Een Libertarier schreef op deze site het volgende fragmentje: “Vreemd genoeg laten de VVD-lieden zich niet uit over een veel omvangrijker diefstal-schandaal, de gemeentelijke heffingen. In mijn geval komt het er op neer dat die een stuk hoger zijn dan de rijksbelastingen.”

Een verbazingwekkende constatering, en hij zal waarschijnlijk de enige zijn voor deze uitspraak waar is, hoewel veel mensen het heel anders voelen.

De gemeentes mogen (nog) niet aan uw loonstrookje komen, dus sturen ze gewoon een accept-giro naar hun inwoners. Een eigenaar van een redelijk woonhuis krijgt dan al snel een rekening van zo’n 1500 euro aan de broek. Een hoop geld.

Maar stel nu eens dat zo’n persoon ook auto rijdt, niet geheel ondenkbaar lijkt me. Alleen al die auto levert de staat meer op dan de gemeente aan heffingen rekent.

Stel, onze Libertarier rijdt in een tweedehands middenklasser. Deze schrijft hij in 5 jaar tijd af, en daartoe zet hij 100 euro per maand opzij. Na vijf jaar heeft hij aldus 6000 euro gespaard om een nieuwe tweedehands te kopen. Maar omdat de Nederlandse staat auto’s door middel van belasting 30% te duur maakt zijn tweedehands auto’s ook zo’n 30% te duur. Dat kost hem dus 1800 euro in vijf jaar, oftewel 360 euro.

De grote beurt en verplichte APK voor deze auto kosten hem 300 euro per jaar (hij heeft een betrouwbare auto). Daarvan is ook weer 50% belasting, want de garagehouder betaalt vennootschapsbelasting, omzetbelasting, loonbelasting en tal van andere heffingen. Zonder al die staatsheffngen was de reparatie de helft goedkoper geweest. Dus: 150 Euro per jaar naar de staat.

De Libertarier gebruikt de auto, en rijdt zo’n 15.000 km per jaar. Dat kost hem precies 1000 liter benzine. En daarmee dus 1000 Euro aan BTW en accijnzen op dit vloeibare goud.

Uiteraard moet de auto ook nog verzekerd zijn. Dat kost niet veel, slechts 400 euro per jaar, exclusief 6% assurantiebelasting. En weer 24 Euro naar de staat. Dat had ook veel goedkoper gekund als de verzekeraar niet hoefde te voldoen aan allerlei staatscontroles, en niet 35% van de winst had hoeven af te staan aan de rijksoverheid, maar goed.

Uiteraard betaalt de Libertarier ook nog wegenbelasting, wat weer 250 Euro per jaar is. Ach ja, zo komen we al op een bedrag van zo’n 1800 Euro. Ieder jaar weer. En dan heeft hij het nog niet gewaagd om ergens 104 te rijden waar slechts 100 is toegestaan.

En zo gaat het met alles. Uw dagelijkse boodschappen zijn belast met BTW. Uw inkomsten met loonbelasting, uw erfenis is belast, noem het maar op. En u dacht echt dat de gemeente u een poot uitdraaide? Natuurlijk doen ze dat, goed voorbeeld doet immers goed volgen. Maar wie de echte diefstal wil aanpakken moet toch echt niet op het raadhuisplein zijn, maar op het Binnenhof.

10 REACTIES

 1. Heel goed pleidooi Kim. Vergeet ook niet de parkeerbelastingen. Een goudmijntje voor een gemeente: soms zelfs 15 euro per maand (weer 180 euro uit de burger geperst). Verder zijn veel belastingen in de energierekeing verwerkt. Het argument was om het de burger gemakkelijk te maken, overzichtelijker. De echte reden is natuurlijk dat niets zo heimelijk plooibaar is als verdekte taxen (ecotax bijvoorbeeld). Hetzelfde heeft de overheid lang geleden al bedacht met de loonbelastingen en premies. De werkgever draagt het alvast af, uit het zicht van de loonontvanger om oproer te voorkomen. De overheid is eigenlijk nergens bekwaam in, behalve ervoor zorgen dat de meeste burgers zich laten uitknijpen als een sinaasappel en daar vrede nog mee hebben ook. Keer alle lonen eens bruto uit en laat de overheid de poet dan zelf maar gaan ophalen. Je zult je erover verbazen hoe snel "Den Haag" in elkaar zakt.

 2. "Keer alle lonen eens bruto uit en laat de overheid de poet dan zelf maar gaan ophalen. Je zult je erover verbazen hoe snel "Den Haag" in elkaar zakt." Dit vind ik een werkelijk lumineus idee! Compliment! De politieke partij die in zijn program opneemt de werknemer c-o-m-p-l-e-e-t verantwoordelijk te maken voor zijn belastingafdrachten i.p.v. het (geeeltelijk) op de werkgever af te wentelen, krijgt mijn stem! Absoluut bruto de lonen uitbetalen, laat het de politiek uitleggen en beter uitleggen, en laat dan de werknemer maar eens storten naar de Haagse kas. Geweldig. Dat wordt cabaret!

