Smokkelen is het transporteren van goederen of personen over een grens tussen twee (of meer) landen, terwijl de machthebbers in één van die landen dat niet goed vindt.
Meestal maken de machthebbers van het importland moeilijkheden, maar soms ook die van het exportland.

Als goederen door iemand eerlijk gekocht zijn, zijn die zijn eigendom. En geen enkele overheid heeft er iets mee te maken wat hij/zij ermee doet of waarheen hij die mee naar toe neemt.

Edoch, overheden hebben de macht om aan bepaalde voorkeursgroepen (kiezers) voordelen te beloven ten koste van anderen. En die macht gebruiken z maar al te graag.

Door bij voorbeeld de invoer van suiker te verbieden of extra te belasten, worden de suikerboeren en handelaren bevoordeeld doordat zij hun producten duurder op de markt kunnen brengen. Uiteraard ten koste van de consument die suiker nodig heeft en er meer voor moet betalen dan zonder deze bevoorrechting. De consument (ieder ander dan de bevoordeelden) wordt benadeeld.

Ook de producent in het goedkopere land wordt benadeeld. Hij kan minder omzetten, en blijft armer.
Dat heel vaak de reeds benadeelde consument door zijn machthebbers nog extra belast gaat worden om belastinggeld af te geven dat ze dan weer als zogenaamd “ontwikkelingshulp” aan de benadeelde producenten (denken te) geven, maakt het spel nog idioter.

Dat er in deze rare situatie slimme, sluwe, en slechte personen zijn die kans zien om daar gebruik van te maken, is dagelijkse praktijk. En hoe moeilijker overheden dit transport maken, bvb zoals voor drugs, hoe meer er aan te verdienen valt. Doordat het dan in een misdadig circuit zit, trekt dit ook misdadigers aan. Misdadigers die niet alleen maar door mazen van de wet proberen te sluipen, maar die ook nog eens hun klanten bedriegen.

Dit geldt niet alleen voor goederen, maar ook voor het transporteren van mensen. Afhankelijk van de machthebbers en de periode zijn mensensmokkelaars of de meest verfoeide boeven, of helden van de mensheid. Iemand die nu een arm, verhongerend, persoon binnen de grenzen van de EU of van Nederland weet te helpen, gaat de gevangenis in als hij gepakt wordt.
Iemand die in de oorlog geholpen heeft om Joden uit Duitsland of Rusland in veiligheid te brengen, is een held.

Een muur bouwen tussen Oost en West Berlijn bleek geen stand te houden tegen het verlangen naar individuele vrijheid. En zo zal het ook gaan met de muur tussen Amerika en Mexico, de muur tussen Israël en Palestina, en de muur om de EUSSR. Zij zullen op den duur geen stand houden.

Er is maar één goede oplossing: open de grenzen! Laat de mensen vrij!
—————————————-
Zie ook:Johan Norberg: Open Grenzen, ook voor immigranten
http://www.libertarian.nl/NL/archives/000502.php

14 REACTIES

 1. Wie voorkom je in deze oplossing dat straks het Groene Hart een grote sloppenwijk vol gelukszoekers wordt en Nederland in plaats van New York aan de Rijn een soort Rio de Janeiro aan de Rijn wordt. Wereldwijd vrij personenverkeer kan dit soort nadelige gevolgen hebben. In Brazilie zijn ze uit wanhoop ooit op doodseskaders overgegaan om het ergste tuig te ruimen, die kant zou ik niet op willen.

 2. Waarom haal je Brazilië erbij? Dat land is niet libertarisch, socialisten houden er al jaren huis. Vandaar de ellende.

  De ellende die jij voor je ziet van gelukszoekers in het groene hart (wat is dat toch in godsnaam, toch niet die 6 weilanden tussen Schiphol en Den Haag?) is alleen nadelig als er uitkeringen te halen zijn. Zonder uitkeringen ook geen golddiggers. Die gaan naar de socialistische buurlanden, waar ze niet hoeven te werken. Hier komen alleen diegenen die willen werken, fantastisch lijkt mij.

