Kom naar het Malieveld!

Vanmiddag, op de eerste dag van het Tweede Kwartaal 2006, om 15.00 uur op het Malieveld in Den Haag zal de regering een belangrijke mededeling voor de toekomst van het land verstrekken.

Ga vroeg om een plaats te krijgen. We verwachten een grote stormloop van belangstellenden.

Premier Jan Peter Balkenende heeft alle ministers en staatssecretarissen bevolen aanwezig te zijn om hun deel van het nieuws voor te dragen.
De Vrijspreker heeft een deel van deze (nog geheime) boodschap te pakken gekregen.

Jan Peter Balkenende gaat een revolutionaire koerswijziging aanzeggen:
Nadat in het kabinet de Vrijspreker bestudeerd is, zijn de bewindslieden tot de conclusie gekomen dat de soevereiniteit van ieder individu in Nederland veel te ver is uitgehold. Vandaar dat nu in het vervolg alleen maar besluiten genomen zullen worden, die deze soevereiniteit zullen versterken.
Om te beginnen zullen de volgende kabinetsleden onmiddellijk de volgende maatregelen nemen:

Gerrit Zalm zal meedelen dat hij met ingang van heden de inkomsten- en successiebelasting afschaft. De BTW krijgt, als eerste stap, onmiddellijk een maximum tarief van 10 %, en de Vennootschapbelasting wordt gehalveerd.
Ook zullen stappen genomen worden om Nederland te verlossen van de euro en de gulden weer in ere te herstellen. Hiervoor zullen op Prinsjesdag de definitieve voorstellen gereed zijn.

Henk Kamp zal meedelen dat hij alsnog zal regelen dat er geen nieuwe militairen naar Afghanistan, of waar dan ook naar toe gaan, en de uitgezonden troepen zullen nog voor Prinsjesdag teruggetrokken zijn.

Alexander Pechtold gaat vertellen dat het hem gelukt is de Antillen aan Venezuela te verkopen. Nederland is daarmee niet alleen van een zorg af, maar kan van de opbrengst gemakkelijk de lagere belastingopbrengsten compenseren.
Bovendien krijgt Alexander daardoor tijd om de grote wijzigingen die vandaag aangekondigd worden, soepel in het beleid te laten verlopen.

Pieter van Geel gaat vertellen dat inderdaad gebleken is dat het Kyotoverdrag schadelijk is voor de mens. De invloed van de mens op het milieu is verwaarloosbaar klein terwijl de hoge kosten alleen maar negatief zouden werken voor de verdere ontwikkeling van de welvaart. Nederland zal zich uit dat verdrag terugtrekken.

Johan Remkes zal bekennen dat door allerlei maatregelen de privacy van de burgers te veel geweld is aangedaan. De Identificatieplicht wordt met ingang van vandaag afgeschaft.

Piet Hein Donner is het eens geworden met de Vrijspreker dat ieder mens zelf het recht heeft met zijn eigen leven en lichaan te doen wat hij zelf wil. Daarom zijn vanaf nu alle softdrugs geheel vrij. Voor harddrugs volgt binnen vier maanden een dergelijk besluit. Ook zal bekeken worden welke personen (die geen geweld gebruikt hebben) in feite onschuldig in de gevangenis zitten. Binnen drie maanden moeten die vrij zijn.

Cees Veerman moet bekennen dat hij niet tijdig klaar gekomen is om de landbouwsubsidies af te schaffen, maar zal wel zorgen dat dat vóór Prinsjesdag volledig is gebeurd.

Aart Jan de Geus is het ook niet gelukt om de wettelijke verplichting van alle CAO’s op te heffen. Daar wordt hard aan gewerkt, en ook dat zal voor Prinsjesdag geregeld zijn. Het verplichte minimumloon wordt echter al binnen drie maanden opgeheven.

Agnes van Ardenne zal haar ontslag bekend maken. Het ministerie van ontwikkelingshulp wordt gesloten. Er wordt geen belastinggeld meer aan deze verspilling besteed. Bovendien is het inzicht gekomen dat gedwongen hulp helemaal niets mets met moraliteit of solidariteit te maken heeft. De individuele burgers krijgen daardoor weer de gelegenheid om desgewenst zelf te beslissen waaraan ze hun centen en of liefdadigheid willen besteden.

