Mag dat?
En laat je die nieuwe baby geboren worden, of alleen maar zover groeien tot je de benodigde stamcellen kunt gebruiken?


Nieuwsbericht: “REAGEERBUISBABY: De 11-jarige zoon Blend van een echtpaar uit Leiden heeft zo’n ernstige ziekte. Het enige dat zijn leven kan redden, zijn stamcellen van een broertje of zusje. De ouders willen nu een reageerbuisbaby maken, om aan die stamcellen te komen. In Nederland is dat verboden. Daarom gaan de ouders hiervoor naar België.”

Ik weet niet of het in dit geval de bedoeling is om alles volledig in reageerbuisjes te laten gebeuren, of dat er ook nog een deel in de baarmoeder van de moeder plaats moet vinden.
Stel dat het zich beperkt tot reageerbuisjesprocessen. Dan lijken me daar geen bezwaren tegen. Er wordt niemand benadeeld, en je redt een kind.

Als het proces via de baarmoeder van de moeder plaats vindt, begint het moeilijker te worden. Als de stamcellen bij een normale geboorte uit de navelstreng worden gehaald, is er natuurlijk ook niets aan de hand. Maar als er een abortus aan te pas komt, komen er vraagtekens. Op welk moment is er dan sprake van een “mens”? Na dat moment kun je spreken van moord.

Je komt dan ook op het terrein van religies, die bij voorbeeld zeggen dat er sprake is van een mens op het moment van conceptie. Al blijken die religies ook langzamerhand steeds een stapje verder te gaan.

Vandaag staat er in de NRC een frontpagina-artikel over “Stop stamcelpiraten”. Daarin wordt onder andere gezegd dat “stamceltherapie in Nederland niet verboden is, in tegenstelling tot België. Maar er wordt wel weer aandrang op de overheid uitgeoefend om toch vooral te gaan ingrijpen. Dit zou overigens op andere zaken dan het hier genoemde geval betrekking kunnen hebben.

De wetenschap en techniek gaan steeds verder. Steeds komen er meer mogelijkheden om ziektes te genezen en te voorkomen. Daarmee komen er naast technische problemen ook ethische vraagstukken die opgelost moeten worden.
De grote vraag is dan steeds wat je nog verantwoord kunt of mag doen.

Hoe dit dan ook opgelost wordt, in ieder geval is het geen taak voor een overheid om zich mee te bemoeien.

9 REACTIES

 1. Ik heb laatst een hele reportage over dit onderwerp vermoedelijk op NGC gezien. Wat in het laboratorium gebeurt is het volgende, men bevrucht bij de vrouw weggenomen eicellen met door de man aangeleverde spermacellen, laat de embryo zich ontwikkelen tot 8 cellen, en bekijkt vervolgens of het DNA van zo’n embryo de gewenste eigenschappen vertoont om daar op latere termijn de ziekt mee te kunnen bestrijden. Er wordt dus helemaal niet aan gen therapie gedaan, er wordt slechts gedaan wat al eeuwen lang in de landbouw plaats vindt, er wordt geselecteerd op wenselijke eigenschappen. Verder komt er een volkomen normaal kind ter wereld, dat een volkomen normaal leven zal leiden, behalve dan dat op een bepaald moment stamcellen uit bijvoorbeeld het beenmerg worden gehaald, om het broertje of zusje daarmee te helpen.
  De bezwaren die worden aangevoerd gaan over de hand van god, er mag niet worden ingegrepen in wat de schepper voor ogen had, ethiek, de mens zou vooral niet mogen bepalen wat er ter wereld wordt gebracht, en horrorverhalen over het kweken van een superras, de laatste uiteraard gebaseerd op een fobie voor wat de Nazi’s in de laatste wereldoorlog deden.
  Rationeel gezien volkomen kolder, die bezwaren. De techniek maakt het mogelijk om mensen gezond te maken en een gelukkig leven te laten leiden. Volgens mij hoort dat voorop te staan. Dat de nederlandse wetgever het verbiedt geeft overigens wederom aan in wat voor dictatuur we leven, er wordt aan de mens maar eventjes de beschikking over zijn eigen leven ontzegd.

