Dear Dutch Friends,
Today’s London “Guardian” newspaper has a feature supplement with a lengthy article entitled “The Third Age of Peter Mandelson”, the British EU Commissioner in charge of trade.
There are several photoes with the piece, one of which shows Mandelson at his desk on which there is a bowl of limp tulips with an arrow pointing towards it and the caption: “THE WILTING TULIPS – A CRUEL REMINDER TO HOLLAND OF WHAT WILL HAPPEN IF IT VOTES DOWN THE EU CONSTITUTION AGAIN.”

It is likely that the writers of the piece picked up this remark from Peter Mandelson himself. This is another pointer to what looks like being the strategy of the EU elite to get the EU Constitution ratified, which Commissioner Mandelson will certainly be aware of.

First, get as many EU States as possible to ratify the Constitution by simple parliamentary majority. This should ensure that 20 or so of the 25 EU States will have ratified it by this time next year. That will put maximum pressure on France and Holland, and on French and Dutch voters, to go along with the Constitution too.

Second, with a new French President installed in office – ideally Sarkozy – put Parts 1 and 2 of the Constitution, the “pure” constitutional part as well as the Charter of Fundamental Rights, which can easily be represented as being good things and simple to understand, to another referendum in France, no longer calling it a Constitution, but rather an “institutional treaty”. Then have the more contentious and lengthy Part 3 approved by the France National Assembly, after which the French State can ratify the Constitution as a whole. An alternative trick would be to avoid a French referendum altogether by saying that the election in 2007 of a new President who supports the EU Constitution confers a new mandate for the French State to ratify it; for there is no constitutional requirement for a referendum on it in France. That is just a political matter.

Third, with last year’s No of the French people cancelled by this trickery, confront the people of the Netherlands with maximum threats and pressure to say that they will be blocking the whole of Europe if they reject the Constitution again. Tell them all Hell will break loose – even their very tulips will wilt! – if they dare to say No to the EU a second time.

There may be variations on this trickery, but that is now the general plan the Eurocrats have in mind. They have no intention of allowing the democratic voice of the peoples of France and the Netherlands last summer to block their plans for building an EU Superstate. The plan will come to a head during Germany’s EU presidency next year, with German Chancellor Angela Merkel working hand-in glove with the French and Dutch political elites.

Dutch democrats should therefore appeal to the peoples of Finland and Sweden and Estonia and the other EU countries where parliamentary ratifications of the EU Constitution are planned, to press their politicians not to join such an anti-democratic exercise, and to demand referendums on the EU Constitution in these countries too.

With good wishes,
yours faithfully,
Anthony Coughlan
Secretary of The National Platform EU Research and Information Centre, Ireland.
17 March 2006

20 REACTIES

 1. Nederland heeft in 1568 het machtigste land op aarde (Spanje) weten te trotseren en na een lang conflict kwam Nederland zelf als machtigste natie naar voren. Peter Mandelson is al twee keer verwijderd uit zijn ministerspost in Engeland wegens malversaties. We laten Eurocratische criminelen als deze non-valeur bepalen of we voor of tegen de Grondwet stemmen. Juist nu moeten Nederlanders de rug recht houden en onze eigen Eurofiele politici de les lezen.

 2. [1] "Nederland heeft in 1568 het machtigste land op aarde (Spanje) weten te trotseren"

  Bestond "Nederland" daarvoor al of is het juist ontstaan uit een groter geheel onder druk van de Spanjaarden?

  "en na een lang conflict kwam Nederland zelf als machtigste natie naar voren."

  Van Engelsen, Fransen of Spanjaarden geven ook de anderen soms toe dat die in een bepaalde periode de machtigste waren.
  Ben je wel zeker dat Engelsen, Fransen en Spanjaarden ook zo over Nederland dachten in een bepaald tijdvak of is dit slechts een zelfbeeld wat er in het eigen land door dat anders toch altijd zo vermaledijde staatsonderwijs is ingepompt?

  Goed, e.e.a. doet natuurlijk niets af aan je boodschap/oproep waar ik achter sta.

  Groeten,
  M

 3. Laten ze dat vooral doen: een beetje chanteren en machineren. Dat zal volstrekt averechts werken: dit is het post-Fortuyn tijdperk!

