De staat is een instituut bedoeld om de rechten van burgers te beschermen. Maar hoe kan dit nu? Hoe kan de staat het recht op bezit beschermen als het eerste wat zij doet belasting heffen is? Want belasting heffen is geweld initiatie, een volkomen ontkenning van het recht op leven vrijheid en bezit! Zie hier de aperte contradictie van de staat, een instituut dat poogt rechten te beschermen door ze te ontkennen en te schenden en dat vanaf het allereerste begin.

De staat is de grote fictie waarmee iedereen probeert
ten koste van anderen te leven.

Frédéric Bastiat (1801-1850)

Wat rechtvaardigt de staat?

Wie de geschiedenis van de staat op een eerlijke manier zou evalueren zou tot geen andere conclusie kunnen komen dan dat het een levensgevaarlijk instituut is. Maar waarom zijn mensen dan loyaal en gehoorzaam tegenover de staat? Dit komt omdat veel mensen denken dat er voor de staat een geldige rechtvaardiging is. Maar is dat wel zo?

In het verleden werd gepoogd een koning meestal te legitimeren door te stellen dat hij alleen met Gods wil koning had kunnen worden. Die middeleeuwse manier hanteert Beatrix overigens ook nog steeds. Zij is, zo beweert zij, Koningin bij gratie Gods; Dat zegt dus genoeg over het zg. ‘moderne koningschap’.

Het sociaal contract

De meest recente en een iets meer rationele versie van het verhaal luidt dat wij een regering instellen om onze rechten te beschermen door onze rechten, op oa. zelfverdediging, over te dragen aan de staat. In deze theorie gaan de burgers een zogenaamd sociaal contract aan met de overheidsdienaren. Dat wil zeggen; de burgers dragen hun recht op zelfverdediging over aan de overheid en in ruil hiervoor zal de overheid de burgers beschermen tegen agressie en geweld.

Maar als rechten een functie zijn van onze rede, als zij deel van ons zijn en dus in letterlijke zin onvervreemdbaar zijn, wat valt er dan over te dragen? Hoe gaat dat overdragen dan precies in zijn werk? Als wij onze rechten zouden kunnen overdragen, betekent dit dan dat wij afstand van die rechten hebben gedaan? Kunnen wij een arm of been aan iemand anders overdragen en het nog steeds bezitten? Wie zou dit vrijwillig doen? Moet je soms deel nemen aan een of andere ceremonie? En waarom heeft niemand mij daar ooit iets over verteld? Maar even serieus nu. Ik kan natuurlijk mijn rechten niet overdragen. Niet aan mijn buurman en niet aan de staat. Het is gewoon volslagen onzin. Ik kan me niet herinneren dat ooit in Nederland iemand is gevraagd zijn rechten over te dragen. Maar zelfs als het wel afgesproken zou zijn dan stuit het idee van het sociaal contract op de grenzen van ruimte en tijd.

Het sociaal contract in ruime en tijd

Als we de onafhankelijkheidsverklaring van de VS lezen stuiten we op een interessant gegeven. Dit is niet bepaald een onbelangrijk document. Het heeft de bedoeling de afscheiding van Engeland en de vestiging van een nieuwe Amerikaanse staat te rechtvaardigen. Toch is dit immens belangrijke document maar door 56 mannen ondertekend. En de rest van de bevolking dan? Als die ondertekenaars zouden beweren dat zij werkelijk iedere levende ziel die op dat moment in de nieuwe wereld leefde zouden vertegenwoordigen, dan is dat makkelijk door te prikken. We kunnen er al zeker van zijn dat de slaven en de vrouwen niets gevraagd is. Ja maar zullen staats vertegenwoordigers zeggen, je kan toch niet werkelijk iedereen persoonlijk zijn goedkeuring vragen? Maar dat is nu precies wat ik beweer! Als iemand zegt de gehele bevolking te vertegenwoordigen dan moet hij dat ook werkelijk doen! Wat wordt er anders bedoeld met:

When in the Course of human events, it becomes necessary for one people to dissolve the political bands which have connected them with another, and to assume among the powers of the earth, the separate and equal station to which the Laws of Nature and of Nature’s God entitle them, a decent respect to the opinions of mankind requires that they should declare the causes which impel them to the separation.

