Een van de conclusies volgend uit de winst van de PvdA bij de afgelopen gemeenteraadsverkiezingen, was dat de stemmen van de allochtonen voor een grote winst hebben gezorgd. Men spreekt van een definitieve doorbraak van de allochtone kiezer.
Of u daar nu uitslag van krijgt of niet, graag ga ik daar wat dieper op in.
Blijkbaar zijn veel allochtonen dusdanig geïntegreerd dat zij even slim/dom zijn als de allochtone kiezers.

Immers, die partij die het meest belooft, krijgt de meeste stemmen. Dat wisten wij al, nu nog even duidelijk maken aan de allochtonen wat de waarde van een verkiezingsbelofte is: dan hebben we echte integratie!
Vanuit libertarisch standpunt speelt hier natuurlijk ook dat er überhaupt minder (niets) beloofd, verdeeld of uitgedeeld zou mogen worden op ‘democratische’ wijze.
Want realiseren we ons wel dat kadootjes aan allochtonen, al of niet via verkiezingen verkregen, altijd ten koste gaan van anderen/autochtonen? En denkt men nu echt dat als de een (e groep) eerder een flatje, woonwagen of moskee krijgt dan de ander, dit de integratie en acceptatie van die ene groep versnelt? Het levert alleen maar extra wrevel en onacceptatie op. De ware oplossing zou zijn dat als iemand of een groep iets wil, zij daar zelf voor zorgt en betaalt, dat is pas echte integratie: dat elke geloofs-, sport-, of belangen- groep, zelfstandig haar kerk, school of sportveld financiert, zonder overheidsbemoeienis of afhankelijkheids situatie. Dan kan ook niemand commentaar hebben op voortrekken of wat dan ook.
Door minimale overheidsinvloed, subsidies etc. is de allochtoon en de integratie veel beter uit. Maar leg dat maar eens uit aan een kiezer die net weer een paar mooie politieke toezeggingen heeft gekregen.
In dat kader neem ik even een opmerking van Hank op: hij hoorde van de leider van de Nieuwe Communistische Partij, dat die zich beklaagde zich over de armoe in zijn veenkolonie, want stelde die: er zijn hier geen rijken meer over waar we van kunnen plukken.
Juist: we kunnen wel de taart in steeds kleinere stukjes gaan verdelen, of op andere bordjes leggen, maar waar het echt om gaat is om de taart voor iedereen groter te maken.
Dat kan alleen op libertarische wijze: minder overheid, meer zelfstandigheid.

20 REACTIES

 1. "Door minimale overheidsinvloed, subsidies etc. is de allochtoon en de integratie veel beter uit."

  Ik weet niet of dat waar is. r zijn veel allochtonen hier naartoe gekomen die absoluut niet zelf de kost kunnen verdienen. Dat soort baantjes is er vaak niet meer. En wat is beter. Als je liever gesubsidieerd op de bank ligt dan je rot te werken de hele dag. Dan is dit systeem toch prachtig.

 2. [1] Is een kwestie van korte of lange termijn.
  Uitgaande van de situatie dat er een luilekkerland is waar je op de bank zittend allerlei dingen krijgt, is de korte termijn voor die ontvanger "beter"(?) uit. Anderen slechter.
  Tot het luilekkerland opdroogt!

 3. Overal waar de welgestelden en rijken wegtrekken verarmt de samenleving. Dat is uit alle onderzoeken gebleken. Behalve is het nog niet tot de linkse partijen doorgedrongen.

 4. [2]

  daar zitten die allochtonen niet mee, want ze zijn totaal niet loyaal aan deze maatschappij.

  zodra de vleespotten leeg zijn, zijn ze weg naar de maatschappij waar ze wel loyaal aan zijn.

  dus stemmen op de Partij VÓÓR de Allochtonen loont wel degelijk voor ze.

  en in integratie zijn ze al helemáál niet geinteresseerd.

 5. Wat er bij mij niet ingaat is, dat Vrijspreker heeft opgeroepen om niet te stemmen en dat we sinds 8 Maart allerlei kritische artikeltjes lezen over de verkiezingsuitslag.
  Wees daar dan ook eerlijk in; het maakt geen donder uit wat de verkiezingsuitslag is, het is per definitie altijd verkeerd toch?

 6. Tja dan zou je denken dat in amerika de allochtoon beter uit zou moeten zijn. Immers daar is de overheids bemoeienis geminimaliseerd.

  Wat zien we daar, het leger is opgebouwd uit de minderheden. Zij kunnen het vuile werk opknappen. Niet omdat ze dat zo graag willen maar omdat, dat een van de weinige banen zijn die zij kunnen krijgen.

  De inkomens zijn er verdeelt al naar gelang, hoe sterk men is en hoeveel geluk je hebt gehad om geboren te worden op de juiste plek en juiste moment. Het resultaat is extreme rijkdom en extreme armoede onder grote lage van de bevolking

  Dus wat mij betreft zie ik de relatie niet tussen libertarische wijze en de verbetering van de positie van de allochtoon

  Ik zou zeggen waarom geen conditionele leerplicht voor kinderren, van af twee jaar, die door hun geboorte, de toevalligheid van tijd en plaats al op hun tweede een achterstand hebben opgelopen in hun (taal) vaardigheden. Hiermee voorkomen we dat een groot aantal kinderren voor hun leven een grote achterstand oplopen.

  Is dit libertarische? Ik zou zeggen van wel, immers, je toevallige plaats en tijd van geboorte mag geen overwegende invloed hebben op je toekomstige mogelijk heden. Je bent door het lot in een soort natuurlijke gevangenis terecht gekomen en dat is in strijd met de vrijheid van het individu.

