Soms is het verleidelijk. Zelf mensen die dicht bij ons gedachtengoed staan, komen in de verleiding om begrip te hebben voor overheidsregels waarvan het lijkt dat die ons leven veiliger maken. Helaas is dat maar schone schijn. Er wordt namelijk altijd een prijs betaald voor dergelijke schijnbare ‘veiligheid. Want volwassenen als onmondige kinderen behandelen ontneemt de burger de mogelijkheid van een autonoom oordeel. En wat veel gevaarlijker is, de kans om van zijn fouten te leren. En met name dat laatste is letterlijk van levensbelang als het om jongeren gaat!

“They that can give up essential liberty to purchase a little temporary safety, deserve neither liberty nor safety.”

Onbekend

In een reactie op het artikel “Een gewaarschuwd mens…” van onze Jodocus schreef een van onze vaste regeerders (Sander) :

“Ik moet bekennen dat ik even na heb moeten denken over dit onderwerp. Ondanks genoemde argumenten weet ik zelf maar al te goed hoe ik op jongere leeftijd op mijn ‘Zundapp’ reed, aangemoedigd door overvloedig jeugdig testosteron. Een jongere op de motor is beslist vragen om moeilijkheden. (Ik heb zelf ook zo’n rijbewijs…) Toch ben ik het, zij het via een andere weg, volkomen met je eens kunnen worden. Want: het is uit onderzoek vast komen te staan dat jeugdige voetgangers/fietsers in de groep tussen ca 8 -11 jaar een substantieel grotere kans maakt om bij een (dodelijk) ongeval betrokken te raken. Maar moeten zij daarom een straatverbod of aanlijnverplichting krijgen opgelegd? Neen!”

Later schrijft Sander over de reden waarom hij goed heeft moeten nadenken:

“Ik geef toe dat ik wat vooringenomen ben daar ook mijn (toen) 18 jarige zoon op een haar na het leven had gelaten op zo’n ding, na 1000 waarschuwingen mijnerzijds. Ik wil je wel zeggen dat ik persoonlijk dus erg in mijn nopjes ben met het feit dat hij den motor heeft ingeruild en uiteindelijk heeft gekozen voor een 2200 kg zwaar vliegdekschip op 4 wielen! “

Voor alle duidelijkheid, dit artikel is niet bedoeld om Sander te bekritiseren. Integendeel, hij heeft juist aangetoond dat hij zich niet laat verleiden door de ‘mooie beloften’ van ‘onze’ staatsdienaren.

Waar het mij om gaat is dat er, wat mij betreft, een essentiële les zit in wat hij vertelt. Zijn zoon was zeker niet bereid om naar de waarschuwingen van zijn vader te luisteren. Dat is niet uniek. Ik ga mezelf maar na op die leeftijd en ik denk dat iedereen die op jonge leeftijd motor ging rijden soortgelijke herinneringen heeft. Uit zijn verhaal blijkt ook dat de jongeman uiteindelijk zijn les wel leerde. Hoe? Door eigen ervaring. Dat is namelijk de manier bij uitstek voor jong volwassenen om dergelijke dingen te leren. Met name de jongeren van die leeftijd hebben over het algemeen een bloedhekel aan de opgestoken vinger van ouders, leraren en overheid. Net hebben ze de fase van enige verantwoordelijkheid en volwassenheid bereikt en wat blijkt? Ze lopen overal tegen verboden, waarschuwingen en regels aan. Zo hadden ze zich deze fase in hun leven niet voorgesteld. En dat terwijl jongeren op die leeftijd juist willen experimenteren en de wereld en hun eigen grenzen willen ontdekken.

Nu zeg ik niet dat ouders hun zoon die gaat motor rijden niet moeten waarschuwen. Natuurlijk moeten ze dat doen. Maar iedere ouder weet ook dat een jongen van 18/19 jaar niet kan wachten om op de motor te stappen als de preek van pa of ma voorbij is. De aandacht voor de leerzame uitleg zal dan ook navenant zijn.

Waar het mij echter om gaat is dat jongeren wel de kans moeten krijgen om zelf thun grenzen te ontdekken en nieuwe kennis op te doen. Een vader die alles verbiedt en zijn kinderen in een glazen kastje zet, geeft ze niet de gelegenheid om zich voor te bereiden op een volwaardig volwassen bestaan. De stringente overheidsregels maken dit evenzeer voor de jongeren onmogelijk. De regelgeving in kwestie maakt het alleen maar aantrekkelijker voor jongeren om op zwaardere motors te rijden. Dan maar illegaal! Bovendien zal de zwaardere motor dan voor sommige groepen jongeren een extra statussymbool worden.

