DEEL 2: Het HIV/AIDS-fiasco.
Dit is een bijdrage in een serie over, wat ik wil noemen “gekaapte wetenschap”.
De auteur van het oorspronkelijke artikel “Why I quit HIV”, Rebecca Culshaw, PhD. verrichtte 10 jaar onderzoek aan mathematische modellen van de HIV/AIDS -hypothese. Zij verliet het onderzoek zonder resultaat, omdat deze hypothese geen wiskundig model toelaat, waarmee enigszins betrouwbare voorspellingen kunnen worden gedaan.
Zij wijt dit o.a. aan het feit, dat de definitie van AIDS verre van duidelijk is en dat AIDS zelfs geen consistente entiteit is. Hier volgt een Nederlandse samenvatting van haar artikel, dat recentelijk verscheen op LewRockwell.

“De classificatie “AIDS” werd begin jaren 1980 niet als ziekte maar als medische bewakingsinstrument ingesteld om artsen en functionarissen van de volksgezondheid te helpen een vreemd nieuw syndroom te begrijpen, dat vooral jonge homoseksuelen trof. In de twee tussenliggende decennia is het ontwikkeld tot iets heel anders. Vandaag de dag lijkt AIDS namelijk weinig tot niet op het syndroom, waarvoor het was benoemd. Om een of andere reden is de definitie “AIDS” door de Centers for Disease Control and Prevention (CDC) verschillende malen gewijzigd en steeds uitgebreid om nog meer (italics vertaler) ziekten te omvatten (welke allemaal al decennia vóór AIDS bestonden).

Meer dan de helft van alle AIDS-diagnosen, die in de laatste jaren in de VS zijn gesteld, werden gesteld op basis van het aantal T-cellen en een “bevestigende” positieve antilichaamtest – m.a.w. een dodelijke ziekte wordt telkens opnieuw vastgesteld zonder een enkele klinische aandoening, terwijl de voornaamste doodsoorzaak van HIV- positieven in de laatste jaren een gestoorde leverfunctie is, wat hoe dan ook géén AIDS- definiërende ziekte is, maar een erkende bijwerking van proteaseremmers, die asymptomatische individuen in massieve dagelijkse doseringen jarenlang innemen (italics vertaler).

Het is wat dit betreft van belang op te merken, dat “viral load”, net zomin als antilichaamtests, ooit tegen de gouden standaard van HIV -isolatie is geverifieerd (italics vertaler). bDNA gebruikt PCR als gouden standaard, PCR gebruikt antilichaam tests als gouden standaard en antilichaam tests gebruiken elkaar. Niet één gebruikt HIV zelf.
De werkelijke slachtoffers in deze bende zijn degenen wier leven ondersteboven wordt gegooid door het stigma van een HIV-diagnose. Deze mensen, waarvan de meeste perfect gezond zijn, worden aangezet om intimiteit te vermijden en worden verder gebrandmerkt alsof zij op de een of andere manier vreselijk dwaas en zorgeloos zijn geweest. Zij worden zelfs aangemoedigd massieve dagelijkse doses van enkele van de meest giftige medicijnen in te nemen die ooit zijn geproduceerd.

Wat betreft de vraag wat AIDS dan wel veroorzaakt, als het geen HIV is, zijn er vele plausibele verklaringen gegeven door mensen die als deskundig bekend staan. Vóór de ontdekking van HIV, nam men aan, dat AIDS een leefstijlsyndroom was, dat meestal veroorzaakt werd door gebruik van recreatieve drugs (“party drugs”) in het wilde weg. Onderdrukking van het immuunsysteem heeft vele oorzaken: van overbelasting met microben tot verkeerde voeding. Waarschijnlijk zijn al deze factoren de ware oorzaken van “AIDS”. Immuundepressie heeft vele manifestaties en een syndroom met vele manifestaties heeft waarschijnlijk vele oorzaken.

