LuxVoor: ‘Verenigd in Vooruitgang’

We werden bij Buitenhof van afgelopen zondag geconfronteerd met een nieuwe politieke beweging: LuxVoor.

Zelf zeggen ze: “een doorbraakbeweging die wegbereider moet zijn van een “Tweestromenland””.

Het is nog niet helemaal duidelijk wat ze willen en hoe het te verwezenlijken. Wel is het een beweging die oplossingen zoekt IN en MET het politieke circuit.

Het gebruik van politieke kreten beheersen ze al:
-“Geen verzorgingsstaat maar een ontplooiingsstaat”. Een andere staat dus.
-“Radicale hervorming van openbaar bestuur”
-“Een inclusieve identiteit die alle burgers in Nederland moet binden”
“Wij, twintigers en dertigers van de PvdA, VVD, CDA, GroenLinks en D66 …… Een bundeling van politiek-maatschappelijke krachten …… dwars door de bestaande partijen heen.”

LuxVoor wijst er terecht op dat het nu de verkeerde kant op gaat en dat het in Den Haag een troep is: “Waarom zijn er 42 officiële adviesorganen en 297 adviescommissies in Nederland? De samenstelling hiervan, zeg maar de baantjes, is keurig over de grootste politieke partijen verdeeld – als ware het een ‘karteldemocratie’.

Een aantal van de punten die LuxVoor noemt, klinkt wel in de richting van het Libertarisme, maar veel te vaag en veel te veel staat. Zo willen ze uitgaan van ” individuele ontwikkeling én participatie van de burger”. De vaagheid komt met die “participatie”; dat kan namelijk weer vanalles betekenen.

En wat zegt: “Een ‘creatieve klasse’ moet de aanjager worden van een innovatief en technologisch hoogwaardig Nederland.”?
En: “Daarom moeten kansarme kinderen meer begeleiding krijgen van mentoren, hogeropgeleiden of juist van vaklui. Dit kan door bijvoorbeeld de ‘Weekendschool’, mentorprojecten en huiswerkbegeleiding……. Kinderopvang en buitenschoolse opvang moeten dus goedkoper en kwalitatief beter worden. …… De armoedeval en het verschijnsel van de ‘working poor’ bestrijden we met een premie op werk. …….

LuxVoor zegt wel hier en daar dat het individu voorrang moet krijgen, maar onze indruk is dat deze nieuwe organisatie ook weer gaat sleutelen aan het symptoom. In plaats van een principieel libertarische aanpak.

Het feit dat in Buitenhof iemand uit het CDJA hevig tegen deze beweging tekeer ging, kan duiden op een zekere angst.
LuxVoor organiseert op 8 april een brainstorm, ter voorbereiding van partycipation – een conventie in juni. Meer gegevens op de site: www.luxvoor.nl

Jammer dat deze energie niet wordt besteed aan het vormen van een grotere libertarische beweging. Misschien door gebrek aan kennis?
Het is wel een teken dat er heel wat mensen zijn die nu genoeg hebben van al het huidige smerige politieke gedoe, en denken dat LuxVoor een oplossing is. Maar politiek is niet de oplossing; politiek is het probleem! Wij denken daarom dat ze van een koude kermis thuis zullen komen.
We zijn benieuwd hoe zich dit verder ontwikkelt en nog harder werken om de libertarische boodschap duidelijk te maken.

7 REACTIES

 1. Je kunt denk ik niet verwachten dat een nieuwe beweging gelijk libertarisch is. Bedenk dat libertarisme de meest *onbekende* stroming in het politieke spectrum is.

  Wil je daadwerkelijk dat een beweging de libertarische kant op gaat, dan kun je dat beter *binnen* die partijen doen, en dan vooral niet te hard, dan breekt het lijntje.

  En je moet je niet alleen richten tot de "rechter" kant van het politieke spectrum, dan mis je de libertairen/libertijen in de "linkse" partijen, die er zeker wel zijn. Bovendien is het richten op "rechts" contraproductief, omdat vele vrijheidslievenden niet graag worden geassocieerd met de klaaggrage en autoritaire tak van "rechts", zelg maar het electoraat van Wilders en de LPF.

