Rita Verdonk is vastbesloten haar strijd tegen Taïda Pasic te winnen. Rita zal laten zien hoe stoer ze is!
En op haar manier heeft ze formeel misschien wel gelijk en tracht ze consequent te zijn.

We hebben het geval Taïda niet in alle details bestudeerd, en kunnen daardoor niet een absoluut eindoordeel vormen. Wel enkele puntjes belichten.

Het formele gelijk van Verdonk?
Rita Verdonk maakt zelf een aantal regels. (Die dan wel door een “meerderheid” in het parlement geaccepteerd zullen zijn; maar dat zegt alleen maar iets over politiek manoeuvreren).
Als iemand een hem/haar opgelegd voorschrift of procedure die zijn vrijheid beperkt niet precies opvolgt, is dat dan moreel fout? Ja, juridisch kunnen ze je dan wel pakken.

Moet je dan om helemaal consequent te zijn niet alle anderen die een listige procedure gevolgd hebben, ook niet alsnog uitzetten? Bij voorbeeld Hirsi Ali Ayaan, die zelf heeft verklaard dat zij onjuiste gegevens heeft opgegeven voor haar toelating?

De Nederlandse (en vele andere) legaliteit heeft niets met moraliteit te maken. Dat is één van de oorzaken die leiden naar ongewenste toestanden zoals die nu ontstaan.
Iedereen met wie we over dit geval gesproken hebben, vindt het erg en belachelijk dat er zo’n poeha gemaakt moet worden voor de drie maanden die dit meisje nog in Nederland zou moeten blijven om haar examen te doen.
En inderdaad, 3 maanden of 3 uur, formeel zal het wel in strijd zijn met de gemaakte regels.
Bovendien is het meisje in een pleeggezin en is zij verder niemand tot last!

Er zijn 7000 euro belastinggeld aan de FAMILIE gegeven als oprotpremie. De suggestie dat Taïda die ontvangen zou hebben, is niet juist.
Toch heeft zij 4000 (??) euro kunnen betalen om een Frans toeristenvisum te krijgen waarmee zij weer naar Nederland kon. Het is haar dus wel wat waard!

Als Taïda niet uit zichzelf weg gaat, wordt er na 28 dagen geweld gebruikt om haar uit te zetten. Dat is dan formeel legaal geweld!

Op de een of andere manier wordt zij dan naar Kosovo getransporteerd.
Kosovo is een land dat ergens op de lijst staat om ook tot de EU toe te treden! Als dat over een paar jaar voor elkaar is, dan mag Taïda dus weer gewoon naar Nederland komen!

Wat een rare wereld hebben we toch in 2006! Wat een rare manier van mensen om met elkaar om te gaan!

96 REACTIES

 1. Het is haast niet mogelijk om hier een consistente mening over te hebben, ook niet als klassiek-liberaal of anarcho-kapitalist. Ik denk dat Verdonk gelijk heeft als ze zegt dat het meisje niet wetmatig heeft gehandeld, maar daarnaast zijn er ook mensen die haar gewoon willen opvangen in Nederland (en voor het meisje zorgen). Ik denk dat ze gewoon als illegaal haar VWO moet af maken (al dan niet als onderduiker). Tuurlijk zullen mensen benijd zijn omdat ze dat waarschijnlijk ‘gratis’ kan doen. Maar als ze daarin consequent willen zijn, moeten ze ook vergaande decentralisatie van de NLse overheid wensen, en dat zie ik de meeste mensen nog niet doen.

 2. Wat een geleuter, doe een schriftelijke curses voor dat examenjaar in je eigen land en doe examen als je hier op toeristenvisum bent of doe examen bij een of andere gecertificeerde organisatie in haar eigen land.

  4000 euro voor een toeristenvisum, moeten mensen nu al 4000 euro betalen om hier als toerist binnen te komen
  en waar kan je een oprotpremie van 7000 euro krijgen, ik wil zelf namelijk graag weg. of moet ik soms betalen om weg te mogen omdat ik man, blank hetro en autochtoon ben?