Laat het voldoende zijn te zeggen, dat de HIV- hypothese van AIDS niets dan ongerealiseerde voorspellingen heeft opgeleverd- over zijn verspreiding, over het beschikbaar komen van een vaccin, over een aanstaand diermodel enzovoort, en geen enkel leven heeft gered.
Na tien jaar betrokkenheid bij de academische zijde van HIV- research, zowel als bij de algemene academische wereld, geloof ik werkelijk, dat de blaam voor de universele, onvoorwaardelijke op geloof gebaseerde acceptatie van zo’n gebrekkige theorie, vierkant valt op de schouders van diegenen onder ons, die actief een compleet onbewezen hypothese in het belang van de bevordering van onze carrières hebben aanbevolen.

Natuurlijk, wetenschappelijke hypothesen dienen te worden bestudeerd, maar geen hypothese dient te worden aanvaard als feit, voor hij is bewezen, in het bijzonder een waarvan de blinde acceptatie zulke verschrikkelijke consequenties heeft. Gedurende twintig jaar is het grote publiek grotelijks misleid en slecht geïnformeerd. Als iemand die is opgevoed door ouders, die me van jongs af aan leerden nooit iets te geloven alleen, omdat “ieder ander het voor waar accepteert,” kan ik niet langer alleen stil blijven zitten en niets doen, daarmee bijdragend aan deze waanzin. En de waanzin heeft lang genoeg voortgeduurd. Als mensen -als eerlijke academici en wetenschappers – is het enige wat we kunnen doen te zorgen, dat de waarheid aan het licht komt.”

www.lewrockwell.com/orig7/c…

Eerder verschenen in deze serie:
“Wetenschap op drift (1); Peter H. Duesberg, een moderne Copernicus ?”
www.vrijspreker.nl/blog/?it…

© Copyright 2006 Vertaling: Harry Stulemeijer

36 REACTIES

 1. Harry,

  Hmmm leuke meid. Kun je die es niet
  uitnodigen voor een lezing of zo 🙂 ?

  Groetz,

  Cincinnatus.

 2. [1]
  Inderdaad, Cincinnatus, vind ik ook. En bovendien, zo iemand als Rebecca zullen maar weinigen ongelijk kunnen geven…, eh natuurlijk.

  En mocht je NOG niet overtuigd zijn, lijkt mij lezing van haar oorspronkelijke artikel en van de betreffende literatuur economisch efficienter dan een lezinkje van Rebecca in het kapersnest Nederland, tenzij jij de uitnodiging betaalt natuurlijk. 🙂

  Groet, Harry

 3. http://www.anaesthetist.com

  Ik vond dit een nuchter artikel waar de controverse enigszins gerelativeerd wordt.
  Zeker het lezen waard als je ook de andere kant van het verhaal enige aandacht wilt geven.

  Groet, Geert.

 4. Van Anaesthetist.com: ‘Things have become so confused, that the President of South Africa, Thabo Mbeki, has publicly supported the dissident viewpoint, and even spent over two million SA Rands (and over a year) encouraging the two sides to battle it out (with no conclusion in sight).’

  Toen Mbeki dit deed werd hij in de media meteen als reactionaire achterlijke en homofobe Zulu. Mbeki was vergeleken met de tot heilige verklaarde Mandela iemand die alle vooroordelen over de toch al niet zo goed uit de verf kwam.

  Toch is hij economisch gezien voor een ex communist niet slecht bezig:
  Hij is tegen het herverdelen van inkomen: "As the CIA Factbook summarizes it, "South African economic policy is fiscally conservative, but pragmatic, focusing on targeting inflation and liberalizing trade as means to increase job growth and household income." [5] Mbeki has emphasized that any policy that would redistribute wealth at the expense of economic growth and deficit reduction would ultimately put the nation into a downward spiral of market shrinkage and debt accumulation. He has pointed to Zimbabwe’s post-liberation direction as an example of the dangers of an overly redistributive approach."

  Volgens de wikipedia http://en.wikipedia.org/wik

  Cheers,

  Krijn

 5. [3]
  Geert,
  Je bent wat vroeger opgestaan dan vorige week zie ik :-).