  De reactie van het volk zal, naar ik inschat, ongeveer net zo zijn als in dat beroemde ontslaggesprek: "Ik weet dat u volkomen onmisbaar bent voor dit bedrijf, maar ik geloof dat we het toch maar eens zonder u moeten proberen".

 4. Het gaat dikke pret worden met een nieuw referendum en alle bijbehorende propaganda. Mag dat trouwens zo maar? verkiezingen worden toch ook niet over gedaan, als de uitslag het buitenland niet zindt?

  Zouden de Eurocraten het lef hebben om na een eventueel 2e NEE ‘vredestroepen’ hierheen te sturen, om zo medewerking af te dwingen. De EU hebben wij niet nodig, voor hangende tulpen zijn er vast blauwe pilletjes verkrijgbaar… 😉

 5. Sinds wanneer mag een grondwet eigenlijk worden gewijzigd met een gewone meerderheid?

  Zeker als je een nieuwe grondwet ontwerpt wil je toch een zo breed mogelijke meerderheid in het volk. Ik vind eigenlijk 2/3 al behoorlijk krap. Een grondwet dient breed gesteund te worden, door de overgrote meerderheid van het volk. Ze zouden van minimum meerderheid van 80% moeten uitgaan!

  Ach, uiteindelijk is zijn bureaucratische regels niet meer waard dan het papier waarop ze staan. Zelfs als we die grondwet tekenen kan de EU niets beginnen als we hem vervolgens negeren.

  Een fijn voorbeeld van de voordelen van de EU trouwens: http://www.nu.nl/news/69687

 6. [2] De Nederlanden (7 provinciën) was de rijkste handelsnatie in de wereld vanwege de vrijheidsoorlog die ze hadden gevochten en hun soevereiniteit konden uitbuiten d.m.v. met iedereen handel te kunnen drijven en geen geld meer te besteden aan het Habsburg-imperium. Nu zien we dat weer terugkomen in de EU.

 7. [6] Goed, rijkste is al wat anders dan machtigste.
  Blijft de vraag of "Nederland" zijn soevereiniteit wel had kunnen behouden.
  ’t Doet me een beetje denken aan de Thais die er zo trots op zijn dat Thailand nooit gekolonialiseerd werd (na een deal te hebben gesloten met westerse mogendheden waarin ze van hun veel groter rijk een deel afstonden – leuk voor de inwonders van die andere gebieden die sindsdien niet meer tot Thailand behoren).
  Maar goed dat is natuurlijk de observatie van een buitenlander. Geen enkele Thai die er zo over denkt. Daar zorgt het lokale staatsonderwijs wel voor. Nationale trots dient men zijn bevolking immers bij te brengen, nietwaar?

  Maar goed, eigenlijk doet het er niet toe. Belangrijker is de toekomst en je visie/missie deel ik wel.
  Nederland moet uit de EU zodat het zelf zijn koers kan varen i.p.v. zich de wet te laten voorschrijven.

  Groeten,
  M

 8. [7] M.

  "Blijft de vraag of "Nederland" zijn soevereiniteit wel had kunnen behouden"

  Euh…dat is helemaal geen vraag.Tot heden is dat namelijk gelukt waarbij men twee keer wel de hulp van anderen
  (1813 en 1945) heeft nodig gehad

  Groetz,

  Cincinnatus

 9. Volgens mij is Nederland heeeel kort het machtigste land ter wereld geweest, al gauw werden onze zee routes (de noordzee) afgesneden en gecontroleerd door de Engelsen. Er zijn 2 Engels Nederlandse oorlogen geweest, waar Mariniers onder leiding van Michiel de Ruyter zelfs delen (oevers) van de Thames wist te bezetten. Piet Hein is geloof ik genseuveld tijdens deze oorlogen.

  Hiervoor hadden we van de Spanjaarden gewoonnen. maar wie is we? Ik denk dat de Engelsen met hun magaslag s’nachts op de spaanse Armadavloot. Deze meer beslist hadden.

  Kortom door in de schaduw van de Engelsen te blijven is Nederland groot geworden.

