In de moslimwereld blijft vrijheid van meningsuiting een moeilijk (opzettelijk?) te bevatten begrip.
Op de Tiscali site las ik het volgende onder de kop ” bedreigde popster zet strijd door “.
De Noorse zangeres Deeyah zet in haar nieuwste videoclip haar strijd tegen moslimgeweld door.
In een van scènes “What will it be” zit de 28 jarige islamitische zangeres in sexy kleding naast de televisie. Op het scherm en op haar naakte rug worden beelden geprojecteerd van slachtoffers van moslimgeweld . Ook Theo Van Gogh komt voorbij. “Ik heb hem erin gemonteerd als eerbetoon. Ik zie hem als martelaar van de vrije meningsuiting”, zegt Deeyah in de Volkskrant.
De clip leverde haar opnieuw een aantal doodsbedreigingen op.

Deeyah, die vanwege haar schaarse kleding de bijnaam Moslim Madonna heeft, is niet langer van plan de beledigingen die ze de afgelopen jaren naar het hoofd kreeg geslingerd nog langer te pikken.
“Ik ben geen slet en ik maak zeker geen porno”, zegt ze in de krant.
Deeyah is geboren in Noorwegen als Deepika Thataal en heeft Pakistaanse /Afghaanse ouders.
De zangeres werd al op jonge leeftijd door fundamentele moslims bedreigt omdat ze met haar kleding en optredens de islam zou bevuilen. Na het uitbrengen van twee albums vluchtte ze in 1998 naar Londen. Toen ze daar een cd uitbracht, werd ze opnieuw bespuugd, uitgescholden en bedreigd. Met haar nieuwste videoclip gaat ze de strijd tegen het fundamentalisme opnieuw aan. De video is niet bedoeld om mensen te beledigen. “Ik heb geen kritiek op de islam. Ik bekritiseer de mensen die haat en geweld propageren in naam van de islam en hun cultuur. Zij zijn een ziekte in deze samenleving”, zegt ze in het dagblad.
Haar video zou nauwelijks op televisie te zien zijn. Een Britse muziekzender stopte volgens de krant met uitzenden vanwege een aantal dreigbrieven. Haar agent wilde geen optredens boeken omdat het veiligheidsrisico te hoog is. De politie neemt de doodsbedreigingen aan haar adres serieus en wat betreft haar uiterlijk heeft ze geen compromissen gesloten. “Ik vind niet dat ik eruit zie als een slet, dus verander ik mezelf niet.”
Toch vertelt Deeyah dat ze zich voor het eerst vrij voelt.
Als iemand zich werkelijk vrij voelt dan hoeft die iemand zich niet te verdedigen met betrekking tot uiterlijk of andere kenmerken.

Misschien heeft ze gelijk dat de doodsbedreigingen hoofdzakelijk gebezigd worden door fundamentele moslims. Het kunnen net zo goed niet fundamentele moslims zijn die dit soort bedreigingen vanuit hun geloofsovertuiging doen. Uit mijn eigen waarneming blijkt in ieder geval de onverdraagzaamheid.
Ik zag op de televisie hoe een paar schoolkinderen uit Amsterdam op bezoek gingen in Marokko.
De meisjes binnen de groep moesten voordat zij het klaslokaal in Marokko betraden, een hoofddoekje omdoen, omdat dit volgens de gastheer nu eenmaal traditie is en overeenkomt met het islamitische geloof. En werd er gezegd dit dient gerespecteerd te worden.
Als traditie dan zo belangrijk voor Marokkanen (moslims) is, waarom negeren ze dan de Nederlandse traditie om geen hoofddoekjes in een klaslokaal te dragen? Dient de Nederlandse traditie niet gerespecteerd worden?
Nee dan is het geen respect hebben voor, maar wordt het door de moslims als racisme of discriminatie bestempeld.
Het blijkt eenrichtingsverkeer te zijn.
Het is alsof in de moslimwereld een soort superioriteitsgevoel is ontstaan. Een superioriteitsgevoel dat niet gebaseerd is op bijvoorbeeld een enorme productiviteit in die landen of andere uitzonderlijke prestaties, maar alleen gestoeld is op het islamitische geloof.
Ook in discussies op deze website komt dit superioriteitsgevoel naar boven.
Wij moeten ons verdiepen in de koran en als we dit niet doen dat ziet het er slecht voor ons uit in het hiernamaals. Wat ook telkens terugkwam is: “als wij de macht hier hebben dan zal alles veranderen zoals wij dat willen hebben”.
En dat is waarschijnlijk de reden waarom de imams hun gelovigen adviseerden om bij de laatste gemeenteraadsverkiezingen op de PvdA te stemmen.
Tenslotte is het vanuit hun geloofsovertuiging vreemd een advies uit te brengen om op een atheïstische partij te stemmen.
Ook is het vreemd dat bij de vorige gemeenteraadsverkiezingen door deze groepering niet of nauwelijks gestemd is.
Of zij willen hun uitkeringen veiligstellen of zij willen via de PvdA de macht zien te verkrijgen om alles te veranderen naar hun doelstellingen.

