Mail aan Nederlands Parlement.

Het onderwerp Vrijheid van Meningsuiting (VvM) staat op dit ogenblik (terecht) sterk in de belangstelling. *)

Geen wonder als de “Minister van Buitenlandse zaken” van de EU probeert de VvM te ondermijnen en de President van het kandidaatslid Turkije een aanval op dit recht pleegt.

Het schijnt dat de Nederlandse Minister van Buitenlandse zaken, Ben Bot, die aanval probeert af te slaan.

In Nederland was het plan dat de Tweede Kamer er deze week (morgen, dinsdag?) over zou gaan praten. Daarom hebben wij onderstaand bericht naar de Kamerleden gestuurd. Zowel om hen op het belang te wijzen, als om te vernemen hoe zij er nu zelf over denken.

Wat we steeds horen uit die politieke hoek is dubbelzinnig: “De Vrijheid van Meningsuiting is een grondrecht voor alle burgers, maar er zijn grenzen. Het recht op VvM is niet Absoluut!”
Je hebt dus een beetje VvM. Dat is net zoveel waard als “een beetje zwanger zijn”.

Als er één politicus is die het echt meent, en er voor uit durft te komen, dan zou hij/zij om te beginnen in dat Kamerdebat moeten pleiten voor onder andere:
–Afschaffen van alle wetten betreffende beledigingen.
–Afschaffen Art. 137 Wetboek van Strafrecht betreffende racisme en vreemdelingenhaat.
–In de EU pleiten voor onmiddellijke vrijlating van David Irving
(de persoon die in Oostenrijk nu tot drie jaar gevangenisstraf is veroordeeld omdat hij 16 jaar geleden de holocaust ontkend heeft. Zie www.vrijspreker.nl/blog/?it… )
–En “Haat zaaien” moet ook mogen. Zie www.vrijspreker.nl/blog/ind…

Wij zijn zeer benieuwd of er iemand reageert.
———————————————-
*) Alleen al in de laatste week:
www.vrijspreker.nl/blog/?it…
www.vrijspreker.nl/blog/?it…
www.vrijspreker.nl/blog/?it…
www.vrijspreker.nl/blog/?it…
www.vrijspreker.nl/blog/?it…
www.vrijspreker.nl/blog/?it…

————————————————–
Bericht aan Leden van de Staten Generaal:
——————————————————-

LAATSTE KANS voor VRIJHEID van MENINGSUITING

Dinsdag wordt in het Parlement gepraat over Vrijheid van Meningsuiting. (VvM)

Jan Peter Balkenende heeft u daarover een brief geschreven die niet erg hoopgevend is voor het behoud van dit recht.

Onderstaand artikel van de Vrijspreker*) met reacties zal u overtuigen dat meer mensen geen vertrouwen in de ontwikkeling hebben. Onder andere omdat veel politici menen dat iets wat “niet leuk” is, meteen in het strafrecht moet worden opgenomen.
De Vrijheid van Meningsuiting hoort absoluut te zijn. PUNT.

www.vrijspreker.nl/blog/?it…

U hebt deze week een (laatste?) kans om de VvM weer iets te herstellen.
Ik stel er bijzonder veel prijs op te mogen vernemen wat u hieraan kunt doen.
Ik zal dan zorgen dat uw mening en actie duidelijk overkomt bij de duizenden dagelijkse bezoekers van de Vrijspreker.

Reeds mijn dank voor uw bericht,

Ir. H.J. Jongen
E-mail: de@vrijspreker.nl

*) www.vrijspreker.nl/blog/?it…
———–
P.S. Nog meer over VvM kunt u vinden in onze oproep
Vrijheid voor David Irving
www.vrijspreker.nl/blog/?it…

10 REACTIES

 1. Om maar niet te vergeten:

  Grondwetsartikel 6
  – 1. Ieder heeft het recht zijn godsdienst of levensovertuiging, individueel of in gemeenschap met anderen, vrij te belijden, behoudens ieders verantwoordelijkheid volgens de wet.

  OOK een levensovertuiging, zoals daar zijn libertariër en atheïst, mag dus vrij beleden worden. Volgens de grondwet die wij allemaal (burgers en overheid) dienen te gehoorzamen, wordt er godzijdank geen onderscheid in beleiden gemaakt tussen een religie en een levensovertuiging.

  DUS:
  waar hebben ze het nog over?

 2. Vergeet niet om samen met David Irving de vlaming Siegfried Verbeke te noemen. Hij zit in Duitsland in de gevangenis omwille van zijn mening (zelfde als Irving) en riskeert 15 jaar.

  Ik vond volgende opmerkelijke definitie voor vrijheid van meningsuiting: het recht op ketterij.
  Dat illustreert meteen in welke tijd van vervolgingen de noodzaak voor een dejuridisering van meningen zich opdrong.
  Er is een parallel tussen de war on thaughts en de war on drugs: een grotesk en spilzuchtig repressie- en vervolgingsapparaat wordt in stand gehouden met belastinggeld van geterroriseerde burgers waarvan er een groot aantal in de gevangenis belandt voor misdaden die er geen zijn. De perversheid hiervan is niet verschillend van die van heksenverbrandingen.

 3. [1]
  Precies.
  Er is al meer dan voldoende wetsbescherming.
  Dat er 1 groepering is die de regels wil aanscherpen, toont aan dat die groepering ergens op uit is.
  Men bezigt er de verzamelnaam ‘religie’, maar de voorrechten tot strengere veroordelingen worden opge-eist door de politieke islam, die graag in Europa een sharia ziet ingevoerd, om aldus op steeds meer plekken in de wereld de nummer 1 godsdienst te zijn. Daarom zoekt men naarstig naar mogelijkheden om steeds dwingender te kunnen opereren.
  DAAR gaat het om.
  Die andere religies interesseert de poltitieke islam geen zier: het gaat om HUN religie.
  Die moet als een koekoeksjong in het joods-christelijke nest gaan zitten.