 3. [2] Brazilië is misschien niet libertarisch, het is wel een voorbeeld van hoe arm en rijk zich naast elkaar gedragen. Een voorbeeld kortom van wat er egbeurt als je grenzen opengooit. De libertaristische heilstaat, waarin iedereen graag werkt, werkt alleen als er eerst voldoende mogelijkheden om te werken zijn en dit voor allen een duidelijk voordeel oplevert. En dan nog zullen er ook werkschuwe profiteurs voor je stoepje rondhangen als je daar niks tegen/voor doet.

 4. [3] Brazilië is een voorbeeld hoe arm en rijk zich naast elkaar gedragen in een socialistische samenleving.

  Verder spreek je over vage termen als "mogelijkheden maken om te kunnen werken". Dit klinkt mij in de oren als een socialistische theorie.

  Als laatste schrijf je dat er mensen voor de stoep rondhangen.. Zolang er geen uitkeringen zijn waar je niets voor hoeft te doen, zullen er geen mensen voor je stoep hangen. Die mensen hangen wel voor de stoepen van de zo talrijke socialistische landen (zoals Nederland nu).

 5. [4] Je kunt ook iets mogelijk maken door te liberaliseren.

  "Zolang er geen uitkeringen zijn waar je niets voor hoeft te doen, zullen er geen mensen voor je stoep hangen."
  Jij beweert hier ofwel dat er in de libertarische heilstaat geen bedelaars zullen bestaan, ofwel dat bedelen werk is.
  Het laatste lijkt me een onzinnige herdefiniëring van het begrip werk. Het eerste waag ik, nogmaals, te betwijfelen. Zelfs wanneer er werk in overvloed is, zullen er mensen zijn die liever niets of weinig doen. Dat kan wanneer het er veel zijn resulteren in een ordeprobleem.

 6. [5] Nee, je legt me woorden in de mond.

  Voor de stoepen van een een libertarische samenleving staan alleen mensen die willen werken. Gewone bedelaars zullen er niet aankloppen, omdat die kiezen voor de stoep van een socialistisch land, waar zonder tegenprestatie een inkomen wordt verstrekt.

  De bedelaar die er wel aanklopt, zal moeten afwachten of ‘ie wat toegereikt krijgt. Dit heeft een afstotende werking hebben op golddiggers.

  De werkzoekenden uit andere gebieden zijn van harte welkom.

 7. smokkelen moet mogen?

  ja wacht es, dan valt er niks meer te verdienen, dat mot ik niet hebben.

  nee, smokkelen moet niet mogen, ha ha.

 8. Eigenlijk is de titel natuurlijk verkeerd. Immers het heet pas smokkelen als het verboden is. Dus "smokkelen moet mogen" is een contradictio in terminis.
  Beter zou zijn "smokkelen moet niet mogen" waarmee dan bedoeld wordt dat het begrip "smokkelen" uit het wetboek (en zelfs de Van Dale – zie verder) dient te worden gehaald. Het moet immers niet mogen dat politici zomaar de baas gaan lopen spelen op goederen die iemand legaal verworven heeft.

  Hoewel er geen eensgezindheid bestaat onder wetenschappers denk ik dat taal mogelijk de gedachten bepaalt (of toch in elk geval beinvloedt).
  Als je smokkelen institutionaliseert als woord, dan wordt dit een soort begrip waarvan iedereen "weet" (of meent te weten) dat dit iets fouts is.
  Stel, je slaagt erin om je kind op te voeden zonder het woord smokkelen ooit in de mond te nemen (en uit te leggen) maar steevast te praten over "iets wat je gekocht hebt invoeren terwijl de overheid vindt dat dat niet mag", alsof daar geen woord voor bestaat. Wel, dan denk ik dat zo’n kleine beter begrijpt waar het om gaat en terecht de overheid als boosdoener gaat zien en niet de smokkelaar, oops, ik bedoel natuurlijk de importeur.

