Mocht je nog enige twijfel hebben over wel/niet stemmen, dan kun je hier je frustratie kwijt:


!++35++!

32 REACTIES

 1. Toch maar gestemd.

  Een zwakke poging om belastingen die ik betaal minder te laten stijgen dan zou gebeuren als ik niet zou stemmen.

  Een zwakke poging om de politie iets minder controlerende bevoegdheden te geven dan zou gebeuren als ik niet zou stemmen.

 2. De grootste invloed op de geschiedenis kun je uitoefenen door hard te werken en je eigen idealen waar te maken. Door in alles wat je doet je eigen idealen en denkbeelden door te laten schemeren bereik je het meeste. Dit klinkt misschien heel nobel, maar is zeker waar. Je bereikt in ieder geval meer dan wanneer je die 1/12.000.000 ste stem die je hebt nuttig besteed.

 3. Je kunt hopen dat er voldoende medestanders voor je eigen ideeën zijn, maar de persoonlijke invloed van je stem is vrijwel nul.

 4. Ik stem alleen wanneer zich een klassiek liberale kandidaat aandient.
  Één stem is natuurlijk geen stem en het is vechten tegen de bierkaai.

 5. [2] Ben het helemaal met je eens.

  Het is een hele rare situatie dat op een libertarische site er zoveel sympathisanten van de democratie zijn en dit actief belijden.

 6. Je kunt ook invloed uitoefenen in gesprekken en ontmoetingen met andere mensen door de ächterkant"van het gelijk te laten zien. Een opmerking hier of daar over, verwijzing naar een programma of een boek.Ik merk wel dat de mensen het afgelopen jaar veel moedelozer zijn en daarom belast ik maar niemand meer, dan maar wat prietpraat over het weer enzo.Anne

 7. [5] Mwah, het is maar hoe je er naar kijkt. Hoe je het ook wendt of keert: je zit vooralsnog opgescheept met het gedrocht democratie. In dat geval zou je kunnen kiezen voor een partij wiens standpunten het dichtst in de buurt komen van de leefgemeenschap binnen Libertaria (in mijn ideale geval een met een nachtwakersstaat) waar je in zou gaan leven. Nadeel is dat ik dus anderen iets door de strot duw, maar egoistisch als ik in dit geval ben: jammer maar helaas. Anderen duwen mij nu ook wat door de strot en ik vrees met grote vrezen voor 2007: Wouter en zijn clan… YUCK!

  Ik zou binnen Libertaria bijvoorbeeld een straat, buurt of leefgemeenschap kiezen waar bij voorkeur geen of zeer weinig niet-westerse allochtonen wonen en waar drugsgebruik en openbare prostitutie niet zijn toegestaan. Ik kom dus bij wijze van in het rechter spectrum van Libertaria terecht. Nu snap ik ook wel dat je binnen Libertaria nooit de volle garantie zult krijgen en behouden dat een buurt of leefgemeenschap volledig allochtoon-, prostitutie- en drugsvrij is en blijft.

 8. [7] En ik kies voor een straat met zo min mogelijk autochtone nederlanders. Die staan over het algemeen slecht open voor veranderingen en houden erg van belasting heffen.

 9. [7]
  Ik denk dat je binnen Libertaria heel goed een monoculturele en drugs- en prostitutievrije gemeenschap kunt handhaven. Net zo zeer als dat je kosmopolitische gemeenschappen met drugs kunt handhaven.

  Dat is het mooie van Libertaria, iedereen kan gaan leven tussen de mensen waar hij tussen wil leven.

  "Hoppe" gemeenschappen zullen vreedzaam bestaan naast "Friedman", "Norberg", "Kroptkin" en "Benedictus" gemeenschappen.

 10. [7] [8] Egor en Dirty, samen kunnen jullie met twee straten dus al een heel eind komen!

 11. [10] Zolang die autochtonen met hun belastingregime maar niet op mijn terrein komen!

 12. Verder denk ik de wens voor een drugsvrije, allochtoonvrije of prostitutievrije samenleving, niets te maken heeft met het libertarisme.