26 REACTIES

 1. Een raszuivere PVDA’er vertelde mij ooit dat deze partij "tegen kroeg, kerk en kapitaal" is. Hoe dit te combineren valt met belangenclubje spelen voor een buitenlandse en zeer intolerante kerk, moeten zij maar eens gaan uitleggen in het 8 uur journaal op de staats TV. Als ‘echte’ gelovigen hanteren de Moslims uiteraard een dubbele moraal.
  De PVDA wordt in Marokkaanse kringen vooral graag gezien en gebruikt als belangenpartij die subsidies verstrekt aan allerlei obscure Marokkaanse stichtingen, die tot doel hebben om privebelangen te behartigen in Marokko. Controle op de besteding van het geld is naar verluidt nihil (is mij verteld door een bekende van mij die het weten kan).
  Het positieve van de gemeenteraadsverkiezingen is dat het in elk geval duidelijk is geworden waar deze partij voor staat. Jammer dat die zo veel stemmen krijgt.

 2. Je vergeet één belangrijk punt dat de PvdA zo aantrekkelijk maakt voor een flink deel van de Nederlanders en het overgrote deel van het allochtone electoraat: Zij beloven het geld bij de ander te halen en het aan jou (jouw groep) te geven en dat is uiteraard voor degenen die aan de ontvangende kant staan, heel aantrekkelijk. Vooral als die "ander" al lekker ontpersoonlijkt en gedemoniseerd is als "de" rijke, "de" kapitalist die zijn geld alleen maar oppot en daar niets maatschappelijk nuttigs mee doet. Lees: niet dat mee doet dat wij, bedilzieken, willen dat die ander ermee doet.

  Het zou dan ook beter zijn de naam van de partij te veranderen in Partij voor de Parasieten.

 3. [2]
  het mechanisme dat jij beschrijft, namelijk dat mensen kiezen voor een partij die leuke dingen voor ze doet op andermans kosten, geldt helaas niet alleen voor de PvdA. Dat mechanisme is wezenlijk voor de democratie zoals Hoppe beschrijft in zijn "Democracy, the God that failed".
  Ook VVD en CDA zijn gul voor hun kiezers op kosten van anderen.

 4. [4] Waar heeft de VVD in zijn programma staan dat er genivelleerd moet worden? Waar heeft de VVD in zijn programma staan dat de "armen" uitgebuit moeten worden, om de "rijken" een voordeel te geven? Het grote punt van het socialisme in nog altijd wel de afgedwongen solidariteit, mensen afpersen om paupers die niets doen te onderhouden heet dat.

 5. Goed doorwrocht artikel. De islam is niet te verenigen met een liberale samenleving, omdat daarbij geloof en staat worden gescheiden. De islam staat dat niet toe, hoezeer een aantal moslims ook de islam willen hervormen, zij zullen altijd worden tegengewerkt door de fundamentalisten, die de ulema (islamitische rechtsgeleerden) aan hun zijde hebben. Deze interpreteren de gehele koran als woord van god en niet een deel daarvan. Bovendien volgen deze fundamentalisten de voetsporen van Mohammed, zoals dat is vastgelegd in de hadith. Als de islam wordt hervorm, betekent dat tevens het einde van deze krijgerscultus. Het is op dit moment een doodstrijd die gaande is in deze cultus en dat gaat altijd gepaard met extreem geweld.

 6. [5]
  De VVD is een voorstander van de huidige economische orde waarin met name concurrentie voor de huidige "gevestigde" ondernemers wordt tegengegaan. Zo is de VVD tegen vrijhandel waardoor de consument te duur af is en de "gevestigde" ondernemers worden ondersteund. VVD en CDA zijn voor landbouwsubsies en zullen, als het er op aan komt, ook noodlijdende industrieen steunen. Dit gaat uiteraard ten koste van die producenten die wel efficient produceren en daardoor van de markt worden gehouden. VVd en CDA zijn ook voorstanders van alegemeen verbindend verklaren van CAO’s waardoor "eigen arbeid" wordt bevoordeeld ten opzichte van buitenstaanders zoals jongeren en immigranten. Ook VVD en CDA zullen niet DIE milieumaatregelen voorstaan die buitenstaanders buitensluiten en de "eigen arbeid" beschermen.

  Niet alleen "nivelleren" is een manier om cadeautjes uit te delen op kosten van anderen. Staar je niet blind op de PvdA. dat willen de extreem-collectivisten van VVD en CDA nu juist graag zien.

