Wat zijn wij er mee opgeschoten?

Vandaag is het drie jaar geleden dat de Amerikaanse invasie in Irak begon.

Zijn we er beter van geworden of is de toestand in Nederland en de wereld er alleen maar slechter op geworden?

De dagelijkse berichten van weer aanslagen en weer zoveel doden zijn ondertussen routine geworden en raken ons nauwelijks meer.
De ex-premier van Irak, Ayad Allawi, zegt dat het land nu in een burgeroorlog is gewikkeld. George Bush en zijn vriendjes ontkennen dat. Volgens hen worden er ondanks de 50 à 60 doden per dag toch enorme vorderingen gemaakt en zal de “democratie” van Irak een vreedzaam land maken.

Het is moeilijk om die vorderingen te zien. Ja, zelfs moeilijk om te geloven dat ze er zijn. Die hele oorlog is immers al op de leugen van de massavernietigingswapens gebaseerd. Plus daarna nog het verhaal dat Sadam Hussein iets te maken had met de aanslagen op het Wereldhandelscentrum. Moeten we dan nu die “vorderingen” geloven?

En gaat er nu in Iran hetzelfde gebeuren? Voor zover we de berichten uit de media kunnen volgen, lijken de ontwikkelingen daar wel heel sterk op de geschiedenis met Irak! Eerst spanningen opbouwen, daarna Verenigde Naties en Veiligheidsraad. Zover is het nu al met Iran. Ze hebben er zelfs iemand als Sadam! Die heet hier Ahmedinejad!

Terwijl we dit schrijven komen dan ook gedachten over Afghanistan, Uruzgan, bovendrijven. Ook daar wordt dagelijks gevochten. En nu gaat Nederland zijn rol daar nog vergroten. En ook daar komen allerlei verhalen vandaan die twijfels opwekken.
Zoals dat er toch door Nederlandse troepen gemaakte gevangenen aan de Amerikanen zijn overgeleverd. Het gaat er dan niet om of dat wel of niet “erg” is, het gaat er om dat vóór de NL uitzending poeha gemaakt is dat dit “niet” zou gebeuren. Beloftes!

En in Nederland zelf? Daar is de politiestaat alleen maar sterker geworden en de persoonlijke vrijheid verder in het gedrang gekomen. Terwijl de politici hevig verder ritselen om die vrijheid nog meer te beperken door Nederland en België nog vaster in de EU te stoppen.

Het lijkt soms vechten tegen de bierkaai, maar toch zullen we de strijd voor een betere samenleving, voor de soevereiniteit van ieder individuele persoon nooit opgeven.
De Vrijspreker krijgt steeds meer bezoekers. Dat loopt uitstekend. Maar om inderdaad een meer morele wereld, of land, te bereiken, moet nog veel meer gebeuren.
En daar kan iedereen zijn steentje aan bijdragen.

42 REACTIES

 1. Dadelijk wordt het zo erg dat je artikels zoals deze niet meer mag schrijven omdat het dan strafbaar is. Er wordt ons een door hun gecreëerde denkbeeld opgelegd. Hun waarheid zal onze waarheid worden. Daar doen ze alles aan m.b.v. de gesensureerde media en bepaalde stoffen in levensmiddelen waardoor we gemakkelijk te beïnvloeden zijn.

 2. Ik vraag me af hoe ver de situatie in Iran al geescaleerd zou zijn -ik bedoel dan niet verbaal maar ECHT- als ze niet een VS troepenmacht van vele tienduizenden naast de deur zouden hebben gehad?

 3. Ik denk alleen dat in het geval Iran Bush wel eens gelijk zou kunnen hebben Iran heeft op zijn minst de schijn tegen.

 4. Irak was een grote flater dat is nu wel duidelijk. Ongelooflijk eigenlijk dat ze dat niet correct hebben ingeschat.De vraag waar ik nog steeds mee zit is waarom ze er ooit aan begonnen zijn? Weapons of mass blablabla? neen dus, Idealisme?ik geloof er niets van, Olie? Die hadden ze toen toch ook al via het fameuze olie voor voedsel programma?, Expansie-drang al dan iet verbonden met (vriendjes economie)? Dat zou maar pas erg zijn.
  Het is duidelijk dat ze de kracht,invloed en de wijdverspreidheid van het islamisme erg onderschat hebben.
  En nu iran??? Iran dat in tegenstelling tot irak wel een echt gevaar vormt mede vanwege het extreme islamisme welke daar heerst. Ik vindt het een onaangename gedachte om te weten dat dit regime zou kunnen beschikkken over het nuclaire wapen.
  Weet jij hoe erg Ahmedinejad gelooft in het hierna-maals verhaal met al die maagden en geneugden? IK HOOP niet te veel

