Steeds weer blijken lezers problemen te hebben met het begrip “Democratie”, en vooral hoe de Vrijspreker, en ik in het bijzonder, daar tegenover sta.
Iedereen zal wel op zijn eigen manier tegen “democratie” aankijken. Maar als uit al mijn publicaties nog steeds wordt gelezen dat ik het als een “nuttig” instrument zou zien, dan wordt er òf niet goed gelezen òf ik ben nog niet duidelijk genoeg.

Op vragen of we als Vrijspreker aspiraties hebben om “deel te nemen” aan die democratie in Den Haag is een eenvoudig eenduidig antwoord: “NEEN, ik heb geen aspiraties om deel te nemen aan de Haagse politiek of aan politieke partijen!”
Eenvoudig omdat ik ervan overtuigd ben dat “politiek” niet de oplossing is, politiek is het probleem!

Maar ik wil wel werken aan de weg naar een morele libertarische maatschappij. En het Libertarisme is een “politieke filosofie”. Zelfs de enige politieke filosofie die het recht van IEDER individu op zijn eigen leven erkent. Als zodanig zijn we dus bezig met “politiek”. Politiek in de betekenis van maatschappijfilosofie. Hoe leven mensen op de juiste manier met elkaar samen! (Dat is zelfs het vierde hoofdstuk van de “totale” filosofie van het objectivisme)

Daarbij is “het aan de kaak stellen van Haagse misstanden” één van de middelen. Zoveel mogelijk mensen die politieke misstanden laten zien en begrijpen, want ik sta elke keer weer verbaasd over hoe weinig mensen die Haagse misstanden zien.

Verder zijn er heel veel libertariërs die naar een minimumstaat willen en/of denken dat ze de maatschappij kunnen verbeteren door de politiek van “binnen uit” te veranderen.
Bij deze minarchisten zijn veel heel goede libertariërs, en dat zijn onze bondgenoten.
Een anarcho-kapiltalistische maatschappij kan niet in één klap tot stand komen vanuit de huidige situatie.Wil je iets bereiken in de richting van de vrije maatschappij, dan is het nuttig te trachten alle mogelijke krachten daarbij te betrekken.
Minarchisten en anarcho-kapitalisten doen er verstandig aan om samen te werken.

Als je niets wilt doen, of alle hoop al opgegeven hebt, dan is het verstandiger om je niet meer kwaad te maken en je energie helemaal op jezelf te concentreren en trucjes te leren hoe je het beste alles kunt ontduiken of omzeilen.

Onze “StemNiet” acties voeren we niet voor niets!

19 REACTIES

 1. Het zou wel lekker zijn een kleinere staat die overzichtelijker is van de meeste die daar werkzaam zijn kan ik de naam niet eens onthouden of wat ze uitspoken als ze dood gaan merk je het niet eens alleen door dit blog heb ik het een beetje in de gaten !
  Dr zullen nog wel een paar generaties overheen gaan voordat we die Libertarische maatschappij bereikt hebben ik zit echt niet te wachten op een revolutie of iets van dien aardt
  misschien wordt erover honderd jaar nog een standbeeld voor je opgericht Hub

 2. [1]
  Hoe groter het aantal standbeelden, des te groter het aantal dieven en struikrovers.

  Lao-Tse 😉

 3. Maar welk plan is er dan na dat aan de kaakstellen? Als jullie een grote groep mensen hebben die flink overtuigd zijn van de misstanden in den haag.. Wat dan? Hoe breek je de democratie af? Hoe perk je de macht van de overheid? Elke keer als er een minister aftreed komt er gewoon weer een nieuwe. Elke keer als een wet word afgeschaft komen er gewoon weer een paar voor terug.

  Hoe kunnen al die mensen die je hebt overtuigd pragmatisch gezien aan de slag gaan met dit afbreken. Blanco stemmen – Niet stemmen – Protest acties zijn allemaal methodes die passen in het systeem van de democratie. Daar breek je het niet mee af m.i.