One people? Stond het pre-Amerikaanse volk werkelijk als een man achter deze verklaring? Ik denk dat u het antwoord wel weet beste lezer. Als u nu zegt dat we op die manier nooit een staat kunnen vestigen dan is dat toch echt het probleem van de staats vertegenwoordigers en niet van mij. Maar stel nu dat de staats vertegenwoordigers zo eerlijk zijn om werkelijk iedereen zijn goedkeuring te vragen. Ik geef het toe dit is zeer onwaarschijnlijk. Veronderstel verder dat ook echt iedereen zijn toestemming geeft. Ik weet het, dit grenst aan het utopische. Dan is zo’n sociaal contract slechts geldig voor diegene die op dat moment in tijd hun goedkeuring hebben gegeven. Het contract kan niet gelden voor hun zonen en dochters en zeker niet tot in lengte van eeuwen! En hier heb ik de onafhankelijkheidsverklaring van de VS genomen omdat dit meestal als een zeer redelijk document wordt gezien.

Nederland staat er in dit opzicht veel slechter voor. Ons land is een creatie van het congres van Wenen waarbij de Engelsen bedachten dat het handig zou zijn als wij een koning zouden hebben uit het op dat moment berooide huis van Nassau. Onze grondwet is een lachertje. Omdat Willem de IIIde in 1848 bang was voor een revolutie heeft hij een dealtje gemaakt met de nep liberaal Thorbecke en dus werd er snel een stuk papier in elkaar gedraaid dat een grondwet zou moeten zijn. Wie echter deze ‘grondwet’ bestudeert zal tot de conclusie komen dat die het papier niet waard is waarop het geschreven staat. Achter alle belangrijke negatieve rechten staat wel “behoudens ieders verantwoordelijkheid volgens de wet” of “behoudens bij de wet gestelde beperkingen en uitzonderingen”. Wat er in de praktijk op neerkomt dat we geen rechten hebben als de staatsdienaren geen zin hebben om die te erkennen. Maar waarom zouden wij dan de Nederlandse staat nog erkennen?

Het sociaal contract is immers een lege abstractie, een verzinsel. Zo lang iemand zijn loyaliteit niet vrijwillig en persoonlijk aan een staat geeft, heeft niemand het recht om hem te dwingen. Noch door een meerderheid van stemmen, nog door aristocratische vertegenwoordigers, noch door sociale goeddoeners mag een individu worden gedwongen zijn goedkeuring aan de staat te geven. Contracten kunnen alleen met individuen worden gesloten en alleen bij wederzijdse toestemming. Niemand heeft het recht voor anderen te spreken als die anderen daar geen expliciete toestemming voor gegeven hebben.

Dat maakt dan dat een legitieme staat een term is die zichzelf tegenspreekt. Zodra de staat zich vestigt eist zij het monopolie op het gebruik van legaal geweld op en initieert geweld tegen vreedzame burgers door belasting heffing. Een staat die dit niet zou doen is geen staat in de werkelijke betekenis en zal weggeconcurreerd worden door markt alternatieven. Een legitieme staat is een utopie en een erg onpraktisch instrument om de rechten van burgers te verdedigen. Sterker nog; de staat zelf is de grootste schender van mensenrechten ooit!

En dus is een vrije markt anarchie het enige morele en praktische alternatief. En is een vrije markt anarchie ook de enige samenleving die negatieve rechten absoluut respecteert.

——————————————————————————————————-

Zie ook

Rechten en de staat Deel I: Rechten, illusie of feit?

Rechten en de staat Deel III: De exploitatie theorie, de lange schaduw van Karl Marx.

22 REACTIES

 1. Wederom een bijzonder boeiend artikel in deze serie.

  Terzijde: ‘legaal geweld tegen vreedzame burgers’ komt ook in andere vormen voor. Ik denk dan bijvoorbeeld aan de huurbescherming en alle wetten en regeltjes, met de daaruit voortkomende rechteloosheid van verhuurders, die dat gedrocht heeft opgeleverd (benevens een niet functionerende ‘markt’).
  Denk dan aan contractoplegging, prijsafdwinging, ontneming van zeggenschap over het prive-eigendom (bijv. bij splitsing van verhuurd gebouw of bij kraken)… Dit alles zonder de beschikking over het eigendom zomaar te kunnen herkrijgen… Waar een klein landje al niet groot in kan zijn.

