Van 6 – 12 maart is de Internationale vrouwenweek uitgeroepen door Aart Jan de Geus. U weet wel, die CDA-minister die zei dat je op een vrouw moet stemmen.

8 maart is Internationale Vrouwendag!

“Overal in Den Haag, in alle wijken, in buurthuizen, bibliotheken en musea is er debat, zijn er tentoonstellingen, workshops, lezingen en theater. Met voorop de ministers De Geus en Verdonk zullen landelijke politici als Wouter Bos en Fatma Koser Kaya, vooraanstaande mensen van tv waaronder Paula Udondek, coryfeeën uit de sport als Erica Terpstra en Ilham Barkia gezicht geven aan het belang van de Haagse Internationale Vrouwenweek.”
“Huismoeders en carrièrevrouwen, hip-hop girls en powermoslima’s; iedereen is welkom”.

Wij vinden het best leuk als vrouwen feest vieren. Ook als ze dat “als vrouwen onder elkaar” doen. We hebben alleen bezwaar tegen discriminatie van de overheid die (met belastinggeld) vrouwen functies en baantjes geeft “omdat” ze vrouw zijn, en niet om hun bekwaamheid.
Op die manier wordt er naar gestreefd dat steeds meer vrouwen in belangrijke functies komen.

Via organisaties als UN en EU en politieke partijen zijn er al in de meeste landen streefcijfers of zelfs wetten over het percentage vrouwen dat op kieslijsten of in besturen moet zitten.

Misschien kunnen ze in Nederland op dit gebied nu eens toonaangevend worden en vrouwen een kans geven om een “totaal vrouwen regering” te maken?
Zeker nu bij de gemeenteraadsverkiezingen gebleken is dat mannen als Balkenende, Verhagen, Van Aartsen, het zo slecht doen. (En zelfs Wiegel zijn biezen pakt)

Het moet toch mogelijk zijn een regering te vormen met:
–Rita Verdonk als premier en Binnenlandse zaken (of heet dat première ?)
–Laetitia Griffith als minister van Financiën
–Hirsi Ali Ayaan als minister van Buitenlandse zaken
–Sybilla Dekker als minister voor Verkeer en Waterstaat
–Karien van Gennip als minister van Oorlog
–Melanie Schultz als minister van Justitie
–Maria van der Hoeven als minister voor privatisering van het Onderwijs.

Meer is er dan toch niet nodig? Alle andere overheids zaken kunnen dan geprivatiseerd worden.
Als zij het goed doen, kan dan waarschijnlijk vier jaar later het overheidsapparaat nog verder ingekrompen worden.

25 REACTIES

 1. Een beetje merkwaardige titel Hub. "Vrouwen rukken op…" Ik dacht tot een half uur terug nog dat dat nu juist slechts aan mannen was voorbehouden… 😳

 2. Wees blij dat die vrouwenweek momenteel in Nederland nog een beetje vrijblijvend is. Ik had gisteren opgemerkt dat op 8 februari in rusland vrouwendag wordt gevierd waarbij iedereen dan gelijk vrij heeft (nat. feestdag)!!

 3. Hmmmm….. De meeste vrouwelijke ministers en staatssecretarissen maken er een geheide rotzooi van. Ik roep even in herinnering: Neelie Kroes, de carpoolstrook, Tineke Netelenkut, oh sorry, bos, tolpoorten en onderwijs"hervormingen, Hanja Maij Weggen, totaal onbetekenend, Annemarie Jorritsma, fiatteerde het kwartje van Kok…. Er zijn er ongetwijfeld meer, maar ik kan er even niet meer bedenken…. Wel weet ik dat het stuk voor stuk om mislukkingen gaat.

 4. Tegen een dag per jaar om de positie van vrouwen te evalueren lijkt me geen bezwaar. Wat de politiek betreft heeft Ayaan Hirsi Ali zonder twijfel meer wereldwijde invloed/bekendheid dan mannelijke collega’s. Rita Verdonk doet het goed onder het volk, D66 heeft een vrouwelijke fractievoorzitter. Alledrie zijn onmiskenbaar door hun kwaliteiten zover gekomen, wat je ook van ze denkt.
  Het glazen plafond bestaat niet meer.

