Uit een studie van het Belgische ING blijkt dat het Belgisch nationaal inkomen stijgt als gevolg van de immigratie. En dat geldt niet alleen voor België, maar voor de hele EU.

Het nationaal inkomen van de hele Europese Unie zal volgens ING door de immigratie stijgen met 12,18 miljard euro, waarvan 9,4 miljard euro in de euro-zone.

Het is natuurlijk niet een redding voor alles, maar alle bijdragen aan de verhoging van onze (mijn) welvaart zie ik toch graag plaats vinden.

20 REACTIES

 1. Nu ken ik dat rapport niet, maar ik krijg toch wel het gevoel dat we weer worden belazerd.
  Het Belgisch nationaal inkomen stijgt dan wel bij immigratie, maat ook het aantal inwoners van België.
  En hoe zit het dan met het nationaal inkomen gedeeld door het aantal Belgen?

  Nuttige naslagwerken op dit gebied zijn "Binnen zonder kloppen" van Pieter LAkeman en de studie uit 2004 van het SCP.

 2. Sluit mij aan bij voorgaande sprekers. De kreet ‘immigratie is goed voor onze economie / multicultureel is een verrijking’ lijkt mij een tamelijk ongefundeerde slogan uit de politiek-correcte sprookjesfabriek.
  Want wat heb je aan immigranten die:
  de taal niet of amper spreken, hun vrouwen thuishouden, hun kinderen niet opvoeden, er een middeleeuws wereldbeeld op nahouden?

 3. [3]
  Het is een misverstand om te denken dat alle migranten "middeleeuwse analfabeten" zijn. Een ander stelsel van sociale verzekeringen zou dat slag immigranten al afschrikken in plaats van stimuleren.

  Het is bekend dat "gesloten" landen op lange terwmijn achterop raken vergeleken bij "open" landen. De Verenigde Staten zijn een economische grootmacht geworden in de tijd dat iedere sloeber daar welkom was (en niet werd gepamperd, maar wel de vrijheid had om naar geluk te streven)

  Wat mij betreft is dus ieder die zijn eigen broek kan ophouden van harte welkom om zijn bijdrage te leveren en zijn geluk hier te zoeken.

 4. [1] [2] [3] [4] [5] We zijn het allemaal eens dat het socialistische verzorgingsstelsel fout is en de hele zaak scheef trekt.
  Je moet inderdaad alle factoren bekijken.Daarom nuttig de link van Cincinnatus naar laams Belang.
  Zonder dit zou het zeker positief werken. Zie reactie KL!
  Zelfs de NL overheid die 22.000 mensen deporteert, zoekt meer nieuwe immigranten!

 5. Immigratie is alleen voordelig bij flinke economische groei!

  Nederland zat in de jaren 90 in een uitzonderlijk gunstige macro economische en geogratafische positie: De EU was er nog niet, de VS hadden zojuist het communisme verslagen. NL is een van de grootste hielenlikkers van de VS. Kortom Nederland had een van de grootste economische groei van europa, NL werd zo gigantisch rijk dat Kok met z’n socialisten aan de macht kwamen en al die multicultie-sprookjes tot uitvoering brachten.

  Maar goed die economische situatie die NL in de jaren 90 had, komt voorlopig niet terug. En dan is immigratie zeker ongunstig! Stop dus de immigratie in Nederlandse EU staat. Laat een gedeelte van die migranten maar naar Oost-Europa gaan, daar heerst nu een behoorlijke economische groei!

 6. Mijn standpunt over immigratie is voldoende bekend. Deze dient geheel vrij te zijn onder afschaffing van het stelsel van dwangvoorzieningen en verwijdering van criminele elementen.

 7. [8]

  mee eens, maar zolang dat dus niet het geval is, is de immigratie (in z’n totaliteit) die wij tot nog toe ontvangen hebben, en nog zullen ontvangen zeer nadelig voor ons land, en beslist niet alleen wat de financien betreft.

 8. [8] [10] Jullie hebben gelijk. Echter, die hel discussie is zuiver academisch.
  Iedere Nederlander zal in de huidige situatie dik moeten betalen voor elke immigrant. Daarom is het ook overbevolkt. Qua draagkracht (x mensen per km2) en qua economische noodzaak (veel mensen kunstmatig voorzien van inkomen). Waar geen kracht en noodzaak is moet aanwezigheid worden gesusidieerd. Zo eenvoudig is het.