Karla Peys heeft de verheugende mededeling dat alle betalingen die door de automobilist gedaan worden, vanaf nu ook ten behoeve van die automobilist besteed gaan worden. Op Prinsjesdag komen dan voorstellen welke belastingen en accijnzen daardoor kunnen worden verminderd of afgeschaft. Ook zal dan een voorstel voor het privatiseren van autosnelwegen en kunstwerken gereed zijn.

Maria van der Hoeven zal haar programma voor het privatiseren van het onderwijs toelichten. Zij denkt dat ze zal aanblijven tot de volgende verkiezingen omdat dan de privatisering en de sluiting van het ministerie van onderwijs netjes geregeld kan zijn.

Laurens Jan Brinkhorst zal bekennen dat een ministerie van economische zaken inderdaad helemaal overbodig is. Hij zal onmiddellijk aftreden en de lopende zaken door Karien van Gennip laten afhandelen. Dat kan binnen drie maanden zijn beslag hebben.

Sybilla Dekker zal meedelen dat ze nu eindelijk haar geheime plan om de woningmarkt volledig vrij te maken zal gaan uitvoeren. Zij denkt een half jaar nodig te hebben om haar ministerie op te heffen en daarmee tevens de woningnood te hebben opgelost.

Medy van der Laan gaat bekennen dat zij ook uit de Vrijspreker heeft geleerd dat de mensen echt wel staat zijn om zelf te bepalen welke schilderijtjes ze willen kopen. Belastinggeld van de een geven aan de ander is inderdaad immoreel. Doen we dus niet meer. Vanaf nu dus geen nieuwe subsidies meer. Oude toezeggingen worden afgebouwd waarbij dan getracht wordt personen die door de overheid afhankelijk gemaakt zijn, geleidelijk weer zelfstandig te maken.

Rita Verdonk zal meedelen dat de grenzen open gaan, en dat tegelijkertijd geen enkele uitkering meer aan hier binnenkomende personen wordt gedaan. Die kunnen hun sociale zekerheid zelf verzekeren bij particuliere verzekeringsmaatschappijen en mogen verder productief meewerken aan het vergroten van onze welvaart. Rita zelf denk het druk genoeg te krijgen als lijsttrekker van de VVD.

Ben Bot zal bekennen dat hij ook uit de Vrijspreker heeft geleerd dat de EU nadelig voor Nederland is. Met behoud van de economische vrijheden, zullen alle politieke onderwerpingen ongedaan gemaakt worden. En Atzo Nicolaï zal onmiddellijk de nep-onderzoeken via internet stopzetten

Jan Peter zal de bewindslieden die niet aanwezig kunnen zijn verontschuldigen. Die zijn nog bezig met een aantal andere plannen voor vergroting van de soevereiniteit van het individu.
Waarschijnlijk kunnen die op de eerste dag van het Derde Kwartaal op een gelijksoortige Manifestatie bekend gemaakt worden, samen met de resultaten van de maatregelen die vandaag zijn genomen.

Tot slot zal Jan Peter dan ook nog zijn excuses maken voor zijn uitspraak bij de verkiezingen voor de gemeenteraden: “Wie niet gaat stemmen, mag straks niet klagen”. Mensen die niet gestemd hebben, mogen toch nog wel wat zeggen!

En zo kunnen we de toekomst met veel vertrouwen tegemoet zien.

14 REACTIES

 1. ‘Alexander Pechtold gaat vertellen dat het hem gelukt is de Antillen aan Venezuela te verkopen.’ Dat zou toch buitengewoon opmerkelijk zijn Hub. Volgens mij waren die ook al verkocht aan de EU(!!) hoor.

 2. En Maxima kondigt aan te scheiden van de kleinzoon van een [je weet wel].

 3. Ik zorg dat ik er zeker ben op het malieveld op de afgesproken tijd dit wil ik natuurlijk niet missen ,Ik zie je daar Hub

 4. [8] Dat kwam van het stampen in Argentinie toen ze hoorde de de president niet op haar feestje wou komen. Anne

 5. als het goed is wordt ook het echte verhaal verteld over 9/11.
  nu gaan er koppen rollen.

 6. [9]
  Anne,
  Ja, het protocol schijnt een zooitje te zijn geworden. De oranjeklanten hadden daar een ouderwetse Hollandse Stamppot besteld, maar niet gekregen, heb ik gehoord. Dat heeft kennelijk een hoop stampij veroorzaakt met alle gevolgen vandien…

 7. Ik zie Hoogervorst er niet tussen staan. Moest die geen excusses komen aanbieden aan de tabaksgebruikers?

Comments are closed.