  Ik had je vorige week al wat op jouw link geantwoord. Ik heb het artikel dan ook bestudeerd. De auteur Van Schalkwyk is -denk ik na wat Googlen- een zeer betrokken Zuidafrikaanse medicus-practicus, maar geen wetenschapper ‘pur sang’, wat onder meer blijkt uit het feit, dat hij niet of nauwelijks ingaat op de harde feiten, ook al is zijn benadering van het falsificatiebeginsel sterker en juister dan het verificatiebeginsel waar Culshaw naar verwijst.

  Bij gelegenheid hoop ik daarop verder terug te komen, maar mijn serie bijdragen over wetenschap en samenleving is nog lang niet af.

  Anderzijds zijn er -dankzij de miljardensubsidies aan het HIV/AIDS-project- meer dan honderdduizend artikelen over het onderwerp verschenen. Er is in 2 decennia al veel meer belastinggeld uitgegeven aan onderzoek naar HIV/AIDS dan in het hele onderzoek van het kankerprobleem.

  Hoe lang deze serie bijdragen over het sociaalpolitieke probleem van "gekaapte wetenschap" wordt, weet ik nog niet. Het HIV/AIDS-probleem is wel heel groot, maar het is maar één voorbeeld van het genoemde sociaalpolitieke probleem.
  Groet,
  Harry

 6. [2] Harry,

  Ik heb een beter idee : we delen de last : jij betaalt haar reis en ik zorg voor een…euh…hotel 🙂

  Overigens als ik het goed begrijp, is Dr Culshaw "wiskundige" en hield ze zich bezig met het opstellen van een mathematisch model van het HIV-virus ?

  Klinkt wel spannend zij het dat ik me
  nog niet veel kan voorstellen bij "biologische mathematica" of "mathematische biologie".In afwachting dat Dr Culshaw me persoonlijk zal inleiden in deze materie, kun jij (of onze huiswetenschapper Huub) me iets meer over dit vakgebied vertellen ?

  Groetz,

  Cincinnatus.

 7. [6] Dr Culshaw kan zich als wiskundige (weet verder niks van haar, hoor) prima bemoeien met het schieten van gaten in een onderzoeksmodel voor medisch onderzoek.

  Om de plausibiliteit, validiteit, verifieerbaarheid en ga zo maar door van een onderzoek aan te tonen of de diskwalificeren heb je niet altijd inhoudelijke kennis nodig. Onderzoeksmoethodiek is meestal pure statistiek, de data moet herleidbaar zijn, plausibel, valide en je moet een contra expertise uit kunnen voeren op dezelfde data die jouw hypothese wel of niet steunt.
  Wanneer het verwerken van die data al niet goed gebeurt, kun je de rest van het onderzoek opnieuw doen want dat is dan onbetrouwbaar.

 8. [7] Krijn,

  Daarin heb je gelijk maar dat is niet de scoop van mijn vraag.

  Afgaande op het artikel van Harry lijkt Dr Culshaw me niet een toevallige wiskundige die ff naar het
  HIV-verhaal kijkt en concludeert dat er iets niet klopt…nee haar vakgebied is nu net het in mathematische modellen gieten van virussen (tenminste als ik het goed begrijp).Ik veronderstel dat waar zij
  zich bezig hield met HIV, elders wiskundigen zich buigen over ebola of vogelgriep of… ?

  Op haar website ( http://math.uttyl.edu/math/… ) staat als interesse-gebied : "Mathematical Biology" .Het is achter deze discipline "Mathematical Biology" dat ik Harry om wat meer uitleg vroeg.

  Groetz,

  Cincinnatus.

 9. [5]
  Klopt, ik had al eerder deze link gepost, maar een uur later waren veel berichten van de Vrijspreker verloren gegaan (serverfout?), waaronder ook die van mij.

  Ik ben zelf geen medicus en kan dus niet met 100% zekerheid partij kiezen in deze discussie, maar ik vond de redenatie van Van Schalkwyk overtuigender dan die van Duesberg of Culshaw.

  Misschien heeft hij geen gelijk, maar hij weet het wel beter te brengen.

 10. [8] Watbetreft Biologische Mathematica kan ik je niet verder helpen. Mijn kennis gaat niet veel verder dan de statistiek die je nodig hebt om onderzoeken (vooral psychologie) op te zetten.