 3. Voor zo ver belastingen geheven moeten worden, ben ik er eerder voor om loon- vennootschapsbelasting en BTW op gemeenteniveau te heffen dan op rijksniveau. Dan mogen ze met elkaar gaan concurreren op belastingtarieven, en kun je als belastingbetaler kiezen of je liever in stad X woont -waar het leuk is maar de belastingen hoog- of in dorp Y – 10 KM verderop waar de belastingen lager zijn, maar…

 4. [4]
  Helemaal mee eens. Laat de overheidstaken, zolang ze toch bij de overheid liggen, zo veel mogelijk op gemeentelijk niveau uitgevoerd worden. Ook de belastingen om deze taken te bekostigen moeten dan op gemeentelijk niveau geheven worden. Op deze manier krijg je concurrentie tussen gemeenten en wellicht een situatie van "Kleinstaaterei" zoals Hoppe voorstaat.
  Helemaal mee eens. Laat de overheidstaken, zolang ze toch bij de overheid liggen, zo veel mogelijk op gemeentelijk niveau uitgevoerd worden. Ook de belastingen om deze taken te bekostigen moeten dan op gemeentelijk niveau geheven worden. Op deze manier krijg je concurrentie tussen gemeenten en wellicht een situatie van
  Wat betreft Kim’s stokpaardje, het autootje pesten. Ik zie een en ander anders. In een vol land zou bij geprivatiseerde wegen en geprivatiseerde parkeerrruimte de prijs wel eens stukken hoger kunnen liggen dan de prijs die de automobilst nu betaalt.

  Een snelwegexploitant zal gewoon zijn tol baseren op de vraag, en als het druk is zal hij het maximale aan tolgelden er uit slepen. het aanleggen van een nieuwe weg wordt veel duurder omdat de staat geen particuliere eigenaren meer kan beroven van hun grond. De wegaanlegger zal dus in de buidel moeten tasten.

  (hoeveel zou de eigenaar van het Naardermeer, natuurmonumenten, vragen aan degene die daar die snelweg wil aanleggen?)
  [4] [4]

 5. [5] KL: De vraag is hoe vol Nederland als vrij land nog zou zijn?
  Er is, zelfs in NL, ruimte genoeg om iedereen zijn eigen vrijstaande huis te laten bouwen, en dan houden we nog genoeg natuur over.
  Dankzij overheidsregulering wonen we met zijn allen bij elkaar in Almere, Purmerend of Zoetermeer. En dankzij staatsonderwijs moeten we allemaal tegelijk de weg op (een particuliere school zou al lang flexibele openingstijden aanbieden voor werkende ouders).
  Dat wegen aanleggen in een vrij land duurder is zal ongetwijfeld waar zijn. Maar dat wordt gecompenseerd door lagere brandstofprijzen. Bovendien: een wegeigenaar zal nooit zo stom zijn om zichzelf uit de markt te prijzen.

  Overigens ging het me in dit artikel niet om het feit dat automobilisten gepest worden, maar meer om het idee dat de gemeentelijke heffingen hoog zouden zijn. In vergelijking tot wat de staat ons afperst zijn de gemeentelijke heffingen slechts een schijntje.

 6. [6]
  Het gaat er om wat particuliere eigenaren willen met een tracé. Grootgrondbezitters als natuurmonumenten zouden wel eens het onderste uit de kan willen gaan halen.

  Maar goed, is verder gezien dit topic ook minder relevant. Ik ben het geheel met je eens dat meer inzicht in alle landelijke "onzichtbare" belastingen heel verhelderend zou werken. Benzinepompen zouden hun literprijs broto moeten aangeven en werkgevers zouden ook het loon bruto moeten uitbetalen.

 7. [7] "Benzinepompen zouden hun literprijs broto moeten aangeven en werkgevers zouden ook het loon bruto moeten uitbetalen."
  Wat denk je? Dat is wettelijk verboden!
  Een detailist mag geen prijzen ex. BTW vermelden 🙂 En da’s echt niet om de consument te beschermen hoor.

 8. [4] Dat is een heel goed idee en kan zeker veel invloed hebben op de belastingheffingen. De berekeningen van registeraccountant Leo Verhoef* bijvoorbeeld (‘Gemeenten verhulden met boekhoudfraude afroming van de economie met miljarden euro’s’) lijken onder tafel te verdwenen en hebben in ieder geval geen rol hebben gespeeld bij de laatste verkiezingen, juist doordat de Haagse kliek die verkiezingen flink naar zich toe heeft weten te trekken.

  Maar toch… het beste lijkt mij als ook in dat geval de niet-zelfstandigen toch zelf voor hun belastingen op moeten opdraaien. Weet je wat ik verdacht vind? Dat alle werkgevers (incl VNO-NCW en het MKB) niet en masse per 1 juli a.s. verdommen om nog langer als belastingontvangertje voor het rijk te spelen. Dat ze dus ook de kosten niet meer voor hun rekening hoeven te nemen. Niet te geloven wat een slappe knietjes (of speelt er een ander belang?).

  [8] Precies Kim! Zo moest dacht ik de detailhandel voor de invoering van de Euro onder de guldens alvast de Europrijs vermelden, maar daarna niet meer. Terwijl het logischer was als het andersom was geweest. Maar ja, dat is weer die Euroleugen, een ander drama.

  * http://www.leoverhoef.nl/sc

 9. [9] Correctie: Maar toch… het beste lijkt mij als ook in dat geval de niet-zelfstandigen toch OOK zelf voor hun belastingen op moeten opdraaien.

Comments are closed.