  frederc

 5. [4] "Irak was een grote flater dat is nu wel duidelijk. Ongelooflijk eigenlijk dat ze dat niet correct hebben ingeschat.De vraag waar ik nog steeds mee zit is waarom ze er ooit aan begonnen zijn?"

  Mijn vermoeden: een excuus om een troepenmacht in de regio te hebben.
  Strategisch vlak naast Iran en Saudi-Arabie (waar het regime wel pro-VS is, maar de bevolking niet).
  Maar voor de bevolking haar eigen regime omverwerpt (en de oliekraan dischtdraait om het Westen te tergen), zal ze zich wel 2 keer bedenken.
  Ook Ahmoudinejad zal de aanwezigheid van ruim 100.000 Amerikaanse soldaten in zijn buurland niet ontgaan zijn.

  Ik denk kortom dat Bush het heel slim gespeeld heeft.
  Natuurlijk kon hij dat niet luidop zeggen en dus moest een excuus gezocht worden om de inval te rechtvaardigen. WOMD was wat stuntelig gekozen en dus werd dat leugentje doorprikt en staat Bush te kijk, maar ondertussen ben ik wel blij dat er van zijn troepen een afschrikeffect uitgaat op zowel Iran als de Saudische bevolking.

  Ik vraag me nl. af hoe de wereld er vandaag had uitgezien als er geen Amerikaanse troepen naast Iran en Saudi-Arabie gelegerd waren.

 6. Kijk eens op een kaart:
  http://www.blackfive.net/ph
  Iran zit door uiterst slimme Amerikaanse strategie in de tang: aan de ene kant de Amerikanen in Irak en aan de andere kant Amerikanen in Afghanistan. Het ging altijd al om Iran, maar slim als ze waren hebben de Amerikanen hun echte doel verzwegen: dat werkt altijd beter.
  Het enige alternatief voor diegene die het principe van niet-gewelds-initiatie wil volgen is zich tot de tanden wapenen in een gigantische wapenwedloop met deze landen.

 7. Ik ben blij dat Bush Irak bevrijd heeft van de massamoordenaar Hussein. Nu Iran en Saudi Arabie graag.

 8. reactie voor james wie weet misschien ben jij aan het buurt man ,echt raar dat je zo denkt man je lijk wel bloed drinker man!! ga s goed na denken voordat je iets zegt man blablabla ga s met bush s bush tweede vrouw worden als je zo met hem eens bent dan kan je met hem overal gaan bezoeken dat is toch normaal in NL man en man samen haha AGGG MAN!!!

 9. [7] Rustig even het tellertje bijhouden. Nog even en er zijn meer slachtoffers gevallen NA Sadam dan er voor. De reden van de oorlog? Naar mijn idee min of meer een ‘masterplan’ om de wereldeconomie terug te werpen naar pm 1945, zodat verworven posities gecontinueerd kunnen worden. In de breedste zin des woords!

 10. Iran aanvallen heeft wat nadelen. Ik ken iemand die bij de OPCW werkt en volgens hem heeft Iran waarschijnlijk veel voorraden van chemische wapens. Ze hebben ook de rakketen om ze af te schieten op Israël. Iran heeft meer inwoner dan Irak en het is nog al groot. Een oorlog zou erg goed zijn voor het Amerikaanse begroting tekort!

 11. [3] De schijn tegen is nogal zachtzinnig uit gedrukt. Als men elektriciteit wil dan kan men dit via een veel goedkopere weg krijgen. http://www.state.gov/t/us/2… Als ik de Imam was dan zou ik de bom maken. Je hoeft geen oorlog meer te vrezen als je hem eenmaal hebt.

 12. [7] In 2004 werden er officieel 159 mensen geëxecuteerd in Iran. Het lijkt me niet zo verstandig om hiervoor een oorlog aan te gaan.

 13. [2] Vermoedelijk zat er dan een gematigde president en was de erosie van de Islamitische revolutie gewoon verder gegaan.