 10. [8] ’t Hangt er natuurlijk maar vanaf hoe je "Nederland" definieert. Ik dacht dat dat "voor de Spanjaarden" wat groter was dan erna.
  Vandaar ook de vergelijking met Thailand. (Dat leek me wat minder beladen dan Vichy).

  Groeten,
  M

 11. [6]
  Inderdaad. Die soevereine 7 provincies, die vooral samenwerkten in geval van de landsverdediging, konden hun eigen weg gaan zoeken.
  Nadat de havens van Lissabon voor hen gesloten bleven, gingen koopvaarders zelf op zoek naar de zeewegen naar Indie. En met succes.
  Tal van particuliere ondernemers verdienden goud met de handel in specerijen. Later verenigden zij zich in de VOC (een bedenksel van Van Oldenbarnevelt), een samenwerkingsverband, trust, noodzakelijk geworden wegens de vele bedreigingen op zee en de grote verliezen daardoor.
  Nederland kan ook nu prima zonder die EU-dictatuur.
  Er zijn voldoende handelswegen te vinden, ook buiten die Unie.
  Nederland zou zelfs een soort vrijhaven kunnen worden, aldus profiterend van een ongebondenheid, waar de rest van Europa zit ingesnoerd in de Brusselse bureaucratie.

 12. [11] M.,

  Willem De Zwijger is allicht de grootste
  (en fatsoenlijkste) staatsman die de Nederlanden (meervoud) ooit gehad hebben en was z’n absolutistische en onverdraagzame tijd ver vooruit.Helaas
  had ook toen wat later "België" zou worden "politici" die de boel uitverkochten : toen de papistische edelen lui die met Farnese de "Unie van Atrecht" aangingen.

  Groetz,

  Cincinnatus.

 13. [12] Die unie kwam (blijkens Wiki) in 1579 tot stand en "Wallonie" hoorde dan ineens niet meer bij de rest. So, what?
  (Da’s eerder positief zou ik denken).

  Wat ik echter "betreurenswaardig" vond is wat er zich de volgende jaren voordeed en in 1585 culmineerde in de val van Antwerpen waarna een deal met de Spanjaarden gesloten werd.

 14. [13] M,

  De unie van Atrecht verschafte Farnese
  een machtsbasis van waaruit hij
  de rest van de Zuidelijke Nederlanden
  heeft kunnen veroveren en ware het niet dat de megalomanie van Flips II
  met zijn armada naar Engeland en zijn interventie in Frankrijk Farnese de middelen ontnam ook het Noorden.

  Groetz,

  (Bourgondiër) Cincinnatus.

 15. [14] Klopt maar die zwakte had het noorden kunnen uitbuiten om de zuidelijke gebieden terug te winnen. De deal die evenwel gesloten werd doet me dan ook eerder aan Thailand denken (of Vichy).
  Je kan dus betwisten of "Nederland" de Spanjaarden dus zo succesvol trotseerde.

  Maar goed, ik wil daar verder geen tijd meer instoppen, want uiteindelijk is het verleden niets anders dan 1 enkele uitkomst temidden van meerdere die het net zo toevallig hadden kunnen zijn (een opvatting die ik deel met Nassim Taleb, autheur van "Fooled by Randomness") en bovendien kan jer er toch niks meer aan veranderen.
  Waar het om gaat, is het streven voor de toekomst en ik ben het sowieso met hr. Spits eens dat Nederland best uit de EU zou stappen – en Vlaanderen uit Belgie trouwens (en uit de EU).

  Groeten,
  M.

 16. [15] M.

  De bijbel durf ik in jouw bijzijn niet meer citeren maar Bilderdijk kan vast nog wel :

  "In het heden,ligt het verleden
  in het nu wat worden zal".

  (Zo zou GW Bush zich bijv best es kunnen verdiepen in de teloorgang van het Spaans-Habsburgse wereldrijk)

  In ieder geval : Bevrijding van het Zuiden was rond 1590 niet aan de orde.
  Daartoe was het Noorden in de jaren 1580 en 1590 niet sterk genoeg.Toen was men boven de moerdijk al dik tevree dat Farneses offensief was gebroken.