De les gaat echter nog veel verder dan alleen jongeren die graag motor willen rijden. Ze gaat op voor alle markt participanten. De dictatuur van overheidsregels verhindert de burger om van zijn fouten te leren en nieuwe kennis te verwerven over wat in een markt setting mogelijk is. De ondernemer die verhinderd wordt om een verkeerde investering te doen, de klant die behoed wordt een te dure lening te nemen, beiden is de kans ontnomen om een wijze les op te doen. Zeker als zij beschermd kunnen worden via subsidies en overheidsregels die de gevolgen van hun verkeerde gedrag verzachten.

De filosoof Aristoteles schreef eens dat ethisch gedrag een gewoonte moest worden om echt effectief te zijn. Pas als ethisch gedrag ingesleten was, als het door de mensen als vanzelfsprekend werd gezien, zou ethisch gedrag de norm kunnen worden. Ik denk dat hetzelfde geldt voor markt conform gedrag. Ook de markt heeft zijn ethiek. De markt vraagt om verstandige investeringen, zuinigheid en dus zelfbeheersing daar waar nodig, om eerlijkheid, om een vooruitziende visie, anticipatie van evenementen en betrouwbaar en voorspelbaar gedrag. Markt participanten moeten zich dit gedrag ook eigen kunnen maken. Maar als de overheid stelselmatig gaat verhinderen dat we van onze fouten leren, als de overheid met andere woorden verhindert dat we markt conform gedrag gaan vertonen, als de overheid via onzinnige regelgeving innovatie verstikt, dan moeten we niet gek opkijken als het slecht met onze economie gaat, ondernemers zich afhankelijk van de staat gaan opstellen en de innovatie in Nederland langzaam maar zeker uitsterft.

De vrije mark heeft zowel een epistemologische als een ethische functie. Via het prijsmechanisme weten ondernemers dat een bepaald goed schaars is. Dat is zeer nuttig voor de beslissingen die zij op de lange termijn moeten nemen. Het maakt mogelijk dat zij anticiperen op toekomstige gebeurtenissen. Zij kunnen daardoor hun beleid aanpassen aan de ontwikkelingen die op dat moment spelen. Bedenk nu de rampzalige gevolgen van een minimumloon of minimum prijzen. Kunstmatig hoog gehouden prijzen zorgen voor verkeerde informatie met misallocatie van kapitaal en arbeid als gevolg.

Als ondernemers verkeerde beslissingen nemen, zal dat soms leiden tot verlies van kapitaal en zelf arbeid. Regels die het verbieden dergelijke fouten te maken zorgen ervoor dat ondernemers niet in staat zullen zijn van hun fouten te leren en zo nieuwe kennis te verwerven. En dat is uiteindelijk schadelijk voor ons allemaal.

Toen de 17de eeuwse filosoof Thomas Hobbes in zijn boek Leviathan schreef dat de koning als vertegenwoordiger van het gezag als een goede vader voor de burgers moet zorgen, antwoordde John Locke hem dat burgers rationele volwassenen zijn die ook het recht hebben om ook zo behandeld te worden.

Het wordt tijd dat dit gaat doordringen in Den Haag. Er staat te veel op het spel om volwassen burgers als kleine onmondige kinderen te blijven behandelen. Het is simpelweg te gevaarlijk.

36 REACTIES

 1. Prima artikel Henri. De morele grondslagen van elke samenleving staan op het spel. Men neemt de huidige zogenaamde "democratische rechtsstaat" kritiekloos voor lief, waarmee haar dictatuur impliciet wordt bevestigd.

  Bij Thomas Hobbes lees ik:
  "Hobbes ontkende het bestaan van een niet-materiële werkelijkheid."

  Maarre, zeg eens: was Hobbes niet de uitvinder van dat befaamde "sociaal contract", waarvan niemand weet, wat erin staat en waar het uithangt ? Je zou zeggen, dat hij liegt, net als Bush over WOMD.
  🙂
  (Mijn uitnodiging blijft van kracht.)
  Groet,
  Harry

 2. Henri, allereerst wil ik je bekennen zeer in mijn nopjes te zijn met het feit dat mijn bijdrage kennelijk iets heeft losgemaakt bij een die-heart Libertarier! 😛 En mijn naam wordt genoemd in een "Vrijspreker" hoofdartikel. Wat wil een mens nog meer?