  Het grote probleem in Nederland is de anti-emancipatie: het 50-50 willen combineren van carrière en moederschap.Dat zal in veel functies nog wel in te passen zijn, maar is niet te combineren met de roep om cijfermatige gelijkwaardigheid met mannen.

 5. Ik zie 8 maart als feministische propaganda dag. Bepaalde dames (kuch) en -organisaties willen zo graag de rollen van mannen en vrouwen omdraaien. Daarnaast gunnen zij andere vrouwen niet de keuze om te leven zoals zij willen. Ik heb een tijdlang een radicaal feministies clubje in het westen des lands meegemaakt. Zij deden mij meer denken aan een religieuze secte dan aan een belangenclub die opkwam voor gelijke rechten. Let maar eens op hoe krampachtig men omgaat met ‘vrouwenrechten’ en islam (heb helaas geen link voorhanden).

 6. [3]
  Hebben mannelijke bewindvoerders het dan zoveel beter gedaan? De huidige begrintingstekorten, de mega-inlatie sinds 1937, de oorlogen e.d. zijn tochg echt niet alleen door vrouwelijke politici veroorzaakt. Integendeel, de beste saneerder op dat gebied was een vrouw: Margareth Thatcher. En wellicht dat Angela Merkel ook nog een en ander klaarspeelt.

  Ik heb het idee dat een hoog testosteron gehalte bij veel machthebbers juist leidt tot mega-projecten en zelfs tot oorlogen.

 7. [3] Wel typisch inderdaad dat de afgelopen 20 jaar? er telkens een vrouw op verkeer en waterstaat zit. Alleen minister de boer in Balkenende 1 was een man.

  Verder zijn vrouwen niet echt een probleem als ze maar bij een rechtse partij zitten. Overigens kunnen vrouwen naar mijn mening makkeijker hardere maatregelen nemen dan mannen. Omdat de testosteron angsten en dictator angsten minder aanwezig zijn bij het volk en de media.

 8. [3] Wel typisch inderdaad dat de afgelopen 20 jaar? er telkens een vrouw op verkeer en waterstaat zit. Alleen minister de boer in Balkenende 1 was een man.

  Verder zijn vrouwen niet echt een probleem als ze maar bij een rechtse partij zitten. Overigens kunnen vrouwen naar mijn mening makkeijker hardere maatregelen nemen dan mannen. Omdat de testosteron angsten en dictator angsten minder aanwezig zijn bij het volk en de media.

 9. [5] Vrijbuiter,

  Ook ik heb 8 maart altijd gezien als een dada van feminazi’s en andere lelijke linxe lesbo’s en er me verder
  niet in verdiept maar een paar dagen geleden kwam ik er achter dat het hier om een door de communisten bedacht "feest" gaat.

  De bedenkster van deze "dag" is een
  zekere Klara Zetkin, een Duitse communiste en goede vriendin van
  de Russische dictator Wladimir Lenin.
  Zij organiseerde in 1910 een "Internationale socialistische vrouwenconferentie" waar besloten werd
  een "vrouwendag" in te stellen.

  In 1921 werd door de sinistere "Derde
  Internationale" (Komitern) de dag waarop deze "vrouwendag" zou worden gehouden vastgesteld op 8 maart.In het bestuur van deze "Communistische Internationale" (die streefde naar wereldwijde communistische revoluties
  en daaraan miljarden spendeerde, opgehoest door de Russen terwijl er op dat moment gonderduizenden in Rusland stierven aan hongersnood) zat , naast
  Lenin, Trotski en de ijdele windbuil Zinojev ook de medestichter van de Duitse Communistische Partij KPD Klara Zetkin (haar beeltenis stond later op DD-postzegeld en geld trouwens).
  8 Maart was gekozen omdat dat het begin van de zogenaamde februari-revolutie was waarbij het tsarenbewind werd omver geworpen.
  In 1978 werd door de UNO 8 maart vervolgens tot Internationale Vrouwendag geproclameerd.

