert, hij zijn studies ook moet terugbetalen, en alle andere kosten die de staat (ongevraagd) voor je heeft gedaan.
  Dan zitten we helemaal in de DDR, wanneer emigreren niet meer mag.
  Opgepast!
  Veel mensen zullen dat `maar normaal` vinden, en erbij zeggen `is Europa dan niet groot genoeg?`

 2. Sharon "universeel-recht-op-sex" Dijksma is gewoon jaloers dat de mooie vrouwen meteen met een rijke man kunnen trouwen en niet hoeven te werken.

 3. Terugbetalen van je onderwijs zoals hierboven geopperd is een prima idee, maar dan wel eerst dat belastinggeld teruggeven. Maar je betaalt belasting dus heb je het recht om daar iets van terug te zien. Gezien de hoogte van de belasting kan daar best een opleiding vanaf. Daarbij: de meeste hoogopgeleide stelletjes zijn uiteindelijk netto betalers, dus waar zit de onrechtvaardigheid? Ik denk inderdaad dat Dijksma een voorschot op een ministerschap (ik neem aan geen onderwijs, want ze is nooit afgestudeerd en ik neem aan geen sociale zaken, want ze heeft nooit gewerkt…staatsecretaris voor vrouwenzaken?) aan het nemen is en op ouderwets rood regelbeleid aankoerst.

 4. De Nieuwe Berlijnse Muur, bedacht door de Neocommunisten van de PvdA. Huiver!

 5. Wat een onzin. Als de overheid van te voren had gesteld dat als je deelneemt aan het staatsonderwijs, je verplicht bent daarna te werken, dan pas had er wat in Sharon’s stelling gezeten. Maar aangezien dat nooit overeengekomen is, kan je het nu ook niet ineens gaan eisen.

  Maar ach, het komt met de regelmaat van de klok voor dat mensen binnen het democratisch systeem naar mate het spel vordert, de spelregels veranderen.

 6. Het houdt maar niet op die absolute PvdA-onzin, geen wonder dat ze afhankelijk zijn van allochtonen. Die slikken dat nog blijkbaar voor eigen gewin. Maar de meeste autochtonen met hersenen verlaten die partij meteen.

 7. Hoewel ik het eens ben met dit artikel, vind ik het argument dat Dijkstra zelf haar studie niet optimaal heeft gebruikt een drogreden (argumentum ad hominem, tu quoque).

  Verder vind ik het een buitengewoon enge gedachte dat het mij opgedwongen onderwijs door de staat later tegen me gebruikt kan worden.

  Als we al zo nodig openbaar onderwijs moeten hebben, laat het dan onderwijs zoals bij de klassieke filosofen zijn. Een leraar onderwijst zijn leerlingen met de kennis die hij méér dan hen pretendeert te hebben, een filosoof echter gaat sámen met zijn leerlingen aan de slag met behulp van de kennis die hij al heeft; echter, ook déze kennis stelt hij niet als feitelijk maar als onderhevig aan andermans en zijn eigen rede.
  Met dergelijk onderwijs heeft eenieder baat bij elkanders rede en kennis en kan men dus later niet beargumenteren dat onderwijs ook om een wederdienst aan de samenleving vraagt. Immers het onderwijs van de een draagt binnen dit systeem bij aan de kennis van de ander en de wederdienst vind dus al gedurende dit proces plaats.

  Om dit alles simpeler uit te leggen;
  Bij een lezing komt de informatie van één, niet in twijfel te trekken, bron. Bij een goede discussie komt de informatie van alle participanten en is de informatie wél in twijfel te trekken.

  Lodderzat

 8. Het blijft verbazen hoe die rooie regelneven halstarrig voor verkeerde oplossingen voor problemen blijven kiezen.

  De oplossing voor het "probleem" dat
  Dijksma signaleert,bestaat erin mensen
  zelf te laten betalen voor hun studie of die van hun kinderen (uiteraard-zoals tofuburger reeds aanstipte-gepaard gaande met forse belastingverlagingen).Dan hoeft Mevrouw Dijksma zich niet langer druk
  te maken over "kapitaalvernietiging van het geld van de samenleving"

  Overigens strooien mevrouw Dijksma en
  haar Partij van de Armoede-kameraden wel meer vlotjes geld van de samenleving uit waar de schatkist nadien niks beter van word…hele hordes tokkies en enge mannetjes met baarden ontvangen maandelijks van Mevr Dijksma en haar kornuiten een zak geld
  en de enige tegenprestatie die van hun
  verlangd wordt, is stemmen op de
  "Partij van de Armoede" wat ze ook massaal doen.