 4. Prima artikel Hub! Democratie als staatsvorm werkt niet. (meer)Democratie werkt mijns inziens slechts binnen een kleine en afgebakende groep, waarbinnen ‘het doel’ al vaststaat. Bijvoorbeeld het popbandje dat in het busje op weg is van Maastricht naar Groningen. Stappen ‘ze’ even uit in Arnhem of Nijmegen voor een snelle hap? Meeste stemmen gelden. In deze kleine omgeving is ‘de democratie’ een ‘middel’ om het doel ‘Groningen’ in harmonie te bereiken.

  Staten, overheden, verkopen ‘de democratie’ echter niet als middel maar als ‘doel’! (Staats)democratie werkt echter niet indien het doel van ‘de leden’ elkaars tegengestelde zijn. Bezie de US in Irak etc. etc. Het is daarbij ook helemaal niet van belang of besluiten al dan niet bij meerderheid worden genomen. Immers, al zegt een meerderheid: A, wil dat nog niet zeggen dat deze meerderheid de juiste beslissing neemt. Te denken valt aan de Betuweroute. Staatsdemocratie nivelleert, egaliseert, onderdrukt, onderwerpt, ontneemt en schoffeert het individu. Niet op de laatste plaats: Staatsdemocratie is in zichzelf onzuiver en daardoor een leugen op zich. Hoe het dan wel moet? Laten we maar eens beginnen te streven naar een ‘nachtwakerstaat’.

 5. [5] Mag ik eens een opmerking (vraag) plaatsten die alle opmerkingen inzake waarschijnlijk overbodig maakt?

  Indien democratie de hoogst bereikbare bestuursvorm is: WAAROM WORDEN ALLE BEDRIJVEN DAN NOG NIET DEMOCRATISCH BESTUURD? "Zullen we een bod gaan doen op Unilever? Ik zal het personeel even bij elkaar roepen Jan, geef me 2 dagen dan heb ik je antwoord…"

 6. [4] "Maar welk plan is er dan na dat aan de kaakstellen?"

  Het "aan de kaak stellen" is maar een middel om te laten zien dat het nu fout gaat.
  Dit kan iemand er toe brengen na te denken, en iedereen die goed door denkt, zal tot de conclusie komen dat het verkeerd (immoreel) is om een samenleving te hebben, of te promoten, die gebaseerd is op geweld.

  Als daar voldoende mensen van overtuigd zijn, kunnen we eisen dat de staat kleiner wordt. Op verschillende manieren, bvb burgerlijk ongehoorzaam en dat sturen we (delen van ) de overheid naar huis.

  Maar eerst die overtuiging!
  Ben jij al een beetje overtuigd?

 7. [5] "Democratie werkt mijns inziens slechts binnen een kleine en afgebakende groep"

  Het busreisje is ook nog een vrijwillige zaak. Je hoeft niet mee te gaan.

  "Staatsdemocratie is in zichzelf onzuiver en daardoor een leugen op zich"

  Ja, de waarheid wordt niet bepaald door het "aantal". De meerderheid is heel vaak fout!

 8. [7] "Ben jij al een beetje overtuigd?" Ik zit hier nog maar net 😛 En ik heb de nodige literatuur nog niet gelezen. Ik ben ook waarschijnlijk meer gericht op het geo-libertarisme.

  Maar lijkt het uitroepen van de libertarische staat je niet wat?

 9. [8] Dat ook!! Met de ‘onzuiverheid’ doelde ik eigenlijk op het ‘handjeklap’ achter de schermen waarmee de politieke meerderheden worden verkocht als ware het de meerderheden van het electoraat.

 10. Het is zeker een nobel streven om de samenleving te wijzen op misstanden in de haagsche politiek, dat zal hopelijk een enkeling, maar liefst velen, de ogen openen.

  Zelf laat ik ieder zijn leven leiden, als democraat of als communist, het maakt me niet zo veel uit als mensen geloven in dictatoriale systemen, daar ontkom je niet aan. Zolang ze maar niet in mijn buurt komen.

