Moeilijk te vertalen stuk dat we u toch niet wilden onthouden.

Two alligators were sitting at the side of the swamp.
The smaller said to the bigger one:
“I can’t understand how you can be so much bigger ’n me. We’re the same age; we were the same size as kids. I just don’t get it.”
“Well”, said the big alligator: “What you been eatin’, boy?”
“Politicians – same as you”, replied the small alligator.
“Hmmm. Where do y’all catch’em?
“Down ’tother side of the old swamp near the parking lot by the Capitol.”
“Same here. Hmmm. How do you catch’em?”
“Well, I crawls up under one of them Lexuses and wait for one to unlock the car door. Then I jumps out, grab’em by the leg, shake the shit out of ‘em, and eat’em!”
Ah!” says the big alligator, “I think I see your problem. You ain’t gettin’ any real nourishment.
You see, by the time you get done shakin’ the shit out of a politician, there ain’t nothin’ left but an asshole and a briefcase.”

4 REACTIES

  1. Juist ja. Maar of dit soort artikels de geloofwaardigheid van onze site te goede komt, vraag ik me af.

  2. met humor ( en de aan te tonen dat de argumenten van de tegenpartij be-lachelijk zijn) kom je volgens mij ook een heel eind verder.
    En minimaal heb je weer wat lol, want we willen zeker geen zeur of zuurpruim site?

  3. ‘All work and no play makes John a dull boy’ en zo is het maar net, dank je wel voor de lach, een lach is erg belangrijk.

Comments are closed.