  Groetz,

  Cincinnatus.

 9. Jawel, een mierenhoop heeft mierenwerksters nodig.

  Realiseer ik me nu ineens.
  Met massale allochtonen stemmen, heeft de PVDA nu ineens reli’s in eigen kring en onge-emancipeerde vrouwen die niet eens *mogen* werken.
  Als dat niet tot verzwakking van zowel de PVDA als het islamisme leidt, dan eet ik mijn dasje op.
  Lichtpuntje?

  Huub

 10. [10]
  Lodderzat,
  Dit loopt geheel synchroon met de spreuk:
  "Wat de overheid bepaalt wordt door de burger betaalt."

  Het "publiekrecht" (staatsrecht, bestuursrecht, milieurecht, strafrecht, belastingrecht…) wordt immers EENZIJDIG vastgesteld.

  Ergo in een dialoog met de burger hebben de "wetgevertjes" altijd gelijk.
  Geen discussie mogelijk.

  Hoewel…
  Waarom zou in een "democratische rechtsstaat" het "Nemo plus"-beginsel alleen voor het privaatrecht maar NIET voor het publiekrecht gelden ?
  Is een "democratische rechtsstaat" dan eigenlijk wel een rechtsstaat ?
  Groet, Harry

 11. [11] Hetgeen heel deze zaak trouwens nog eens aantoont, is welk onbetrouwbaar "partner" de staat eigenlijk wel is.
  15 Jaar geleden studeerde je voor iets
  in de veronderstelling dat de opleiding "gratis" en "vrijblijvend" was, anno vandaag bedenkt een rooie regelnicht dat dat toch niet zo’n goede
  regeling is en voor je het weet, ben je aan het dokken.

  Of het nu gaat om onderwijs of pensioenen of zorgverzekering of varkens, steeds weer verandert de staat éénzijdig de regeltjes en de voorwaarden en zijn een heleboel lui eraan voor hun moeite.

  Groetz,

  Cincinnatus.

 12. [8] Nja…maar of je nu nobelprijswinnaar geneeskunde bent of een dronken tokkie in beide gevallen heb je 1 stem.

  Het maakt de boskabouter , Dijksma en Marijnissen niks uit dat ze grossieren in de stemmen van asocialen,uitvreters,
  dopeheads en andere tokkies…die stemmen zijn bij de kassa even veel waard als hardwerkende, sparende arbeidenden.

  PvdA : Partij voor de asocialen

  Groetz,

  Cincinnatus

 13. goed stuk.

  overigens, die dijkstra hè, dat is een héle erge hoor, vergis je daar niet in.

  dat is een zeer eng personage. hoe ik dat weet? simpel, dat zie ik gewoon aan iemand. daar heb ik gewoon een neus voor. en in het geval van deze afgunstige slaat de meter ver in het rood.

 14. Ik heb het al een eerder gesignaleerd:

  http://www.vrijspreker.nl/b

  maar als je iets aanneemt van de staat dan gaat die daar later volkomen eenzijdig en willekeurig voorwaarden aan verbinden

  Eerst maakt de staat het voor veel mensen onmogelijk om zelf hun onderwijs te betalen door een hoge belasting en collectieve lasten druk en dan wordt het onderwijs zo gebureaucratiseerd dat het onbetaalbaar wordt.

  Als dan de burgers volkomen naïef gebruik gaan maken van studie geld dat de overheid aanbied blijkt dat de dwangstaat nu jou voorwaarden gaat stellen die nooit genoemd zijn en waar je ook nooit mee in gestemd hebt.

  Ik hoop dat er nog heel veel van deze maatregelen komen. Hopelijk beseffen mensen dan hoe gevaarlijk het is om je afhankelijk van de dwangstaat op te stellen.

