Kandidaat: Atzo Nicolaï (VVD) Staatssecretaris voor Europese zaken

Nominatie: “Wij gaan een onderzoek doen naar wat het Nederlandse volk wil met de EU”.

Toelichting: “Wij gaan een onderzoek doen naar wat het Nederlandse volk wil met de EU. Het onderzoek duurt tot 18 april. De resultaten zullen voor ‘een belangrijk deel‘ het standpunt van de Nederlandse regering tijdens de Europese top half juni bepalen. Maar de regering zal het ook weer niet ‘een op een overnemen’ als de uitkomst erg afwijkt van wat het kabinet zelf vindt.

Als goed politicus zegt Atzo hier weer: “Jongens en meisjes, we geven je graag de indruk dat je wat mag zeggen, maar je moet je echt niets gaan verbeelden. Wij doen toch wat wij willen.”

Atzo ging al direct na het Gymnasium staatsrecht en politicologie studeren. Hij heeft de politiek gewoon in zijn bloed! Hij kwam dan ook al snel op het ministerie van “Welzijn” en werd hoofd stafbureau “Kunsten”. Zoiets als hoofd “Kunstenmaker”? Daarna “Raad voor de Kunst” en daarna “Raad voor Cultuur”.

(De tijd ontbreekt de Nominator om al die verschillen en gradaties voor u uit te zoeken. Maar ze zijn wel belangrijk! En allemaal kosten ze sloten vol belastinggeld.

Bij het referendum over de EU-Grondwet heeft Atzo getracht deze aan het Nederlandse volk te verkopen met een 10-punten programma. U herinnert zich misschien dat de Vrijspreker en het EU-Nee-Comité daar geen spaan van heel lieten. Daarbij onderschatte Atzo het intellect van de Nederlandse kiezer volledig.

Nu probeert hij een tweede kans te krijgen met de enquête of peiling. We hebben daarover echter al zoveel commentaar ontvangen, dat ook dat in onze ogen nu al een fiasco is.
Het pragmatische politieke spel komt duidelijk tot uitdrukking in de opzet van de vragen. Nog sterker, de peilingprocedure wekt sterk de indruk van bewuste misleiding.

Elders in de Vrijspreker stond het voorbeeld (hier verkort) van de vraag of je wilt dat de voortgang in de EU sneller of langzamer moet. Er wordt niet gevraagd of je er uit wil!

Daarom is te verwachten dat als de antwoorden voldoende kloppen met wat het kabinet zelf wil, dat ze dan van de daken geschreeuwd zullen worden. Als ze echter niet kloppen, dan zullen ze wel weggemoffeld worden.
(Er zijn minimaal 3 personen die gezegd hebben dat we maar uit de EU moeten. Plus degenen waarvan we het niet weten! Zou dat ooit ergens genoemd worden?

Nu rest Atzo nog om straks het resultaat zo in de openbaarheid te brengen dat het net is alsof het een groot succes is.

Atzo is een groot politicus. Hij verdient de Award “Politicus van de Week heel duidelijk.

8 REACTIES

  1. Je kunt je opmerkingen bij de enquetevragen zolang maken als je wilt, mits je ze opsplitst.
    Je kunt ook weblinks invoeren, bijvoorbeeld verwijzen naar de tekst van Vaclav KLAUS over de Europese integratie:
    http://kleinverzet.blogspot

  2. Waarom heeft Karla Peijs (minister van verkeer, CDA) deze week niet gewonnen?

    Die uitspraak van Nicolaï is misschien wel vreemd, maar mijns inziens slaat Peijs deze week echt alles met haar uitspraak dat ‘een hoofddoek goed is voor de vrijheid van islamitische vrouwen in sommige landen, omdat ze anders het huis niet uit mogen’.

    bron: http://www.nrc.nl/binnenlan

Comments are closed.