 9. Ik weet niet welke immigratie ze bedoelen, maar dankzij de verzorgingstaat is de kosten-batenanalyse de andere kant opgeslagen de laatste 30 jaar. Van wanneer tot wanneer zijn deze cijfers berekend en wat zijn de precieze kosten van de verzorgingstaat als die worden afgetrokken van de baten. Bovendien zijn de kosten van politie, justitie, en andere misdaad- en beveiligingskosten hierin meegenomen? Als je zo’n onderzoek doet dat moet je alles meenemen, maar zoals gebruikelijk wordt hier alleen selectief naar gekeken. Dat weet ik zelf heel goed als voormalig marktonderzoeker.

 10. [11] [12]
  zeer zeker, dat is ook precies wat ik bedoel.

  de totale kosten;

  uitkeringen, huursubsidies, kinderbijslag, detentiekosten, medische zorg, onderwijs, allerlei andere onzinnige contraproduktieve subsidies, enz, enz, overstijgen de opbrengsten (zo die er uberhaupt al zijn) ver.

 11. [13]

  de enigen die er wel bij varen zijn al die hulpverleners, welzijnswerkers, ambtenaren die zich met deze problemen beroepsmatig bezighouden.

  problemen overigens, die maar blijven lijken te groeien.

  het gaat in dit land echt alleen nog maar om immigranten en de problemen die hun aanwezegheid veroorzaken.

  ik noem;

  onderwijs, armoede (men komt kennelijk hierheen om vervolgens arm en zielig te zitten zijn. heb je het ooit zo zout gegeten?), radicalisering, giga-criminaliteit, enz, enz.

  tegen degene die dit rapport naar buiten heeft gebracht zeg ik:

  "from what planet are you"?

 12. [14] Het is al jaren zo dat elk voorstel en elke beslissing langs de lat van het integratie- en asielbeleid wordt gelegd.
  Trouwens bij de groep die voordeel bij de zaak hebben, ben je er één vergeten: de immigranten.

 13. [15] Precies, want uit het RIVM rapport dat Aad hierboven aan haalt, blijkt bijvoorbeeld dat immigranten naar NL bij wie arbeid en studie de belangrijkste reden waren, in een EU-land zijn geboren of uit China, de Verenigde Staten of Polen komen. Deze categorie is goed voor slechts een kwart van alle immigranten naar NL in 2004.
  De overigen kwamen wegens gezinsvorming, gezinshereniging, asiel of als mee-immigrerend gezinslid. Je kan je afvragen wat dat voor ecomomische impuls oplevert. Zie mijn stukje daarover: http://www.vrijspreker.nl/b

  "Het economisch voordeel is eigenlijk zeer klein." staat ook in hetzelfde ING rapport. Je vraagt je dan inderdaad af wie er het meeste baat heeft bij het uitlichten van die voor immigranten zeker positieve opmerking.

 14. [16] Naar mijn mening, Vincent, heeft de regerende kliek er de meeste baat bij die opmerking te plaatsen. Het mes snijdt voor hen aan diverse kanten.
  We beginnen: minder negatieve gevoelens ten opzichte van immigratie bij de burgers die de kosten moeten opbrengen; de groei van (uiteindelijke) kiezers die afhankelijk zijn van allerlei financiële rechten en daarom ook op de heersende kliek zullen stemmen; omdat de betalende burger steeds meer moet betalen, zullen er steeds meer burgers zonder voldoende financiële reserves zijn. Dit zijn mensen die men gemakkelijker in bedwang kan houden.

  Protesten van nadenkende en assertieve burgers zullen, zoals altijd, weggemoffeld kunnen worden onder de manipulatieve en demagogische deken die over Nederland ligt. Ook deze is, onder meer, betaald door u.
  Uit naam van de heersende politieke kliek, hun dank hiervoor.

 15. [17]
  Precies peterk,
  De socialisten/collectivisten hebben belang bij die chaos en hebben het VAN MEET AF AAN als strategisch wapen in de klassenstrijd tegen het kapitalisme ingezet.
  In Nederland hebben ze het poldermodel misbruikt: ze hebben het opgerekt en de dijken doorgestoken. En ze hebben de confessionelen en nepliberalen in de inmiddels ondergelopen poldervalstrik meegezogen.
  Het Westen is zijn geestelijk culturele waarden kwijtgeraakt.
  Groet, Harry

 16. ING heeft zich hier duidelijk gebaseerd op een te eenvoudig model.

  Zonder verzorgingsstaat klopt hun conclusie uiteraard: Iedere immigrant is dan weer extra arbeid en extra afzet.

 17. [16] Mee eens, selectief onderzoek is waardeloos. Bij elk onderzoek moet je een totaalplaatje hebben van alle kosten en baten. Daaruit blijkt dat de laatste 30 jaar negatief zijn uitgevallen m.b.t. immigratie, vooral uit landen met een middeleeuwse mentaliteit. Wat de toegevoegde waarde hiervan is is mij een raadsel. Misschien als stemvee voor extreem-collectivistische partijen.

Comments are closed.