 2. [1]

  Dank je Vincent.

  Over een paar maanden ga ik een veel uitgebreidere lezing over dit onderwerp houden.

  En ja, je hebt het goed gezien, *iedere* economische wet, behalve die tegen fraude, een gewelds initiering is tegen vreedzamer burgers die gewoon handel willen drijven.

  Er is een promimente drogreden die gebruikt wordt om dit overheids geweld te rechtvaardigen.

  Dat zal het onderwerp zijn van een volgend langer artikel.

 3. Henri,
  Klopt weer helemaal !
  Dat sociaal contract (van ene Rousseau)heb ik overigens nog nooit gezien. Weet jij het toevallig ergens te liggen ? Zou je me een groot plezier mee doen. Bij voorbaat dank. 🙂
  Groet,
  Harry

 4. [3]

  LOL! Nee ik zoek en ik zoek maar kan het niet vinden. 🙂

  O het erge is dat een filosoof als Locke deze theorie ook gebruikt. Daar hadden de founding fathers het van.

  Overigens was de eerste filosoof die dat wazige idee introduceerde Thomas Hobbes (1588 – 1679) in zijn boek Leviathan.

  Zie hier:

  http://en.wikipedia.org/wik

  Hij gebruikte zijn sociaal contract theorie om het absolute koningschap te legitimeren.

 5. [3] Harry,

  Ga es op het gemeentehuis vragen.Allicht bewaren ze daar een copietje want de sossen beweren dat je vader toen hij je geboorte kwam aanmelden dat contract namens jou heeft getekend.

  Ik heb er mijn pa ooit es achter gevraagd maar die ontkende alle schuld.

  Groetz,

  Cincinnatus.

 6. [4] Ik zie niet in hoe Hobbes sociale contract "sociaal" genoemd kan worden; één almachtige heerser, unilaterale trouw aan de autocraat, valt niet echt onder de moderne interpretatie van "sociaal".

  Ook zie ik niet hoe Rousseau’s sociale contract "een contract" genoemd kan worden gezien het feit dat er niet door alle partijen ondertekend kan worden. Ookal was Rousseau een voorstander van een zo direct mogelijke democratie, toch zag hij bij een zogenaamd "contract" het belang hiervan niet helemaal.

  Nog los hiervan ontgaat mij de zogenaamde nut van een "sociaal contract". Ik vind het maar collectivistisch klinken al die quasi-contractuele onzin.

  Er ontgaat mij nogal wat, blijkt wel.
  Maar tot iemand mij kan tonen wat ik niet kan vinden in het voorgaande, kan ik hier moeilijk op aangekeken worden.
  De dag dat de gaten in de "sociale contracten" aantoonbaar gevuld kunnen worden, zal ik toegeven en zelfs tekenen, maar niet eerder!

  was wél getekend, Lodderzat

 7. [6]

  Lodderzat mijn hele artikel gaat er nu juist over dat dit begrip klinkklare nonsens is.

  Heb je het wel gelezen?

 8. [6]

  Overigens, het logisch gevolg van het afwijzen van het sociaal contract is het afwijzen van de legitimiteit van de staat. 😉

  Dan blijft alleen een staatloze samenleving over als rationele keuze.

 9. Henri,

  Zoals stilaan een (goede) gewoonte bij jou begint te worden : een interessant en diepgravend artikel.

  Ik ben het met je eens dat het (alhoewel zo lek als een zeef) het "contract social" heeft "regeren bij de gratie Gods" vervangen als
  fundering en rechtvaardiging voor de dwingelandij van het staatsgezag.

  Toch ook een vraagje :

  Begrijp ik goed dat je uiteindelijk ook minarchie zoals voorgestaan door
  Mises en Rand ziet als een inbreuk op
  onze rechten ?

  Stel dat een minarchie klein zou kunnen worden gehouden (dus niet zoals
  de federale regering van de USA reeds na enige jaren (decennia) beginnen uit
  te dijen en op te zwellen , zou je ze
  dan ook principieel afwijzen (waarbij ik wel aanneem dat je zulk een minarchie beslist een reuzespring vooruit zou zien t.o.v. de huidige socoaal-democratie emaar het gaat me ff om het principe)?