  Echter dankzij bloedzwijn GW Bush hebben de Islamisten in Teheran een flinke boost gekregen.

  Groetz,

  Cincinnatus.

 14. [7] En natuurlijk dat iemand de USA
  bevrijdde van GW Bush….

  Groetz,

  Cincinnatus.

 15. De oorlog in Irak heeft tot gevolg dat er dagelijks enorme bedragen worden gespendeerd in dit land en in de omliggende landen die betrokken zijn bij de wederopbouw. Al dit geld werkt mee aan het instandhouden van de huidige instabiliteit.

  Veel mensen en bedrijven hebben er helemaal geen belang meer bij om tot een snelle vrede te komen. In Irak vechten zeer veel westerse huurlingen, veel werken in de beveiliging en verdienen handen vol geld en hebben geen enkel belang bij een veilig en vredig Irak.

  De oorlog in Irak kost miljarden en dit betekent ook dat er miljarden in Irak worden uitgegeven, deze rijkdom van het westen speelt een belanrijke rol bij de huidige problemen om tot een oplossing te komen.

  Tot nu toe wordt deze factor niet of nouwelijks benoemd, omdat het niet goed uitkomt, immers we worden er rijk van.

 16. [14]
  Of ons van onze politici. Dus? Sorry, Cincinnatus, maar Bush, wat we verder ook van hem mogen vinden, onderdrukt zijn eigen bevolking niet door middel van marteling, moord, chemische wapens, etc.

  [12]
  Het feit dat die religieuze fanaten bijna kernwapens hebben, lijkt me een aardige reden wat Iran betreft.

  [8]
  In de verste verte niet. En het lijkt mij ook een aardig idee om het aantal doden veroorzaakt door de o zo dappere moslim (zelfmoord)aanslagen eens los op te tellen.

  [7]
  Polly wants cracker?

 17. Heh, mijn nummering was door de war. Mijn één na laatste recatie was voor Sander en mijn laatste voor SOS voor soma-s in NL.

 18. [16] ‘In de verste verte niet. En het lijkt mij ook een aardig idee om het aantal doden veroorzaakt door de o zo dappere moslim (zelfmoord)aanslagen eens los op te tellen.’ : Toch, rustig afwachten. De ‘dappere’ Iraakse(!) zelfmoordmoslims kun je er overigens gewoon bij optellen. Die zijn immers ook een (neven)product van de US inval.

  Daarbij is het verhaal ten lange na niet ten einde. Op dit moment vallen er 60 doden dagelijks door aanslagen, dat kunnen er in ‘no time’ ook 600 worden. Indien de VS besluit ook Iran te bombarderen dan is geen enkel vervolgscenario ondenkbaar voor Irak. Groeperingen moslims kunnen eenvoudig over ‘s-landsgrenzen heen in een bloedige (burger)oorlog belanden. En dan wil ik het er nog geeneens over hebben dat de VS Sadam ‘zelf’ op die plek hadden gepositioneerd! (Zoals overigens nog een enkele andere moslimterrorist ook)

  Sadam was een verderfelijke en monsterlijke barbaar. Mij lijkt dat met heel wat minder bombastiteit de man wel een kogel door de kop was te jagen.

 19. [12] Dat is ook Bush’ bekommernis niet.
  Iran, Saudi Arabie en Irak beschikken evenwel over WOMD: weapons of mass depression. Met controle over de olie kunnen ze de wereld nl. in een depressie doesn storten, erger dan die van de jaren ’30.
  Hierdoor zou de werkloosheid tot boven de 30% kunnen oplopen en de armmoede leiden tot sociale spanningen. Kortom het perfecte klimaat waarin een "sterke man" genre Hitler naar voren kan treden en zijn volk achter zich kan scharen om de omliggende landen binnen te vallen en uit te buiten om daarmee de eigen problemen op te lossen.

  Door zijn optreden heeft Bush ons vermoedelijk een hoop ellende bespaart.

  Overigens, voor de goede orde: het hoeft niet per se om de Duitsers te gaan. Het zouden deze keer bv. (opnieuw) de Fransen kunnen zijn die de rest van Europa zouden onder de voet lopen.