 2. [1] Inderdaad! Aan de ene kant wordt met veel quasi-ethische bla bla de beschikking over het eigen leven ontzegd, de minuut dat iemand is overleden wordt die op bevel van diezelfde wetgever zo snel mogelijk gedemonteerd.

 3. [1]
  Ik ga die kwestie hier niet even oplossen.
  Maar ik wil er wel op wijzen dat die nazi’s hun praktijken ook op zeer rationele overdenkingen en overwegingen baseerden.
  Zeer rationeel is ook te zeggen dat die mens een toevalsproduct is van een redelijk geslaagd bio-chemisch proces.
  En dat die mens te beschouwen is als een machientje, dat geconstrueerd mag worden omdat bepaalde onderdelen goed bruikbaar zijn voor andere ‘machientjes’.
  Allemaal zeer rationeel, denkt de verlichte rationalist met zijn nog steeds beperkte rationele kennis die niettemin tot begin- en eindpunt is verklaard voor zijn ‘rationele’ denken.
  Zeer rationeel ook om een pasgeborene te beschouwen als een nuttige verzameling van onderdelen voor anderen.
  Zo’n pasgeborene: wat voor besef heeft die nog immers van het leven?
  Nooit zal hij weten dat hij bestond, na zijn deconstructie. Allemaal zeer rationeel gedacht.
  Want de ratio alleen is kil en meedogenloos.
  Laten we hopen dat ook andere zaken als ‘liefde’ (bah! Liefde!), empathie, respect voor de geest van de mens ook nog een rol spelen.

 4. [3] Zoals al eerder opgemerkt, die kinderen groeien volkomen normaal op en worden ook niet uit elkaar gehaald voor onderdelen.
  We hebben het over het helpen van doodzieke kinderen met enkele beenmergcellen van een speciaal daarvoor opgekweekte embryo. De ratio is kil en meedogenloos zeg je, maar ik zou jouzelf wel eens willen zien als je een kind met een dergelijke afwijking hebt en deze techniek bestaat. En ja, de mens is een toevalsproduct, en nee, dat toevalsprodukt is verre van volmaakt, en ja, sommige dingen die fout gaan kun je verhelpen. Ik geloof niet in het onder ellendige ziekteomstandigheden laten opgroeien van een kind terwijl er technieken bestaan om dat te verhelpen, en dan kunnen ethische klootzakken wat mij betreft de boom in.

 5. [3] Zoiezo, is het liefdevol een kind te laten sterven als je de mogelijkheden hebt om het te redden?
  Zoiezo is de ratio waarmee dergelijke beslissingen worden genomen doordrenkt van liefde, enmpathie en respect voor de geest van de mens wanneer een dergelijke beslissing genomen wordt door de mensen die daar het dichtst bij betrokken zijn, zoals de ouders.
  (Of bijvoorbeeld de kinderen als het gaat om euthanasie, orgaandonaties e.d.)

  De ratio wordt pas kil en meedogenloos wanneer zij op afstand beslissingen neemt over anderen, zoals een overheid, zoals een nationaal-socialatische, een theocrtatische, een links-liberale, sociaal-democratische, rechts-conservatieve, deze gaat nemen.

  Dan is de ethiek verre van zoek.

  (Let op: 4 juni dag van het kapitalisme. Hou deze vrij! meer info volgt op vrijspreker)

 6. [6]
  En hij was ook voor snelwegen, wat ik ook ben.
  Toch walg ik van dat heerschap en zijn nationaal-socialisme.
  En als jij voorstander van abortus provocatus bent, kan ik je zeggen dat de communisten er ook geen problemen mee hebben.

 7. [6]
  Trouwens, ik lees zojuist op Wikipedia dat A.H. het aborteren van ‘minderwaardige vruchten’ geenszins afwees. Die waren toch maar nadelig voor de vorming van een sterk Duits ras. En hun levensonderhoud zou de Duitse staat te veel geld gaan kosten.
  Ook zwangere Slavische arbeidsters werd abortus aanbevolen. Verdachte A. H. had het namelijk niet zo op het Slavische ras. Dat was z.i. ook inferieur. In de evolutie van de strijd der rassen, was het beter dit zwakkere ras vroegtijdig te elimineren, zodat de Duitse ubermensch de evolutie een flink eind de goede richting op zou gaan helpen.

Comments are closed.