 3. Het hele geval Taida Pasic wordt gretig door de linkse oppositie gebruikt om aan te tonen hoe ontzettend harteloos en rucksichtlos Rita Verdonk wel niet is.
  Jonge meisjes doen het natuurlijk stukken beter dan mannelijke criminelen of onappetijtelijke omaatjes.
  Los van het hele dubieuze oprotpremieverhaal (flappentap Nederland?!) pleit ik voor een Zwitserse houding qua immigranten. Dus tijdelijke werkvergunningen en mensen die iets bijdragen i.p.v. ten laste van de maatschappij komen. Daarbij is een overeenkomstige cultuur of in ieder geval een acceptatie van onze Westers gedachtengoed een pre.
  Als alle voorgaande ministers even consequent waren geweest als Verdonk dan zaten we nu met minder hopeloze gevallen & gelukszoekers opgescheept.

 4. Ik moet me aan de wet houden. Ik moet belasting betalen. Natuurlijk wil ik naar een andere, een liberale samenleving. Maar zolang ik nog verplicht wordt belasting te betalen. Zolang dat nog via die illigale manier in stand wordt gehouden en ik daar de dupe van ben, zolang ben ik ook nog de mening toegedaan dat anderen zich daar ook aan moeten moeten houden. Dit systeem is voor mij eigenlijk twee bruggen te ver. Als het zo wordt dat sommigen (gedoogd en in alle openheid) zich niet aan die door mij zo verfoeide wetten hoeven te houden is het voor mij drie bruggen te ver.

 5. Het gaat om 28000 assielzoekers. Het gaat om mensen die toevallig op een slechte plek op deze wereld zijn geboren en de moed hebben gehad om een betere plek te zoeken. Wij, een modern westers land zijn niet instaat om zodanige omstandigheden te creeren dat deze mensen hier naadloos kunnen integreren. Dat is het falende integratie beleid van deze regering.

  Wij hebben helemaal geen integratie beleid. Wij hebben assielzoekers jaren opgesloten in assielzoekers centra. De minnister die wij verantwoordelijk hebben gemaakt is gespesialiseerd in het gevangenis wezen. Hoe kan je daar een actief integratie beleid van verwachten? Nee zij voerd het beleid uit dat de meerderheid van de Nederlandse bevolking kennelijk wil.

  Het kan natuurlijk ook anders:

  1-Waarom staat er in Amsterdam Zuid Oost en andere plekken niet het grootste talen laboratorium van Nederland
  2-Waarom de concurentie positie van de onderkant van de samenleving niet verbeterd door verlaging van het minimum loon met 20-30% en een ophoging van de belasting vrije voet
  3-Waarom wordt er aan bedrijven die hun personele samenstelling een afspiegeling zijn van de Nederlandse samenleving bevolking geen belasting voor deel gegeven

  Nederland heeft geen integratie beleid, maar zoals we weten een democratisch gekozen deportatie beleid en dat is diep treurig!

 6. [5] Wij in Nederland hebben maar een klein stukje aarde. Het is hier overvol. Waarom moeten hier nog veel meer mensen naar toe komen? Waarom moeten wij andere mensen op onze kosten opleiden? Waarom moeten wij een samenleving creëren die niet natuurlijk is? Teveel mensen bij elkaar. Teveel mensen op elkaar. Te weinig mogelijkheden om je eigen leven te leiden.
  Waarom al die voorstellen die in eerste instantie een maatschappij creëren die niet goed functioneert maar op kosten van andere mensen functionerend gemaakt moet worden.

  Waarom moet Nederland een integratiebeleid hebben. Iedereen die hier naar toe wil komen is welkom. Maar die mensen dienen ook allemaal gewoon functionerend te zijn. Als je die voorwaarde stelt zullen er, denk ik, in ieder geval een paar miljoen mensen meteen uitNederland vertrekken naar de omringende landen (indien daartoe een mogelijkheid bestond). Dit zou meteen ook al aangeven waarom die mensen in de eerste plaats hier naar toe gekomen zijn: voor het geld.
  Dus gewoon geen integratiebeleid meer. En alleen rechten die zijn opgebouwd.