 9. [8] Je zou ook een kind kunnen opvoeden met de term ‘proletarisch winkelen’ in plaats van stelen, of zoals Bos wil subsidie in plaats van belastingaftrek, intellectueel uitgedaagden in plaats van debielen etc., etc.

 10. [9] Het verschil is echter dat die debiel door niemand werd uitgedaagd en het verminderen van roof niet hetzelfde is als het netto krijgen van een subsidie enz.
  Kortom de linkse PC eufemisme zijn niets anders dan leugenachtige propaganda. Mijn omschrijving van smokkelen daarentegen is niet meer dan dat: een feitelijke omschrijving.

 11. wat ze smokelen noemen is voor die ander overleven of wat geld maaken om uit te komen dus regels zijn voor mensen die geen zorgen meer hebben in het leven genoeg geld hebben macht en hun droomen komen uit de wereld draait in het rond zoals ze willen er is niemand die er wat over hun doen en laaten zo god heb genade met hijdenen

 12. [8] eM,

  Goed punt.
  ik negin stillaan te vermoeden dat ik je in eerdere gedachtenwisselingen toch wat verkeerd ingeschat hebt en je
  (ondanks je dwaken in de kwestie iraq)
  toch wel degelijk uit libertarisch hout bent gesneden.

  groetz,

  Cincinnatus.

 13. [8] "Hoewel er geen eensgezindheid bestaat onder wetenschappers denk ik dat taal mogelijk de gedachten bepaalt (of toch in elk geval beinvloedt).
  Als je smokkelen institutionaliseert als woord, dan wordt dit een soort begrip waarvan iedereen "weet" (of meent te weten) dat dit iets fouts is."

  Heel goed punt. Michael Cloud
  [http://www.CenterForSmallGo… ] zegt "Words are weapons".

  "smokkelen" heeft inderdaad de bijbetekenis van iets "oneerlijks".

  En zie eens hoe het woord "sociaal" (dat is iets goeds) misbruikt wordt door er "socialisme" mee te bedoelen.

  We zouden een rubriek kunnen openen met elke keer een voorbeeld hoe bedrieglijk politici een bepaald woord gebruiken.
  Enige goesting daarvoor?

 14. [12] Dank voor het compliment.
  Wie mijn uiterst principiele houdingen in het dagelijks leven van dichtbij heeft meegemaakt (soms tot het ontslag erop volgt) wist dit al lang maar goed overkomen op een medium als internet is niet altijd even makkelijk.
  Wat Irak betreft (zonder de discussie te willen heropenen) besef ik wel degelijk dat mijn standpunt niet zuiver libertarisch is, doch prefereer ik uit pragmatisme een realpolitik bij gebrek aan level playing field omdat de tegenstanders zich helaas evenmin aan libertarische principes houden.
  Goed dat doen mij prive-tegenstanders (ex-collegae bv.) natuurlijk ook niet maar het verschil is dat ik (en mijn gezin) de enige zijn die de gevolgen lijden van het bewust met mijn kop tegen de muur lopen (uit principe).
  In het geval van Irak ging het evenwel niet slechts om Bush’ carriere doch potentieel om zowat de hele wereldeconomie en een oorlog met mogelijk meer slachtoffers dan WOII.
  Vandaar dat ik toen uit pragmatisme afweek van de zuiver libertarische houding. Daar was ik me van bewust, maar dat was dus een keuze, geen lapsus.
  Maar goed, dit was dus een conceptuele beschouwing. Verder wil ik er inhoudelijk geen tijd meer aan besteden.

  [13] Goesting wel, tijd helaas niet. Sorry. Maar wellicht kan e.e.a. geintegreerd worden in de duidelijke uitleggingen die in ons wiki-project zullen opgenomen worden.
  De makers daarvan kunnen dan in hun artikel over socialisme even stilstaan bij ethymologie en hoe men "dwingelandisme" of "Robin Hoodisme" uit propaganda oogpunt socialisme besloot te noemen.

Comments are closed.