  Zoals je zelf al aangeeft in je artikel spreel je van "mensen die zeer dicht bij ons gedachtegoed staan". Deze omschrijving is t.a.v. mezelf beslist van toepassing. Ik onderschrijf je uiteenzetting dan ook nu weer voor 95 procent. (Je moet krities blijven, he?) 😛

  Waarom geen 100 procent? In het kort samengevat: De totale som van je argumenten doet mij sterk denken aan de ‘vrijgevochten’ (linkse)jeugd van de 60er jaren. Op zich was daar eigenlijk niet zoveel mis mee. (Je bent wild en je jongt wat.) Maar… Dit vrijgevochten gedrag heeft natuurlijk wel een prijskaartje dat door elke individuele burger zal moeten worden opgehoest! De kernvraag blijkt dan wat het meeste oplevert voor de ‘samenleving’? (Welke op zich weer een verzameling van solitaire individuen herbergt) Maatregelen vooraf? (wetten) Of laten doen volgens absolute vrijheidsprincipes, en achteraf hopen dat de rekening meevalt? Alhoewel ik een zwaar voorvechter ben van de individuele vrijheid in de ruimste zins des woords vraag ik me toch af of een marginale ‘sturende wetgeving’ wellicht toch de beste optie is… Ik ben daar nog niet uit.

 3. [1] Leviathan? Is het paranormale fenomeen "levitatie" wellicht genoemd naar de man? Leviathan

 4. [3]
  Wellicht Sander. Maar ook dat roept meer vragen op. Wekt allemaal niet bepaald veel vertrouwen, moet ik zeggen. Vind je ook niet ? Stel je voor, terwijl de hele internationale goegemeente ervan uitgaat, dat het om een zinvol idee gaat en er tientallen statelijke rechtsordes op gebaseerd worden.

  Zou de grapjurk Hobbes zijn sociaal contract gewoon in zijn binnenzak in zijn graf hebben meegenomen ? Dan is het waarschijnlijk gewoon opgevroten door de wormen. Haha. 😆
  Groet,
  Harry

 5. [1]

  Inderdaad Harry onze goede vriend Hobbes is dezelfde als de Hobbes van het sociaal-contract. Een aanhanger van het absolutisme. Je vergelijking met Bush is opmerkelijk. Gedraagt die zich niet ook als een absoluut heerser? 😉
  [2]

  Beste Sander. Ik zou mezelf niet willen aanmatigen om ouders een bepaalde opvoeding voor te schrijven. Ik vindt namelijk dat ouders als autonome individuen zelf moeten beslissen hoe ze hun zonen of dochters opvoeden.

  Dat wordt anders als de overheid denkt de opvoeding van de ouders te moeten overnemen. Daar ga ik me dan weer mee bemoeien. Kort gezegd. Wat volwassenen onder elkaar regelen daar moet de overheid met zijn grijp grage klauwen vanaf blijven.

  [3]

  Sander zie hier:

  http://nl.wikipedia.org/wik

 6. [5]
  Henri,
  Jouw concept van "negatieve rechten" lijkt me absoluut geniaal. Het "negatief recht" valt samen met of vloeit voort uit het "natuurrecht" en is consistent met of wordt bevestigd door het jouw wel bekende "Nemo plus"-beginsel uit het Romeins recht:
  "Nemo plus ius in alienum transferre potest quam ipse habet", letterlijk vertaald: "Niemand kan meer rechten aan een ander overdragen dan hij zelf bezit".

  Ik heb deze regel aan een docent staatsrecht voorgelegd en gevraagd waarom in het publiekrecht dit "Nemo plus"-principe niet zou gelden. Na enige aarzeling was zijn antwoord: "Ja maar dat geldt alleen in het privaatrecht".

  Op mijn wedervraag "waarom alléén in het privaatrecht ?", bleef hij het antwoord schuldig.

  Ik houd het erop, dat zo’n jurist zijn professor ook maar een beetje napraat, zonder te beseffen waarop het publiekrecht c.q. staatsrecht is gebaseerd of waar het probleem zit.
  Groet,
  Harry

 7. [5] ‘Dat wordt anders als de overheid denkt de opvoeding van de ouders te moeten overnemen. Daar ga ik me dan weer mee bemoeien. Kort gezegd. Wat volwassenen onder elkaar regelen daar moet de overheid met zijn grijp grage klauwen vanaf blijven.’