 7. [6]
  Wat een ongelooflijke hoeveelheid nonsens.
  Amerika bestond voornamelijk uit allochtonen. De allochtonen hebben dat land opgebouwd!!
  Wie het leger niet in wil, HOEFT ook niet! Er zijn ook andere banen!
  Leerplicht voor 2-jarigen??
  Om zo verschillen te voorkomen???????
  Nooit gehoord van verschillen in intelligentie??!
  Verschillen in aanleg??!
  Verschillen in temperament??!
  Verschillen in praktische vaardigheden?Die NIET zijn weg te moffelen door verplichte leerplicht op 2-jarige leeftijd!
  De mens is geen hoopje klei dat je kunt vormen naar wens!!
  Zie hoe een 2-jarige, nauwelijks opgevoed, al een bepaald karakter heeft, dat blijvend blijkt.
  Ieder aanvaarden, met al zijn mogelijkheden en beperktheden blijkt steeds weer een win-win-situatie: aangenaam voor de betrokkene EN voor diegenen er ook wat aan hebben!

 8. [6] Dus al die ‘zielige’ kindjes in b.v. Somalië moeten hier ook allemaal naar de openbare scholen kunnen gaan, omdat ze in het verkeerde land geboren zijn?

 9. [7] [8] We hebben het over indivuduele vrijheid. Tja dat is geen aangeboren eigenschap. Immers het lot bepaalt de plaats en tijd van geboorte.

  Met een conditionele leerplicht van af het tweede levensjaar zou je een groot aantal problemen kunnen voorkomen. Een eenvoudige toets op een aantal basis vaardigheden (waaronder taal) kan het probleem voor een groot deel oplossen.

  Is dit in strijd met de libertarische wijze van denken en handellen. Nee helemaal niet, zou ik zeggen, juist niet, omdat het de vrijheids beperkingen die opgelegd worden door de toevallige plaats en tijd van geboorte voor een deel ongedaan maakt en ons allemaal een gelijkwaardige start positie geeft.

 10. [9]
  Een socialistische visie, nu onder de libertarische vlag, dat ziet men hier wel meer.
  Veel problemen zijn NIET te voorkomen!
  Want verschillen BLIJVEN!!!
  Dit accepteren is gezonder.
  En van daaruit mogelijkheden benutten. Dat kan beslist! Vele ‘beperkten’ (wielrenners, techneuten,enz.) gingen u voor.
  Pluriformiteit accepteren, leidt tot gezonder ontwikkelingen dan een gezochte ‘homogeniteit’.

 11. [7] Zo kan ik er ook nog wel een paar. Per definitie is het merendeel van de landen in deze wereld opgebouwd door allochtonen.

 12. [10] We weten allemaal dat scholing en academische vaardigheden ons vooruit hebben gebracht. Dit ontkennen, met als drogreden het accepteren van verschillen slaat alles.

  En de zogenaamde pluriformiteit zal zonder scholling en academische vaardigheden juist alleenmaar afnemen.

  Scholling en academische vaardigheden hebben ons juist vooruit geholpen en vergroot daarnaast juist de creativiteit en daarmee de door U gewenste pluiformiteit. De ingangs datum van de leerplicht naar twee jaar brengen zal dit alleen verbeteren omdat meer mensen aan dit feest kunnen deelnemen

 13. [10]

  Beek,

  "Vele ‘beperkten’ (wielrenners, techneuten,enz.) gingen u voor".

  Die ‘beperkten’, dat ben ik niet met jou eens (dat kan ik ook van jou zeggen in de zin van de beperkingen van ons brein m.b.t. de vraag: waar vandaan en waar naartoe).

  Dat jij de Bijbel in jouw leven toepast naar de geest en niet naar de letter pleit voor jou maar daar waren we het dacht ik al over eens (geldt m.i. voor elk geloof).

  Mocht je o.a. mij bedoelen met techneuten die voorgingen….

  Te veel eer 🙂 .

 14. [12]
  Moet ik onder ‘scholling’ verstaan dat wij eerst moeten kantelen in socialistische richting alvorens gefileerd te worden?

 15. [15]
  Met ‘beperkten’ bedoel ik natuurlijk dat specialisten vaak tot grote hoogten zijn gekomen, ten bate van velen.
  Graag zie ik de zwemster Inge de Bruyn b.v.
  Zij beperkte zich in haar leven, en de gevolgen waren dat zij meer van het leven heeft meegemaakt dan welke huiskameregalist ooit!!

 16. terug naar het onderwerp en gecombineerd met de verplichte scholing van 2 jarigen volgens John M N:
  dat zou dus ook? betekenen dat allochtonen alvorens zij hier binnen mogen treden ook die scholing moeten ondergaan, want we moeten natuurlijk wel gelijke kansen blijven houden.
  En natuurlijk ook geen Hirschi A’s binnen laten komen, want die hebben een andere kijk op de gevestigde orde en dat leidt tot heel veel ongelijkheid.

 17. [18]
  Precies, dat was dan m.i. ook het doel van het piramide project, DE voorloper van toekomstig prenataal onderzoek op inteligentie……

 18. [18] Binnen treden?, hebben we te maken met een nieuw heiligdom? De grens bepaalt door een overheid! Ik dacht dat we daar juist van af willen zijn.

  Niks mis mee, om in Amsterdam Zuid Oost en nog wat van dat plaatsen enkele talen labs te vestigen.

Comments are closed.