  Libertarisme gaat over souvereiniteit van mensen, en geen geweld initieren. Zolang een druggebruiker, een prostitué(e) of iemand uit Zimbabwe zich daar aan houdt, prima. Een druggebruiker kan een voorbeeldig libertarier zijn, net zo als een hoer of een Marokkaan.

  Het je druk maken om het beroep, gebruiken of afkomst van je buurman, heeft niets met libertarisme te maken.

 13. Ik heb vandaag gestemd. Ik denk ook dat de enige mogelijk manier om op democratische wijze richting Libertaria te gaan is om te stemmen op conservatief-populistische politici. Daarnaast is de battle van ideeen in het voordeel van de libertariers.

 14. Zolang de Libertarische Partij niet meedoet, leek niet stemmen me het beste.

  Maar toen bedacht ik ineens dat ik daarmee de bestaande grote partijen een soort blanco cheque dreigde te geven en dat ik hen toch liever zou dwarszitten.

  Dus besloot ik te gaan stemmen op een kleine niet landelijke partij. Daarmee krijgen de grotere partijen dan procentueel minder stemmen en worden coalities lastiger.
  Ze hebben dan hetzij een kleinere meerderheid, hetzij een te grote verdeeldheid (omdat er meer partijen aan de coalitie deel moeten nemen). Daardoor kunnen zij niet daadkrachtig hun domme voorstellen door onze strot drukken.
  Dat leidt tot een status quo en dat lijkt onwenselijk, maar gezien ik ervan uitga dat politici van de traditionele collectivistische partijen toch niet bij machte zijn daadwerkelijk iets positiefs te verwezenlijken, heb ik liever dat ze dan maar helemaal niets doen dan dat ze nog dommere maatregelen treffen.
  Ik ging dus voor een willekeurig klein partijtje.
  Vraag is dan: wie te kiezen?
  Tja, om te vermijden dat daar de lijsttrekker te veel capsones zou krijgen bij te veel stemmen op zijn naam, heb ik dan maar de onderste van het lijstje genomen.

  E.e.a. neemt niet weg dat ik eveneens veel begrip heb voor wie uit overtuiging bewust niet is gaan stemmen.

 15. Het lijkt op het probleem van de burgemeester in oorlogstijd.
  Aanblijven onder de Duitsers, om in die positie erger proberen te voorkomen en mensen te kunnen helpen en hier en daar tegen te werken.
  Of elke medewerking onder de Duitsers weigeren, waardoor een Duitsgezinde burgemeester op de post kwam, en dan wellicht ‘illegaal’ actief worden.

 16. [14] Moet je toch mee oppassen, hier heb je een progressieve stadspartij, en dat is een zooitje rood gebroed waar je spontaan een teiltje bij nodig hebt.

 17. [13] [14] [15] Dit zijn inderdaad dilemma’s.
  Het is misschien interessant om eens te proberen om objectief je stem te "volgen" en te trachten te analyseren of en wat die nu voor verschil heeft uitgemaakt.
  In een gemeente is dat misschien mogelijk. Landelijk lukt dat door de nul-invloed zeker niet!

 18. Ik heb heel bewust niet gestemd omdat de gemeente waar ik woon 9 partijen heeft en ik van geen van de partijen informatie gehad heb. (De 9e partij heet "Stem niet" er daar heb ik zelfs niet op gestemd).,

  Gisterenavond alle partijen per e-mail laten weten dat ik teleurgesteld ben in hun houding. Als ik geen informatie krijg, hebben de politieke partijen in mijn gemeente kennelijk geen behoefte aan een stem.

  Wat ik te veel gehoord heb is het gebrul van de landelijke politici, alleen zij doen niets aan de lokale problemen.

  Het is eigenlijk tegen mijn principe om niet te stemmen. Dit is de eerste keer in 30 jaar dat ik niet gestemd heb.