  Groetz,

  Cincinnatus.

 10. [5]
  Cincinnatus,
  Het sociaal contract is de Heilige Graal voor de staat. Die dient daarom onnmiddellijk te worden teruggepakt.
  Groet,
  Harry

 11. [7] Geen zorgen, ik heb je artikel wel degelijk gelezen en bevestig in mijn herformulering enkel mijn steun voor wat je zegt. Als een persoon blauw een mooie kleur vind, ontneemt dit niet een ander het recht om dit ook te vinden.

  Oja, wees s.v.p. spaarzaam met de term "staatloze samenleving", daar moet ik al snel van watertanden:)

  Lodderzat

 12. [9]

  Cincinnatus schreef:

  "Toch ook een vraagje : Begrijp ik goed dat je uiteindelijk ook minarchie zoals voorgestaan door Mises en Rand ziet als een inbreuk op
  onze rechten ?"

  Henri:
  Inderdaad zo’n systeem zou ik op principiële gronden afwijzen. Zolang zij mij zou verbieden om bijvoorbeeld beschermingdiensten bij iemand anders te zoeken dan de staat en mij zouden verplichten belasting te betalen.

  "Stel dat een minarchie klein zou kunnen worden gehouden (dus niet zoals de federale regering van de USA reeds na enige jaren (decennia) beginnen uit te dijen en op te zwellen , zou je ze dan ook principieel afwijzen (waarbij ik wel aanneem dat je zulk een minarchie beslist een reuzespring vooruit zou zien t.o.v. de huidige socoaal-democratie emaar het gaat me ff om het principe)?
  Groetz, Cincinnatus."

  Henri:
  Cin, hoe zou je de vestiging van de staat en hun monopolie op gebruik van legaal geweld wat zij zouden claimen dan legitimeren?

  Bovendien leert de geschiedenis ons dat de staat onherroepelijk zal groeien. Wat hebben we eraan om een minarchie te vestigen als we ons vanaf dat moment consequent moeten inspannen om te beletten dat de staat weer opzwelt?

  Dat is wat mij betreft de grote vergissing van de minarchisten. Zij denken dat als de minimale staat er is alle problemen op dit gebied opgelost zullen zijn.

  Maar dan begint het pas! Vanaf dat moment zal de strijd los barsten tussen Socialisten, Nazi’s Milieu fanaten en andere machts hongerige groeperingen om het bezit en de controle van de staat. Met natuurlijk de gewoonlijke voorspelbare gevolgen.

  Zoals ik schreef:

  "Dat maakt dan een legitieme staat een term is die zichzelf tegenspreekt.

  Zodra de staat zich vestigt eist zij het monopolie op het gebruik van legaal geweld op en initieert geweld tegen vreedzame burgers door belasting heffing. Een staat die dit niet zou doen is geen staat in de werkelijke betekenis en zal weg geconcurreerd worden door markt alternatieven."

  Kort gezegd ik heb zeer grote principiële bezwaren tegen de staat. En zoals ik eerder heb geschreven denk ik niet dat het praktisch is om veel te verwachten van veranderingen via de politiek. Vandaar dat ik oproepen om op iemand als Wilders te stemmen volkomen negeer. Hoe helpt het de libertarische zaak als Wilders 3 zetels in Den Haag krijgt? Het is nog te vroeg.

  [12]

  Lodderzat schreef:

  "Geen zorgen, ik heb je artikel wel degelijk gelezen en bevestig in mijn herformulering enkel mijn steun voor wat je zegt."

  O sorry, dan is er sprake van een misverstand van mijn kant.

 13. [11] Harry,

  Ik heb es naar de Pvda-helpdesk gebeld en gevraagd waar mijn sociaal contract
  ergens ligt.

  Volgens de snoodaards is het een impliciet contract dat ik ben aangegaan door geboren te worden.

  Ik begin te begrijpen waarom kinderen zo hard huilen als ze uit moeders buik
  rollen 🙂

  Groetz,

  Cincinnatus.