  Op haar site werd ik niet veel wijzer, behalve dat ze behalve haar looks ook haar instelling ERG mee heeft. Bij haar Favourite links staat er eentje naar de NRA!!!! (Onder Bad Canadian).

 11. Ondanks de stelling dat het haar niet gelukt zou zijn, mathematisch iets zinnigs te zeggen over HIV epidemiologie, is ze er wel in geslaagd drie keurige artikelen gepubliceerd te krijgen.
  Je vindt de abstracts in de volgende post.

  Wat bracht haar, na haar laatste artikel van mei 2004, op de idee dat de HIV-hypothese een hoax zou zijn? In haar artikelen werkt ze wonderwel met de hypothese en ze heeft zelfs een optimale dosering te kunnen aangeven van de anti-HIV middelen. Het is heel vreemd, ik raak warempel geinteresseerd in haar zielenleven. Uitnodigen inderdaad! Wat meer is Cin, ik heb de indruk dat ze nog niet is aangeleund: http://math.uttyl.edu/rculs

  Wel, ik neem aan dat ze nu ook publiekelijk haar 3 artikelen terugtrekt: ‘So sorry guys, I was corrupted by tax money, misled into the idea that HIV has anyhing to do with AIDS, you know, I was under mind control, CIA, Bush and all that’

  Nou Harry, hier een prachtige oplijsting van alle lekenpraatjes en hun weerlegging. De eerste is gelijk een hele beste. http://en.wikipedia.org/wik

  Huub

 12. De drie abstracts van ons Rebecca.

  J Math Biol. 2004 May;48(5):545-62. Epub 2003 Oct 27. Optimal HIV treatment by maximising immune response. Culshaw RV, Ruan S, Spiteri RJ. Department of Mathematics, Clarke College, 1550 Clarke Drive, Dubuque, IA 52001, USA. Rebecca.Culshaw@clarke.edu We present an optimal control model of drug treatment of the human immunodeficiency virus (HIV). Our model is based upon ordinary differential equations that describe the interaction between HIV and the specific immune response as measured by levels of natural killer cells. We establish stability results for the model. We approach the treatment problem by posing it as an optimal control problem in which we maximise the benefit based on levels of healthy CD4+ T cells and immune response cells, less the systemic cost of chemotherapy. We completely characterise the optimal control and compute a numerical solution of the optimality system via analytic continuation.

  J Math Biol. 2003 May;46(5):425-44. A mathematical model of cell-to-cell spread of HIV-1 that includes a time delay. Culshaw RV, Ruan S, Webb G. Department of Mathematics and Statistics, Dalhousie University, Halifax, Nova Scotia, Canada B3H 3J5. We consider a two-dimensional model of cell-to-cell spread of HIV-1 in tissue cultures, assuming that infection is spread directly from infected cells to healthy cells and neglecting the effects of free virus. The intracellular incubation period is modeled by a gamma distribution and the model is a system of two differential equations with distributed delay, which includes the differential equations model with a discrete delay and the ordinary differential equations model as special cases. We study the stability in all three types of models. It is shown that the ODE model is globally stable while both delay models exhibit Hopf bifurcations by using the (average) delay as a bifurcation parameter. The results indicate that, differing from the cell-to-free virus spread models, the cell-to-cell spread models can produce infective oscillations in typical tissue culture parameter regimes and the latently infected cells are instrumental in sustaining the infection. Our delayed cell-to-cell models may be applicable to study other types of viral infections such as human T-cell leukaemia virus type 1 (HTLV-1).