  Als uitgangspunt ga ik met je mee Henri, maar niet tot het absurde. Ik ben dan ook meer voorstander van een ‘nachtwakerstaat’. In mijn utopie wordt er (in Nederland) een grondgebied aangewezen met een nachtwakerstaat. Een zeer marginale en dunne wetgeving als kader. Nederlanders die daar OP VRIJWILLIGE BASIS voor kiezen wordt gevraagd daar naar toe te verkassen. Ik ga voorop…

 8. [6] Harry schreef:

  "Henri,
  Jouw concept van "negatieve rechten" lijkt me absoluut geniaal."

  Dank je Harry maar zoals je weet heb ik het idee van negatieve of natuur rechten niet bedacht. Dan moet je bij Cicero zijn. 🙂

  Overigens de toepassing van negatieve rechten binnen een libertarische context heb ik van Ayn Rand. Ik claim dus geen originaliteit.

  Als jou mijn artikel goed is bevallen dan is dat alleen omdat ik op de schouders van intellectuele giganten zoals Ayn Rand en Ludwig von Mises kan staan.

 9. [7] Sander,

  Hoewel een nachtwakersstaat wellicht realistischer is dan totale anarchie, is een nachtwakersstaat net als elke andere overheid niet moreel te verantwoorden; als Nederland naar een nachtwakersstaat zou gaan zou de ene arbitraire grens simpelweg door een ander vervangen worden. Ergo: een nachtwakersstaat is al net zo min te verantwoorden als elke ander vorm van overheid.

  Probleem is, dat een anarchie erg onwaarschijnlijk is en een nachtwakersstaat is dan het beste alternatief. Of, om het mathematisch te stellen: het streven naar anarchie is a-symptotisch maar wel het enige juiste streven.

  Groet,
  Lodderzat

 10. [10]

  En dat heb je perfect begrepen Lodderzat! 🙂

  Bovendien denk ik dat een nachtwaker staat onherroepelijk gaat uitdijen. Wie of wat zal het tegen houden. In 1776 is een minimale staat gesticht onder werkelijk ideale omstandigheden. De bevolking steunde grotendeels het ideaal van de minimale non-interventie staat.

  En wat is er gebeurd? Juist de VS is tegenwoordig een interventionistische behemoth!

  Minarchisten vergeten dat als de vestiging van een minimale staat een feit is dat dan het echte gevecht pas begint. Namelijk het gevecht om hem minimaal te houden.

  Of zoals George Washington eens zei:

  "Its a republic if you can keep it…"

 11. [8] Bij de vrijwilligheid van de ingezetenen die tesamen voor dit model kiezen en het wat mij betreft ook weer op elk moment mogen verlaten.

 12. [12] Correctie: Bij de vrijwilligheid van de INDIVIDUELE ingezetenen

 13. Goed artikel waar ik het wat vrije markt betreft (qua onwenselijkheid van minimumlonen en maximumprijzen etc) volslagen mee eens ben.

  Eveneens ben ik het eens met de stelling dat mensen niet te veel tegen zichzelf beschermd dienen te worden omdat ze best uit hun eigen fouten leren.

  Zo bekeken moet die 18-jarige dus wel op een zware motor kunnen rijden en na zijn bijna-doodervaring zijn leven beteren.

  ECHTER waar ik het moeilijk mee heb is dat wanneer de roekeloze jongere niet slechts zichzelf tot slachtoffer maakt, het principe "eigen schuld, dikke bult" niet meer opgaat.

  Als zo’n onverantwoord hard rijdende jongeling mijn dochtertje omver rijdt, dan had ik dus toch liever gehad dat hij niet op de motor mocht tot zijn 24e (of dat zulke tuigen helemaal verboden zijn).

  Kan iemand mij trouwens eens uitleggen waarom die anders altijd zo betuttelende overheid de verkoop toestaat van tuigen (ja, ook auto’s) die beduidend harder kunnen dan de maximaal toegstane snelheid?

  Omdat eenieder eenmaal over de Duitse grens het recht moet hebben om eens lekker te gaan scheuren?
  Dat kan het toch niet zijn?

  Groeten,
  M

 14. [14] ‘Als zo’n onverantwoord hard rijdende jongeling mijn dochtertje omver rijdt, dan had ik dus toch liever gehad dat hij niet op de motor mocht tot zijn 24e (of dat zulke tuigen helemaal verboden zijn).’ Juist M. Dit is dus ook mijn argument alwaar ik het over de ‘kosten’ heb voor ‘de samenleving’.