 7. [7] Dat is een subafdeling van de Partij van de Parasieten, zoiets als de Rooie Vrouwen.

 8. [8] Op zich heb je daar wel een punt, maar bedenk wel: er is erg, erger en ergst.

  De PvdP wil al wat die anderen willen ook, maar dan nog meer.

 9. [7]

  Partij ‘(nadrukkelijk!) VÓÓR de (bevordering van de!) Allochtoon.

 10. PvdA: een grote schaamteloze conservatieve roversbende.
  Vroeger zeiden we gewoon: Portemonnaie van de Ander. Dat is in de loop der jaren alleen nog veel erger geworden.

  http://www.maghrebmagazine….
  Groet,
  Harry

 11. [15] Pas maar op voor je jezelf nog eens overtreft. De vorige was m.i. meer toepasselijk, gezien het helaas niet bij louter propaganda blijft maar ze ook daadwerkelijk iets doen voor die doelgroep.

  Overigens zijn er -zoals je zelf reeds eerder opmerkte- ook enkele lovenswaardige allochtonen en zijn er ook heel wat autochtonen die voor de PvdA stemmen en door deze partij eveneens geviseert worden.

  Daarom heb ik enkele alternatieven bedacht.

  – Partij voor de Afgunstigen/Asocialen
  Immers wie een ander zijn rijkdom niet gunt, of wie zichzelf andermans geld wil toeeigenen zonder daarvoor achter de tralies te belanden kan via de PvdA zijn diefstal institutionaliseren en zich aldus juridisch indekken. Bovendien is het niet alleen veilig maar tevens ook lekker makkelijk. Voorgestelde slogan: ben je te laf of te lui om te gaan stelen, stem PvdA.

  -Partij van de Achterlijken/Achterbaksen
  Nu dus "van" i.p.v. "voor". Er had natuurlijk ook "voor" kunnen staan, immers de sociale positie van achterlijken is vermoedelijk weinig riant en dus zullen ze op een enkeling na zich thuisvoelen bij de PvdA die voor hen en andere sloebers voor Sinterklaas speelt met andermans geld. De achterbaksen zijn degene die wel weten dat ze fout zitten maar met een hoop PC drogredenen zichzelf een imago van goedhartigheid willen aanmeten, terwijl ze drommels goed weten dat ze bezig zijn geinstitutionaliseerde diefstal te plegen.
  Maar het had dus ook "van" kunnen zijn, want kijk maar wat voor politici zo’n partij aantrekt: een bende "linkse intellectuelen" (een contradictie), die ofwel te stom is om in te zien dat *zelfs* als ze goede bedoelingen hebben, hun marktontwrichtend economisch beleid zoveel schade aanricht dat op lange termijn ook armen slechter af zijn (bv. omdat ze door gebrek aan dynamiek in de arbeidsmarkt nooit meer aan een baan raken en dus nooit meer uit hun uitkering losraken) en anderzijds een bende populistische demagogen die het voorgaande wel begrijpt maar inspeelt op de domheid van het eigen kiesvolk (zorgvuldig gebrainwashed in het rode staatsonderwijs) om verkozen te worden en er zelf dus een goedbetalende baan als minister of wethouder aan over te houden.
  Mogelijkse slogan: ben je niet goed wijs of hou je je graag van de domme, stem op PvdA.

 12. [17] "Pas maar op voor je jezelf nog eens overtreft."
  Wees gerust, mijn inspiratie was op.

  Echter, ik vind jouw ideeen ook goed, vooral omdat ze salonfaehiger zijn dan "Prostituee …" en vooral: ze inspireren mij weer op mijn beurt.

  Hoewel ze allen kunnen, is "Partij voor de Asocialen" wel sterk omdat er het woordje asociaal zit in de partij die zg. staat voor socialisme en dit dus de ware aard blootlegt. Zoals iemand al opmerkte in mijn eerder mini-debat over hoe taal geniepig gedachten kan bepalen (hee we komen terug op "Propaganda voor …") maar juist daarom zou mijn voorkeur uitgaan naar een variante van een andere die je voorstelde.

  Niet "Partij voor de Afgunstigen" doch "Partij van de Afgunst".
  Dat dekt de lading en Afgunst is niet een persoon maar een begrip (net als Arbeid) en het heeft 2 lettergrepen net zoals Arbeid in de officiele naam.
  Dat ligt dus goed in eenieders mond.

  Bij deze zou ik dus eenieder willen oproepen om mee te doen aan het taalkundig experiment en voortaan consistent overal -en dus niet slechts hier, doch juist vooral in het openbaar- over de "Partij van de Afgunst" te spreken. Het zou geweldig zijn als we dit er zouden kunnen inrammen, net tot PvdA een begrip is geworden dat iedereen spontaan een negatieve bijklank vind hebben zoals op dit moment "smokkelaar".