  Later in de 17de eeuw had men misschien wel de Zuidelijke Nederlanden kunnen bevrijden en bestonden er verdelingsplannen(in bonggenootschap met Frankrijk).Frederik-Hendrik heeft in 1635 Tienen nog veroverd (en platgebrand) maar toen had de scheiding der geesten zich reeds voltooid (mede door de succesvolle contrareformatie en het populaire bewinf van Albrecht en Isabella en de onwil van Amsterdam om met Antwerpen een concurrenbt binnen te halen).

  Wat er verder ook van wezen, ben ik het wel met Albert (met wie het bijzonder moeilijk oneens zijn is daar hij bijna altijd uitstekende dingen neerpent) eens dat Nederland best uit die EU zou stappen (EVA lijkt mij idd goed alternatief) en met jou dat Vlaanderen zich als de wiede weerga
  zou moeten losmaken van Wallonië en uiteraard eveneens uit die EU stappen.

  Groetz,

  Cincinnatus.

 17. [15]
  De Unie van Utrecht respecteerde de vrijwillig ingestelde Unie van Atrecht.
  Zij had haar handen al vol om de afscheiding te verdedigen. Veroveren van het katholieke zuiden was geen doelstelling voor de noordse calvinisten.
  Daarbij verbood de Unie van Atrecht het niet-Katholieke geloof. De Unie van Utrecht daarentegen stond, naast het protestantisme, ook het katholicisme toe.
  Vergeet niet dat ook de vrijheid het protestantisme te mogen belijden een belangrijke drijfveer was voor het verzet tegen de hegemonie van het katholieke Hispanien.
  Die ook een belangrijke drijfveer zou kunnen zijn tegen het totalitaire streven van de moslimfundo’s.

 18. [16] Hoi Cin,
  Hoewel meer kennis altijd te prefereren valt boven minder en je best over het verleden mag nadenken en het analyseren, ben ik het met Taleb eens dat de werkelijkheid zich minder deterministisch ontwikkelt (en uiteraard ontwikkeld heeft) dan dit steeds wordt voorgesteld en in wezen niets anders is dan de toevallig gebeurde "uitkomst" temidden van een schier onneindige reeks alternatieven.
  Maar goed, dat is allemaal veel te off topic…
  Dat neemt niet weg dat ook ik me schuldig maak aan denken in termen van het (volgens mijn beperkte visie) meest waarschijnlijke scenario als ik over de toekomst nadenk.
  En dat dus ook mijn als visionair bedoelde bijdragen vermoedelijk achteraf vaak maar van beperkte waarde zullen blijken te zijn.
  Maar goed, dat geldt uieteraard voor iedereen, dus voel ik me niet geroepen om mijn posts steevast op een uitvoerig verontschuldigende disclaimer te laten eindigen 😉

  Wat citaten betreft: persoonlijk probeer ik dat zoveel mogelijk te vermijden, simpelweg omdat ze op mij toch nooit enige indruk maken. Iets is waar/plausibel o.b.v. onderbouwing of niet, ongeacht wie het ooit eerder zei.
  Ik erger me dan ook steeds flink wanneer Rothbard of anderen expliciet geciteerd worden.
  Goed, ik noemde net Taleb. Waarom? Wel, simpel omdat het beschrijven van wat hij schreef nogal omslachtig is en hij -hier- minder bekend is, maar door het boek erbij te vermelden, kan je e.e.a. eventueel zelf lezen als je tijd mocht hebben. Maar verder is iets waarin ik geloof volgens mij juist omdat ik de argumentatie kan volgen en uiteraard niet omdat Taleb het gezegd zou hebben.
  Maar quote gerust Bilderberg.
  Het komt mijn cultuur slechts ten goede, zal ik maar zeggen 😉

  Last but not least: ook ik ben een groot fan van hr. Spits’s bijdragen (evenals de jouwe trouwens). En ik sta daarbij steeds perplex van jullie enorme historische feitenkennis.
  Dat ik af en toe een puntje van kritiek heb, hoeft niet te deren. Bedenk dat ik voor elk detail waarover ik iets opmerk er 10 andere details zijn waar ik het (net als met de kern van het betoog) juist wel eens ben. Alleen ga ik uiteraard niet zin per zin iemands inzending becommentarieren en hem 9 complimenten geven, voor alles waar ik het mee eens ben.