 19. [12] Ik zei ook niet ‘samenleving’, ik zei bewust ‘buurt’, ‘gemeenschap’ of ‘straat’. Dat is iets heel anders. Ik vind namelijk dat iedereen het recht heeft op zijn eigen leven.

  Sterker nog, ik denk dat dat het lot is van Libertaria. Vrijwillige segregatie zal dan plaatsvinden, juist omdat mensen van nature toch min of meer gelijkgestemden zoeken. Dit is het vreedzame Libertarische antwoord op het ‘ideaalbeeld’ van de maakbare samenleving dat je nu door de strot geduwd krijgt. Of denk je dat een neo-nazi, een palestijn, een jood, een moslim en een type George Bush als goede buren vreedzaam met elkaar wensen samen te leven?

 20. [16] Ja, daar heb ik wel op gelet. Dus "allochtoon Den Haag" werd het niet 😉

 21. [18] Gerfeliciteerd Maserati Teun, join the club!
  Ik weet uit ervaring dat dit wel enige moed vereist. Prima!
  Laten we contact houden en samen proberen datgene te doen, en te verbreiden, wat moreel goed is!

 22. [20] Ahum hr. Michielsens,
  Jij kreeg geen volmacht voor mijn (bewust niet uitgebrachte) gemeenteraadsverkiezingsstem en hier op dit forum krijg je die evenmin 😉

  Goed, nu ik hier dan toch iets over mijn stemgedrag onthulde, even een toelichting.
  De reden waarom ik niet stem, is simpelweg omdat ik geen autochtoon ben (al was dat voor 1830 anders).
  Ik mocht dus wel stemmen maar als ik allerlei andere allochtonen wil kunnen voorhouden dat ze hier eigenlijk niet zouden moeten mogen stemmen, dan moet ik natuurlijk wel consequent zijn en zelf het goede voorbeeld geven.
  Om anderen te kunnen bekritiseren moet je je natuurlijk wel aan je eigen principes houden…
  Vandaar dus.

 23. [22] "als ik allerlei andere allochtonen wil kunnen voorhouden dat ze hier eigenlijk niet zouden moeten mogen stemmen,"

  Hallo, eM, dit is een interessant punt.
  Die stelling gaat waarschijnlijk wel op bij landelijke verkiezingen.

  Maar waarom zou iemand die in een bepaalde buurt woont, niet mogen meebeslissen over wat er in zijn buurt gaat gebeuren? (locale verkiezing)
  (Uitgaande van de bestaande situatie!!!)

 24. [22] Oops sorry, zal voortaan beter opletten.

  Los daarvan even over je stemopvattingen:
  Als libertarier (en op je oorlogsstandpunt na, leek jij me nou net een van de meest ijzig consistente), zou je je van etatistische concepten als grenzen en dus nationaliteiten juist niets moeten aantrekken.

  Allochtonen -zowel jij als andere- moeten hier dus net zo goed kunnen stemmen (of net zo min).

  Een belangrijker criterium lijkt me het leveren van een positieve bijdrage (dat zou dan wel impliceren dat ook heel wat autochtonen niet mogen stemmen, wanneer ze dat niet hebben "verdiend").

  Benieuwd wat je daar van vindt.

 25. Een geweldloze, libertarische manier om enige invloed uit te oefenen op de loop der geschiedenis ter verkrijging van een "Libertaria" is niet via het democratische stelsel, maar o.a. via literatuur, publicaties, lezingen, de Vrijspreker… Kortom: Educatie!

