Vandaag, 17 maart, wordt de sterfdag van de beschermheilige van Ierland, St.Patrick, gevierd. In Ierland is dat zelfs een feest dat duurt van 15-19 maart, waar behalve van parades, vuurwerk, e.d. er veel te genieten valt van allerlei groengekleurde gerechten, èn….. groen bier! Groen is de kleur van de dag en staat voor het begin van de lente.

Maar wàt wordt er eigenlijk gevierd? Ik heb even wat rond geGoogled.

St.Patrick werd als Maewyn in ca. AD 385 geboren in Wales. Hij was een heiden, die zich pas tot God keerde toen hij 6 jaar als slaaf gevangen zat. Na zijn ontsnapping daaraan zag hij het Christendom helemaal zitten en studeerde hij een aantal jaren in een klooster. Daar kwam hij tot de ontdekking dat hij weer naar Ierland wilde om de heidenen tot het Christendom te bekeren. Hij moest even wachten tot bisschop (St.)Palladius daar vertrok, maar toen kon hij dan als Patrick, zoals hij zich inmiddels liet noemen, de tweede bisschop van Ierland worden, alwaar hij zeer veel succes had met het winnen van zieltjes. Dit stond de Keltische Druïden natuurlijk helemaal niet aan. Hij werd dan ook verschillende keren gevangen genomen, maar zag steeds kans te ontsnappen. (St.)Patrick trok zo’n 30 jaar door Ierland en stichtte veel kloosters en ook scholen. Hij stierf in AD 461.

Een aardig verhaaltje, maar ook niet meer dan dat, is dat St.Patrick de slangen uit Ierland verjaagde. Nu zijn er nooit slangen in Ierland geweest, maar waarschijnlijk is dit symbolisch bedoeld voor het tot een einde brengen van heidense praktijken. (Die arme slangen hebben het ook altijd gedaan!)
Een ander verhaal, wat geloofwaardiger is, is het symbool van de “shamrock” (kleine klaver). St.Patrick zou het 3-bladige klavertje gebruikt hebben om de mensen de Heilige Drie-Eenheid te verklaren: de Vader, de Zoon en de Heilige Geest – als de 3 bladdeeltjes, die toch samen één blad vormen.

St.Patrick’s Day werd in eerste instantie gevierd als de dag voor de spirituele vernieuwing. Deze feestdag stamt bovendien niet uit Ierland, maar werd in 1737 voor het eerst in Boston, V.S. gevierd. Van oorsprong rooms-katholiek, is deze dag uitgegroeid tot een algemene feestdag. Feitelijk net als de Christelijke feestdagen Kerstmis, Pasen, Pinksteren, e.d.

Volgens de Wikipedia is het een traditie dat op deze dag de Ierse premier en de president van de V.S. met elkaar overleg plegen over de voortgang van het vredesproces in Ierland en breder over de gevolgen van gebeurtenissen in de wereld.
Waarom uitgerekend op deze dag, vraag ik me af. Misschien omdat ze dan gezellig met een Shamrock Hat op het hoofd en een glas groen bier in de hand de volgende Ierse toast kunnen uitbrengen?: “Here’s to absent friends and here’s twice to absent enemies!”

In ieder geval: May the luck of the Irish be yours today!

Bijdrage van: Sarah

5 REACTIES

  1. Ach het staat eenieder vrij natuurlijk maar ik vind al dat groene gedoe al net zo irritant en stompzinnig als al dat oranje gedoe op koninginnedag.

    Verder heb ik het niet zo op met persoonsverheerlijking (al zou ik het niet erg vinden daar het onderwerp van te zijn), dus mijn afkeer van St.Patrick’s day is al zo hoog als die van Bea-dag.

    Dat ze dat in Ierland vieren tot daar aan toe, maar dat niet-Ieren ook al zo vol zijn van deze Welshman dat ze zijn dag vieren, stoot mij elk jaar weer tegen de borst.

    Maar ja, als cartoons moeten kunnen, dat moet het mensen ook vrij staan SPD te vieren, dus zal ik het maar weer eens knarsetandend moeten ondergaan.

  2. [1] Ach ja M., Een van mijn levensspreuken is het citaat:
    "Laat ons leven sober zijn, doch rijk aan feesten!"

Comments are closed.