  Math Biosci. 2000 May;165(1):27-39. A delay-differential equation model of HIV infection of CD4(+) T-cells. Culshaw RV, Ruan S. Department of Mathematics and Statistics, Dalhousie University, Halifax, Nova Scotia, Canada. rebecca@mscs.dal.ca
  A.S. Perelson, D.E. Kirschner and R. De Boer (Math. Biosci. 114 (1993) 81) proposed an ODE model of cell-free viral spread of human immunodeficiency virus (HIV) in a well-mixed compartment such as the bloodstream. Their model consists of four components: uninfected healthy CD4(+) T-cells, latently infected CD4(+) T-cells, actively infected CD4(+) T-cells, and free virus. This model has been important in the field of mathematical modeling of HIV infection and many other models have been proposed which take the model of Perelson, Kirschner and De Boer as their inspiration, so to speak (see a recent survey paper by A.S. Perelson and P.W. Nelson (SIAM Rev. 41 (1999) 3-44)). We first simplify their model into one consisting of only three components: the healthy CD4(+) T-cells, infected CD4(+) T-cells, and free virus and discuss the existence and stability of the infected steady state. Then, we introduce a discrete time delay to the model to describe the time between infection of a CD4(+) T-cell and the emission of viral particles on a cellular level (see A.V.M. Herz, S. Bonhoeffer, R.M. Anderson, R.M. May, M.A. Nowak [Proc. Nat. Acad. Sci. USA 93 (1996) 7247]). We study the effect of the time delay on the stability of the endemically infected equilibrium, criteria are given to ensure that the infected equilibrium is asymptotically stable for all delay. Numerical simulations are presented to illustrate the results.

 13. [6]
  Cincinnatus,
  Puf, puf. Het onderwerp schijnt je wel HEEL bijzonder te interesseren. 🙂
  Waarom bestudeer je zelf niet heel ff-tjes:
  http://www.smb.org/educatio

  en de daar opgegeven weblinks. Dat brengt je direct een stuk verder bij het door jou zelf opgegeven doel.

  Kan ik ondertussen eindelijk heel even pauzeren en Geert en Krijn bedienen.
  Veel succes en tot zo dus. 🙂
  Groet, Harry

 14. Er worden een hoop interessante links gepost van beide "kampen". Echter ik zou, als leek, graag een realtime discussie bijwonen tussen twee tegenstanders over dit onderwerp, want de artikelen zijn allen nogal eenzijdig.

  Ik weet wel dat ook de moderne geneeskunde weinig te maken heeft met exacte wetenschap. Het komt vaak neer op kansberekening op basis van empirische gegevens. Dit is meestal voldoende om een werkzame geneeswijze toe te passen.

 15. [9]
  Geert,
  "Ik ben zelf geen medicus en kan dus niet met 100% zekerheid partij kiezen in deze discussie, maar ik vond de redenatie van Van Schalkwyk overtuigender dan die van Duesberg of Culshaw."

  100% zekerheid bestaat niet in de wetenschap. Ik kan het gebrek aan inhoudelijkheid van Van Schalkwyk niet bepaald overtuigend noemen.
  [10]
  Krijn,
  Die "bad Canadian" viel me ook direct op. 🙂
  [13]
  Huub,
  Mij valt op, dat ze haar modellen niet valideert noch laat valideren. In het oorspronkelijke artikel erkent ze dat eigenlijk ook. Er is nergens een aanwijzing voor of enige verwijzing.

  Ik citeer uit haar artikel:
  "As I sat on the airplane reading this story, in which he said "the more I examined HIV, the less it made sense that this largely inactive, barely detectable virus could cause such devastation," everything he wrote started making sense to me in a way that the currently accepted model did not. I didn’t have anywhere near all the information, but my instincts told me that what he said seemed to fit.

  Over the past ten years, I nevertheless continued my research into mathematical models of HIV infection, all the while keeping an ear open for dissenting voices. By now, I have read hundreds of articles on HIV and AIDS, many from the dissident point of view but far, far more from that of the establishment, which unequivocally promotes the idea that HIV causes AIDS and that the case is closed. In that time, I even published four papers on HIV (from a modeling perspective). I justified my contributions to a theory I wasn’t convinced of by telling myself these were purely theoretical, mathematical constructs, never to be applied in the real world. I suppose, in some sense also, I wanted to keep an open mind."

  M.a.w. mijn vraag is: "wat is de feitelijk bijdrage van haar wetenschappelijke artikelen aan de onderbouwing van het HIV-model" ?