  Ik ben dus blij dat Bush en zijn olie-kliek inziet hoe belangrijk olie eigenlijk wel is en het nodige doet om te vermijden dat 1 enkele potentaat in het midden oosten de markt zou gijzelen en daarmee de wereld in de ellende zou storten.

 20. [20] Waarom stortte de markt toen niet in toen de VS ging aanvallen? [16] Sinds de revolutie is Iran minder radicaal geworden. Er kunnen verschillende soorten dreigingen uit gaan vanuit kernwapens. Welke acht u rechtvaardig en waarschijnlijk om een oorlog aan te gaan?

 21. [22] Dan zou ik mij eerder zorgen maken om Pakistan. Zij hebben al een nucleair wapen en het land is onstabiel Iran is conservatiever maar stabieler.

  Elk rationaeel mens weet dat een nucleaire aanval word vergeld dus het nucleaire wapen gebruiken is niet zo goed voor je eigen gezondheid en vooral populariteit. Ahmadi gebruikt irrationele rationaliteit om zijn doeleinden te berijken. Hij gebruikt een mengelmoes van harde en zachte taal. Als je het conflict in een prisoner’s dilamma zet kan je de grootste pay-off krijgen door enerzijds te dreigen en gewoon door te gaan met je activiten en anderszijds soms goede wil te tonen om te zorgen dat je niet de minimale pay-off krijgt. Ahmadi maakt het conflict tot een stijd om nationale trots. Hij spreekt over een “onvervreemdbaar recht” waar ze aanspraak op maken. De discussie bij de IAEA gaat over de eisen voor dat onvervreemdbare recht maar deze ontwijkt hij gewoon. Door nationale trots te krijgen krijgt hij zowel steeun van de religieuzen en de liberalen.

 22. [21] Waarom zou die instorten? Voor de aanval werd er al Iraakse olie verkocht onder het voedsel voor olie programma dus de inval zou heus niet voor een plotseling overaanbod zorgen.
  En omdat (weliswaar met een lulverhaal over massavernietigingswapens) het leek alsof het om Irak ging, leek de aanval dus z.g.a. geen effect te hebben op het olieaanbod.
  En op korte termijn heeft die dat ook niet.

  De aktie van de VS is er m.i. slechts op gericht een machtsbasis in de regio te hebben om toekomstige problemen met Saoudi-Arabie en Iran in de kiem te kunnen smoren.
  Het was dus slechts gericht op lange termijn en dit zo goed gemaskeerd dat niemand hierop focuste.
  Want laten we wel wezen: de valse propaganda (over massavernietigingswapens) werd doorprikt maar dat het om Saudi-Arabie en Iran te doen was, had niemand in de gaten (en heeft m.i. nog steeds z.g.a. niemand in de gaten) en dus speelde dit geen rol op de oliemarkten.
  Iedereen vermoedde wel dat het Bush om olie te doen was, doch dacht daarbij slechts aan de Irakese olie. De Saoudische en Iranse zijn in heel het gebeuren nooit aangehaald (ook niet door zijn criticasters).

  Gezien de almaar stijgende vraag (vanuit China en India) en het peak oil scenario in de productie, zal het aanbod van olie de vraag sowieso al niet meer kunnen volgen en zullen prijzen de komende jaren sowieso al stijgen onder een min of meer vrije marktscenario.
  Maar juist wanneer er amper (of dadelijk geen) slack capacity meer is, kan 1 enkele speler als Irak, Iran of Saudi-Arabie een enorme impact op de markt hebben. Wanneer olie overvloedig is, maakt het allemaal niet zoveel uit, maar nu dus wel.

  Ik vrees dat we binnen afzienbare tijd $100 per vat zullen zien en dat zal onze economien (niet alleen de Amerikaanse, ook de Nederlandse bv.) niet echt goed doen. Maar als een Sadam of Achmedinejad juist in deze situatie van geen reservecapaciteit ook nog eens machtspelletjes gaat spelen, dan kan hij de prijs zo richting de $200 per vat sturen.
  Dat probeert m.i. Bush dus te voorkomen.

  Ik vind het jammer voor alle Irakese Burgerslachtoffers (en VS militairen) maar als je bedenkt wat ons allemaal aan ellende te wachten zou staan wanneer $200 per vat olie de wereld in een depressie stort die die van de jaren ’30 overtreft, dan ben ik al bij al dankbaar dat Bush gehandeld heeft zoals hij deed, ook al erken ik dat zijn optreden verre van libertarisch was.
  (Tenzij je olie als wapen beschouwt en je Bush’ actie als "preventieve zelfverdediging" uitlegt).

