www.adcritic.com/interactiv… (geluid opzetten)

9 REACTIES

 1. Ah, I see you’ve just had sex with your wife. Or is that your sister in law? Well, anyway, I suggest you order a big pizza to compensate for that. By the way, you should call someone from the government so they can send someone to clean the lense from the govercam in the bedroom. Picture quality is no good. The cam in the livingroom seems fine though.

 2. anoniem naar de voedselbank lijkt opeens heel aantrekkelijk. Anne

 3. [4] even off-topic, maar er is natuurlijk helemaal niets mis met voedselbanken, alhoewel menigeen politicus daar anders over denkt. Voedselbanken verhogen juist de sociale cohesie, zonder dat daar een inefficient overheidsbestel voor moet worden opgericht.

 4. [5] [6] politici hebben niets met de voedselbanken.ze doen er niets voor,het zijn altijd particuliere initiatieven vanuit buurten of kerkgenootschappen.Natuurlijk is het goed dat er nog mensen zijn die iets over hebben voor hun medemensen,maar de meeste mensen zorgen liever voor zich zelf dan te zijn aangewezen op liefdadigheid.Dat zit in de natuur van elk geestelijk gezond mensI.
  Wat bedoel jij Krijn,ik betaal ook altijd kontant.Jij denkt misschien dat de mensen die bij de voedselbanken komen allemaal schulden hebben.Dat is niet zo.Dat is maar een deel en zelfs die hebben dat niet altijd aan zich zelf te wijten maar aan een ex-partner b,v, De extreme lasten door de overheid opgelegd, hebben deze situatie geschapen. En opeens is het een instituut,de voedselbank, en denken de politici ook nog: kunnen we mooi propaganda mee maken.We zijn toch goed,er zijn toch voedselbanken? Deze maatschappij is een grote leugen. Er is nog genoeg hulpvaardigheid in buurten en dorpen,maar het zijn juist de mensen die zelf niet veel hebben,die delen met elkaar. Rijken zijn niet voor niets rijk,zij plukken anderen. Mooi voorbeeld: de oranjes van slavenhandel,landjepik,opiumhandel,uitbuiterij,zich privileges aanmeten etcl. Zo kan ik ook tot 3 miljard komen.En de rest. Anne

 5. Hij is schitterend.
  Helaas heb ik al vaker moeten meemaken dat persiflages profetieen bleken te zijn!
  Hoe absurd de persiflages ook leken te zijn.
  Laten we dit daarom als een stevige waarschuwing zien.

 6. [3] Bud.
  Een collega van mij kreeg zo’n tien jaar geleden inzage in de ‘police records’ over hem. 18 bladzijden hoogst persoonlijke informatie.
  Een vriend van mij, lokaal actief als voorzitter van een PWA, kon vaststellen dat de roddeltantes van de gemeenteadministratie perfect konden uitvissen waar en wanneer hij zijn diploma’s had gehaald.
  Privacy in Belgë: al lang verleden tijd!

Comments are closed.