  Misschien kan een van de heren van de Vrijspreker Pamela inschakelen om de term te helpen verspreiden onder een groot publiek?

  Groeten,
  M

 13. [19] Ja, waarschijnlijk hebben anderen het inderdaad wel eerder bedacht en is het dus verre van origineel.

  Dat neemt niet weg dat ik het leuk zou vinden als we met z’n allen consistent 1 enkele term (ofschoon de andere eveneens toepasselijk zijn) zouden bezigen tot het in steeds grotere kring een begip wordt en PvdA een negatieve bijklank heeft (bij meer mensen dan op dit moment bedoel ik).

  Het lijkt me gewoon een leuk experiment om eens te kijken of we erin slagen het begrip erin te rammen zoals de collectivisten erin geslaagd zijn "smokkelaar" een negatieve bijklank te geven, terwijl dat hele woord eigenlijk ueberhaupt niet eens behoort te bestaan.

 14. [20]
  Van mij mag het woord ‘smokkelen’ gewoon bestaan.
  Het is wat het is: stiekem en illegaal iets invoeren.
  Maar dat is lang niet altijd negatief:
  Ik bewonder diegenen die voedsel de concentratiekampen binnensmokkelden, of die mensen over het ijzeren gordijn naar het westen smokkelden, of zij die onderduikers naar hun onderduikadressen smokkelden.
  De situatie bepaalt of een woord een negatieve dan wel een positieve associatie meekrijgt.
  En die situatie kan dan ook nog eens verschillend gewaardeerd worden.

 15. [21] Hoi Beek,

  Maar wie bepaalt wat illegaal is? Wat wel en niet ingevoerd mag worden? En op welke basis?

  Specifiek voor "smokkelen" verwijs ik naar het andere topic http://www.vrijspreker.nl/b

  Meer bepaald bijdrage 8 en verder.

  Groeten,
  M

 16. [22]
  Maar dat bepaalt de wetgever natuurlijk.
  Of jij dat legitiem vindt, is weer een andere vraag.
  Vind je het niet legitiem, kan het smokkelen in eigen ogen een goede zaak zijn, maar sta niet vreemd te kijken als de wetshandhaver hier een tikkeltje anders over denkt.

 17. [23] Juist ja. Dat weet ik ook.
  Maar deze hele site draait niet om louter beschrijven wat is -een blik in het wetboek volstaat daarvoor immers- doch om wat we vinden dat zou moeten zijn.
  En ik vind dus dat als het eerlijk kopen van een goed niet verboden is en het eerlijk verkopen ervan evenmin, het importeren ervan vanzelfsprekend ook niet verboden kan zijn. Conclusie: het hele begrip smokkelen bestaat dan gewoon niet.
  En wat ik betoogde is dat als de overheid verbiedt iets in te voeren, je best het woord smokkelen zou vermijden doch (tegen je kind bv.) zou praten over iets wat je legaal gekocht hebt invoeren terwijl de overheid je dat wil verbieden.
  Smokkelen heeft nl. een negatieve bijklank alsof het misdadige karakter ervan niet in vraag staat. Zoiets van "natuurlijk is die kerel fout want -oh- hij doet iets tegen de wet".
  De feitelijke beschrijving die ik gaf daarentegen, legt evenwel bloot waar het probleem zich situeert: bij de overheid die kennelijk zomaar een regel heeft uitgevaardigd om die iemand verbiedt iets wat hij rechtmatig verkregen heeft van het ene land naar het andere te transporteren terwijl hij het aldaar beoogde rechtmatig te verkopen.

  Maar goed, het ging hier eigenlijk om de algemene idee dat d.m.v. woordkeuze de gedachten van de toehoorder kan worden beinvloed, dus verder inzoemen op een al of niet goed gekozen voorbeeld lijkt me naast de kwestie.

  Wat ik hoop is dat het ons zou lukken de PvdA zijn correcte imago te geven door systematisch over de Partij van de Afgunst te spreken.

  Groeten,
  M

 18. ‘Partij van de Afgunst’, OF n.a.v. de recentenissen ‘Partij van de Afgoderij’? Zou een leuke poll zijn voor Hub denk ik. De 10 beste, en die in stemming brengen. De winnende naam zou op diverse websites konsekwent doorgevoerd kunnen worden…

 19. @eM – Mooi uiteengezet pleidooi, 100% mee eens ook. Persoonlijk voel ik echter meer voor de Partij van de Afbetaling, maar over smaak valt niet te twisten natuurlijk.

  Goedenacht.

Comments are closed.