  Groeten,
  M

 23. [24] Prachtig, helder en realistisch verhaal!

  Kleine aanvulling Irak zou zijn olie in Euro’s hebben verkocht tot 2003. Waardoor de dollar als wereldmunt begon te wankelen. De euro/dollarkoers heeft op 1.37 gestaan geloof ik.

  Ps: Wat is jou visie op Afghanistan?

  Groet,
  Achilles

 24. [25] Hoi Achilles,

  Dank voor het compliment.
  Hoewel ik van dit scenario overtuigd ben (en het kennelijk ook helder kan overbrengen), gebiedt de eerlijkheid me toe te geven dat dit inzicht ontsproten is aan het brein van een goede vriend die hier ook af en toe wel eens post. Ere wie eer toekomt.

  Maar uitgerekend over dit onderwerp zwijgt hij doorgaans in alle talen want er is een conflict of interest: als belegger haalt hij juist enorme rendementen door goed na te denken en als eerste dingen in te zien. Omdat hij zich juist focust op grondstoffen (en dan vooral olie/gas en goud/zilver) is hij constant bezig met geopolitiek en internationale macro-economie. Maar -en dit is dus het conflict- die strategische inzichten waarvan hij enerzijds uit ideologie wil dat zoveel mogelijk mensen er kennis van nemen, geeft hij anderzijds niet graag prijs want hij leeft er immers van en wil graag steeds een stapje voorsprong behouden op de rest van de markt(*).

  Over Afghanistan wil ik dan ook niet meer kwijt dan wat reeds door Bud opgemerkt werd nl. dat het samen met Irak, Iran in de tang neemt …

  Sorry als dit een ietwat teleurstellend antwoord is, maar ik wil mijn goede vriend niet verder frustreren (dan ik met bovengaande posts waarschijnlijk al gedaan heb).

  Groeten,
  M

  (*) het grappige is wel dat hij soms wel publiekelijk zijn stockpicks onthult maar niet de redenering erachter. Dat is totaal het tegenovergestelde van allerlei promo’s voor beleggersbladen die juist met allerlei verhalen komen maar niet met de uiteindelijke aanbeveling. Daar moet je dan voor betalen. Wel bij hem is het omgekeerd: je krijgt dan te horen wat je best kan kopen, maar niet waarom.

 25. [26] "en dan vooral olie/gas".
  Nou zeg maar energie (en energietechnologie). Momenteel vooral uranium en in weerwil van mijn scepsis t.a.v. allerlei alternatives, ben ik erg positief over XSunX (ticker: XSNX.OB).
  Toelichting? Vergeet het maar 😉
  Wel een waarschuwing: zowel uranium plays als XSNX zijn behoorlijk volatiel/speculatief (d.w.z. meer dan oil stocks), waar tegenover staat dat ook het potentieel veel groter is (ronduit enorm zelfs).

  [25] Afghanistan?
  Kwam als een godsgeschenk.
  Een excuus om het binnente vallen was er. En dat had 3 voordelen:
  – propaganda: de wereld tonen wat er gebeurt als je tegen de VS bent
  – ligging naast zowel Iran als Pakistan (wat op zijn zachtst gezegd een halfslachtige partner is)
  – oefenen voor later

  En die voortvluchtige holbewoner?
  Als opgejaagd wild is die wegens logistieke problemen nu toch nauwelijks in staat zijn organisatie nog goed te leiden.
  Maar hem niet pakken (terwijl ik niet aan twijfel dat de CIA precies weet waar hij zich ophoudt) heeft als voordeel dat men een excuus heeft om in Afghanistan aanwezig te blijven. Conclusie: wel vleugellam maken, maar niet pakken dus want dan moet je je "basis" in Afghanistan (zo vlak naast Iran) weer opgeven.
  Overigens ligt Afghanistan ook naast het nogal twijfelachtige Pakistan. Dat dit moslimland een kernmacht is, bemoeilijkt de zaak natuurlijk nog.
  Een analyse ervan zou me te veel tijd kosten omdat de zaak veel complexer is dan Irak omwille van alle tegenstrijdigheden en je e.e.a. ook niet los kan zien van de relatie met India die op zich dan weer tot voor kort niet zo close was met de VS maar wel weer met bondgenoot VK. Dus het spijt me, maar ik kan daar nu niet verder op ingaan.
  Mocht jij hier evenwel nog ideeen over hebben, lees ik die graag.
  Wie weet kom ik wel tot nieuwe (winstgevende) inzichten 🙂

