Kandidaat: Agnes van Ardenne (CDA) Minister van Ontwikkelingshulp

Nominatie: “De vrijheid van meningsuiting ontslaat ons niet van de ‘verantwoordelijkheid‘ om ons te verdiepen in de diverse culturen en religies van onze globaliserende wereld”.

Toelichting: Deze onzin en nog meer schreef Agnes in een opiniestuk in de internationale Arabische krant “Ashang Al-Awsat”, en werd gepubliceerd in de NRC van 28 februari.

Zelfs Ben Bot, de minister van Buitenlandse Zaken, distantieert zich formeel van de uitlatingen van zijn collega die in dat zelfde stuk tegenstanders van religie beschuldigt van onbegrip jegens andere culturen te zaaien. Ben Bot tracht dit te vergoelijken door op te merken: “Zij is namelijk zeer gelovig.”

Met andere woorden: “Het mens kan er niets aan doen, zij weet niet beter”?

Agnes zegt, (lekker wetenschappelijk!!)”: Deze houding van fundamentalistische secularisten is niet alleen betreurenswaardig, maar ook intrinsiek gevaarlijk.” En dan draaft ze daarop nog verder door in een stijl die de gemiddelde kiezer gegarandeerd niet begrijpt:
“Als wij die identiteitsvormende factoren niet inzetten voor vrede en welvaart, zullen anderen ze misbruiken voor oorlog en persoonlijk gewin.” (Iemand in de zaal die dit snapt?)

De schrijver Leon de Winter schrijft dan ook in een later stuk in de NRC dat “Van Ardenne is een slordig denker”. Met andere woorden, “ze klets uit haar nek”.

Omdat Agnes waarschijnlijk vindt dat ze het rondstrooien van belastinggeld ook iets moet verdedigen, schrijft ze over de fijne relatie met “Jemen” waarmee Nederland SINDS DE JAREN 70 een GESLAAGDE ontwikkelingsrelatie onderhoudt. Die relatie berust op wederzijds respect.”

Leon de Winter zegt dan:
“Het staat er echt: ‘Wederzijds respect'”.

En hij citeert uit een preek op de Jemenitische televisie, uit dat land waar geen persvrijheid bestaat en waarmee onze christelijke minister zo’n fijne ontwikkelingsrelatie heeft: “O, Allah, vernietig de joden en hun aanhangers en volgelingen. O, Allah, vernietig de grond onder hun voeten, jaag hun harten vrees aan en laat het bloed in hun aderen stollen”.

Behalve dit alles, heeft ze het dan in een groot deel van dat artikel van Agnes over “Vrijheid” en geeft ook dan uitmuntend blijk ervan dat ze er geen moer van snapt, ja zelfs niet weet waar ze het over heeft.

In de hele vijf kolommen, geeft ze geen enkele definitie van wat zij bedoelt met “vrijheid”.

Ze haalt er zo vanuit het blauw de “Vier Vrijheden van Roosevelt” bij.
De “oudere” lezer van de Vrijspreker weet waarschijnlijk dat de helft van die vier helemaal geen vrijheden zijn, als we de libertarische definitie van individuele vrijheid aanhouden.

Zie o.a. ons artikel van 24 dec. 2003

Maar net als praktisch alle politici verkracht ook Agnes het woord Vrijheid.

Hier slechts kort voorbeeld de twee (on)vrijheden van Roosevelt: “Vrijheid van gebrek”, en “Vrijheid van vrees”.
Als iedereen vrijheid van “gebrek” zou moeten hebben, WIE moet dat dan verschaffen uit vrije wil? Ik loop al decennia met geldgebrek, maar er is niemand die me dat komt verschaffen als ik er niet iets van waarde voor in de plaats lever!
En de Vrijheid van vrees is al helemaal onmogelijk. Zeker als de politici alles doen om de mensen vrees aan te jagen. Een politicus heeft een angst nodig om zijn macht nog sterker te kunnen uitoefenen. Vrees voor het milieu en voor terrorisme horen in deze tijd tot de meest gebruikte.

Alles bij elkaar een uitstekend voorbeeld van een politica die (overigens slecht) de burgers tracht te manipuleren met onwaarheden en mooi klinkende woorden.

Agnes heeft al eerder de Politicus van de Week Award gewonnen.
Hoe ze zich hier echter bloot gegeven heeft, is minstens zo erg als de manipulatie die de politici op verkiezingspad in Nederland deze week rondstrooiden.

Daarom verdient Agnes deze tweede Award ook deze week weer volkomen terecht.

6 REACTIES

 1. [2]
  Cincinnatus !
  Hear, hear ! Wat worden hier en daar, af en toe fantastische ontdekkingen gedaan !

  ‘"Then, with their minds made up, brain activity ceased in the areas that deal with negative emotions such as disgust. But activity spiked in the circuits involved in reward, a response similar to what addicts experience when they get a fix," Westen explained.

  The study points to a total lack of reason in political decision-making.

  "None of the circuits involved in conscious reasoning were particularly engaged," Westen said. "Essentially, it appears as if partisans twirl the cognitive kaleidoscope until they get the conclusions they want, and then they get massively reinforced for it, with the elimination of negative emotional states and activation of positive ones."

  Notably absent were any increases in activation of the dorsolateral prefrontal cortex, the part of the brain most associated with reasoning.’
  :
  :
  ‘The brain imaging revealed a consistent pattern. Both Republicans and Democrats consistently denied obvious contradictions for their own candidate but detected contradictions in the opposing candidate.

  "The result is that partisan beliefs are calcified, and the person can learn very little from new data," Westen said.’

  Maar het schijnen niet alleen politici te zijn, met een defect brein:

  ‘Vote for Tom Hanks

  Other relatively neutral candidates were introduced into the mix, such as the actor Tom Hanks. Importantly, both the Democrats and Republicans reacted to the contradictions of these characters in the same manner.

  The findings could prove useful beyond the campaign trail.

  "Everyone from executives and judges to scientists and politicians may reason to emotionally biased judgments when they have a vested interest in how to interpret ’the facts,’" Westen said.

  The researchers will present the findings Saturday at the Annual Conference of the Society for Personality and Social Psychology.’

  Laten we dus bescheiden blijven. Maar heel misschien biedt dit soort onderzoek gerechtvaardigde hoop voor een rationelere (vrijere en vreedzamere) wereld.

  Groet, Harry

 2. Wanneer wordt ze uit haar functie gezet, deze incompetente en absoluut domme minister. Als ze dan eruit gegooid is, dan meteen het Ministerie sluiten.

 3. Veel gehoorde redenering: als je geen respect hebt, heb je je er niet in verdiept.
  Want als je je er wel in verdiept zou hebben, zou je vanzelf wel respect krijgen.
  Dat men zich ergens in kan verdiepen en juist daardoor alle respect kan verliezen, is een mogelijkheid waarvoor deze politica zich liever blind houdt.
  Het verzamelwoord ‘religie’ is hier de misleidende factor.
  Alles op 1 hoop gooien en vervolgens vaag praten over ‘respect’ voor de religieuze overtuigingen.
  Maar als de politieke islam weer terug wil gaan naar pre-NT-tijden en barbarisme, kun je daar domweg geen respect voor hebben.

Comments are closed.