  Ik denk dat we een initiatief als LuxVoor vooralsnog moeten steunen, zeker omdat het dwars door "links" en "rechts" loopt en wellicht vatbaar is voor onorthodoxe ideeen waaronder libertarisme.

 2. [1] ‘Bedenk dat libertarisme de meest *onbekende* stroming in het politieke spectrum is.’ Ken je deze al?
  http://www.nvd.nu/prog_mei_

  Financiele onderbouwing is totaal afwezig, maar moet je dat program eens lezen zoals punt 5, 6, 9 11,…en 20!!!

  Hoe krijg je zo iets bij elkaar geraapt, joh? Maarre… ze komen er aan zoals je kunt lezen!

 3. [1] Zonder me verder in Luxvoor verdiept te hebben en dus louter o.b.v. Hub’s artikel, sluit ik me aan bij KL.

  Wat Hub schreef oogt als een stap in de goede richting. Ze zijn nog jong en kunnen nog alle kanten uit. Wellicht staan ze open voor onze ideeen, in elk geval meer dan de gevestigde orde. Dus het is te proberen wat met hen te doen.

  Misschien moeten we ze wel een uitnodiging sturen voor (of minstens attenderen op) de bijeenkomsten van de Libertarische partij waar dadelijk Pamela weer spreekt.

  Groeten,
  M.

 4. Niet te veel aandacht besteden aan die mensen met politieke aspiraties binnen de democratie!

  Onbetrouwbaar zijn ze, omdat ze er vanuit gaan dat ze macht kunnen vergaren door onderdrukking van een deel van de bevolking.

 5. [1]
  "…….omdat vele vrijheidslievenden niet graag worden geassocieerd met de klaaggrage en autoritaire tak van ‘rechts’, zeg maar het electoraat van Wilders……".
  verdomd, je hebt gelijk, KL! waar klaag ik eigenlijk over. er valt tenslotte helemaal niks te klagen in NL. beter is het dat niemand ook stemt, dan weten we i.e.g. zeker dat er ook in de toekomst niks te klagen blijft. nietwaar?

 6. Hub zei:
  "En wat zegt: "Een ‘creatieve klasse’ moet de aanjager worden van een innovatief en technologisch hoogwaardig Nederland."?"

  Creatieve klasse is (c) Richard Florida,
  Zie http://www.creativeclass.org
  http://en.wikipedia.org/wik

  De theorie houdt meen ik in dat de westerse economie van nu (post-industrieel) er vooral bij gebaat is dat mensen vrijelijk en creatief hun gang kunnen gaan. Een van Florida’s ontdekkingen is dat als de homoscene het ergens ‘niet meer leuk’ vindt, de economie gestagneerd is of dat snel zal doen. De veelgenoemde Amsterdamse ‘vertrutting’ is dus een veeg teken.

 7. [1] KL,

  Libertairen in linxe partijen ? Lijkt me zoiets als kuise,godvruchtige maagden die "werken" in een bordeel…heel onwaarschijnlijk.

  Hetgeen wel zo is, is dat mensen van
  idee kunnen veranderen en zo zijn er
  (gelukkig) heel wat voorbeelden van ex-linkselaars die van vijanden van de vrijheid evolueerden naar vrienden der
  vrijheid (bijv Whitaker chambers, Frank Meyer, Lord Keith Joseph…) hetgeen zich in de eerste plaats uit in het voorstaan van limited government,kapitalisme en vrij ondernemerschap).

  Het valt natuurlijk niet totaal uit te sluiten dat zelfs in linxe partijen toch een "vriend van de vrijheid" is verdwaald maar dan denk ik aan undercover-vrijheidsvrienden die zoals
  in de koude oorlog undercoveragenten of spionnen toetraden tot de CPN of CPSU ,zich tot doel hebben gesteld
  de linxe kerk (PvdA, SP, FNV…)van binnenuit te bestrijden (alhoewel het me zelfs voor de meest libertarische geheime agent een welhaast bovenmenselijke klus lijkt te veinzen
  groen slinx-sympathisant te zijn : die
  club is gewoon te perfide).

  Groetz,

  Cincinnatus.

Comments are closed.