Wij noemden reeds het “huis aan huis” verspreide boekje over terrorisme.
Los van eventuele tips waar u wat aan kunt hebben, noemden we dit boekje ook tendentieus en brainwashing.



Wat snel opvalt, is de waarschuwing tegen “radicalisering”. Daar wordt een imago om heen gebouwd dat niet wordt gedefinieerd, alleen maar gesuggereerd.

Radicaal betekent iets als “volledig”. Van Dale zegt “met wortel en al” en noemt als voorbeeld: “radicale genezing”. Dat is iets heel positiefs.

Radicaal op zich, zegt niets. Het is een aanduiding over de “mate waarin”. Er hoort dus altijd iets als een zelfstandig naamwoord bij!

Libertariërs zijn radicaal in hun morele opvatting. GEEN geweld initiëren. Alle andere maatschappijfilosofieën hebben het over een beetje meer of een beetje minder geweld. Daarom zijn libertariërs radicalen. En je kunt zeggen dat het overheidsboekje tegen deze libertariërs waarschuwt!

In het boekje sluipt ook de opmerking dar je niet mag aanzetten tot haat. Ik vind dat dat er maar van afhangt waartegen die haat gericht wordt.
Zie het artikel “Ik zaai haat!

Er zijn heel wat libertariërs die de staat en zijn slechtheid haten! Pas dus op hoe je buren dit boekje gelezen hebben! Want er staat geadviseerd dat als ze merken dat jij een radicale Libertariër bent die de staat wil afschaffen of minimaliseren, dat ze dan de politie moeten waarschuwen.

8 REACTIES

 1. Ik vraag me af waarom de overheid een imago van radicalisering zou willen suggereren. Welk baat zou de overheid hierbij hebben?
  In George Orwells "1984" wordt uitvoerig beschreven hoe het opruien van het volk tegen het/een buitenland tot nationalisme en uiteindelijk tot de motivatie om te werken voor de staat moet leiden.
  Ik zie niet in hoe dit hier van toepassing zou kunnen zijn, het gaat bij terroristen immers over een binnenlandse dreiging (of de suggestie hiervan). Wellicht is deze hele campagne gewoon een poging om productief over te komen.

  Persoonlijk ben ik niet echt bang voor terrorisme in Nederland. Ik ben eerder bang voor de invloed die verscheidene groeperingen via overheidswegen/democratie op mij kunnen uitoefenen.

  We moeten niet per definitie bang zijn voor hetgeen radicaal is, maar voor dat wat radicaal is in haar wil om macht over ons uit te oefenen.
  We moeten niet bang zijn voor radicale moslims maar voor radicale moslimpolitici.

  Lodderzat

 2. [1]
  We moeten niet bang zijn voor radicale moslims maar voor radicale moslimpolitici.

  Dan zou je ook bang moeten zijn voor de SGP en Christenuni, ben je dat?
  De leef regels die zij stellen zijn niet zo veel anders dan wat de koraan doet.

  (Persoonlijk ben ik niet echt bang voor terrorisme in Nederland. Ik ben eerder bang voor de invloed die verscheidene groeperingen via overheidswegen/democratie op mij kunnen uitoefenen.)
  Je hoeft ook niet bang te zijn voor terorisme, uit naam van terorisme bestrijding kan de overhijd al velenmalen meer bij jou flikken dan +_ 5 jaar geleden.
  de overhijd is nu minderbang voor jou.

  Mischien ben je niet bang voor deze partijen omdat je hen kent, en weet wat ze willen. Houd je jezelf niet een soeigel voor en ben je bang voor wat je nog niet kent. Voor de nederlandse polietk zou het verdomd goed zijn als er een paar moslims zouden in de 2e kamer zouden zitten en dit uitdragen.
  er leven imers al veel moslims in Nederland.

 3. [1]
  We moeten niet bang zijn voor radicale moslims maar voor radicale moslimpolitici.

  Dan zou je ook bang moeten zijn voor de SGP en Christenuni, ben je dat?
  De leef regels die zij stellen zijn niet zo veel anders dan wat de koraan doet.
  Mischien ben je niet bang voor deze partijen omdat je hen kent, en weet wat ze je bang voor wat je nog niet kent. Voor de nederlandse polietk zou het verdomd goed zijn als er een paar moslims zouden in de 2e kamer zouden zitten en dit uitdragen.
  er leven imers al veel moslims in Nederland.
  (Persoonlijk ben ik niet echt bang voor terrorisme in Nederland. Ik ben eerder bang voor de invloed die verscheidene groeperingen via overheidswegen/democratie op mij kunnen uitoefenen.)

  Je hoeft ook niet bang te zijn voor terorisme, uit naam van terorisme bestrijding kan de overhijd al velenmalen meer bij jou flikken dan +_ 5 jaar geleden.
  de overhijd is nu minderbang voor jou.willen. Houd je jezelf niet een soeigel voor en ben

 4. Ik vermoed dat de angst voor terrorisme is gecreëerd om grote sommen geld naar de top te sluizen voor duistere praktijken, zonder gedetailleerde verantwoording hoeven af te leggen bij de burger.

 5. [4] Inderdaad, ik vrees tevens de invloed van de Sgp en de Christenunie, alsmede elke andere partij of persoon die zich het recht toekent om over mij te beslissen.

  "er leven immers al veel moslims in Nederland."

  Als er dus veel nazi’s in Nederland zouden wonen zou je het dus goed vinden als de nazi’s in de Tweede Kamer vertegenwoordigd zouden worden?!

  Nog getal nog ideologie geeft het recht om over een ander te beslissen.
  Ook al ken ik zowel de Islam als het Christendom inhoudelijk toch redelijk goed, er is maar één ding dat er écht toe doet;
  "Wil een stroming/persoon over mij beslissen of over zichzelf?"
  En eenieder die het morele recht denkt te hebben over mij te mogen beslissen is zowel in pretentie als in ideologie per definitie fout bezig.

  Lodderzat

 6. [6] "En eenieder die het morele recht denkt te hebben over mij te mogen beslissen is zowel in pretentie als in ideologie per definitie fout bezig."

  Exact. Spijker op kop!
  Aangevuld: "En ik zou net zo fout zijn als ik zou denken dit recht over een ander te hebben!

 7. [5] "Ja, Niro, het is het welkome "vijandsbeeld" dat overheden gebruiken om hun eigen macht te vergroten.

  "Atilla and the Witchdoctor" van Ayn Rand.

Comments are closed.