 4. Waar we het over hebben is dat gelovige mensen een extra bescherming eisen van hun ideologie.
  Zij hebben er kennelijk een grote behoefte aan om gevrijwaard te worden van elke kritiek op hun ideologie.
  Iets wat zij niet religieuse overtuigingen ontzeggen.
  Het moet zelfs ons parlement toch duidelijk zijn dat wanneer kritiek op ideeen en overtuigingen onmogelijk wordt, ieder debat in het parlement onzinnig, overbodig en zelfs volgens de wet verboden is, daarmee dus ook het parlement en de democratie.
  Het omgekeerde is dus waar, godsdienstvrijheid kan slechts daar waar de vrijheid van expressie en geweten gewaarborgd zijn, wanneer de scheiding tussen kerk en staat wordt opgeheven , heeft nog slechts de dominante religie de ‘vrijheid’, zoals in de gehele islamitische wereld.

 5. [4] Overigens heeft Nederland geen officiele scheiding van kerk en staat.

  Ik ben haar tenminste nog niet in een wetsartikel tegengekomen en in de grondwet staat zij al helemaal niet.

 6. Kijk, dat de democratie in Nederland tegen een vrijheid van meningsuiting is, dat staat al jaren vast. We hebben ook al sinds jaren geen vrijheid van meningsuiting.

  Dat het nu in Den Haag ter sprake komt, dat is prima. Maar laat de politici een keuze maken, of voor, of tegen. Als ze voor zijn, dan zouden ze moeten doen wat Hub hierboven schrijft.

  Maar als je naar de werkelijke situatie kijkt, zijn de meesten wel tegen, want ze zorgen er al jaren voor dat de vrijheid van meningsuiting wordt ingeperkt. Ik denk dus dat de meeste politici tegen de vrijheid van meningsuiting zijn. Laat ze daar dan openlijk voor uitkomen.

  Laat ze voorstellen doen tot schrappen van alle wetsartikelen waar in je maar enigszins kan opmaken dat er zo een vrijheid van meningsuiting zou kunnen zijn. Pas dan is er duidelijkheid, en die zal ten goede komen aan de libertarische gedachte, immers mensen op straat zullen zien waar de politiek echt voor staat. En dat is zeker geen vrijheid.

  PS ik vrees dat de politici niet zoveel lef hebben om openlijk te kiezen. Ze zullen zeggen voor een vrijheid van meningsuiting te zijn, en tegelijkertijd maatregelen nemen die vrijheden in te perken. (dat is de huidige situatie)

  Zie bijvoorbeeld GroenLinks. klik op deze site, en je ziet hoe een politieke partij het woord vrijheid gijzelt.

  http://www.groenlinks.nl/pu

 7. hmm, ‘Vrijheid als Ideaal’. >

  ‘Vrijheid als Ideaal’, volgens mij lees ik daarin dat er nu geen vrijheid is, anders zou het geen ideaal zijn, niet iets om naar te streven. In ieder geval aardig van GL om dat te constateren.

  ‘Vrijheid als Ideaal’; daar wij allemaal weten dat idealen nooit gehaald kunnen worden, weten wij nu dus ook dat GL niet van plan is om ooit vrijheid toe te staan. Het zal een leuke wortel zijn die GL’ers voorgehouden wordt.

 8. Halloooow allemaal. Na het lezen van de alle reacties kan ik 1 ding opmaken. Heel Nederland is erg gefrustreerd omdat je niet mag zeggen dat de Islam een klote Godsdienst is. Waarom wil jij dat opnemen in je VvM? Waarom wil je niet-westerse mensen alleen maar beledigen? Hebben zij iets wat jij niet hebt? Zijn zij rijker? Wat zij wel hebben is trots en de autochtone bevolking weet niet eens wat dat is. Tenminste na de aanslagen op New York in 2001 die door de MOSAD is gepleegt. Als je in je naakie mag wandelen op straat dan mag je ook in een boerka gaan winkelen zonder beledigt te worden. Nederland is een vrij land en dat willen wij zo houden! Ga je eigen familie maar beledigen en niet onschuldige moslims!

 9. [8] "Nederland is een vrij land en dat willen wij zo houden!"

  En dus daarom begint Soner de vrijheden (zoals de vrijheid van meningsuiting) van Henk en Kees alvast in te perken?

  Mag ik zo vrij zijn dit ronduit achterlijk te vinden?

  "Waarom wil je niet-westerse mensen alleen maar beledigen?"

  Omdat we niet discrimineren. Immers we beledigen ook moffen, Belgen etc., dus waarom zouden "niet-westerse mensen" uitgesloten worden? Is dat een soort onaantastbare uebermenschen, of zo?

  Bovendien klopt je indeling niet. Een Westerling kan ook Moslim zijn en heel wat niet-westerse mensen zijn helemaal geen Moslims.
  Maar van vredelievende Buddhisten (uit Thailand bv.) zal je mensen niet snel horen zeggen dat ze achterlijk zijn.
  Hoe zou dat toch komen, he?

  Zouden de autochtone Nederlanders dan misschien toch niet over de gehele linie racistisch zijn?
  Zouden ze misschien niet vooringenomen zijn tegen alles wat niet-westers is?
  Zouden ze misschien het onderscheid maken tussen de ene niet-westerse groep en de andere o.b.v. hoe die zich gedragen?
  Zouden Moslims hun kwalijke reputatie dan toch aan zichzelf te danken hebben?

  O, oh! Wat een pijnlijke conclusie.

  Groeten,
  M

Comments are closed.