Een vriend van mij ond in een boek uit 1923 de volgende opgave die er gemoderniseerd als volgt uitziet.

Iemand koopt een paar schoenen voor 80 euro. Hij betaalt met een biljet van 100 euro. De winkelier heeft nog geen geld in kas en wisselt het biljet bij zijn buurman. Hij geeft de koper de schoenen mee en 20 euro terug. De buurman bemerkt later dat het gewisselde briefje vals is. De winkelier vergoedt zijn buurman natuurlijk volledig.

Wat is de schade van de winkelier?

Circa honderd, meest hoog opgeleide personenen, stuurden een antwoord in. De helft van de antwoorden was fout. Van een klas middelbare scholieren gaven er 20 van de 20 leerlingen een fout antwoord.

Stuur s.v.p. het antwoord naar hugovanreijen@yahoo.com
Vraag ook uw vrienden en kennissen wat volgens hen het juiste antwoord is.
De volgende week zal ik het juiste antwoord publiceren.
Hugo van Reijen