 15. Nee een deze discussie is weer tekenend wat betreft de discriminatie van de rol van de traditionele vrouw voorzover je deze rol zo kan omschrijven.

  Een vrouw die na haar opleiding een niet verdienende rol in de maatschappij vervuld, waaronder begreppen de traditionele rol van huis vrouw is dat een economisch aderlating?

  Te gek voor woorden. Er bestaat geen academische opleiding voor deze "traditionele rol" Maar de gedachte dat er sprake is van een verspilling is te gek voor woorden, en een voorbeeld van discriminatie van de vrouw.

  Veel vrouwen verzamellen een aantal opleidingen en qualificaties en gebruiken dit in hun verdere rol in deze maatschappij. Is een afgestudeerde Socioloog die verder als ondernemer zijn brood verdient een verspilling voor deze maatscappij? Is een Econoom die zich bezich gaat houden met maatschappelijk werk een verspilling?

  Waar hebben we het over! Directe discriminatie van de vrouw! Sharon Dijksma weet niet waar zij het over heeft

 16. Ik wil dat de thuiszittende vrouw die mijn kinderen opvoedt academica is.
  Haar studie was geen verspilling, doch een investering in de volgende generatie.

 17. Inderdaad, los van alle principiële en praktische bezwaren is het ook nog eens gewoon onzin dat hoog opgeleide vrouwen hun opleiding zouden verspillen als ze thuis kinderen gaan opvoeden.

  Alsof het hebben van een intelligentie, hoogopgeleide moeder, niet een ontzettend groot voordeel is voor kinderen. En alsof al die moeders hun kennis niet gebruiken in buurtverenigingen, sportclubs, ouderraden, of wat voor vrijwilligersorganisatie dan ook waarin ouders zoal betrokken zijn.

 18. [20] Of zoals je in prive-kring altijd poetisch voorstelt: "Ik beschouw haar als dure mest die mijn zaad ten goede komt".

  (Sorry M., ik moest dit onthullen als vergelding voor het openbaar maken van mijn visie op de invasie in Irak gisteravond – in elk geval verdien jij je brood niet met je "mest" en ook hier was het in het belang van het libertarisme dat deze visie wereldkundig gemaakt werd). 😉

 19. Er lopen in Nederland kennelijk heel wat werkeloze, intellectuele, hoogopgeleide, over het paard getilde, academici m/v met hun ziel onder hun arm rond.
  Waren ze ook werkeloos gebleven, als ze hun studie zelf hadden betaald ?

 20. "Een hoogopgeleide vrouw die ervoor kiest om thuis te blijven en om niet te werken: dat is kapitaalvernietiging."

  Nu zou je in de lijn van deze stelling nog wat verder door kunnen redeneren. De hoogopgeleide vrouw die WEL gaat werken en daardoor een KAPITAAL aan inkomen heeft maar die toch besluit een klein huisje te huren(!) en een piepklein oud autootje te kopen en verder al haar overige geld in een oude sok onder het matras bewaard doet ook aan (belasting)kapitaalvernietiging! Over het renteloze kapitaal in de oude sok mag dan ook wel een tariefje of 50% worden geheven…

 21. [16]
  Waarom ook niet ? Mogen we ff: Zoals je ook charismatische lieden als Wouter Boslam hebt, die men op hun blauwe ogen vertrouwt, zo heb je ook dames, waar je je zoon nooit aan zou willen uitleveren. Als ik al naar deze Mevrouw kijk, ben ik bang iets op te lopen.

 22. [4] Dat is precies wat ik ook dacht, toen ik het artikel las.
  Om de emigratie van (hoog)opgeleiden tegen te gaan, dient men de studie terug te betalen (tegen een door de overheid vastgestelt tarief, uiteraard)

 23. [25] Dan haddeb ze die studie in veel gevallen niet gedaan. 1)Waar wil je in Nederland, na belastingen, het geld vandaan halen. 2)Veel sociale studies waren niet ontwikkeld c.q. gevolgd. Het percentage bètha’s was hoger geweest. Dus minder studenten in totaal.

Comments are closed.