  Verder lijkt me zo’n renegate geleerde, die m.i. terecht de HIV-hypothese aanklaagt, altijd wel leuk voor de discussie. 🙂
  Groet, Harry

 16. [16]
  Die kampen lijken inmiddels aartsvijanden, Geert. Als je de feitelijke bedreigingen hoort, die Duesberg van sommige collegae al heeft geincasseerd, vallen je schoenen af.
  Maar hoeveel vertrouwen zou jij stellen in een therapie, die gebaseerd is op een aspecifieke diagnose van een zogenaamde aandoening die veroorzaakt wordt door een hypothetisch virus, welke therapie jouw lever aantoonbaar naar de gallemiese helpt ?
  Groet, Harry

 17. [19]
  Ik zou 90 euro overmaken naar mijn grote vriend Bruno!
  De BioStabil 2000 heeft tenminste helemaal geen (bij)effect! 🙂

  Ik kan hier geen oordeel in vellen: van beide kanten komen interessante argumenten. Als een partij zegt dat HIV1 en HIV2 wel zijn bewezen en de andere partij zegt van niet, dan kan ik daar als niet-medicus niet zoveel mee.

  Maar zolang polygamie, homoseksualiteit, party-drugs en slecht voedsel aan mij niet besteed zijn, zal ik mij daar in praktijk gelukkig geen zorgen over hoeven maken.

 18. [20]
  "Ik zou 90 euro overmaken naar mijn grote vriend Bruno!
  De BioStabil 2000 heeft tenminste helemaal geen (bij)effect!"
  Is dat advies voor een lijder aan een aangepraat syndroom dan wél deugdelijk onderbouwd ? 🙂

  Wat de diagnostiek van HIV-1 en HIV-2 betreft: die is indirect en aspecifiek. Wat de HIV-testprocedure betreft: de primaire test bestaat enkel uit een soort soep van antigenen van onbekende c.q. wisselende samenstelling, die nooit is gevalideerd. De bevestigende Western Blot test op bepaalde aspecifieke DNA-fragmenten, waarvan de herkomst niet is aangetoond.

  Via jouw belastingen en verplichte verzekering betaal jij rechtstreeks mee aan de hoax. Daarnaast gaat dit pseudo-onderzoek ten koste van echt wetenschappelijk onderzoek. Ik wens daar in elk geval krachtig tegen te protesteren. Net als tegen allerlei andere gesubsidieerde junk-science.
  Groet, Harry

 19. [11] I was hopin’they were Macho Libertarians with Guns… 🙂

  But I’ll settle for these dames.

 20. [21]
  Ik ben niet overtuigd dat de HIV-hypothese een hoax is.

  Ik mis daarvoor het degelijk statistisch of biomedisch onderzoek. Ik hoop dat de mensen van virusmyth.com de tijd en het geld vinden om hun vermoedens met grootschalig wetenschappelijk onderzoek te staven, maar tot die tijd blijven het vermoedens.

 21. [17] Maar nou weet ik het nog niet, inmiddels helemaal wakker.
  Waarom zou zij nu ineens een artikeltje uit 1997 als eye-opener ervaren? (een wel heel erg gedateerd verhaal, inmiddels zijn de protease remmers er wel en dat moest rebecca toch ook weten)
  Bovendien ging ze gewoon door met onderzoek. Haar publicaties moesten nog komen. Lekkere opmerking voor een mathematisch bioloog trouwens, ‘I justified my contributions to a theory I wasn’t convinced of by telling myself these were purely theoretical, mathematical constructs, never to be applied in the real world’. Ik weet natuurlijk niet of nou net haar modellen toegepast zijn in doseringsschema’s, maar dat wiskundige modellen worden toegepast ‘in the real world’ staat vast. Ze zijn van grote waarde.

  En tja, dat AIDS patienten (veel)langer blijven leven nu ze protease remmers krijgen, heeft zo zijn keerzijde. Nou kunnen ze zomaar last van hun lever krijgen.
  Het valt allemaal nogal mee met die bijwerking. Ik voeg een patientenbijsluiter bij van een protease remmer.
  http://www.roche.nl/product
  Mocht iemand nu weer denken dat die farmaceuten wel zullen liegen, harteloos als ze zijn om al die ingebeelde zieken vol te stoppen met dat vreselijke gif, dan wijs ik er op dat, mochten er meer bijwerkingen zijn dan te verwachten viel op grond van de bijsluiter, de rapen gaar zijn voor een farmaceut. Ze hebben er belang bij de bijwerkingen te OVERdrijven.