  ‘Kan iemand mij trouwens eens uitleggen waarom die anders altijd zo betuttelende overheid de verkoop toestaat van tuigen (ja, ook auto’s) die beduidend harder kunnen dan de maximaal toegstane snelheid?’ Omdat ministers ook wel eens haast hebben M. Die werken soms wel 80 uur!!! Dan wil je wel op tijd naar huis…

 15. [14]

  M

  Als jij wilt dat je dochter niet het risico loopt door auto’s en motors overreden te worden dan kan je haar beter in een glazen kastje opsluiten in plaats van de vrijheid van anderen te beknotten via tirannieke overheids regels. Een risico vrije samenleving bestaat niet.

  Zeker, het kan gevaar opleveren voor anderen als roekeloze jongeren op een motor gaan scheuren. Het kan echter ook gevaar opleveren als jij in de auto een beroerte krijgt en een overvolle winkel op volle vaart binnen rijdt. En dan is 50 kilometer per minuut meer dan voldoende voor een groot aantal doden en gewonden! Nogmaals een risico vrije samenleving bestaat niet.

  Uiteindelijk kan men jongeren hogere verzekeringspremies laten betalen en bij dood door schuld moet gewoon gevangenisstraf volgen. Ook dat is onderdeel van een leerproces.

  Er bestaat tenslotte zoiets als verantwoordelijkheid.

 16. Henri, ik lees hierboven in het woordenboek: Vrijheid / individuele vrijheid
  Vrijheid in libertarische (Z) zin heeft altijd betrekking op het individu. Een individu is vrij als hij soeverein is:
  als hij/zij het recht heeft zijn leven te leiden zoals hij zelf wil, zolang hij datzelfde recht van ieder ander respecteert.

  T.a.v. die laatste zin geloof ik niet dat ik (als volwassene)dat recht van elk ander respecteer als ik met 300km/u door de binnenstad ga scheuren op een motor, toch?

 17. [17]

  Klopt.

  Het is aan de eigenaar van de weg of straat om de maximum snelheid te bepalen. Ik denk dat er maar heeeeeeeeell weinig mensen zouden zijn die een dergelijke hoge snelheid op een straat die dwars door het centrum gaat zouden goedkeuren.

  Mocht er echter wel een idioot zijn die dat in zijn straat goedkeurt dan is er maar een antwoord op te verzinnen.

  Boycot!

  In een dergelijke straat zouden zich geen winkels willen vestigen. En mensen zouden er niet willen wonen of werken. Dus heeft de weg eigenaar geen inkomsten en gaat hij financieel ten gronde.
  Het zou aan de andere kant voorstelbaar zijn dat iemand een stuk weg bezit dat volkomen geïsoleerd ligt buiten de stad waar motor liefhebbers op eigen risico wel zouden mogen scheuren met 300 km/u

  Ik denk dat zo iemand dik geld zou verdienen. Kans is echter dat zijn klanten wel zouden eisen dat hij enige veiligheids maatregelen zou nemen. En vergis je niet, niet alleen jongeren zouden er gebruik van maken. Het lijkt mij ook wel lekker om eens vrijuit te kunnen scheuren op zo’n race ijzer 🙂

 18. [12] Sander schreef:

  "Bij de vrijwilligheid van de individuele ingezetenen die tesamen voor dit model kiezen en het wat mij betreft ook weer op elk moment mogen verlaten."

  Sander, like it or not, maar dit is de beschrijving van een staatloze vrije markt samenleving. Een staat eist per definitie een monopolie op het gebruik van legaal geweld. En van afscheiding kan al helemaal geen sprake zijn. Zie de Amerikaanse burgeroorlog.

 19. [16] [17]
  Henri, Sander,
  Ik heb al eens eerder gezegd, dat hier sprake is van voorwaardelijke opzet, en ihb "kansopzet": dat is opzet, waarbij je weet, dat je jezelf en/of je omgeving opzettelijk aan een of meer risico’s blootstelt. Kansopzet is -in deze staat- strafbaar. Strafrecht is publiekrecht.
  Maar de schuldige dient tevens te kunnen worden aangesproken voor de schade en het leed. Dat is eerder een privaatrechtelijke kwestie.

  Dat lijkt me in libertaria allemaal niet anders, hoewel een en ander wel veronderstelt, dat iedereen de libertarische "regels" respecteert.
  Groet, Harry

 20. [20] Harry,

  Dat iedereen in "libertaria" "de libertarische regels" zal respecteren,
  veronderstel ik niet dus vandaar de vraag : wat is plan B ?