 26. [24] Als de VS Iraakse olie willen kan men ook gewoon de sancties opschorten en dan deal maken netzoals de Russen en de Fransen die maakten. Overigens is het nu niet zo goed met de olie productie gesteld. Hij schommelt normaal tussen 2 en 2,5 miljoen vaten per dag. Op sommige dagen produceerde men zelfs niks. Men verwachte de productie van hoogstens 9 miljoen vaten na de invasie. Wellicht als men Iran binnenvalt daalt de productie nog verder. Zelfs als er geen aanslagen komen heeft men nog steeds macht via de OPEC. Sommige Iraanse schrijvers (zie http://www.amazon.com/gp/pr… en http://www.amazon.com/gp/se… ) zijn ook niet zo blij dat hen land groot olie producent is omdat dit leid tot problemen zoals “the Dutch dissease.”

  Als men wist dat er geen WMD’s waren had men beter gewoon het hele verhaal moet rechtvaardigen met de doctrine v.d. humanitaire interventie en het terrorisme verhaal. Dan was men minder geloofwaardigheid verloren. Waarom zou je het niet zeggen als je vecht om olie? Geld voed mensen idealen niet.

  “Maar als een Sadam of Achmedinejad juist in deze situatie van geen reservecapaciteit ook nog eens machtspelletjes gaat spelen, dan kan hij de prijs zo richting de $200 per vat sturen.” Volgens mij is er nu ook geen reservecapaciteit meer. Lijkt me niet handig om er een te hebben want het kost geld. De VS kon gewoon zorgen dat Irak, Saoedie Arbie en Iran geen vriendjes worden. Zo kan men hen machtbreken wat aardig lukte. Saoedi Arabie was bang voor Irak. Gezammelijk was men weer bang voor het Iran. De OPEC moet ook uitkijken dat de prijs niet te hoog word. Dan gaat men namelijk op waterstof over (hiervoor hoeft men slecht een keer zoveel elektriciteitscentral te bouwen). Canada heeft zo’n 2000 miljard vaten (8 keer zoveel als Saoedie Arabie) in de grond die dan winstgevend worden.

  Over die depressie. China and andere landen kunnen hen munt kunstmatig laag houden om de export te vergroten. Is hier als een oplossing voor?

  Een intressant artiekel over olie: http://www.lrb.co.uk/v27/n0

 27. [28] "Als de VS Iraakse olie willen"
  Daar ging het dus niet om. Herlees mijn eerdere schrijfsels nog eens.

  "Waarom zou je het niet zeggen als je vecht om olie? Geld voed mensen idealen niet."

  Met je 2e zin ben ik het eens, maar zolang de publieke opinie "PC" is en deze economische logica niet wil inzien, lijkt het me niet opportuun te zeggen waar het om gaat. Sterker nog: het bewijs is geleverd doordat iedereen Bush juist verwijt te vechten voor olie (alsof dat geen goed doel is), al hebben ze niet in de gaten om welke olie het gaat (zie eerdere posts).

  "Volgens mij is er nu ook geen reservecapaciteit meer. Lijkt me niet handig om er een te hebben want het kost geld."
  Die is er inderdaad niet, maar was er vroeger wel degelijk. De vraag heeft het aanbod evenwel ingehaald.
  Of dat geld kost? Tja, daar is nu net een kartel als OPEC voor. Als ze gezamenlijk besluiten minder te produceren dan ze kunnen, wordt de olieprijs hoger en kunnen ze alzo ondanks lagere afzet toch hogere winsten maken, dan wanneer de markt overspoeld wordt met olie en de prijs instort.