 7. [5]

  waarom zouden bedrijven die het best gekwalificeerd en bruikbaar personeel hebben en aantrekken geen belastingvermindering mogen hebben en bedrijven die qua personeel ‘een afspiegeling van de samenleving’ zijn wel?

  of bedoel je dat die bedrijven dat nodig hebben omdat ze anders niet rendabel zijn, m.a.w. niet zonder subsidie kunnen bestaan?
  en er wordt al gigantisch veel belastinggeld gepompt in allerlei gesubsidieerde (=fictieve) banen.

  ’t is niet gauw goed bij jou hè?

  don’t worry, volgend jaar krijgen we een extreem-links kabinet – plus kamermeerderheid – en die zullen ons land op de door jou gewenste wijze nog veel minder competetief maken dan dat het door dat soort stupide maatregelen al is.

 8. [6] Wat geeft jouw het recht om te bepalen wie jouw buurman uitnodigt over de vloer?

 9. [8] Zodra die gast van mijn buurman mag komen en en er door de buurman aan hem beloofd wordt dat hij bij mij de keuken mag leegvreten, heb ik het recht die uitnodiging af te wijzen.

 10. Zolang de verzorgingstaat er is zijn dit soort maatregelen nodig, blijkt wel. Ik ben voor afschaffing van die verzorgingstaat dan kan iedereen solliciteren naar een tijdelijke werk- of verblijfsvergunning, zonder recht op staatsburgerschap. Niet alleen voor jonge meisjes, maar voor iedereen in arme landen die hun leven financieel-economisch willen verbeteren. Dat is in ieder geval beter dan toeristenvisa à raison de ¤ 4000.

 11. [7] [6] Juist de vrijheid om zich te kunnen vestigen waar men wil is een groot goed. Wij Nederlanders claimen een geboorte recht, maar wat is dat, een door toeval verkregen recht wat we met geweld verdedigen!. Is dat de vrijheid die U wil?

  Er is niets mis met een gestrativiseerde benadering van de arbeids markt. Meestal gebeurt dit al door natuurlijke barrieres. Als deze natuurlijke barrieres er niet zijn dan kunnen we de natuur een beetje helpen en de zaak meer naar onze hand zetten. Tenslotte doen we dat ook met de dijken, daar helpen we de natuur ook een handje. En als we dit niet zouden doen dan zouden we met zijn alle op de veluwe wonen en dat is een beetje krap

  Deze overheid heeft het deportatie van vreemdelingen beleid vermomd als integratie beleid. Onze vrije samenleving is ommuurd met een gecomputeriseerde taal barriere.

  Maar ja wij zijn er ook niet vies van om hoog geschoolde Vietnamezen en andere buitenlanders uit ontwikkelings landen naar Nederlandse universiteiten te lokken. Dat we daarme een braindrain in de ontwikkelings landen veroorzaken intereseerd ons niet. Vroeger pakte we de sterke slaven nu pakken we de hog ontwikkelde man/vrouw uit het ontwikkelings land, let wel hij is daar door zijn ouders naar dure scholen gestuurd, en wij gaan er van profiteren.

  Bij mij komt dan de vraag of we daar niet iets voor trug mogen doen, en dat is een generaal pardon voor die 28000 mensen die een betere plek onder de zon hebben gezocht en een volwaardig integratie beleid

 12. [5] "WIJ" ?? je hebt het steeds over "wij". Ik hoor daar niet bij. Ik heb die regering niet gekozen. Ik wordt alleen maar onder druk gedwongen tot allerlei zaken door een groepje die via een zogenaamde "meerderheid" alle machtsmiddelen in handen heeft!

  Op het moment dat we bereiken dat het recht van ieder individu wordt erkend, zijn al die problemen opgelost.
  Kijk nog eens naar de Missie van de Vrijspreker op de hoofdpagina:<b>"
  "De Vrijspreker streeft naar een maatschappij waarin ieder mens souverein is: ieder mens heeft het recht zijn leven te leiden zoals hij zelf wil, zolang hij datzelfde recht van ieder ander respecteert."</b>

 13. [9] Ik denk niet dat je het recht hebt de uitnodiging van de buurman af te wijzen. Je hebt het recht te verhinderen dat iemand in jouw keuken komt!