  Huub

 22. [25]
  Geert,
  1) "Wie beweert, bewijst" is niet alleen een degelijk juridisch, maar ook een degelijk wetenschappelijk uitgangspunt;
  2) De verschillende en steeds bijgestelde HIV-hypothesen zijn al gefalsificeerd, want ze zijn in strijd met epidemiologische en biomedische data, hetgeen onomstotelijk is aangetoond;
  3) HIV voldoet niet aan de postulaten van Koch.
  http://home.netcom.com/~ale
  4) De definitie "AIDS" is tenminste een aantal malen door de CDC bijgesteld;
  5) De epidemiologische data zijn een mess, hetgeen is aangetoond en niet bestreden wordt;
  6) De AIDS-tests zijn onbetrouwbaar, niet gevalideerd;
  7) De relatie HIV->AIDS is twijfelachtig en niet overtuigend aangetoond;
  8) De effectiviteit van voorgeschreven HIV-remmers is dubieus: aan AZT sterven aantoonbaar meer mensen dan aan HIV, terwijl de effectiviteit van de nieuwere HIV-remmers twijfelachtig is;
  9) Het is zeer twijfelachtig of de PCR-methode geschikt is voor bepaling van zoiets vaags als "viral load" en of het resultaat daarvan een criterium kan opleveren voor verdere medicamenteuze therapie:
  http://www.hivnet.org/OverH

  "Ik mis daarvoor het degelijk statistisch of biomedisch onderzoek."

  Er zijn zat relevante, leesbare publicaties op internet te vinden; ook op deze site is door mij al herhaaldelijk over het onderwerp gepubliceerd, inclusief bronvermelding.

  Graag je commentaar, NADAT je je eerst ingelezen hebt.

  [26]
  Huub,
  Zeer frequente bijwerken van PI’s zijn ook niet mis:
  Gemeld worden:
  – insuline resistentie (indinavir),
  http://www.journals.uchicag

  – onduidelijk effectiviteit van Antiretrovirale Therapie (ART)
  http://merck.micromedex.com

  – lipodystrophie (83%), hyperlipidemia (71-74%, tegenover 24% niet-gebruikers)
  – hypertriglyceridemie (44%)

  http://www.medscape.com/vie

  – diarrhee, misselijkheid en orale paresthesieen
  – overgeven, hoofdpijn, duizeligheid (amprenavir, ritonavir)
  – rash, jeuk, gezichtsoedeem, laesies in de mond

  Andere bijwerkingen, zoals:

  – libidovermindering
  – niersteen (indinavir, 3%)
  – laesie van de carotisvaten
  – reversibele metabole veranderingen en veranderingen in de vetverdeling (HAART)
  – osteopaenie en osteoporosis
  – endotheliale dysfunctie, verhoogd atherosclerotisch en vasculair risico
  – neurologische en maagdarm-bijwerkingen
  – misvormende striae

  Uit de studies blijkt, dat de bijwerkingen van de PI’s ernstig zijn en frequent voorkomen.
  Uit de bijsluiter van sequinavir blijkt onder meer niet, hoe groot de kans op ontwikkeling van atherosclerose en diabetes is. Maar die kans is zeker niet verwaarloosbaar.

  (Wegens een foutmelding kon ik niet alle referenties posten.)
  Groet,
  Harry

 23. [27]
  Ik zal mij als ik tijd heb in je bronnen verdiepen, al kan ik vast zeggen dat ik dit:

  "1) "Wie beweert, bewijst" is niet alleen een degelijk juridisch, maar ook een degelijk wetenschappelijk uitgangspunt;"

  Klinkklare onzin vind. Of moet ik het lezen als: "Wie beweert, moet ook bewijzen"?.

Comments are closed.