  Maar, netzomin dat ik geloof dat er nooit dieven of misdadigers zullen zijn, geloof ik ook niet dat in dit land (NL) een libertarische samenleving gevestigd zal worden. Ergens anders op aarde wellicht wel.

  Ik besteed mijn energie alleen aan zaken waar ikzelf profijt van heb en laat het gros van de Nederlanders lekker verder dromen van de socialistische heilstaat waar ze nu in leven.

  Het is niet mijn taak om Nederlanders politiek te hervormen. Ik mis die (typisch Nederlandse?) zendingsdrang.

 11. Tja, in Duitsland was er tijdens de tweede wereldoorlog en zeker in de jaren voorafgaand een overtuigende meerderheid voor Hitler… Dat was ook democratisch… In de oudheid werd in Griekenland van tijd tot tijd een tiran aangesteld om orde op zaken te stellen… Ook democratisch… Democratie legaliseert in feite misdaden tegen het individu door die misdaden tot wens van de meerderheid te verheffen, en als zodanig is democratie zelfs een misdadig systeem, dat geen ruimte biedt aan de individu. Zoals we er vandaag de dag in Nederland voor staan verschilt slechts op het punt van welvaart met misdadige systemen als het derde rijk, de USSR, Cuba, en meer van dat soort dictaturen. Je ziet ook steeds meer de roep verschijnen om persoonlijke vrijheden in te perken, zelfs door de VVD, die zichzelf liberaal noemt, maar al lang geleden is vergeten wat dat dan is. Hoogervorst is daar bijvoorbeeld een exponent van, de man probeert constant voor de burger te beslissen wat de burger tot zich mag nemen. Inderdaad moet de politiek gewoon worden afgeschaft.

 12. Duidelijk Hub, want ik heb hierover al eens een opmerking gemaakt. Nochthans heb ik wel het idee dat we momenteel van binnenuit precies de andere kant opgaan dan minarchisten en libertariërs graag zouden willen; en dat komt wellicht door de keuze om niet mee te doen.

 13. [9] Reint, ken je de site: http://www.freestateproject… ? Is door Amerikaanse libertariërs opgezet en zij hebben plannen om van New Hampshire een Free State te maken. Ze zijn behoorlijk actief.
  Er is ook de site: http://www.europeanfreestat… Deze site is echter nog "under construction". Ik heb wel gehoord dat de initiatiefnemers hiervan dit weer serieus willen gaan oppakken.

 14. [15] Ah! Dank voor de linkjes. Ik dacht net aan een non-local libertarische staat zoals ook mede wordt voorgesteld in het europeanfreestate project.

 15. De democratische rechtsstaat, zoals we die meemaken, is na de burgeroorlog het krachtigste socialistische instrument in de klassenstrijd. Het werkt als een kwaadaardige tumor.

  Die rechtsstaat erkent zelfs het stakingsrecht, een halfbakken afgietsel van het oorlogsrecht. Maar het stakingsrecht is fundamenteel in strijd met het natuurrecht en dus met de grondrechten als zodanig.

  Zodra er in de democratische rechtsstaat een socialistische meerderheid is, is het ook afgelopen met het recht: dan wordt er een cordon sanitaire opgeworpen.

 16. [17] Er is natuurlijk wel een recht van staken, maar het zotte is dat dan de werkgever deze éénzijdige contractbreuk niet mag gebruiken om de staker te ontslaan.

 17. [18]
  En wat te denken van de publieksvriendelijke acties van de buschauffeurs? Gratis ritten weggeven.
  Als een verkoper spullen die niet zijn eigendom zijn gratis gaat weggeven, is er sprake van diefstal. Zo ook bij die bussen: de aangeboden ritten zijn niet het eigendom van de chauffeurs.
  Dat de FNV aanzet tot deze acties, maakt van de FNV een criminele organisatie die aanzet tot diefstal.

Comments are closed.