  "De VS kon gewoon zorgen dat Irak, Saoedie Arbie en Iran geen vriendjes worden. Zo kan men hen machtbreken wat aardig lukte."
  Neen. Niet wanneer er op wereldschaal geen reserveapaciteit meer is. Zolang die er wel is, volstaat het dat bv. Saudi-Arabie wat meer oppomt om de uitval van bv. Iran te compenseren.
  Nu dit niet meer lukt, betekent het dat elke individuele speler in zijn eentje een impact op de markt heeft die niet door een ander gecompenseerd kan worden. M.a.w. in de huidige situatie kan Iran in zijn eentje de olieprijs opstuwen, zonder dat Saudi Arabie er wat tegen kan doen.

  "Dan gaat men namelijk op waterstof over (hiervoor hoeft men slecht een keer zoveel elektriciteitscentral te bouwen)"

  En hoelang denk je dat dit duurt? Eventjes zoveel centrales bouwen?
  Dan zijn we een jaarte of 10 verder.
  Bovendien kost dat enorm veel geld.
  Waar moet dat vandaan komen als het land in een depressie verkeert?
  Als de olieprijs geleidelijk aan oploopt en de ene na de andere nieuwe centrale wordt gebouwd, zal dit na lange tijd de fakkel steeds meer beginnen overnemen en soelaas bieden, maar als de olieprijs in een klap op $200 staat, heb je toch een probleem.

  "Canada heeft zo’n 2000 miljard vaten (8 keer zoveel als Saoedie Arabie) in de grond die dan winstgevend worden"

  Juist (al kloppen de precieze getallen niet helemaal). Dat is me bekend. Michielsen heeft hier ook meer dan eens Suncor als belegging naar voren geschoven als ik me niet vergis.

  Het probleem is evenwel verglijkbaar met dat van je te bouwen centrales. Omdat er in het verleden bij lagere olieprijzen geen interesse in de ontginning van Canadese tarsands bestond, heeft bijna niemand in ontginningscapaciteit geinvesteerd. Suncor is een notoire uitzondering en nog enkele kleinere spelers. Nu pas begint e.e.a. op gang te komen. Maar het zal nog minstens 10 jaar duren eer de dagelijkse productie zo hoog zal zijn als die van de Saoudi’s. Dat de olievoorraad ginder erg groot is, is dus leuk, maar slchts het begin van het verhaal. Als de olie er wel is maar niet in voldoende hoeveelheid zijn weg naar de markt vindt, heeft dit dus (vooralsnog) amper invloed op het aanbod en daarmee op de prijs. Dat zal in 2020 wel anders zijn, maar NU bieden de Canadese oil sands helaas geen soelaas.

  Zo ik moet echt ophouden want anders gaat het veel te veel tijd kosten (en gaat er iemand erg boos op mij zijn).
  Voor een goede link over hoe erg het met de peak-oil gesteld is en hoe realistisch de alternatieven zijn, zie:
  http://www.lifeaftertheoilc

  Als laatste nog je opmerking over China (en dan hou ik er echt mee op).

  "China and andere landen kunnen hen munt kunstmatig laag houden om de export te vergroten."
  Ten eerste doen ze dat nu reeds en leidt dit al tot spanningen met de VS en in mindere mate met de EU. Nog verder verlagen lijkt me niet reeel of er komt een (handels)oorlog van.
  Ten tweede betekent dit dat -in yuan- de ingevoerde olie -die in het crisisscenario waar we het over hebben dus al op $200 stond- nog extra duur wordt omdat de Chinezen hun munt verder zouden hebben verlaagd. Lijkt me dus weinig opportuun.
  Ten derde als de VS en EU in een echt zware depressie zitten (genre jaren ’30) en mensen alleen nog maar op overleven gefocust zijn en alleen nog maar voedsel kopen (en zelfs geen nieuwe kleren, de oude moeten dan maar wat langer mee) dan maakt het de westerse consument niet uit of de uit China afkomstige Teddyberen, T-shirts, TV’s enz. nog eens 10% of zelfs 50% goedkoper zijn. Hij koopt ze sowieso niet meer.

 28. Helaas ben ik geen belegger, maar ik zou beleggen in bedrijven die in de brandstofceltechnologie zitten. Ik verwacht binnen 4 jaar dat de eerste brandstofcelauto’s rondrijden, deze wagens zijn 4 keer zo efficient met hun energie dan de huidige verbrandingsmotoren. Waarschijnljk wordt er nog wel gewoon (m)ethaangas of andere koolwaterstoffen getankt bij de huidige tankstations. Boven dien kan ethanol door middels van planten (biofuels) geproduceert worden

Comments are closed.