De belangrijkste oorzaak van de ellende die telkensweer over ondernemers wordt uitgestort, zijn de ondernemers zelf. Of beter gezegd de ‘branche-organisaties’ die menen de ondernemers te vertegenwoordigen. Tezamen met de overheid bedenken deze clubjes telkens weer nieuwe manieren om zichzelf in stand te houden. Zo berichtte ik u gisteren over het Verpakkingenbesluit. Nader onderzoek leert, dat dit monsterlijke stukje regelgeving, zoals gewoonlijk, niet zonder de medewerking van de verfoeilijke ‘branche-organisaties’ zou kunnen worden uitgevoerd.

De wanstaltige brief die Pieter van Geel gisteren op de deurmat deed ploffen bij ondernemend Nederland, verwijst naar de Stichting Nedvang. Deze club is “…opgericht om een aantal zaken voor u te regelen, zoals de betaling aan gemeenten om bijvoorbeeld verpakkingsafval van glas en papier apart te blijven inzamelen”. Een nadere blik op de site van Nedvang leert, dat alle bekende smoelen van Corporatistisch Nederland wederom elkaar in deze stichting hebben gevonden.

Hieronder de lijst van ‘ondernemers’ die de verleiding van de Haagsche subsidiepotten en regelzucht weer niet hebben kunnen weerstaan:

Voorzitter
De heer B. Roetert
Bedrijf: Friesland Foods Western Europe
Vertegenwoordigt de Federatie Nederlandse Levensmiddelen Industrie (FNLI)

Vice-voorzitter
De heer I.J. Vos
Vertegenwoordigt het Centraal Bureau Levensmiddelenhandel (CBL)

Penningmeester / secretaris
De heer drs. P.E. Hamming
Vertegenwoordigt de Raad Nederlandse Detailhandel (RND)

Bestuursleden
De heer drs. A.E. Bijlsma
Bedrijf: Philips Nederland B.V.
Vertegenwoordigt de Vereeniging van Fabrikanten, Importeurs en Agenten op Radiogebied (FIAR)

De heer J. Blokker
Bedrijf: Blokker Holding B.V.
Vertegenwoordigt de Raad Nederlandse Detailhandel (RND)

De heer A.D. Boer
Bedrijf: Albert Heijn B.V.
Vertegenwoordigt het Centraal Bureau Levensmiddelenhandel (CBL)

De heer J. van den Broek
Bedrijf: Samenwerkende Dirk van den Broek Bedrijven
Vertegenwoordigt het Centraal Bureau Levensmiddelenhandel (CBL)

De heer J.F.J.L. Claes
Bedrijf: Coca-Cola Enterprises Nederland B.V.
Vertegenwoordigt de Federatie Nederlandse Levensmiddelen Industrie (FNLI)

De heer K. van den Doel
Vertegenwoordigt het Centraal Bureau Levensmiddelenhandel (CBL)

De heer W.A. de Gier
Bedrijf: SaraLee Household & Body Care Nederland N.V.
Vertegenwoordigt de Federatie Nederlandse Levensmiddelen Industrie (FNLI)

De heer J.D. Jong
Vertegenwoordigt het Nederlands Verbond van de Groothandel (NVG)

De heer F.J. Korthals Altes
Bedrijf: Heineken Brouwerijen
Vertegenwoordigt de Federatie Nederlandse Levensmiddelen Industrie (FNLI)

De heer mr. M.P.J.A. Muijser
Vertegenwoordigt de Vereniging Leveranciers Huishoudelijke Apparaten in Nederland (VLEHAN)

De heer drs. C.W. van der Waaij RA
Bedrijf: Unilever Holdings B.V.
Vertegenwoordigt de Vereniging VNO-NCW

U hebt zich nog steeds niet aangemeld bij het secretariaat van Hank?

9 REACTIES

 1. Inderdaad de juiste aanpak: met naam en toenaam aanklagen die corporatistische hap.
  Voor de beschrijving van de corporatistische (= fascistische) infrastructuur van deze dwangstaat leze men bijvoorbeeld de serie: "Is Nederland een democratische rechtsstaat ?" en meer i.h.b. deel 4:
  http://www.vrijspreker.nl/b

 2. [1]
  Ik wijs er nog eens op, dat je als (on)vrije ondernemer via de verplichte inschrijving bij de Kamer van Koophandel automatisch bent aangesloten bij zo’n branchevereniging.

 3. [1]
  Is het een idee een (relationele) database aan te leggen van dit soort lieden ?

 4. [3] Onbegonnen werk Harry. Dat CBL bijvoorbeeld zit al in honderden ‘bestuurtjes’ en ‘overleggen’.

 5. [4]
  Bep,
  Des te belangrijker om er een begin mee te maken zou ik zeggen. Het probleem is: wie zou dit vrijwillig doen ? Immers, welk economisch belang zou hiermee rechtstreeks gediend kunnen zijn ?

 6. En wat betaalt het om subsidiespons te zijn in bijvoorbeeld zo’n ‘Stichting Nedvang’ en dergelijke? Komen ze voor minder dan E 50.000 per jaar langs om koffie te drinken?

 7. volgens mij zijn er paralellen met
  gezondheidszorg,kijk naar de belangenverenigingen en vezekeraars.

Comments are closed.