 14. [11] Is dat je reactie op wat ik geschreven heb: "er is niet mis mee" en het slavenverhaal? Ik moet me schuldig voelen? Waarom? Wat heb ik misdaan? Misschien kun je dat beantwoorden.

 15. De essentie van het geval Taïda Pasic is dat het geen schrijnend geval is en er dus geen bijzondere reden is om af te wijken van de regels. In Kosovo staan ook scholen. Een vergelijkbaar voorbeeld: als je 18 jaar min 2 maanden bent, mag je niet stemmen in dit land. Als je 1 euro boven de huursubsidienorm zit, krijg je geen huursubsidie. Als (als!) je regels hebt moet je ze op een goede manier toepassen.

 16. [11] "let wel hij is daar door zijn ouders naar dure scholen gestuurd, en wij gaan er van profiteren".

  Hij is daar naar door zijn ouders naar dure scholen gestuurd opdat hij daarvan profiteert, het is het Nederlandse ***belastingsysteem dat er voor zorgt dat "wij" daar ook van profiteren en dat is een héle kwalijke zaak.

  Over dure opleidingen gesproken, ik zou wel eens willen weten wat één vwo-opleiding de Nederlandse staat kost; toch al gauw een paar ton die we op Taïda moeten gaan verhalen (en die dan aan de bestolen belastingbetaler terug gegeven moet worden).

 17. [16]"Nederland zoekt hoog opgeleide buitenlanders valt Taïda Pasic daar niet onder!"

  Ik neem aan dat je dit cynisch bedoelt, echter ik volg momenteel een vwo-opleiding en ik kan je garanderen dat je cynisme volledig misplaatst is;
  Een vwo-opleiding stelt écht niets voor! Beter een internationale school of een kostschool ergens in België, dat is tenminste nog een opleiding.
  Dat is overigens ook waar de meeste hoger opgeleide Aziaten in Nederland vandaan komen.

 18. [18]"Dat is overigens ook waar de meeste hoger opgeleide Aziaten in Nederland vandaan komen."

  Interessant.
  Heb je daar meer gegevens over? Aantallen?

 19. "De Nederlandse (en vele andere) legaliteit heeft niets met moraliteit te maken. Dat is één van de oorzaken die leiden naar ongewenste toestanden zoals die nu ontstaan."

  Hub, wil je zeggen dat wanneer je als individu een wet moreel onjuist vindt je je er niet aan hoeft te houden? Dit argument houdt namelijk in dat alle wetten, afspraken, contracten en overeenkomsten vanaf dat moment waardeloos zijn geworden.

  Een individu kan namelijk gewoon van standpunt veranderen en een eerder gemaakte overeenkomst opeens moreel onhoudbaar vinden.

 20. [16] Nederland zoekt helemaal geen hoogopgeleide buitenlanders, Nederland (of beter de NL subsidieindustrie) zoekt buitenlanders die hier op kosten van de Nederlandse belastingbetaler een opleiding komen volgen en dan in de meeste gevallen weer vertrekken naar hun land van herkomst. Als Nederland serieus zou zoeken naar hoogopgeleiden dan waren de grenzen voor bv. Polen allang opengesteld. Ik heb ‘links’ Nederland echter nog nooit een chantagepoging zien ondernemen om een 30-40 jarige Poolse stukadoor (die hier volop werk heeft) hier te houden. ‘links’ Nederland is er in tegenstelling altijd als de kippen bij om dat soort hardwerkende mensen buiten te houden omdat die er (ongetwijfeld overigens) voor zouden zorgen dat ‘de vakbond’ en het gehele poldermodel in no time de nek wordt gebroken.

  Beetje vreemd dus dat op deze site WEL melding wordt gemaakt van weer eens een chantageactie van de subsidieindustrie en dat ’t vrijwel stil bleef toen de dienstenrichtlijn van Bolkenstein in de prullebak verdween.

 21. [20] Krijn ,

  Een lichtvonkje in de duisternis : je zit warm.