  Wat ik altijd jammer vind (maar dat is zeker geen verwijt, want in het daglijks leven zijn er soms van die onaangename obstakels als tijdgebrek) is dat mensen als Spits en jij niet op een of ander manier actief in de politiek proberen iets te bewerkstelligen.
  In Vlaanderen is er sinds kort een partij die -relatief- dicht bij het libertarische ideaal komt (m.i. meer dan Wilders), nl. VLOTT van dissident ex-VLD-er Coveliers. Zou dat niet de gelegenheid zijn voor een getalenteerd iemand als jij om onze separatistische Vlaamse droom te helpen realiseren?

  Groeten,
  M

 19. [18] M,

  Ik sta ergens bij VLOTT op een geïnteresseerden-lijst want ben al enkele keren uitgenodigd om een bijeenkomst bij te wonen maar helaas
  had ik steeds iets anders.Aanstaande dinsdag is er een nieuwe bijeenkomst en hoop ik wel es te gaan kijken.

  Op papier oogt VLOTT me wel sympathiek…het is te zeggen dat ik zelf nog wel een streepje radicaler ben maar binnen de belgische verhoudingen lijkt idd het behoorlijk liberaal en het beste wat er nu op de markt is.

  Behoudens een job als dictator, beoog ik geen politiek mandaat dus op een kandidatenlijst zul je mij niet zien opduikelen maar een positief iniatief wil ik op andere manieren wel trachten te helpen.

  Ik denk overigens wel dat Coveliers
  behoorlijk groen zou uitslaan indien ik
  op zijn lijst zou staan en de één of andere blogger zou uitvogelen dat ik schreef als Cincinnatus en uit mijn vrijspreker-oeuvre zou citeren want
  pleidooien voor totale afschaffing van de SZ, vrij wapenbezit, steunbetuigingen aan tax-fraudeurs,
  cijnskiesrecht, recht op zelfmoord enz…. liggen in België nogal gevoelig.

  Zie je de kop in De MORGEN al : uiterst-rechtse extremist op lijst Coveliers 🙂

  Groetz,

  Cincinnatus.

 20. [18] M,

  Wat betreft "citaten" als argumenten ben ik het met je eens maar als er een mooie puntige oneliner bestaat die puntig m’n betoog samenvat of illustreert bezig ik ‘m graag waarbij het vaak zeker zo zal zijn dat mijn aanhaling niet altijd conform de bedoeling van de schrijver zal zijn geweest.

  Een mooi citaat vind ik bijv "The power to tax is the power to destroy" van John Marschall (chief justice USA 1801-1835).Meestal wordt het aangehaald in een tegen belastingen gericht betoog maar Marshall bezigde het in een andere context : namelijk het belasten van de tweede (federale) centrale bank door de states.Marshall wou aangeven dat de
  States geen gezag konden laten gelden over de federale centrale bank hetgeen
  iets anders is dan een libertarisch anti-tax standpunt.Toch blijft het een mooie afsluiter in een betoog over de welvaartsvernietigende werking van belastingen.

  Het verwijzen naar boeken of artikelen vind ik een vorm van intellectuele eerlijkheid.Ik herrinner me als jongen
  eens samen met mijn moeder een kerkdienst te hebben bijgewoond.De spreker hield een mooie preek en mijn moeder was zeer onder de indruk : de spreker had een zeer doorwrocht betoog
  gehouden.Op mij iets minder.Toevallig wist ik dat die man was aangesloten bij een boekenclub waar ik zelf ook was op aangesloten en thuisgekomen plukte ik
  het boek uit m’n rekje waar letterlijk de hele preek uit over genomen was.Mij had het correcter geleken dat hij gewoon de desbetreffende passage had voorgelezen met bronvermelding.

  Groetz,

  Cincinnatus.

  P.S. "Bilderberg" zou ik graag citeren maar die mannen hun notulen zijn geheim.Ik hou het dus bij Bilderdijk 🙂

Comments are closed.