  Voor klassiek liberalen is plan B de minarchie, een kleine , beperkte overheid die de rechten waarborgt (niet schenkt) en verdedigt.

  Wat is het anarcho-kapitalistische plan B ?

  Groetz,

  Cincinnatus.

 21. [16] Henri,

  Maar wie is dan bevoegd om die jongeman tot gevangenisstraf te veroordelen of tot betalen van schadevergoeding te dwingen ?

  Stel dat hij en zijn verzekeringsmaatschappij de feiten betwisten, schuld ontkennen en medewerking weigeren of dat hij bijv
  is aangesloten bij een militie of privaat leger dat tot doel heeft haar leden te beschermen tegen arrestatie door andere private politiediensten.

  Hoe wordt in een anarcho-kapitalistisch systeem gewaarborgd dat contracten worden nageleefd en overtreders worden gestraft ?

  Groetz,

  Cincinnatus.

 22. [22]"Maar wie is dan bevoegd om die jongeman tot gevangenisstraf te veroordelen of tot betalen van schadevergoeding te dwingen ?"

  Degenen die door hem benadeeld zijn.

  "Stel dat hij en zijn verzekeringsmaatschappij de feiten betwisten, schuld ontkennen en medewerking weigeren of dat hij bijv
  is aangesloten bij een militie of privaat leger dat tot doel heeft haar leden te beschermen tegen arrestatie door andere private politiediensten."

  Er zijn verschillende manieren waarop die verzekeringsmaatschappijen/politiediensten er uit zouden kunnen komen, bijvoorbeeld door een onafhankelijke rechter in te schakelen. Een maatschappij die totaal geen medewerking verleent aan andere maatschappijen, heeft het probleem dat andere maatschappijen aan die maatschappij ook geen medewerking zullen verlenen. Wat dus zorgt voor een achterstand op de concurrentie.

  Verder zal in het ergste geval de maatschappij (terecht) bestempeld worden als een criminele organisatie, en door andere maatschappijen opgerold worden.

  Overigens is dit natuurlijk geen specifiek anarcho-kapitalistisch probleem – als ik in België met 150 over een woonerf scheur, en vervolgens terug naar Nederland vlucht, ligt het er ook maar net aan of Nederland bereid is mee te werken aan mijn bestraffing. Het is bijvoorbeeld jarenlang zo geweest dat Duitsers in Nederland hun parkeerbonnen niet betaalden.

  Dit probleem zou je alleen eenduidig kunnen oplossen door één wereldstaat in het leven te roepen, en daar zit hier denk ik niemand op te wachten.

 23. Dat libertarisch ideaal lijkt steeds minder aantrekkelijk.
  Goedkope alcohol, wegens geen belastingen.
  Overal vrij drugs te koop.
  Iedereen bewapend.
  Plus de vrijheid aan jongeren om te leren van hun fouten, ook al hebben die fouten vrijwel zeker levensvernietigende gevolgen, trial and error a.h.w.

  Stappen die jongeren, onder invloed van drugs en alcohol, bewapend rond, en scheuren voorbij op hun dodelijke machines. Heerlijk vooruitzicht.

 24. [24]Nee, een weg vol voorbijsjokkende zwartekousen, dat is gezellig!

  Om maar helemaal niet te spreken van die kerkklokken op zondagochtend als fatsoenlijke mensen nog op één oor liggen.

  Misschien moeten we de vrijheid van godsdienst ook maar ’s afschaffen…

 25. [23] Martin,

  Maar als die politiediensten het eens worden over onderlinge arbitrage en hoe onderlinge geschillen te regelen en daarbij ook kunnen overgaan tot het
  fysiek elimeren van concurrenten die zich niet bij de afgesproken regels aansluiten,vormt zich tot een kartel dat de facto "de staat" wordt ?

  Groetz,

  Cincinnatus

 26. [25]
  Hear, hear…
  Ook hier dwingende trekjes bij deze echte libertarier.

 27. [26]Als je een (m.i. te) ruime definitie van ‘staat’ hanteert: ja.

  De redenen dat ik dit geen staat vind:

  1) er is vrije toetreding voor (niet-criminele) beveiligingsmaatschappijen
  2) het is niet verplicht client te zijn van een beveiligingsmaatschappij

  Oftewel:
  1) geen territoriaal monopolie
  2) geen belasting

Comments are closed.