 14. Inhakend op de discussie van anarchie contra minarchie; het lijkt mij dat de onoverkomelijk landelijke zaken die minarchisten graag door een minime overheid geregeld zien inderdaad aan een (of meer) "zeker(e)" orga(a)n(en) toebehoren. Ik denk echter dat deze zaken ook binnen een anarchie afgehandeld zouden kunnen worden door een bedrijf dat zich zou bezigen met waar een overheid nu faalt en altijd zou falen; een dergelijk bedrijf zou concurenten hebben en dus tot prestatie gedreven worden waar dit bij een "overheid" niet het geval is.
  Het bedrijf zou geen enkele claim hebben op buitencontractuele gelden van de investeerders (burgers) en zou (voor de democraten niet geheel onplezierig) volledig afhankelijk zijn van de vraag die ernaar is (zéér democratisch).
  Het probleem is jammergenoeg dat ook niet-investeerders van de baten van dit bedrijf zouden kunnen genieten.

  Of een dergelijk "bedrijf" bij een anarchie tot stand zou komen, is maar de vraag; maar ik zou er wel geld in steken (want als winstgevend bedrijf kan het natuurlijk ook dividend uitkeren zoals ieder ander bedrijf).

  Lodderzat

 15. [14]
  Hallo Cincinnatus, wat valt me dat nou van je tegen, zeg. Kan ik jou dan niet om een boodschap sturen ?

  Waarom heb je niet volgehouden en gezegd, dat hun verhaal als k.. op dirk van de broek slaat, omdat jij niet kunt weten, wat de socialisten erin geschreven hebben. Ik zou toch minstens die copie opgeeist hebben.
  En het origineel moeten we trouwens ook hebben.
  Zullen we dan maar een keer samen op onderzoek uitgaan ?
  Groet, Harry

 16. [15]

  Lodderzat ik heb even wat concrete voorbeelden nodig om te zien wat je bedoeld. Zou je er een paar kunnen geven?

  Bedenk bijvoorbeeld dat wegen in wijken of de lokale veiligheid gekocht wordt door de wijk bewoners. Wie in zo’n wijk komt wonen tekent een contract. Via dat contract is een bepaalde som geld gereserveerd voor het onderhoud van wegen, dijken, de veiligheid op straat ed.

  Zie het als een uitbreiding van de huidige service kosten. Dat lost mi. het freeriders probleem op.

  Je kan natuurlijker ook voor kiezen om in een wijk een huis te kopen of huren waar dit allemaal niet of minder is geregeld. Maar dan zou je zelf die diensten moeten onderhouden.

  Beantwoord dit je vragen?

 17. [17] Ik denk dat rechtspraak, persoonlijke beveiliging en inderdaad infrastructuur en zo nog vele andere taken door gespecialiseerde bedrijven geregeld zouden kunnen worden. Echter bij bijvoorbeeld vertegenwoordiging van een land of bij de nationale verdediging hiervan zou het land in kwestie bij één, op landelijke zaken gespecialiseerd bedrijf gebaat zijn. Dit alles is gegeven dat er bij algehele anarchie nog landen zouden bestaan; dit zou uiteraard niet per se hoeven bij anarchie omdat uiteindelijk alleen de concurentie tussen bedrijven en niet tussen landen ertoe doet.
  Echter als landen toch bestaan is het noodzakelijk dat dezen dan internationaal functioneren zoals bedrijven op een nationale markt zouden doen (Adam Smith gaat hier in Wealth of Nations books 4-5 uitvoerig op in). En als landen gelijk bedrijven moeten functioneren, moeten ze eveneens gelijk bedrijven een management hebben voor buitenlands(concurerend) beleid.

  Lodderzat

 18. [18]
  Tuurlijk Henri, als je eerlijk meebetaalt.
  Maar ik krijg het origineel, jij zult het toch met een copietje moeten doen, vader. 😆
  Groet,
  Harry

 19. [2] Ik zie zeer uit naar je volgende deel. Zeer interessante serie.
  In de huurbescherming en alle wetten en regels op landelijk en gemeentelijk niveau die daaruit voortvloeien, laat de overheid zijn ware ziel zien. En die is bepaald niet fraai, op zijn minst een ‘rechtsstaat’ onwaardig.

Comments are closed.