 26. [24] Ja Michielsens, eigenlijk ben ik het theoretisch met je eens. Sterker nog: ik heb ooit die idee verder uitgewerkt en kwam tot de slotsom dat het billijkst zou zijn als je stemrecht geeft dat proportioneel is aan de hoeveelheid betaalde belastingen/premies, verminderd met ontvangen uitkeringen/subsidies.
  Dat is echt een fantastich systeem want zo krijgt wie wat bijdraagt tenminste zeggenschap over hoe zijn centen besteed worden.
  Tegenstanders zeggen dan dat dit de rechten van armen uitholt maar afgezien van de vraag waar ze hun "recht" menen aan te ontlenen, klopt dit niet en wel om de simpele reden dat rijken juist minder belastingen zullen willen betalen waardoor ze voor partijen stemmen die hiervoor gaan. Daardoor boeten ze dan bij de volgende verkiezingen wat aan invloed in en winnen de minder welvarende wat invloed, tot er vanzelf een soort evenwicht ontstaat waarin de rijken minder betalen dan in het begin en de armen wat meer maar dan ook wat meer inspraak hebben. Het gaat duidelijk om een dynamisch evenwicht waardoor te egoistisch beleid van de ene of de andere groep automatisch tot een correctie leidt.

  En inderdaad is dit crieterium relevanter dan iemands nationaliteit.
  Maar in de praktijk zullen de meeste (niet-EU) allochtonen wel in het onproductieve vakje thuishoren. Dus op een lovenswaardige uitzondering na, zouden die maar beter niet stemmen (of toch niet met een stem die even zwaar doorweegt).
  Wat kon ik in de huidge constellatie echter doen?
  Met wegingen gaan werken, leek me lastig. Dus dan maar een proxy: mijn Surinaamse poetsvrouw a.s. vrijdag voorhouden dat hij (ja, ’t is een hij) eigenlijk niet had mogen stemmen en vandaag zelf "het goede voorbeeld geven".
  Ik denk nl. dat hij makkelijker kan verteren wanneer ik -zelf buitenlander- opmerk dat ik vind dat we helemaal niet zouden moeten mogen stemmen, dan wanneer ik hem inpeper dat een arme parasiet als hij die in een sociale woning woont (en daarbovenop huursubsidie ontvangt) niet of met een weging van amper 0,1 zou mogen stemmen.

  [23] Hub,
  a) zie eerste deel
  b) het onderscheid tussen nationaal en gemeentelijk niveau vind ik echter nogal arbitrair. Ofwel mag zo iemand stemmen, ofwel niet. Waar ligt immers de grens?
  In een klein gehucht gaat zo’n verkiezing om "wat te doen met het dorpsplantsoen?". Iedereen woont er vlakbij en het gaat dan ook eenieder wat aan.
  Maar in een stad als Den Haag bepaalt een arme sloeber uit de Schilderswijk mee wie er in het gemeentebstuur komt en zo beinvloedt hij dus ook de plantsoentjes van het chique Benoordenhout – een wijk waar hij nochthans niets te zoeken heeft tenzij hij er toevallig voor de gemeente de plantsoentjes onderhoudt 😉 (of er inbreekt).
  Wat is dan nog het verschil tussen in een grote stad mee beslissen wie er voor het hele gebied (dus inclusief verre wijken) verantwoordelijk wordt of in het land mee te bepalen wie er van Fryslan tot Limbabwe de scepter mag zwaaien?
  Wat mij betreft kan je erover discussieren of iemand wel of geen stemrecht moet hebben, maar het onderscheid maken o.b.v. het bestuurlijk niveau vind ik nogal willekeurig. Dus of alles of niets.

  En om heel eerlijk te zijn, ben ik het -zoals hierboven gesteld- eigenlijk dus met Michielsens eens dat niet nationaliteit de doorslaggevende factor moet zijn, doch netto bijdrage.
  M.a.w. sommige allochtonen (ook van buiten de EU) zouden wat mij betreft zeer zeker stemrecht mogen hebben.

 27. Ik stem op de partij die het dichtst bij het klassiek-liberalisme komt.

 28. [28] Hoi Cin,
  Dank voor de onthullende link.
  ‘k Weet niet of ik nu trots moet zijn of juist gefrustreerd dat iemand me voor was.
  Ach ja, ik kan er ook niks aan doen dat anderen eerder geboren werden, zal ik maar zeggen.

  Groeten,
  M

  PS petje af voor je ontzagwekkende feitenkennis. Heb jij politicologie gestudeerd of zo?

Comments are closed.