  Dat een slappe vod als die De Geus die
  gereformeerd heet te zijn en tot een
  niet socialistische partij behoort
  zich de voeten onder het lijf uitloopt
  om een door communisten uitgeroepen feestdag te promoten , geeft zeer goed aan (waar ik op dit forum al dikwijls heb op gewezen) dat het cultureel marxisme gans de samenleving heeft doorkankert (sorry Mike maar dit is in deze context wel degelijk de juiste term).In de jaren ’20 of zelfs nog de
  jaren ’50 zou het ondenkbaar zijn geweest dat een gereformeerd leider , minister namens de ARP een door communisten ingestelde dag zou promoten en allerlei "festiviteiten"
  en "indoctrinatiecampagnes" eromtrent zou promoten.Anno 2006 is dat de gewone gang van zaken.

  Nog ff en we vieren hier ook weer de
  geboortedag van Karl Marx.

  Meteen is trouwens ook verklaard waarom in Rusland, Oekraïne en Belarus
  8 maart een officiële feestdag is : een erfenis van de USSR.

  Groetz,

  Cincinnatus.

 10. [2] Nu ik er wat langer over nadenk: Ik denk dat we dat idee van harte moeten omarmen, alleen dan niet alleen op 8 maart.

  Iedereen elke dag vrij! Volgens mij past het ook naadloos in de principes van Vrijspreker: vrij om te werken of dat niet te doen, vrij om belasting te betalen of dat niet doen, vrij om wat dan ook met je eigen bezit te doen (of dat juist niet te doen), vrij om …(vult u maar in), zolang je de vrijheid van een ander maar niet schaadt.

 11. Goed artikel Hub,

  Rita Verdonk als premier en Binnenlandse zaken (of heet dat première ?)
  –Laetitia Griffith als minister van Financiën
  –Hirsi Ali Ayaan als minister van Buitenlandse zaken
  –Sybilla Dekker als minister voor Verkeer en Waterstaat
  –Karien van Gennip als minister van Oorlog
  –Melanie Schultz als minister van Justitie
  –Maria van der Hoeven als minister voor privatisering van het Onderwijs.

  En nu hoop je dat ze jou als formateur keizen in 2007! 😀

 12. [9]
  Inderdaad is dat feminisme een politieke beweging, en wel onderdeel van de linkse kliek.
  Want sterke en strijdbare rechtse vrouwen (Thatcher b.v.) worden in die kringen beslist niet als rolmodel beschouwd, maar hartgrondig verketterd.
  De ‘bevrijding’ van de vrouwen komt neer op de ‘bevrijding’ van de proletariers: ze moet in dienst staan van een socialistische/communistische samenleving. En velen stinken erin.

 13. [5] O ja…voor ik het vergeet :

  Dat feminisme is natuurlijk een offshoot van het marxisme.

  De ideologische grondleggers van dat feminisme waren veelal hardcore Marxistes, denk bijv aan de staliniste
  Simon De Beauvoire of de recent overleden , al even stalinistische Betty Friedan ( http://www.lewrockwell.com/… ) of Angela Davis…all communists.

  Feminisme is dan ook naar persoonlijke
  verhoudingen vertaald Marxisme : waar marxisten economisch geloven in een klassestrijd met een uitbuitende klasse (de kapitalisten) en een uitgebuite klasse (het proletariaat), geloven de feminazi’s in een "strijd tussen de sexen" met een onderdrukkende sexe (mannen) en een onderdrukte sexe (crouwen).

  Zoals alles uit de erfenis van die
  monsterlijke Karl Marx komt, is ook het feminisme desastreus gebleken :
  de verkopers van anti-depressiva verdienen er goed aan en in toenemende mate ook de begrafenisondernemers die de slachtoffers van gezinsdrama’s onder de grond mogen stoppen maar verder is het kommer en kwel alom.