  Alle wetten, afspraken, contracten en overeenkomsten die ingaan tegen het fundamentele recht op Life, liberty en property hebben inderdaad geen enkele morele meldingskracht en mogen principieel geschonden,verbroken en
  aan de laars gelapt worden.

  Groetz,

  Cincinnatus.

 22. [20] Ja, Cincinnatus zegt het al. [22]

  Een libertarische vriendin uit Equador heeft als motto:
  "Uno no tiene una obligación moral de cumplir una ley inmoral – únicamente una obligación legal.

  You do not have a moral obligation to obey an immoral law – only a legal obligation.

 23. [21] [18]
  Buitenlanders uit ontwikkelings landen die hier komen studeren blijven hier vaak. En dat is een braindrain voor het ontwikkelings land.

  De grens wordt opengesteld voor de goedkope poolse arbeider omdat de regering niet instaat is om de concurentie positie van de Nederlandse arbeider te verbeteren. De regering schuift dit probleem door naar de zogenaamde markt werking en hoeft daarmee zelf geen vuile handen te maken.

  De hoog opgeleide pool komt hier niet binnen omdat de Nederlandse hoog opgeleide manager bang is voor zijn eigen positie.

 24. [13] Lezen, Hub.
  "Zodra die gast van mijn buurman mag komen en en er door de buurman aan hem beloofd wordt dat hij bij mij de keuken mag leegvreten, heb ik het recht die uitnodiging af te wijzen."

  De gast wordt beloofd dat hij mijn keuken mag leegvreten. Die belofte is een deel van de uitnodiging. Dat wijs ik af. Ik wijs dus de uitnodiging af.

 25. Ach, zonder ons "sociale vangnet" zou het geen moer uitmaken of we overspoeld worden met vluchtelingen of niet. Dan moeten ze namelijk zelf voor hun hachie zorgen, en als dat lukt, wie zijn wij dan om ze van "ons territorium" te sturen? En als het niet lukt gaan ze vanzelf elders hun heil zoeken. Ik heb met 16 miljoen Nederlanders net zo weinig op als met die andere 6 miljard aardbewoners. Ik zie Nederland ook niet als "mijn land" want ik heb er toch niets over te zeggen. Zelfs als ik een stuk koop is het niet echt van mij.

  Dus kappen aub met geld stelen van mij en mijn naasten om mensen van de ene kant te verwennen met subsidies, premies en uitkeringen en van de andere kant inburgeringsplicht en deportatie toe te passen.

 26. [19] Hub, ik moet je de exacte cijfers schuldig blijven. Ik heb echter bij een recente bijeenkomst van een aantal van de beste internationale scholen ter wereld, namelijk THIMUN (waar mijn school enkel bij toeval bij zat) kunnen aanschouwen hoe ongeloofelijk veel Aziaten er op de betere internationale scholen zitten; als ik een schatting mag doen kwamen van de 3500 aanwezigen er een stuk of 1000 uit Azië.
  Best intimiderend want ze zijn stuk voor stuk ook nog eens verdomd slim.

 27. [25] "Buitenlanders uit ontwikkelings landen die hier komen studeren blijven hier vaak. En dat is een braindrain voor het ontwikkelings land."

  Even voor alle duidelijkheid: de ontwikkelingslanden in kwestie hebben geen enkele claim op de spreekwoordelijke hersenen van hun inwoners en deze hersenen kunnen hen dan ook niet ontnomen worden.

  "De hoog opgeleide pool komt hier niet binnen omdat de Nederlandse hoog opgeleide manager bang is voor zijn eigen positie"

  Hier zou je dan juist wel blij mee moeten zijn, immers zou de hoog opgeleide pool als deze wel binnen gelaten zou worden aan het nog ontwikkelende Polen ontnomen worden.

  Wat wil je nou, dat we hoger opgeleide buitenlanders wel of niet het land inlaten?
  Als we dit wel doen, hebben we ze volgens jou zogenaamd gestolen van het land van herkomst en als we dit niet doen is dit volgens jou asociaal gedrag van Nederlandse managers.

Comments are closed.