  Inplaats van altijd maar te zeuren over de Islam en wat die de vrouw aandoet (waarbij de verzamelde libertariërs als apen dansen op het door de linxe kerk gespeelde wijsje) zou men beter es dichter bij huis kijken en zich afvragen wat het uit het Marxisme stammend feminisme (feminazisme) de vrouw en de man aandoet.

  Groetz,

  Cincinnatus.

 14. [16] Feminisme is volgens mij hetzelfde lesbisme.

  Groenlinks is volgens mij 1 pottenclub. reken maar dat een lesbisch op halsema stemmen.

  Groet

  Achilles

 15. Hub , om er enkele uit te lichten:

  Hirsi Ali als minister van Buitenl.Zaken brengt ons terug naar rampjaar l672: nl.oorlog met iedereen en Melanie Schultz op Justitie,daar kan ik me niets bij voorstellen, maar dan zouden we tenminste een nieuwe dijkgraaf krijgen; want Melanie moet nu over onze veiligheid waken en houdt het op sussende woorden.Het valt allemaal wel mee, hier en daar niet veilig en voor de waddendijken en nieuwe sluis in de Afsluitdijk (schijnt broodnodig te zijn) dat komt dan in 2008 wel, want er is nu geen geld. Rustig gaan slapen, terwijl met een flinke storm (windkracht l3 b.v.) een miljoen mensen in gevaar zijn, nog afgezien van het deel van Friesland en Groningen dat zo maar onder water kan staan.Schrap haar dus meteen maar. Anne

 16. [15]
  "We moeten proberen steeds meer vrouwen bij onze strijd in te schakelen’, is het uitgesproken motto van de socio/communistische beweging.
  Daarbij is het opblazen van ‘misstanden’ vaak een probaat middel gebleken om vele argelozen te overtuigen van de rechtvaardigheid van die strijd.

 17. [9] Schitterende bijdrage Cincinnatus. Het is belangrijk om dergelijke ontmaskeringen te publiceren. Misschien een idee om het als een artikeltje te plaatsen?

 18. Vrouwenemancipatie is een voortvloeisel uit WO II (mannen aan het front, vrouwen in de fabriek) en de (technologische) vooruitgang na die oorlog. De welvaart én onze westerse liberale cultuur maakte het mogelijk dat vrouwen HIER gelijke rechten kregen. Dat feministen het doen voorkomen dat zonder hen dit alles niet gebeurd zou zijn, is handige propaganda. Als de dames echt oprecht zouden zijn, was er 20 jaar geleden al een smaldeel naar de islamitische landen gegaan om daar de Verlossing te brengen.

 19. [3] Waar klaag je toch over?
  In Belgie heb je figuren als Laurette Onkelinxs, Mieke Vogels en Freya Vandenbossche.
  Ik zou die maar wat graag inruilen tegen degene die jij opnoemde.
  Om dan nog maar te zwijgen van een inhoudsloze trien wier naam me nu ontgaat die het onlangs nodig vond om in een of ander blad te onthullen met welke ministers of staatssecretarissen ze wel eens (lesbische) seks zou willen.

  Alleen Kathleen Van Brempt … ooops ik liet me even gaan. Neen, ook die zou men beter afvoeren. Maar dan wil ik er wel een heeeel mooie voor in de plaats 😉

 20. [24]

  ja, ik kijk zeer regelmatig (eigenlijk vaker dan naar de NLse) naar de belgische tv en constateer dat het daar zeker zo triest gesteld is op de treurbuis als in nl.

  dan bedoel ik natuurlijk al die (priet)praatprogramma’s waar een ziekmakende politieke correctheid verspreidt wordt waar de honden geen brood van lusten.
  fons de poel zou zich als een vis in het water voelen daar.

  en hééél soms zie je dan iemand die het wel weet en het ook zou willen zeggen, maar dat toch niet doet uit angst voor racist of zo versleten te worden. (gelukkig worden de politici van het VB tegenwoordig in de gelegenheid gesteldt om uit te praten)

  echter de overtreffende trap van dit alles zijn die waalse politici. zo gauw als die hun smoel opendoen voel ik een niet te onderdrukken walging en haat opkomen.

Comments are closed.